Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fra beboerne på Ryhave Kollegiet

Dette er et fælles høringssvar fra os, der bor på Ryhave Kollegiet. Vi vil gerne belyse, hvilken betydning, det har for os at bo på Ryhave Kollegiet – og i særdeleshed hvilken betydning det faste personale har for vores oplevelse med at bo her.
Der er flere ting, som er vigtige at nævne ift. spareforslaget, hvor man påtænker at lave en besparelse på det faste personale samt idéen om, at de opgaver de udfører ville skulle overgå til civilsamfundet.
Vores personlige erfaringer med at bo på Ryhave Kollegiet og være modtagere af det tilbud, hvori det faste personales arbejde indgår, er, at det er altafgørende, at der er fast personale i indsatsen.

Det er vores oplevelse, at det skaber en tryghed, at der er fast personale, som støtter os. Vi er alle sårbare på forskellige måder – og det i sig selv at være enlig, ung mor er sårbart i sig selv. Det er vigtigt for os at påpege den stærke tilknytning, der er til det faste personale. Dette er især relevant, fordi vi ikke er interesseret i at bo i et tilbud, hvor vi ville skulle sætte børnene i en position, hvor de skal forholde til sig mange nye ansigter.

Det faste personale er dem, der sørger for, at vi har et fællesskab, som opleves og føles som en familie. Dette ville ikke være muligt, hvis det faste personale ikke var her til at facilitere og understøtte fællesskabet. Det er altså ikke noget, der er opstået af sig selv, men derimod gennem deres store arbejde i at skabe et miljø, der føles rart og hjemligt for os. Hvis man fjerner det faste personale fra Ryhave Kollegiet, vil der komme til at mangle nogen, der påtager sig ansvaret for fællesskabet- og områderne. Det er dem, der sørger for at holde ro og orden, så man har lyst til, og føler sig tryg i, at bruge fællesområderne og tage sine børn med.

Det er gennem det fællesskab, som det faste personale er tovholdere for, at der opstår tætte relationer familierne iblandt – det er disse relationer, vi kan tage med, når vi flytter herfra – og det er det faste personales fortjeneste. Fællesskabet er nemlig også med til at hjælpe med, at vi kan få øje på hinanden, så vi kan dele oplevelser og erfaringer omkring dét at være ung mor. Vi kan støtte os op ad hinanden. Hvis man fjernede det faste personale, havde vi med stor sandsynlighed ikke fået den erfaring med – så havde vi formentlig ”bare” været naboer.

En besparelse, der lyder på at fjerne det faste personale fra Ryhave Kollegiet, kunne lige så godt være en nedlukning af stedet, da det ville være at fjerne dét, som gør at tilbuddet er hjælpsomt for os at bo i.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Line Aagaard Jensen

Indsendt

24/11/2022 18:19

Sagsnummer

HS7237532

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69