Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Høringen giver mulighed for at indsende et høringssvar angående de besparelser, der er foreslået i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-​2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der i de enkelte afdelinger skal gennemføres besparelser.

Magistratsafdelingerne har udarbejdet spareforslag, som nu sendes i høring frem til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar. Høringssvarene er offentlige for alle såvel borgere som politikere, så snart de er indsendt.

Parterne bag budgetforlige mødes den 5. december og drøfter eventuel tilpasninger af spareforslagene på baggrund af høringssvarene. Efterfølgende behandler byrådet en indstilling, hvori de konkrete spareforslag vedtages.

Hvis Byrådet henviser indstillingen til udvalgsbehandling i økonomiudvalget, vil der være mulighed for foretræde. Det bliver enten den 10. eller 11. januar.  januar Ønske om foretræde sker ved henvendelse til Aarhus Kommunes byrådssekretariat: byraadsservice@ba.aarhus.dk

Om høringen i Kultur og Borgerservice 

Kultur og Borgerservices andel af besparelserne udgør 14,3 mio. kr. Ud over besparelserne er det en del af Aarhus Kommunes økonomiske politik, at der en forventning om, at der årligt findes effektiviseringer på 1 procent, hvoraf 0,375 procent skal indgå i kommunens samlede økonomi som et fællesbidrag. Fællesbidraget i Kultur og Borgerservice udgør 2,5 mio. kr. Kataloget er delt op i 1) Spareforslag og 2) Fællesbidrag. Oversigtstabellerne angiver starten på hver del.

Kultur og Borgerservices  sparekatalog indeholder 16 spareforslag og 3 forslag til håndtering af fællesbidraget:

  • Forslag 1-4 samt 1 forslag vedr. fællesbidraget vedrører fritidsområdet
  • Forslag 5-7 vedrører biblioteksområdet
  • Forslag 8-9 vedrører Borgerservice inkl. afholdelse af valg
  • Forslag 10-15 vedrører kulturområdet
  • Forslag 16 samt 2 forslag vedr. fællesbidraget er tværgående forslag primært med administrative effektiviseringer

Er du kommet til at indsende dit høringssvar til den forkerte afdeling, forbeholder Aarhus Kommune sig ret til at flytte/sende høringssvaret til den korrekte afdeling. 

Materialer (1)

Høringssvar (2112)

Besparelser, specielt Kultur og Borgerservice, det store blodbad

Byrådet har længe talt om administrative besparelser. Hvor er de blevet af? Specielt hos Kultur og Borgerservice er det helt galt. De spareforslag der er på administration er upræc…

Besparelser på børn og unge

At spare på børn og unge er generelt håbløst. Trivsel i børne- og ungeårene er så vigtigt for både børnenes udvikling og livsduelighed. At investerede i børn og unge er den bedste …

Egå Combibibliotek

Drop lukningen. Det rammer mange skolebørn og sparer ikke ret mange penge.

Høringssvar - Luk ikke Beder/Malling Ungdomsklub(FO-regi)

Et aktivt ungdomsliv er vigtigt for de unges trivsel - med klubben i Beder/Malling har vi et yderst velfungerende tilbud - kun få elever(10) fra vores 8./9. årgang i Beder er ikke …

Luk af klub BUK i Beder

BUK er et godt lokalt tilbud til vores unge.

Lukning af FO-klubberne.

I forbindelse med sparekatalog for næste års budget foreslår Sport og Fritid, at FO-klubberne lukkes. Som begrundelse bruges blandt andet: 1) FO- og FU-klubberne retter sig mod s…

FO klubberne

Nedlæggelse af FO klubberne Det vil være en fattiggørelse af ungdomslivet i Århus at nedlægge de 17 FO klubber. Igennem en del år er de kommunale ungdomsklubber blevet udsulte…

FLYTNING AF BORA BORA - NEDLÆGGELSE AF KATAPULT

For ABER DABEI, der producerer scenekunst i krydsfeltet mellem dokumentarisme, visuel og fysisk baseret scenekunst, har BORA BORA været en uundværlig samarbejdspartner i løbet af d…

Spareplaner for Teater Katapult

En lukning af Teater Katapult vil være katastrofal for udbuddet af voksenteater i Aarhus, for vækstlaget i dansk teater og for det nyskabende og eksperimenterende taleteater i Danm…

Aarhus som kulturby, ikke kulturafviklingsby.

Aarhus som kulturby? 1) At lukke et bibliotek i et udsat boligområde virker som en dårlig strategi. At have et sted at gå hen, hvor man bare kan være, uanset hvem man er. Og so…

Luk ikke Hasle bibliotek

Jeg mener at Hasle bibliotek tjener mange vigtige formål for området omkring Hasle, Herredsvang, Trillegården osv. hvor besparelsen ikke står mål med de potentielle konsekvenser. …

Teater Katapult

Kære "kulturby" Aarhus, for det er vel noget Aarhus stadigvæk ønsker at bryste sig af? Som borger i Aarhus gennem 22 år må jeg indrømme, at jeg ærgerligt taget er ret rystet over …

Høringssvar vedr. spareforslag i Kultur og Borgerservice:

Kære politikere i Aarhus Byråd. Aarhus har altid stået som en stærk kulturby. Borgerne i Aarhus nævner kunst og kulturlivet som en af de vigtigste parametre for et godt liv i Aa…

Kunsten at holde på kulturen

Kultur er i sin reneste form et spejl for et demokratisk samfund, og kunsten er at bibeholde og udvikle den! Man må forstå, at et sted som HQ, som jeg personligt har haft min gang…

Lukning af HeadQuaters

HQ er et fantastisk spillested, og det ville være et tab for byen at lukke stedet. Det fungerer som en platform for musiklivet i Aarhus på mange niveauer.

Bevar kulturen i Europæisk kulturhovedstad 2017

Lukningen af Headquarters, Bora Bora og teater Katapult ville være et stort tab for den opkommende kultur og kunst i Århus, Europæisk kulturhovedstad 2017, både for musikscenen og …

Headquarters

At lukke Headquarters vil være et nederlag for den Aarhusianske kulturscene for især nye musikere. Herudover tilbyder stedet en anden danse- og nattelivsscene, end man ser ved Åb…

...hvor der også er plads til en fortsat udvikling af scenekunsten

Som en vigtig del af arven efter 2017 blev det i forbindelse med budgetforliget i 2018 politisk besluttet at “Brobjergskolen skal udvikles til at blive et Børnekulturproduktionscen…

Headquarters

Jeg har igennem dit sidste 8 år haft en stor berøringsflade med Headquarters som spillested, klub, kulturforvalter og ikke mindst er det et sted hvor jeg har mødt nogle af de rares…

Høringssvar vedr.sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Performing Arts Platform noterer sig med stor bekymring de besparelser, som er foreslået Magistraten for Kultur og Borgerservice. Som institution med særligt fokus på scenekunsten…

Buslinie 22

BEVAR buslinie 22: FORDI vi er mange ældre beboere på Langenæs, der har brug for transport. Ikke alle har en bil og ikke alle tør cykle. Det bliver svært at bo et sted, hvor der ku…

Lukning af klubberne for unge

Lukning af velfungerende klubtilbud for unge vil være katastrofalt for mange udskolingselever. Jeg mener også, at det er en forkert prioritering nu og her, samt en beslutning der p…

Vi skal værne om kulturlivet

Det vil være et enormt tab i dannelsen af vores børn og unge, hvis de ændringer, som foreslås omkring teatrene i sparekataloget bliver vedtaget. Teatermiljøet er enormt vigtigt for…

Endnu et søm i den kulturelle kiste

Hvis HQ lukker vil det være et væsentligt slag mod udviklingen af nye talenter indenfor musikken i Aarhus, da det er et frirum hvor unge uprøvede talenter kan komme og optræde, så …

Bevar HeadQuarters

Headquarters er et helt særligt spillested, der i høj grad bidrager til Aarhus’ musikscene, kultur- og natteliv. Det ville være et virkelig stort tab for Aarhus - der ellers bryste…

Lukning af Hasle Bibliotek

Bestyrelsen i Kalenderkvarterets Grundejerforening mener, at det vil være en dårlig idé at lukke Hasle Bibliotek. Stedet er et vigtigt samlingspunkt, som har været med til at skabe…

Bevar HQ

Da jeg hørte den noget triste nyhed: at aarhus kommune agter at nedlægge head quarters og andre kulturelle tilbud forbeholdt unge, stod jeg ganske uforstående tilbage. Det skærer m…

Katapults foreslåede død er krumtappen om hvilken en økonomisk fejltænkt massakre på kulturlivet i Aarhus vil finde sted

((Se vedhæftede PDF for bedste version af nedenstående)) MIN BAGGRUND FOR AT LADE MIN STEMME HØRE: Mit navn er Jakob D. A. Nicolaisen – jeg er gennem de seneste 5 år via en del…

Hasle bibliotek, Bora Bora og HQ

Luk ikke de små lokale biblioteker. Særligt Hasle bibliotek er et uvurderligt kraftcenter for sammenhold, uddannelse og et levende nærmiljø i et udfordret område. Udover at forsyne…

Kultur

Det er komplet skandaløst hvordan vi pralede til hele verden i 2017 om hvordan kulturen sprudler i regionen. Fem år skæres der drastisk og vigtige scener for Aarhus liv er lukning…

Bevar støtten til Teater Katapult

Kære Aarhus Kommune, hvor ville det være et stort tab, hvis I fratager Teater Katapult - herunder også Katapult Akademiet - deres støtte og de facto lukker teatret. På Testru…

