Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. fjernelse af tilskud til Beder ungdomsklub

Jeg skriver som leder af Beder ungdomsklub. Vi har åbent fire dage i ugen, fra 19-22. Der er en fastansat leder på 65 timer om måneden, hvor lederen også indgår fast i vagtplanen. Derudover er der 5 timelønansatte i klubben + vikarer. Det er en mangfoldig personalegruppe, hvor der er uddannet pædagogisk personale, men også personale som læser jura, økonomi, sundhed og ernæring mm. Jeg anser dette som værende en force, at man møder en mangfoldig personalegruppe, hvor de unge går på opdagelse i personalets livsverden. Børn/unge er blevet “mandsopdækket”, helt siden de startede i vuggestue, og bliver det frem til de slipper folkeskolen, og her skal den pædagogiske indsats så stå sin prøve. Vi oplever det at de unge kommer op, uden at man bliver “screenet”, er en befrielse for de unge. Her kan man bare være udelukkende af lyst, og et tilvalg af de unge selv, fordi at de unge tager ejerskab for deres egen trivsel. Det er også for mange unge en ny start, hvor man kan starte på en frisk hos os.

Beder ungdomsklub er et tilbud som bliver anvendt rigtig meget af de unge, hvor vi specielt pt har et virkelig højt fremmøde. Det er under al kritik, at man tænker penge, fremfor konsekvenser for de unge. Beder ungdomsklub er i forvejen et virkelig billigt tilbud for kommunen. Vi driver faktisk et tilbud for 94 unge i byen, for det der svarer til 1.5 ansat. Kan det gøres billigere? Desuden er det på sin plads at anse os som værende et forbyggende tilbud. Hvis vi ikke rummer de unge, vil de være at finde på gader og stræder, og finde på ting som er uhensigtsmæssig for samfundet. Her tænker jeg hærværk, kriminalitet, søge grænser med forskellige ting og meget andet. Alt dette vil medføre mistrivsel hos de unge, og være en belastning for lokalområdet.

I vores tilbud rummer vi mange unge, som aldrig har fundet vejen til et klubtilbud. Her er der tale om de ensomme unge og unge som er er i en mere udsat position hvad angår mistrivsel.

I sparekataloget er der nævnt at der i forvejen er et andet tilbud for de unge. Det er delvist korrekt. Det tilbud som ligger i byen har åbent en enkelt aften for 8-9 årgang, som er den årgang som kan anvende Beder ungdomsklub. Hvis det tilbud var fyldestgørende for de unge. Så forstår jeg ikke hvorfor vi har 94 medlemmer, som benytter sig så meget af Beder ungdomsklub, som de gør. Vi ser aftener med 50 unge mennesker, som kommer op og bidrager til vores fællesskab.

Der står også at de unge som går i vores ungdomsklub, vil kunne finde vej til det andet tilbud + foreningslivet. Dette er ikke noget der bare sker af sig selv som skrevet i kataloget, og mange unge vil gå tabt. Derfor vil der igen være en øgning i mistrivsel og ensomhed. Tilbuddet under FU har på ingen måder ressourcerne til at modtage de ekstra unge fra os, og ej heller økonomien eller mulighed for at rekruttere personalet til opgaven.

I Beder ungdomsklub har vi et stærkt samarbejde med foreningslivet (BMI). Vi har sendt 88 videre til deres fitness afdeling gennem de sidste fire år. På den måde er vi også med til at åbne op for at der findes andet end fodbold, og på den måde bidrager til et fysisk/mentalt sundt helbred.

Jeg kan slet ikke se hvorfor man overvejer at lukke et tilbud som er så værdsat, bidrager til en bedre trivsel, og leverer en høj kvalitet for få midler. Pengene må kunne findes andre steder.

Jeg håber man genovervejer situationen endnu en gang. Det her tilbud kan ikke og burde ikke blive sparet væk.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marc Lysdahl

Indsendt

17/11/2022 12:24

Sagsnummer

HS9006147

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44