Gå til hovedindhold

Høringssvar

Personalet på Ryhave Kollegiet

Jeg har boet på Ryhave Kollegiet i fire år, hvor jeg har haft én af medarbejderne på Ryhave Kollegiet som kontaktperson gennem alle årene. Da jeg flyttede ind på Ryhave Kollegiet kunne jeg ikke forstå eller tale det danske sprog, men med den rette støtte og hjælp fra min kontaktperson, T, er det lykkes at lære sproget. Hun har hjulpet mig rigtig meget gennem årene. Når jeg har modtaget vigtige breve, som jeg har skulle forholde mig til, har hun været tilgængelig og understøttet, at jeg har kunne handle rettidigt. Hun har i høj grad hjulpet mig med at forstå og indgå i systemet.

Udover den personlige betydning, det har haft for mig at have en stabil og fast kontaktperson i mit liv, så er det også vigtigt at fortælle, at der ikke ville være noget fællesskab på Ryhave Kollegie uden det faste personale. Dette kan ses, når de eksempelvis afholder ferie, hvor det er tydeligt, at der ikke er nogen til at tage det samme ansvar for vores fællesskab. Det fællesskab, der er på Ryhave Kollegiet er ikke blot tætte naboer, men det føles som en familie – og dette er skyldes, at det faste personale kontinuerligt hjælper os med, hvordan vi er det på en god måde.

Børnene på Ryhave Kollegiet har en følelse af, at det faste personale bor her – og det er netop fordi de har skabt et hjemligt og familiært fællesskab. Det ville ikke være i orden overfor vores børn, hvis de fremover hele tiden skal møde nye frivillige, som de skal forholde sig til.
Det er netop det nævnte fællesskab og den personlige, individuelle støtte, som det faste personale yder gennem deres arbejde, som er årsagen til, at jeg har lyst til at bo her. Dette ville ændre sig markant, hvis man besluttede at fjerne dem pga. besparelser. Forslaget om at deres opgaver kan overgå til frivillige er ikke korrekt. De frivillige har ikke samme muligheder for at tage det ansvar, som det faste personale tager nu.

Man har i det her forslag kun taget højde for, hvor mange penge, man kan spare – men der er ikke taget højde for, hvor godt de penge er givet ud. Det faste personales opgave er at støtte os hver især og den opgave udfører de.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ksanet Tesfay Habte

Indsendt

24/11/2022 15:08

Sagsnummer

HS3535275

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69