Hasle bibliotek, Bora Bora og HQ

Luk ikke de små lokale biblioteker. Særligt Hasle bibliotek er et uvurderligt kraftcenter for sammenhold, uddannelse og et levende nærmiljø i et udfordret område. Udover at forsyne…

Hasle bibliotek, Bora Bora og HQ

Luk ikke de små lokale biblioteker. Særligt Hasle bibliotek er et uvurderligt kraftcenter for sammenhold, uddannelse og et levende nærmiljø i et udfordret område. Udover at forsyne…

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters er en kulturinstitution der har farvet min tilværelse som ungt menneske i Aarhus. Det er et samlingssted, der vil mangle i Aarhus hvis det bliver lukket, og unge musik…

Pas på skønne HeadQuarters

HeadQuarters er et vigtigt sted for mange mennesker. Det har det været i mange år (jeg kan skrive under som stamgæst), og jeg håber - blandt mange andre - at HeadQuarters består. …

FO-Klubber, DGI

Det som skulle være et sparekatalog, synes pludseligt at være blevet til et investeringsfortagende. Som gribbe angriber DGI på grådigste vis. Skørt synes det endnu mere at DGI …

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters er et unikt spillested og samlingspunkt i Aarhus. Bevar HeadQuarters

borabora must stay

Bora Bora is a precious place not only for Danish but also for international choreographers. I hope Bora Bora can continue to showcase international dance work in its current space…

Bora Bora og HQ

Det skærer i mit hjerte at læse Aarhus Kommunes nyligt fremlagte sparekatalog for kultur. Som jeg læser forslagene i aparekataloget, ender det ikke med besparelser, men valget m…

Høringssvar til Aarhus Kommune - Spareforslag om at flytte Bora Bora til Godsbanen

På vegne af kompagniet DON GNU, som har til huse på BoraBora kommer vi hermed med vores svar på Aarhus kommunes spareplaner for Danmarks største dansescene for moderne dans. I DON …

Bevar bygningen

Bevar headquarters

Hvad blev der af Aarhus som Kulturhovedstad..?

Vi skal alle spare i disse tider, men der er forskel på hvad og hvor man sparer. Disse forslag om at fjerne Bora Bora fra deres yderst velfungerende scener og hus, og dermed også H…

HeadQuarters og Bora Bora

Det ville være et kæmpe tab for Aarhus' kulturliv at miste HeadQuarters og Bora Bora. Der er en helt særlig stemning på HeadQuarters, som man bare ikke finder andre steder i Aarhus…

Bora Bora

Stop denne uhørte flytning af Bora Bora!

Besparelser på kulturområdet

Det kan siges helt kort. Aarhus har brug for det mangfoldige og det skæve. Det, der foregår på de små scener. Det, der tager smalle emner op og rammer de nye unge borgere i Aa…

Spareforslag om flytning af Bora Bora

Mit navn er Mette overgaard, jeg er kunstnerisk leder af kompagniet Tiny dancer. Jeg arbejder jeg som danser og koreograf både i eget kompagni, hvor vi producere børne og ungdomste…

Beder Ungdomsklub BUK

I en tid hvor flere undersøgelser viser at børn og unge mistrives, vil en mulig lukning af Ungdoms klubben være en kæmpe fejl. Det er et sted hvor de unge fysisk kan mødes uden pre…

Der er i den grad brug for et sted som Højbjerg Fotografiske Værksted!

Højbjerg Fotografiske Værksted er et unikt sted. Et professionelt indrettet værksted, som bl.a. rummer faciliteter som mørkekammer, belysningsrum til fotogravure, printere og trykp…

Bevar HQ!

Som født og tidligere bosat århusianer græder mit kultur hjerte ved disse udmeldinger. Når jeg besøger Aarhus som jeg ca gør en gang om måneden besøger jeg næsten HQ. I som tidlige…

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters er et meget vigtigt sted for vækstlaget i det århusianske musikliv. At lukke det sted ville være et kolosalt selvmål for en by, som har en lang tradition for at produc…

Bevar HeadQuarters

Da TAPE for nogle år siden lukkede, var vi bange for, at det var begyndelsen på enden for den aarhusianske kultur, som vi kender den. Siden da har steder som Godsbanen været truet …

Hq lukkes

Det ville være ærgerligt at lukke et sted der har så stor en opbakning - de mindre kultursteder holder byen i live:)

Tænk jer nu godt om!

Tænk jer nu godt om! - ellers tænker jeg, at det kan komme til at koste os alt for dyrt i den sidste ende! Har I tænkt på, hvordan I vil hjælpe de mennesker, som har det svært,…

Høringsvar mod nedskæring af Aarhus Kommunes basistilskud til små kulturaktører og Teater Katapults kommunale støtte

Man siger, at man jo skal starte et sted. For Teater Apropos har der været to vigtige faktorer, der har spillet ind i, at vi er blevet det succesfulde turnéteater vi er i dag. Dels…

Hq lukkes

Det ville være ærgerligt at lukke et sted der har så stor en opbakning - de mindre kultursteder holder byen i live:)

Kulturelle oplevelser

Med blødende hjerte ser jeg udspillet om de kulturelle besparelser - særligt er mit nedslag på flytningen af Bora Bora De eneste brugbare omgivelser til dette eksperimenterende te…

Høringssvar: Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Aarhus er noget ganske særligt. For os, aarhusianere, er deltagelsen blevet en afgørende del af medborgerskabet og den måde hvorved vi interagerer med vores omverden. Gennem deltag…

Kulturelle oplevelser

Med blødende hjerte ser jeg udspillet om de kulturelle besparelser - særligt er mit nedslag på flytningen af Bora Bora De eneste brugbare omgivelser til dette eksperimenterende te…

Kataåult og Borabora

TO TEATERFLUER MED ÉT SMÆK ”Aarhus skal være en af Nordeuropas mest dynamiske teaterbyer med en mangfoldighed af scener”. Sådan hed den stolte erklæring i Vision for teaterområdet…

Flytning/lukning af Bora Bora, Headquarters og Katapult

Stop lukningen/flytningen (de facto-lukningen) af vitale og enestående aarhusianske kulturinstitutioner som Bora Bora, Headquarters og Katapult. Det er scener der formår at bevare …

HQ har en plads i Aarhus

Kultur har med følelser og gøre, og der gør ondt at se hvordan steder som HQ der har bragt mennesker sammen på kryds og tværs, haft et stimulerende musik program i de sene timer (s…

Lukning af Klub tilbud i Beder

BUK i Beder laver et stort arbejde for de unge i Beder. Tilbuddet de unge tilbydes er imponerende og trækker mange unge til, så de har et fællesskab som de kan melde sig til. Et st…

kultur

Det er trist med nedskæringer indenfor kultur og kunst. Os, som arbejder indenfor kulturlivet og dets institutioner, såsom teatre og museer og kunsthaller, har i forvejen så få mid…

Forslag om fjernelse af tilskud til Aarhus Byhistoriske Fond

Bestyrelsen for Aarhus Byhistoriske Fond ønsker at udtrykke sin store bekymring for forslaget om helt at fjerne tilskuddet til Aarhus Byhistoriske Fond. Aarhus Byhistoriske Fond bl…

FO-klubberne

Høringssvar Der er blevet uploadet et høringssvar fra Vagn Palmelund. Et høringssvar, hvor man siger, at FO har oplyst forkerte tal og urigtige oplysninger. Det er ikke korrekt…

Lukning af Malling ungdomsklub (FO regi)

Nu har man en ungdomsklub i Malling som fungere super godt - et sted som mange af de unge mennesker i Malling værdsætter rigtig meget - det vil derfor være total vandvittigt at I v…

Risiko for lukning af BUK - Beder UngdomsKlub

En fantastisk klub, som har kæmpestor opbakning fra de unge i lokalsamfundet, er meget billig i drift og som de unge er super glade for er nu lukningstruet! Det giver INGEN menin…

Uforstående politik

Forslaget om at flytte Bora Bora, som led i en større kommunal sparerunde lugter af en manglende forståelse for dans og koreografis fysiske behov, og ligner en grov negligering af …

Hasle bibliotek er et vigtigt sted

Hasle bibliotek skaber gode resultater. Det er neutral grund og åbent for alle. Tillid på tværs af alle de skel som i hverdagen skiller folk. Du kan komme uden at skulle købe noget…

Hasle bibliotek er et vigtigt sted

Hasle bibliotek skaber gode resultater. Det er neutral grund og åbent for alle. Tillid på tværs af alle de skel som i hverdagen skiller folk. Du kan komme uden at skulle købe noget…

Besparelse på kultur

Jeg håber så inderligt at I vil tænke jer om og ikke gennemføre de planlagte besparelser på kulturen. Skaden vil være uoprettelig.

Vedrørende besparelser på scenekunstområdet

Se vedhæftet høringssvar.

Flytning af Bora Bora

Høringssvar til Aarhus Kommune - Spareforslag om at flytte Bora Bora til Godsbanen Mit navn er Jannik Elkær, jeg er kunstnerisk leder af kompagniet DON GNU, som har til huse på …

Høringssvar vedr. sparekataloget for Kultur og Borgerservice – forslag MKB - 2, Dyrt gebyr på fritidshusene....

