Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af Det Kreative Værksted i Malling

Vælger Aarhus Kommune af sparehensyn at lukke et velfungerende undervisnings-​ og aktivitetstilbud som Det Kreative Værksted (DKV) i Malling, vil det være som at skyde sig selv i begge fødder. DKV har formået at favne, udvikle og inspirere nogle af de allersvageste borgere i kommunen. Borgere med udviklingshandicap som det har været endog meget svært at finde egnede og rummelige tilbud til. Udviklingshæmmede borgere med psykiske tillægsdiagnoser, som finder ro, mening og trivsel på DKV. Det vil ganske enkelt være en katastrofe for disse borgere at skulle sige farvel til et trygt og udviklende tilbud som DKV.
Jeg arbejder i et døgntilbud, hvor flere særdeles udfordrede borgere benytter DKV - og trives, hvor adskillige andre tilbud har slået fejl. Her vil ikke være noget at spare for kommunen. Snarere tværtimod!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Erik Borup

Indsendt

01/11/2022 10:38

Sagsnummer

HS1673315

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H520

Kontakt

Tine Niemann

Telefonnummer:  41 85 83 69