Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog og udviklings- og omstillingsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Høringssvar på spareforslag.

Vi har i bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø drøftet spareforslagene og er enige om at formulere mere generelle holdninger til forslagene, med enkelte nedslag om enkelte forslag. Vi er enige om at beklage, at der nedlægges/reduceres i tilskud til tilbud, der ofte har mere samværsfokus end aktivitetsfokus. Det er væsentligt for den psykiske sundhed, at der er tilbud om deltagelse i tilbud, der kan bekæmpe ensomhed, og ikke har noget krav om, at man bliver umiddelbart i stand til en form for tilknytning til arbejdsmarkedet ved at benytte tilbuddet. Det er vigtigt, at man støtter tilbud, der giver mennesker mulighed for at bruge kreative og kunstneriske evner/lyster uden at der er umiddelbar tilknytning til hel eller delvis selvforsørgelse. Disse bemærkninger relaterer sig til forslag nr. 16 og 9.
Når der i spareforslag nr. 9 om ”justering af kapacitet på væresteder og dagsaktiviteter” nævnes, at det forudsættes, at civilsamfundsorganisationer vil indgå i samarbejdet om at udvikle nye typer af meningsfulde fællesskaber skal det pointeres, at det forudsætter gensidig samarbejdsvilje, herunder også økonomisk, for at sikre kvalitet.
Vedrørende pkt.4 om øget digitalisering vil vi påpege, at en væsentlig del af befolkningen har udfordringer med at betjene digitale løsninger. Derfor vil vi anbefale, at der – og det gælder for hele kommunen – afsættes midler til personale til personlig betjening af de mennesker, der har behov for hjælp til håndtering af MitID og Borger.dk osv.
Som vi forstår forslag 11 og 12 vil vi rose for en konstruktiv tilgang, hvor man ved øget kvalitet opnår besparelser. Vi vil i SIND gerne samarbejde om andre initiativer, der vil medføre besparelser. Det kan fx være mere kvalificeret inddragelse af pårørende til psykisk sårbare, fx ved anvendelse af ”åben dialog” o.l. Som vi læser forslag 1 og 2 er de udtryk for en nedjustering til realistisk niveau, men vi håber, at der stadig vil være øget mulighed for ansættelse af fx Peers, og ”skåne-/flex-jobbere”, også hos ngo’ere.

P.b.v.

Palle Eli Jensen
Formand for bestyrelsen for SIND Aarhus-Samsø
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Palle Eli Jensen

Indsendt

24/11/2022 21:07

Sagsnummer

HS3675278

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69