Vores høringssvar er vedhæftet

Lukning af HeadQuarters

At lukke HeadQuarters vil være en fejl. I år fejrer og synliggør vi musikken med Music City Aarhus 2022. Et projekt, der er initieret og udlevet af byens samlede musikliv. Et br…

Aarhus vil miste sin storbyskaraktér uden HQ

HQ er et af Aarhus’ få subkultursperler. Riv det ned og bliv til en provinsby uden diversitet i kulturlivet. Grundet SPOT festival har HQ fået sig et navn udlandet og udenlandske …

Bevar HQ

En nedlukning af spillestedet Head Quarters ville være katastrofal for det Aarhusianske musikvækstlag.

Besparelser i Kultur og Borgerservice, og børn og unge

(se vedhæftede)

Bora Bora og Katapult – to store tab i ét smæk

Bora Bora er en vigtig og vital del af det lokale samt nationale miljø for dans- og koreografi, med stærke tråde der også rækker ud og trækker ind i/fra det internationale miljø. I…

Bevar HQ

For mig og mine kollegaer i det Aarhusianske musikvækstlag ville en lukning af HQ være en katastrofe. Head Quarters er unik i sin rolle fordi det er et dybt professionelt og ambist…

RED KATAPULT

Kære Aarhus kommune. Det vil være fatalt for kulturlivet i jeres kommune, hvis i vælger at nedlægge støtten til KATAPULT. Det er særligt hjertet i jeres kulturliv og gør at at …

Bevar bibliotekerne!

Bibliotekerne er en grundsten i muligheden for uddannelse uden for systemet, og bør være tilgængelige for alle samfundslag og borgere i alle aldre. Desuden gør de et vigtigt stykke…

Er det meningen er det skal blive dårligere at bo i Aarhus?

Er det meningen er det skal blive dårligere at bo i Aarhus? Sådan kan det godt føles når bygninger, kultur og byens åndehuller bliver revet ned. Hvorfor rive et spillested ned, so…

Bora Bora

Lad Bora Bora beholde deres hus, så det kan forblive det visionære og kunstneriske kraftcenter, det er for samtidsdansen i Aarhus, Danmark og Europa!

Bora Bora

Lad Bora Bora beholde deres hus, så det kan forblive det visionære og kunstneriske kraftcenter, det er for samtidsdansen i Aarhus, Danmark og Europa!

Vi har brug for modige og visionære beslutninger. Vi har brug for kunsten og kulturen.

Uafhængige Scenekunstneres Høringssvar: Sparekatalog for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune. Vi, fra Uafhængige Scenekunstnere, har læst sparekataloget med stor bekymring …

Stop udhulningen af dansen i Århus og Danmark

Med forslaget om flytning af Bora Bora til helt urealistiske og uhørte lokaler, taler denne besparelse og tankegang ind i et større billede i hele landet: Scenekunst (i særdeleshed…

Bevar FO ungdomsklubber!

Bevar Fo ungdomsklubberne i nærområderne, -det er med til at holde de unge væk fra gaderne. Det kan desværre vise sig at være dyrt at spare.

Bevar den skæve kultur

Jeg har ofte nydt forestillinger på Bora Bora hvor man finder de skævere og eksperimenterende forestillinger. Det samme gælder Katapult, bare for teater fremfor dans. Det vil vær…

Lukning af Malling ungdomsklub (FO regi)

Jeg kan forstå at man ønsker at lukke Malling Ungdomsklub (FO regi). Dette mener jeg er en stor fejl - i en tid med unge der mistrives og har lavt selvværd - så er der jo netop bru…

Besparelse på kultur.

Danmark er et af verdens rigeste lande. Det er ikke værdigt at spare så voldsomt på kulturstøtte at teatre, som bl.a. Katapult tvinges til at lukke. Det må vores folkevalgte kunne …

Bevar HQ og Bora Bora

HeadQuarters er en af de eneste natklubber i Aarhus hvor voksne over 25 år kan gå ud og nyde musik. Samtidig er det et spillested der giver plads til alle genre og hjælper til at d…

Bevar Bora Bora

Det er lykkedes Bora Bora at blive en markant og vigtig aktør indenfor dans og visuelt teater både lokalt, nationalt og internationalt. Det er en af de få scener i Danmark, der kan…

FORHØJ KOMMUNESKATTERNE I STEDET FOR AT LAVE BESPARELSER

Det er dybt deprimerende at læse om de forslåede besvarelser på kulturområdet. Et område, som alle borgere i Aarhus Kommune har glæde af, og som er med til at gøre Aarhus til en sp…

Vil vi underminere, underbyde og undergrave kulturen i Aarhus?

Teater Fluks - Høringssvar: Sparekatalog for Kultur og Borgerservice Kære læser - vi har et problem. I Aarhus kommune er kulturen igennem de seneste mange år blevet rost, hyl…

FUK- de unges svar: Luk ikke vores klub

Sang fra de unge i FUK Melodi: Jul på Vesterbro 1. vers: Nu' det jul igen, og der’ besparelser på vej Sport og fritids forslag har givet FO-klubber nej Deres kæde den er …

Dødsdom til Trige Ungdom

Jeg ser det som en dødsdom til Trige Ungdom med kommunens planer. Som nylig tilflytter med børn, havde jeg en drøm om en dejlig ungdom for dem tæt på storbyen, det vil da ikke være…

Besparelser på kunst og kultur i Aarhus

Kære Byråd. Høringssvar til besparelser på 3.3 mio. kr. i 2023 og ca. 3.7 mio. kr. i 2025/2026 ved Kultur og Borgerservice, samt besparelser på 1.684 mio. kr. i 2023 og 3.253 m…

Stop the destruction of Bora Bora now! Pulling BORA BORA down is a complete loss!

Aarhus and the dance environment have paved the way over the past 30 years for many wonderful and creative initiatives and cooperations. Giving birth to exciting performances and b…

Bora bora og Hasle bibliotek

Jeg er bogstaveligt talt rystet over kommunens dømmekraft og beslutning om at rive gulvet væk under Bora Bora, ved at flytte det til komplet uegnede lokaler og således fratage Dans…

Bora Bora

Moving Bora Bora to Godsbanen and thereby to much smaller capacities and facilities in terms of stage, residency and production needs and possibilities, makes no sense. By doing so…

Alle penge sparet på scenekunsten er mangefold tabt på økonomi og sjæl.

Det er med den største bekymring, jeg læser Aarhus Kommune Sparekatalog for Kultur og Borgerservice. Det er som om, at man med et snuptag uden tanke for handling, kvæler et erhve…

Nedlukning af HQ og Katapult

Vi har brug for kulturelle steder som Katapult og HQ er katalysatorer for.

FU vs FO jlubberne

Det er trist at en kommune som Aarhus, nu står til at skulle spare så mange penge på stort set alle område i hele kommunen. Et af de mange spareforslag der lagt på bordet, er at…

Bevar Hasle bibliotek

Jeg skriver hermed mit høringssvar angående den påtænkte lukning af Hasle Bibliotek. Jeg er beboer i Kalenderkvarteret og bor foruden mig selv, med to børn og deres far. Vi bru…

Nedlukning af HQ og Katapult

Vi har brug for kulturelle steder som Katapult og HQ er katalysatorer for.

Spar på drift/administration frem for kunst

Planerne om at lukke Katapult, umuliggøre Bora-Boras virke og fjerne en række borgernære aktiviteter især for børn og unge virker helt uigennemtænkt. Det kan ikke passe, at Aarhus …

et uattraktivt foreningsliv

fritidsforeninger for børn og unge er en vigtig del af århus' kultur, som skal bevares og bygges op om, i stedet for at nedlægge det med beukrati og høje gebyrer. at man skal beta…

Bevar HQ

HeadQuarters er et af de eneste spillesteder i Aarhus der giver plads til alle genre og hjælper til at de upcoming musikere kan have en stemme i miljøet.

Headquarters for vækstlaget

Headquarters har skabt en fremragende platform for musikere og publikum at mødes i rammer, som retteligt kan siges at være mere end blot et koncertrum. HQ er drevet af moderlig pas…

Opbakning til permanentgørelse af Puljen til Ung Kunst og Kultur (PUKK)

Bevillingsudvalget fra “Puljen til Ung Kunst og Kultur” (forkortes PUKK) støtter på det kraftigste forslaget om permanentgørelse af puljen! Kunst og kultur er helt grundlæggend…

Lukning af Beder ungdomsklub

Begge mine drenge har og har stadig stor glæde af at mødes med sine venner i Beder Ungdomsklub. Alternativet vil være at sidde derhjemme og spille FIFA på sit værelse. At lukke s…

Bora Bora

As artistic director of Kunsthal Aarhus, a neighbouring institution to Bora Bora and also one of the most prominent art institutions in Denmark, It is not a good idea to save money…

Har vi råd til at lukke Hasle bibliotek og kombi biblioteket i Hjortshøj Egå?

Uligheden mellem borgerne er stigende. I flg. Rockwool fondens forskning, er uligheden i markedsindkomst steget med 7 procent, mens uligheden i den disponible indkomst er steget me…

Stop lukning af Hasle Bibliotek

Da jeg læste at der planlægges lukning af Hasle Bibliotek blev jeg virkelig trist. Hasle Bibliotek har de sidste snart 8 år været hyppigt besøgt af mig og min familie, som tæller t…

FO klubberne

Høringssvar FO klubberne. Jeg har læst flere af høringssvarene, der forholder sig til spareforslaget vedrørende FO klubberne. Jeg mener, at der er brug for et modsvar på flere af…

Bevar Katapult

Kære politikere Lad være med at gøre noget dumt. Lad være med at gøre noget i kommer til at fortryde. Lad være med at kvæle kunsten. I Aarhus har vi ikke mange steder hvor vi p…

Er Aarhus Kommune i gang med at nedlægge sin kultur?

Aarhus Kommunes sparekatalog for budget 2023 er voldsomt bekymrende. For fem år siden var Aarhus hele Danmarks kulturby. Men nu er den tid glemt, og kulturen er i vejen og skal afv…

Bora Boras bevarelse og videreudvikling

Som det ses af flere allerede indkomne høringssvar, vil den foreslåede flytning af Bora Bora til bygningerne på Godsbanen ikke kunne resultere i en bevarelse endsige videreudviklin…

Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler

Se vedlagte fil

Vedr. Lukning af Beder ungdomsklub

Lukning af ungdomsklubben vil ikke kun være et kæmpe tab for de unge mennesker, men det er det også for alle os andre. Et fællesskab og rum de unge mennesker kan udvikle sig til a…

Bevar HQ!

Det vrimler ikke ligefrem med gode spillesteder i Aarhus, og hvis HQ forsvinder, mister alle upcoming musikere i Aarhus en vigtig allieret. Især i disse tider, hvor kulturbranchen …

Lukning af Malling Ungdomsklub

Som mor til en 15-årig dreng, der bruger FO Malling Ungdomsklub, bekymrer det mig, at FO klubtilbuddet i Malling er lukningstruet. Malling Ungdomsklub er et sted, som giver de unge…

Undgå at kvæle de frivillige folkeoplysende foreninger! Fjern gebyret på lokaler & klublokaler fra planen!

Jeg er frivillig aktiv i en folkeoplysende kulturforening på 5. år. Jeg brænder for og elsker at skabe oplevelser for andre, og jeg er med på, at en del af det arbejde kræver dans …

Indsigelse mod nedlæggelse af FO-klubben i Beder og Malling

I en tid hvor mange unge mistrives generelt og specielt efter et par vintre med nedlukninger, er fællesskaber hvor unge kan mødes meget vigtigt. Derfor er det helt uforståeligt, at…

Lukning af Katalpult of flytning af Bora Bora

Besparelser skal være proportionale. At flytte Bora Bora og lukke Katapult skaber et tab, som er langt større end besparelsens umiddelbare og kortsigtede økonomiske vinding. Der er…

Nej til besparelse af Skansen - En af Århus fantastiske ungdomsklubber

Skansen Hus og Have er et skønt sted. En oase af liv for børn der kommer efter skole og tilbringer berigende timer med hinanden. De kommer ud af deres rammer på skolen og ind i en …

Kulturen får kniven igen

-- Udøvende musiker, producer og tidligere ansat i det turkise telt -- Jeg synes det er meget trist læsning at gennemgå spareforslag 2023-2026 og erfare, at mange led i det aarh…

Besparelser på kultur, lukning af Teater Katapult, Flytning af Bora Bora mm.

Kære Byråd, Det er en ommer! Millimeterdemokratiet har i forvejen udhulet kulturbyen til at være en skrøbelig skygge af sig selv, hvor kun mastodontfyrtårne som Aros og Musikhuse…

Nej til lukning af Hasle Bibliotek.

Det er kritisabelt at Århus kommune påtænker at lukke Hasle bibliotek. Jeg bor i Storbylandsbyen, et boligområde med 40 boliger, hvoraf minimum 50 % er fra kommunen. Mange har…

HQ

Som aktiv musiker, promoter og pladeselskabsejer i Aarhus gennem de sidste 20 år, har HQ været en unik spiller i vækstlaget. De vil musikken og talentudviklingen og stiller op og s…

HQ

Som aktiv musiker, promoter og pladeselskabsejer i Aarhus gennem de sidste 20 år, har HQ været en unik spiller i vækstlaget. De vil musikken og talentudviklingen og stiller op og s…

Officielt høringssvar fra HeadQuarters

Lad HeadQuarters blive på Brobjergskolen sammen med Bora Bora. Bygning C på Brobjergskolen bærer om noget en historie med sig. I mange af de høringssvar der er rullet ind, be…

Vi kan ikke undvære Katapult og BoraBora

At lukke Teater Katapult betyder ikke "bare" at Århus borgere som får lidt mindre varieret teater at vælge imellem. De får meget mindre teater at vælge imellem. Katapult præsentrer…

Katapult

Makkerere, hvad sker der for jer? Nogen særlig grund til at spakke kulturen ihjel og give kreativitet brostenterapi i ansigtet til det siger splat? Vi lever i tider der er sære,…

Som næststørste by i DK har Aarhus brug for den kultur, vi pt. har. Og helst mere.

Besparelsesbehov er forståelige og vi misunder ikke de, der skal stå med dette arbejde… Men her en indsigelse mod det udsendte sparekatalog for Kultur og Borgerservice og for Børn…

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Høringssvar til Spareforslag 2023-26 vedrørende omdannelse af Højbjerg FotoGrafiske Værksted til kunstnerværksteder. Højbjerg FotoGrafiske værksted har i mange år og for et mege…

Sug nu ikke flere penge ud kulturlivet!

Jeg er en 16 årig ung mand, som er nyudklækket frivillig i Århus. Jeg har selv lige været på efterskole, og jeg kom til den konklusion at jeg nyder at være del af et støre sammenho…

STOP besparelserne på kulturområdet! (Bora Bora, HQ, Katapult, ATL og Opgang 2)

De foreslåede besparelser på kulturområdet virker langt fra gennemtænkte og i stedet bare meget triste og meningsløse. F.eks. er Bora Bora er landets eneste fungerende scene og pr…

At ødelægge dét, der holder Aarhus i live

Kort sagt er forslaget dybt pinligt og uden en finger på pulsen af Aarhus' kulturliv. At Aarhus bryster sig af at være en kulturby med et rigt kulturliv, og så alligevel vælger at …

Bora Bora

På Bora Bora kan du som borger opleve dans og visuelt teater fra hele verden. Bora Bora lader med andre ord hele verden komme til lillebitte Aarhus. Hvis Bora Bora flyttes til loka…

Nedrivning af HeadQuarters

Jeg kan slet ikke begribe, hvor håbløst et forslag det her er. HeadQuarters er et fyrtårn inden for alt musikalsk upcoming/græsrodsarbejde mv i Aarhus. Her er vitterligt plads til …

Bevar Hasle Bibliotek

Det modtages med stor undren i lokalområdet, at Hasle Bibliotek er i risiko for at lukke i forbindelse med de kommende besparelser. I spareforslaget lægges der oven i købet vægt på…

Bevar HQ og Bora Bora

Det er uforståeligt og dybt bekymrende at Aarhus kommune vil rive bygning C ned, som rummer så vigtige kulturinstitutioner som HQ og Bora Bora. Det vil være et gigantisk tab for …

De unge kunstnere vil flytte fra byen, når I ødelægger fødekæden!

Som en scenekunstner, der først boede 5 år i København og efterfølgende kom til Aarhus, gik der ikke længe før jeg savnede det sprudlende kulturliv i hovedstaden. Men så begyndte j…

Kulturbesparelser svækker universitetets mulighed fro at tiltrække og fastholde forskere og undervisere.

Som fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitet, er jeg bekymret over det kommunale Sparekatalog for Kultur og Borgerservice. Det er jeg fordi vi som Universitet er afhængige a…

Lukning af Bora Bora & HQ

Many times I enjoyed dance performances in Bora Bora and concerts in HQ. These were the places where I experienced Aarhus as a cultural place in Aarhus for the first time when I mo…

Drop lukning af saunaerne!!!

Jeg er medlem af Dykkerklubben Aqua-Quick, som blandt andet spiller undervandsrugby i Lyseng Svømmebad. Som udøver af vandsport har vi ikke særlig mange andre steder at mødes og…

Lad ikke Bora Bora flytte

Bora Bora er et vigtigt teater for dans og koreografi i Danmark, og ligeledes i en international sammenhæng. Ved at flytte Bora Bora til færre og mindre lokaler, vil det have en di…

Uden HeadQuarters er Aarhus bare endnu en provinsby

Der var engang hvor der var 2 gode diskoteker i Aarhus: HeadQuarters og Paradis aka. Den Sidste. Efter Coronagenåbning og at blive nævnt i hittet Stor Mand, er Paradis så hårdt ram…

Bora Bora - en central aktør

Bora Bora er helt central både som aktør i udvikling, forankring og fastholdelse af dans og koreografi som kunstart lokalt, nationalt og internationalt og ikke mindst som et enestå…

Klubber

Det er så vigtigt at bevare klubberne for de unge mennesker. Det er få penge det handler om. Penge som på lang sigt er godt givet ud. Tænk nu på hvad landspolitikerne har sagt om u…

Flytningen af Bora Bora – fra Superliga til nedrykning

Aarhus Kommunes forslag om at flytte Bora Bora - Dans og Visuelt Teater fra nuværende placering på Brobjergskolen til Godsbanen vidner om en manglende forståelse af, hvilken insti…

Arguments against the situation ‘Bora Bora has to move to smaller facilities’

Bora Bora is one of the most important organizations for contemporary dance in Europe. I cannot imagine that this happen to a team that has to celebrate right now all these success…

Lukning af HeadQuarters

HeadQuarters formår virkelig at samle et bredt publikum og skabe et trygt og mangfoldigt musikalsk miljø i byen - det gælder både som scene for større og mindre bands og som natklu…

Bora Bora

Bora Bora is a central space for living arts in Europe. It's place in the European network, support to local and Danish artists, and also it's specialization in dramaturgy work ma…

Hasle bibliotek

I Kvindehuset er vi af den opfattelse at Hasle bibliotek ikke bør lukkes. Hasle bibliotek løfter en stor opgave i et lokalsamfund, som har brug for at blive løftet. Der er behov f…

Bora Bora - en levende søjle i kulturlandskabet

Til rette vedkomne! Jeg vil opfordrer ansvars- og beslutningstagerne i spørgsmålet om en evt. flytning af Bora Bora for alvor at lytte til både borgene i almindelighed (her er der…

Bora Bora - en levende søjle i kulturlandskabet

Til rette vedkomne! Jeg vil opfordrer ansvars- og beslutningstagerne i spørgsmålet om en evt. flytning af Bora Bora for alvor at lytte til både borgene i almindelighed (her er der…

Vedr Bora Bora

Jeg mener at Bora Boras position indenfor kunst branchen bør vægtes i denne sag. Bora Bora er med til at gøre Aarhus til en international destination indenfor kulturbranchen. Og at…

Besparelse på kulturen i Aarhus

At Kulturen i Aarhus nu igen skal være det området, hvor besparelserne bliver relativt større end det er på øvrige områder, er en stærkt kritisabelt. Flere undersøgelser, som også…

Plans to move Bora Bora and withdrawn funding for Katapult

As professor of dramaturgy at Aarhus University, and on behalf of the collegium and student of the University's Dramaturgy department, I object strongly to the shortsighted and ill…

Klubtilbud: Stor bekymring for hvor de unge skal gå hen

Ikke alle unge er med på at være i en Børn og Unge klub. Det er ikke alle, der orker de mange tilrettelagte fritidstilbud og pænt passer ind. Derfor ser vi FO Klubben i Hasselager …

Bora Bora

Aerowaves Europe has had many interactions with Bora Bora over the years that they have been part of the Aerowaves network, including hosting our annual festival in 2017. This even…

Bora Bora flytning

Jeg er 100% imod Bora Boras flytning. Giv dansen den plads det behøver !

Klub i Malling

I en tid, hvor der er meget stort fokus på mistrivsel virker det besynderligt, at forslå nedskæringer på klubområdet. Klubberne kan netop bidrage til trivsel igennem aktiviteter, s…

Lukning af klubberne

Jeg forstår simpelthen ikke jeres valg. Vi har i Trige haft helheds plan for at afhjælpe getto nedlæggelse men det der virkelig kan afhjælpe at de unge kommer til at kede sig lukk…

Lukning af klubberne

Jeg forstår simpelthen ikke jeres valg. Vi har i Trige haft helheds plan for at afhjælpe getto nedlæggelse men det der virkelig kan afhjælpe at de unge kommer til at kede sig lukk…

Tab på kulturfronten

I må simpelthen ikke lukke ned for Bora Bora og HQ. Vi har brug for en lise, et sted, hvor man kan søge hen for noget alternativt, noget der ikke er mainstream. Bora bora er en vig…

Headquarters

Bevar Headquarters. Placering, personale og ånden på stedet er uden sidestykke i Aarhus. Jeg er besøgt Headquarters hyppigt de sidste 2 år og mener ikke at besparelserne opvejer fo…

Besparelser på kultur området

Bevar Teater Katapult, Bora Bora og HeadQuarters! Vh.

Kulturbesparelser er for stramme

Aarhus er Danmarks bedste teaterby, fordi teaterlandskabet er så diverst og alligevel så tæt sammenknyttet. Vi vil tabe en stor del af vores kulturelle kapital ved at nedlægge vigt…

Flytning af Bora Bora til Godsbanen

Jeg har svært ved at se, hvordan en flytning til mindre og uegnede lokaler kan fordre udviklingen, som Bora Bora - Dans og visuelt teater er en del af og driver. Jeg ved også, hvor…

Bora Bora: Giv dansen den plads, den behøver

Aarhus Kommune har i en årrække visionært satset på dans som kunstart, bl.a. gennem støtte til en scene for dans i byen – det nuværende Bora Bora. Det er en scene, som gennem årene…

Bora Bora

Bora Bora is a leading organisation internationally for the development and the support of the performing arts and for contemporary dance, with whom I was lucky enough to work with…

Sparekatalogsforslag //flytning af Bora Bora til Godsbanen

Dansk Danseteater støtter Bora Bora i deres sag om at beholde dansescenen og produktionshuset på Brobjergskolen. Se venligst vedhæftede uddybende brev.

Århus har brug for HeadQuarters! Nedrivning af bygningen vil ikke gavne kulturen i Århus

Mere end 1080 mennesker er enige med mig; HeadQuarters bidrager til det Århusianske kulturliv ved at tilbyde en unik mulighed for unge, nye, up-coming musikere og bands samt at hav…

Initiativpuljen

Som arrangør af et mindre event Kom Folk: DANS, der siden 2017 har været en årlig begivenhed med bal/ dans til folkemusik, har det været en stor hjælp at få støtte på 15 % af udgif…

Bora Bora

Bora Bora tilbyder en unik kulturel vifte, som intet andet sted i Aarhus kan måle sig med. Stedets internationale og ikke mindst mangfoldige, kulturelle islæt og udsyn er netop dét…

Fra Forbundet Kultur og Information ved Aarhus Kommunes Biblioteker

Høring - sparekatalog Fra Forbundet Kultur og Information ved Aarhus Kommunes Biblioteker Navn: Mikkel Gammelgaard Lukning af Hasle og Egå biblioteker: Specielt for med…

Bevar Bora Bora og Headquaders

Det er bl.a. her kulturen i Aarhus lever! Det er hele grunden til at Aarhus kan sættes på verdenskortet som kulturhovedstaden og det bliver smadret med disse lukninger!

At flytte Bora Bora til Godsbanen vil slå benene væk under en vigtig aktør i dansemiljøet

Som koreograf og kunstnerisk leder af Wired Studio finder jeg det enormt bekymrende, at man overvejer at flytte Bora Bora ind i lokaler, der i praksis umuliggør udvikling af dansef…

FO Klubber

Høringssvar i forbindelse med lukning af FO – Folkeoplysnings klubberne. Jeg bliver nød til at reagere på alle de mange angreb, der har været rettet mod Fritids- og ungdomsklubb…

Bora Bora fortjener bedre, ikke ringere, vilkår

En flytning af Bora Bora til Godsbanen vil umuliggøre deres unikke program og svække deres evne til at tiltrække internationale kræfter. Det vil være et hårdt slag til scenekunsten…

Bevar Bora Bora

Den foreslåede oprivning af Bora Bora og deres aktiviteter vil medføre et unægteligt ressourcetab for hele Aarhus kommunes kulturliv. Både den udøvende kunstneriske scene vil lide …

FO-klubben TRige

Det er med bekymring at vi læser om Aarhus Kommunes forslag til besparelser på kommunens FO-klubber. Klubben i Trige er velfungerende, og hvis den lukker vil der opstå et tomrum fo…

Sparekatalog for kultur og borgerservice

Høringssvar vedr. sparekatalog for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Foreningen af Danske Sceneinstruktører har følgende bemærkninger til det foreslåede sparekatalog for …

Flyt ikke Bora Bora til mindre lokaler

Hele mit professionelle arbejdsliv, fra begyndelsen af halvfemserne og frem til nu, har jeg beskæftiget mig med dansen i Aarhus, dels som administrator hos Marie-Brolin Tani, Palle…

Bevar Headquarters

Headquarters er det eneste sted, jeg har lyst til at gå i byen. Det er et unikt sted med en hel særlig stemning og charme, som virkelig skiller sig ud og bidrager til Aarhus med de…

Besparelser på kulturen får store konsekvenser

”Alle børn og unge i Aarhus skal opleve en by, hvor der er plads til at drømme, til at skabe, til at øve sig og blive dygtig. Kultur er noget, vi skaber sammen, og noget, vi har sa…

Hasle bibliotek

Det er rigtigt ærgerligt, at I påtænker at lukke Hasle bibliotek. På biblioteket foregår der aktiviteter til gavn for børnene i området. Især lektiehjælp er for mange børn utroligt…

Bestyrelsens høringssvar vedr. Sparekatalog

P.v.a. Ungdomsklubbens bestyrelse er der udarbejdet vedhæftede høringssvar samt indsamlet underskrifter fra byens borgere.

Kulturprinsen: "Bevar børnekulturen i Aarhus!"

Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg ser med stor bekymring og undren på den del af Aarhus Kommunes sparekatalog, der berører børne- og ungekultur, sa…

lukning af kulturinstitutioner og flytning af BoraBora

Til Aarhus Kommune Jeg ved ikke engang hvor jeg skal starte. Jeg hører at I vil lukke Teater Katapult og Head Quaters og flytte BoraBora ned på Godsbanen. Jeg hører at disse …

Borgerservice og biblioteker

Kommentar til besparelser på borgerservice og Biblioteker. Jeg gør hermed indsigelse mod nogle af besparelserne under borgerservice og biblioteker. Det er essentielt for funkti…

Borgerservice og biblioteker

Kommentar til besparelser på borgerservice og Biblioteker. Jeg gør hermed indsigelse mod nogle af besparelserne under borgerservice og biblioteker. Det er essentielt for funkti…

Flytning af Bora Bora vil være en katastrofe for sammenhængskraften i dansefeltet

Til Aarhus Kommune, Forslaget om at flytte Bora Bora til Godsbanen i Aarhus vil få store og langsigtede konsekvenser for dansefeltet som helhed. Bora Bora har i mange år haft e…

Luk ikke FO klubtilbuddene

Vi er i Solbjerg Fællesråd kede af at der bliver lukket FO klubtilbud ude i udkanten af kommunen, hvorfra der er langt ind til andre tilbud for vores børn og unge. Samtidig er den…

Nedlukning af HQ og katapult

Det kan simpelthen ikke være rigtigt at, steder som HQ og Katapult skal stå for skud. Udover udfordrende og sanseskabende teater, er Teater katapult en vigtig aktør i teater vækstl…

Styrk den kulturelle og sociale indsats i Herrredsvang, i stedet for at nedlægge Hasle Bibliotek

Når kommunen bruger milliarder på at skabe muligheder og kultur i andre udsatte områder for at modvirke bander og ghettoer, virker det dobbeltmoralsk at man i et andet udsat område…

Bora Bora - Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Bora Bora er den eneste internationale scene i DK med mange års erfaring, der løfter det Danske frie felt inden for performance og dans. Og det er netop deres nuværende scene der m…

Drop besparelserne på scenekunstområdet, Bevar Bora Bora, HQ og Teater Katapult

Jeg har en rettelse til mit høringsvar (som jeg skrev i går) ang Teater Katapult. Jeg skrev de er et teater for børn og unge, men det jeg mente at skrive er, de er et teater for un…

Selvforståelse som kulturens by

Aarhus er kulturens by og den selvforståelse er vigtig for byens borgere og tilflyttere i stor stil. Derfor har vi lyst til at bo i Aarhus. Den fortælling gælder også langt uden…

Kulturelle besparelser og flytning af BoraBora

Jeg er selvproducerende dansekunstner der nylig er flyttet hjem til Aarhus efter flere års professionelt virke i Norge. Forslagene om de massive besparelser på kultur, nedlægningen…

Høringssvar om sparekatalog for Kultur og Borgerservice - Aarhus kommune

For noget tid siden skrev jeg et opslag på Facebook, hvor jeg takkede Statens kunstfond for et arbejdslegat, der muliggjorde, at jeg fortsat kunne skrive bøgere. Jeg kunne lige så …

HQ

Det er byen bedste og måske for turister mest besøgte dansegulv

Protest mod flytning af bora bora

Det bliver alt for dyrt at flytte bora bora! Der er så meget der taler for at det ikke skal ske!

Beskæring af Katapult driftstilskud og flytning af Bora Bora

De høstede besparelser er meget små i Aarhus Kommunes budget men har kolossale konsekvenser og gør stor skade på Kulturlivet. Hvad blev der af hensigtserklæringerne om at satse på…

Genovervej flytning af Bora Bora

Bora Bora: Flytning til Godsbanen er umulig eller uhørt dyr. Aarhus Kommunes sparekatalog foreslår, at Bora Bora flytter i langt mindre lokaler på Godsbanen, som er uegnede til at…

Bevar kulturlivet i Århus

Det er en skam at det altid skal være kulturen det skal gå ud over når det kommer til besparelser. Kulturlivet har allerede lidt nok under corona nedlukningen, hvor især os unge ha…

Bevar kulturlivet i Århus

Det er en skam at det altid skal være kulturen det skal gå ud over når det kommer til besparelser. Kulturlivet har allerede lidt nok under corona nedlukningen, hvor især os unge ha…

Bevar kulturlivet i Århus

Det er en skam at det altid skal være kulturen det skal gå ud over når det kommer til besparelser. Kulturlivet har allerede lidt nok under corona nedlukningen, hvor især os unge ha…

Bevar kulturlivet i Århus

Det er en skam at det altid skal være kulturen det skal gå ud over når det kommer til besparelser. Kulturlivet har allerede lidt nok under corona nedlukningen, hvor især os unge ha…

Vigtigt at finde en løsning for HeadQuarters

Aarhus Jazz Festival ønsker at gøre opmærksom på spillestedet HeadQuarters' betydning for festivalen og jazz-/musikmiljøet i byen. HeadQuarters har i mange år været fast arrangør o…

Teater Katapult

Til Aarhus Kommune. Som fittig bruger af teatret Katapult gennem mange år vil jeg hermed argumentere for at A.K. trækker spareforslaget vedr. Katapult tilbage. 1. På Katapult k…

Med sparekniven for struben: Bevar Bora Bora og Ej blot til lyst på Aarhus Teater

Så er der igen tændt op for det helt store spare-show i Aarhus Kommune - og det kommer næppe som nogen overraskelse, at det er kulturen der står for skud. Danmarks dygtigste da…

Bora Bora

Dansen som kunstform er i rivende udvikling i Danmark, og Bora Bora er den førende og en særdeles væsentlig scene. En lukning vil være en katastrofe både for dansen og for Aarhus…

Stop besparelserne på kulturlivet

Jeg synes det er kritisk at man vil skære i kulturlivet i Aarhus. Tilbage i 2017 blev byen kåret som kulturhovedstad i Europa. Hvorfor vil man så skære i byens identitet? Janek…

Kultur og Mental Sundhed

Besparelserne på kulturområderne, kan risikere at komme tilbage og volde mere skade end gavn på den lange bane. Ved at skære i kultur, skærer I i forebyggelsen af den mentale sundh…

Bora Bora og Headquaters

Stop nedrivningen af bygningen der huser Bora Bora og Headquaters!! Begge steder er på flere punkter bundet til netop deres lokation. Bora Bora er et af de eneste steder i danmark …

Høringssvar mod besparelser på børn, unge og kulturtilbud, som rammer de svageste i Aarhus

Aarhus Kommune står overfor at skulle spare en masse penge. En stor besparelse skal findes på børneområdet, et område som allerede bløder pga. mange tidligere besparelser. I det …

Bevar Headquarters!

Generelt for Aarhus gælder det, at kulturen er under angreb. På alle mulige fronter. Den ønskede nedrivning af HQ/BoraBora bygningen vil være endnu et led i kvælertaget på kultur o…

Bevar HQ!

HQ er en vigtig spiller for nye artister, som her får muligheden for at performe og vise deres musik til Aarhus. Derudover er HQ et fænomenalt sted at tage i byen. Bevar HQ!

Påtænkt flytning af Bora Bora til Godsbanen

MYKA er et teaterkompagni, der producerer og turnerer med børneforestillinger primært til de allermindste – med udgangspunkt i at skabe magiske øjeblikke for sit publikum – små og …

Lukning af HeadQuarters

En lukning Headquarters ville være fuldstændig katastrofalte for det musikalske vækstlag i Aarhus. HeadQuarters er efterhånden det eneste spillested i Aarhus, hvor det er muligt fo…

Dans i Århus

Bora Bora hører til Århus by midte, det vil ikke få den vægt ved, at flytte det væk fra musikhuset i det centrale århus. Det har efter mange år ligget der og giver god mening, at d…

Idrætssamvirkets høringssvar til MKB's sparekatalog

Hermed fremsendes Idrætssamvirkets høringssvar

Malling ungdomsklub

Det vil være rigtig trist for Mallings unge mennesker at lukke Malling aftenklub. Den er meget populær og er et sted, hvor de unge kan mødes og hvor de altid kan finde en voksen a…

Bevar Hasle bibliotek

Hasle bibliotek binder området sammen og giver liv på et torv der allerede ligger på grænsen af at være et utrygt sted. Jeg ønske at Hasle er et godt sted for mine børn at vokse op…

Lukning af Katapult

At lukke Teater Katapult eller trække støtten fra dem vil være katastrofalt for scenekunsten og udvikling af ny dansk dramatik. Håber ikke det sker.

Bevarelse af Højbjerg Fotografiske Værksted

Kære Aarhus Kommune Jeg vil på det kraftigste anbefale at Aarhus kommune gentænker spareforslaget i forhold til “Højbjerg fotografiske værksted” Det er et unikt værksted som et ve…

Bevarelse af Højbjerg Fotografiske Værksted

Kære Aarhus Kommune Jeg vil på det kraftigste anbefale at Aarhus kommune gentænker spareforslaget i forhold til “Højbjerg fotografiske værksted” Det er et unikt værksted som et ve…

Stop den fatale flytning af Bora Bora

Kære Politikere. Stop den uigennemtænkte plan om at flytte Bora Bora til Godsbanens lokaler. Den giver overhovedet ingen mening. I ødelægger dermed mange års opbyggelse af dansens …

lak@odsherredteater.dk

Århus Kommunes forslag om at fjerne tilskuddet til Teater Katapult og at flytte Bora Bora - Dans og visuelt teater til uegnede lokaler vil være ødelæggende for diversiteten og mang…

Lukning af ungdomsklubber i Århus

Jeg skriver fordi jeg ikke ønsker lukning pga sparring af ungdomsklubberne i Århus kommune. Jeg synes de bidrager så godt til vores unge mennesker så de ses og ikke keder sig da d…

BoraBora

Jeg støtter hermed protesten om at flytte BoraBora fra dets nuværende lokaler. Så sent som i går aftes havde jeg en virkelig god aften på BoraBora i selskab med andre danseinteress…

Aarhus Kommune har fortjent et Børnekulturproduktionscenter, der er mere end en tom skal

De foreslåede besparelser i B&U og MKB, der rammer kulturinstitutionerne, fjerner med et pennestrøg en stor del af den ekspertise og faglighed, der skal fylde et kommende børnekult…

HQ kan ikke undværes

Spillestedet, natklubben og mødestedet Headquarters i Brobjergskolens gamle kælder er et helt specielt sted. Som ung og uerfaren musiker lod Amira og Ole os komme til. De gav os…

Bora Bora

In the last years, I have had the pleasure to be in Bora Bora due to my job at The Danish School of Performing Arts, as a teacher and supporting the MA students that were presentin…

Lad være med at lukke danseteateret BORA BORA, teateret Kaatpult samt spillestedet Headquarters

Lad være med at lukke danseteateret BORA BORA, teateret Katapult samt spillestedet Headquarters. De mindre vækstlags kultursteder bidrager med et niveau langt over de midler de bli…

Grimhøj Motocross Klub

Med spareforslaget vil Aarhus Kommune fremover opkræve et beløb fra de folkeoplysende foreninger, der låner kommunale lokaler. Som f.eks Grimhøj Motocrossklub, der har til huse i l…

Nedlæggelse af valgsted i Borum

Vi vil protestere mod nedlæggelsen af valgstedet i Borum. Begrundelse! Vi har den næsthøjeste valgdeltagetse i hele kommunen 92,9% en flytning af valgstedwt vil betyde væsentlig …

Høringssvar vedrørende lukning af Hasle bibliotek - svar fra elever, 8B Hasle skole

Hasle bibliotek skal ikke lukkes At lukke Hasle bibliotek er en mega dårlig idé. Det spærrer muligheder for mange mennesker som fx arbejdere, der skal have løn, så de kan forsørg…

Pas på kulturen

Forslaget om nedrivning af Brobjergskolen, og følgerne deraf; en meget uvis fremtid for HeadQuarters bør gennemtænkes grundigt. HQ er en utrolig vigtig aktør i det aarhusianske mu…

Ryk ikke Bora Bora

Tiæ rette vedkommende, Bora Bora er en af de vigtigste platforme i den danske scenekunstbranche. Bora Bora er en af sidste tilbageværende teatre i Danmark, som kan tilbyde en st…

Fattig fritid

Det er i Ungdomsklubben at børn og unge har gode muligheder for at dyrke venskaber på kryds og tværs af klasser og årgange. Her dyrker de ligeledes interesser og får et rigt fritid…

Malling ungdomsklub

Et sted de unge mødes. Med trykke rammer, relationsdannelse på tværs. Et rum med plads til sunde aktiviteter og fællesskab. Lukkes tilbudene, vil de unge hænge ud med størrer…

Børn og unge

Please ikke luk vores klub, mig og mine venner ved simpelt ikke hvad vi skal gøre ellers! Det ville være verdens undergang lige nu! Så please ikke luk malling uk

Save Bora Bora!

Bora Bora is one of the lead dance houses in Denmark. It would be big tradegy to move it to a smaller venue, where they can not deliver their job succesfully in future. If you c…

Lukning af Malling UK

Spareforslaget om lukning af Malling UK vil betyde en forringelse af de unges aktivitets muligheder . De har ikke andre samlingssteder, især ikke steder, hvor det er de unges initi…

Gebyr for lån af kommunale lokaler - Grimhøj Motocross Klub

Med det fremlagte spareforslag vil Aarhus Kommune fremover opkræve et beløb fra de folkeoplysende foreninger, der låner kommunale lokaler. Grimhøj Motocrossklub er en af de klubber…

Bevar FO-klubberne i Aarhus

Natteravnene Beder og Malling har sammen med BMI i dag et stærkt samarbejde med Ungdomsklubberne Beder og Malling, som betyder, at vi sammen kan inspirerer flere unge til at være …

Bevar FO-klubberne i Aarhus

Natteravnene Beder og Malling har sammen med BMI i dag et stærkt samarbejde med Ungdomsklubberne Beder og Malling, som betyder, at vi sammen kan inspirerer flere unge til at være …

Om at lukke den spirende kultur

Noget, der gør Århus til en dejlig by der både lever od udvikler sig er, at der er mulighed for at opleve kunst og kultur fra ikke så etablerede kunstnere og scener; at der er små …

Kæmpe svækkelse af Aarhus' kulturliv

Fyrtårne indenfor dans, teater og musik som Bora Bora, Katapult, HQ skal bevares i nuværende form. Disse rummer både vækstlag og vigtige internationale samarbejder og udvekslinger …

Bevar FO-klubberne i Aarhus Kommune

I Solbjerg Ungdomsklub oprettede vi den 28. oktober 2022 en underskriftindsamling om spareforslaget om at spare FO-klubberne væk. Vi indsender hermed underskriftindsamlingen, h…

Flytningen af Bora Bora til eksisterende lokaler på Godsbanen som foreslået i Aarhus Kommunes sparekatalog.

Undertegnede, Koreograf Tina Tarpgaard sender hermed høringssvar, i forbindelse med udmeldingen af Aarhus Kommunes sparekatalog. Jeg finder det stærkt bekymrende at Aarhus Kommu…

Bevar Hasle Bibliotek og værn om børn og unge i området

Når I foreslår at Hasle Bibliotek lukker, så handler det ikke kun om udlån af bøger. En lang række initiativer er tilknyttet biblioteket, som er et kæmpe aktiv for området, der i f…

Sparekataloget ligger op til enormt tab er essentielt kulturliv og trivsel hos børn og unge

Jeg er dybt rystet over dette sparekatalog, som for mig viser, at der ikke er interesse i at have et velfungerende, differentierende og pulserende kulturliv i Aarhus. Jeg tilsl…

Erhverv Aarhus' høringssvar til Sparekatalog for hhv. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen

Erhverv Aarhus' høringssvar til Sparekatalog for hhv. Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Læs vedhæftede.

Bevar Malling Ungdomsklub

Det vil være en meget forkert beslutning, hvis lukning af FO-klubben i Malling føres ud i livet. Klubben fungere som et fristed for de unge mennesker som er på vej ud i voksenlivet…

Høringssvar

Høringssvar

Behold ungdomsklubberne

De unge i Beder og Malling kan ikke miste klubberne. Det er her, de har deres frirum, et socialt fælleskab og kyndige voksne at tale med om alt det, man ikke deler med forældrene. …

Vigtigheden af HQ

Headquarters er desværre et af de eneste steder i Aarhus, som giver mulighed for eksponering og live-erfaring forjmindre/upcoming bands. Stedet har været afgørende for bl. a. vores…

Besparelse på kultur og teater

Det er med stor undren jeg som pårørende til familie i Århus læser om de store besparelser inden for kulturen. Er klar over at der i denne tid er et stigende behov for penge inden…

Lukning af ungdomsklubberne i Aarhus

Det er en stor fejl at lukke Ungdomsklubberne i Aarhus. Som forælder til 2 drenge som begge har gået i Frederiksbjerg Ungdomsklub er jeg dybt bekymret for Sport og Fritids ønske om…

Spare krav på forenings liv.

Det er fjollet og ret absurd at vælge der skal sættes penge på leje af offering bygninger for foreningenr. Det at der pluslig skal sættes økonomiske benspænd og incitamenter op fo…

Lad mig være frivillig uden at drunke mig i bureaukrati

Jeg er en 23 årig mand, som har været foreningsaktiv siden jeg stoppede på efterskole som 17-årig. Jeg har stiftet en rollespilsforening i Aarhus, arbejdet med Danske Gymnasieeleve…

Undgå at gøre foreningslivet uattraktivt me bureaukrati og gebyrer.

3 vigtigste argumenter mod de nye gebyrsregler for lån af offentlige lokaler i Aarhus kommune Aarhus kommune vil ifølge det nye sparekatelog inden for Sport og Fritid indføre regl…

Undgå at gøre foreningslivet uattraktivt me bureaukrati og gebyrer.

3 vigtigste argumenter mod de nye gebyrsregler for lån af offentlige lokaler i Aarhus kommune Aarhus kommune vil ifølge det nye sparekatelog inden for Sport og Fritid indføre regl…

Teater Katapult

Luk ikke en velfungerende kulturinstitution, som I selv har været med til at bygge op. Bevar de små kultursteder - bevar Teater Katapult!

Meget uheldigt at lukke Hasle Bibliotek

Storbylandsbyen Marienlystvangen er en helt særlig bebyggelse med 40 boliger, hvor halvdelen af beboerne kommer ind via venteliste i Østjysk Bolig, mens Aarhus Kommune har henvisni…

HQ

Nedlukning af HQ ville være en af de største fejl at begå når det kommer til kulturlivet i Aarhus. Hvis Aarhus skal fortsætte med at blive set som et kulturelt hovedpunkt, så skal …

Det bedst fungerende valgsted

Borum-Lyngby Fællesråd har følgende bemærkninger: Den meget lille besparelse på ”6-10 valgsteder” er nok et af de værste forslag i sparekataloget. Det angriber noget helt centra…

Katapult

Dette fremsynede teater katapult har været det mest spændende og nytænkende teater jeg har været med til ! Og en kulturel oplevelse som har trukket mig til Århus flere gange i de s…

Bevar Kolt ungdomsklub/ FO-klubberne

Kolt ungdomsklub er en klub, hvor der er plads til alle. Et sted hvor de unge har et frirum. Et frirum, hvor de unge kan hænge ud og hygge sig med vennerne og os personale. Her bli…

bevar BORA BORA og Hasle Bibliothek

Jeg er fuldstændig imod at Aarhus Kommune flytte BORA BORA til Godsbanen hvor de vil ikke have nok af kapacitet og betingelser for at laver deres prduktioner. Jeg arbejdede selv i …

Bevar FO-Klubberne.

Det vil være en kæmpe fejl at lukke ungdomsklubberne i Aarhus! Alle de unge, der ikke ser sig selv i sportsforeninger, vil blive udelukket fra et givende fællesskab! Malling Un…

Bevar Bora Bora og teater katapult

At lukke katapult og flytte Bora Bora er en meget dårlig og trist spareplan og utrolig kortsigtet. At bygge to så velfungerende kulturinstitutioner op, der bringer så meget til bye…

Lad Bora Bora blive

Bora Bora og HQ og teatret også - danner ramme for så meget godt og vigtigt. Som danselev såvel som bylivs-menneske, er Bora Bora og HQ uundværlige.

Teater Katapult

Jeg kan slet ikke forestille mig et Aarhus eller et kulturliv uden Teater Katapult. Teater Katapult laver egenproduktioner, der hver eneste gang giver mig lyst til at se forestilli…

STOP STOP STOP, kunsten og kulturen længe leve!

Dette høringssvar gør sikkert ikke den store forskel her i verdenen, desværre.. men det kan Teater Katapult få lov til fortsat at gøre, hvis det får lov til at blive.

Bevar drifttilskuddet til Teater Katapult

I begrundelsen for at fjerne drifttilskuddet står blandt andet at "Aarhus er kendetegnet ved et stærkt teatermiljø", men Aarhus' teatermiljø vil ikke fortsætte med at være stærkt, …

Lad være med at lukke BORA BORA, HQ og Katapult

Til rette vedkommende, Lad være med at lukke danseteateret BORA BORA, teateret Katpult samt spillestedet Headquarters. Det ville være et kæmpe tab for kulturlivet i Aarhus, isæ…

BORA BORA, KATAPULT

De foreslåede store besparelser på kulturområdet er meget bekymrende. Oplægget vil gøre Århus til et meget kedeligere sted at bo, arbejde i – og at besøge. Jeg boede i Århus da j…

Flytning af Bora Bora

Det giver ingen mening at flytte Bora-Bora til mindre lokaler og samtidig lukke Katapult. Aarhus Kommune har investeret mange penge i de to scener og pengene ville være spildt med…

Bevar kulturens dannelse

At spare på kulturen, særligt på området omkring kultur der inddrager skoler, børn og unge samt vækstlaget og minoriteter i Aarhus er et meget større tab end man kan forestille sig…

Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Høringssvar vedr. MKB-2 Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler

Vedr. planer om flytning af Bora Bora

Gennem de sidste år har jeg haft et væld af fantastiske danseoplevelser på Bora Bora og derfor er jeg stærkt imod en flytning, som vil ødelægge muligheden for at vise fremtidige fo…

Stop spareplanerne

Jeres planer for sparekataloget på kulturlivet vil efterlade Aarhus som en ekstrem fattig kommune. Både børn og voksne vil miste tilbud der giver hverdagen mening og rigdom. Spar …

International katastrofe: kulturen er vores håb i krisetider, ikke nedskæringer

Kære Århus Byråd, Mit navn er Klara Utke Acs er professionel koreograf og danser. Gennem mit professionelle netværk er jeg blevet gjort opmærksom på jeres besparelsesprojekt og de…

Høringssvar vedr. Bora Bora

Høringssvar vedr. Bora Bora

Teater katapult og Bora Bora

Jeg mener bestemt at det er uhørt at disse institutioner skal rammes. Efter hårde tider med corona og diverse kriser, er det netop kulturen det burde støttes ikke beskæres!

Bora Bora og Katapult

Det har taget mange år at opbygge det særlige talent- og udviklingsmiljø for ny scenekunst, moderne dans og ny dramatik, som i dag er forbundet Bora Bora og Teater Katapult. Begge …

Bevar det kulturelle fyrtårn Hasle bibliotek

Kære Byråd, Hasle bibliotek skal bestå, da det er der hvor høj og lav mødes, og hvor horisonter udvides. Derudover er det et lyspunkt i Hasle, hvor der desværre også er kræfter, …

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Hasle opfordre til bevarelse af Hasle bibliotek

Vi vil som dagtilbudsbestyrelse i Dagtilbud Hasle på det kraftigste opfordre til en bevarelse af Hasle bibliotek. Hasle bibliotek benyttes af områdets familier såvel som institutio…

4.71 1 Bortfald af tilskud til FO-klubber

Det vil være en kæmpe fejl at lukke ungdomsklubberne i Aarhus! Alle de unge, der ikke dyrker deres sport i en hal, vil blive udelukket fra et givende fællesskab! Malling Ungdom…

Grundejerforeningen Kornmodsbakken anbefaler at bevare Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek er et helt særligt sted. Det er et sted, hvor børnefamilier mødes en gang om måneden til familielørdag, brunch i cafeen og klip-og-klistre på biblioteket. Et sted h…

Bevar Hasle Bibliotek

Der er så mange grunde til, at man bør bevare Hasle bibliotek. Jeg har mine helt personlige grunde: jeg elsker at benytte biblioteket og kommer i gennemsnit en gang om ugen og lå…

FO-Klubber

Høringssvar om FO-Klubber i Aarhus.

Flytning af BORA BORA og nedrivning af bygningen

At flytte BORA BORA til nye lokaler og efterfølgende rive bygningen ned er ikke en god plan. De lokaler, som det påtænkes at flytte Aarhus’ eneste professionelle dansescene til, er…

Bora Bora & Katapult

Bora Bora har som en af de få scener i vestdanmark kapacitet til at vise både danske og udenlandske koreografiske forestillinger. Profilen i det danske scenekunstlandskab er unik o…

Bora Bora

Aarhus should be PROUD to have a theater like Bora Bora! It would be an incredible loss in terms of culture and art, and it would also make Aarhus less competitive internationally …

Bevar Hasle bibliotek - Høringssvar fra forældrerådet i Børnehuset Hobbitten

Vi vil som forældreråd i børnehuset Hobbitten i Hasle dagtilbud på det kraftigste opfordre til at Hasle bibliotek bevares. Der er mange grunde til at biblioteket bør bevares: - …

Teater Katapult

Jeg har absolut nydt at være en del af Katapult Akademiets DramatikerPro forløb. Det er et dejligt sted at øve sig og dele sin passion for dramatik. Den mulighed er ret unik, og je…

Dyre besparelser

De besparelser der er lagt op til i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice kan kun beskrives som en dårlig forretning for Århus. De kroner, der på papiret spares ved at …

Igen er vores kulturperler for skud

Jeg synes vi skal være meget påpasselige med at prioritere havneudvidelser over den kultur som samler mennesker. Hvis vi strømligner og opprioriterer de store kulturelle trækplastr…

Bevar KUK Kolt Ungdomsklub

Jeg ønsker at KUK kan fortsætte med at være den klub den er nu. Min datter elsker at komme i KUK og hænge ud og tale med de andre unge på tværs af klasser men faktisk også på tværs…

Drop besparelserne vedr. scenekunst

Drop besparelserne vedr. scenekunst, mere specifikt hos Bora Bora, HQ og Teater Katapult. Jeg har baggrund indenfor dansen, moderne dans og har optrådt på Bora Bora i mange år.…

Sparekatalog forslag kulturlivet

Kulturby 2017, er det virkeligt så langt væk at vi ikke længere ønsker et rigt kulturliv i Aarhus? For mig især har jeg svært ved at forstå hvorfor man vil lege ludo med Bora Bora,…

Gebyr for lån af kommunale lokaler

Med det fremlagte spareforslag vil Aarhus Kommune fremover opkræve et beløb fra de folkeoplysende foreninger, der låner kommunale lokaler. Grimhøj Motocrossklub er en af de klubber…

Katrine.bartram@gmail.com

Hvad i alverden har Aarhus Kommune gang i, når de foreslår at spare et essentielt tilskud til det prisvindende, evigt relevante og innovativt mangfoldige OPGANG2 TURNÉTEATER? Masse…

Lukning af FO-klubber

Lukning af FO-Klubber Høringssvar fra FO-Klubben Sabro D.23.11.2022 FO-Klubberne i Aarhus kommune har en lang og betydningsfuld historik, hvorfor det kan få foruroligende kons…

Sparekataloget overordnet for kultur og borgerservice

De mange høringssvar vidner om en kæmpe bekymring og glæde for vores kulturliv i byen, jeg har utallige gange hørt vore politikere tale stolt og længe om vores særlige styrke som k…

Nedrivning af Bygning C på Brobjerg Skolen.

Nedrivningen af Bygning C på Brobjerg skole er en mindre katastrofe for kulturlivet i Aarhus. Jeg er fraflyttet Aarhus, men HQ vil altid være et af de steder, som jeg tager vej…

Vedr. forslag om fratagelse af støtte til ATL, Katapult m.fl - hvor er visionerne Aarhus?

Som kulturelsker, lærer, mor og aarhusianer er det med dyb bekymring for min fremtidige by, at jeg læser forslagene for besparelser i det kommende sparekatalog. For byens børn og u…

FO - klubberne - byens bedste sted

Ønsker vi et totalinstitutionaliseret ungdomsliv fra 8-21 i hverdagene? Af klubleder, Cand. pæd. soc. Trine Vestergaard I forbindelse med Aarhus Kommunes besparelsesforslag fo…

ALTERNATIVT SPAREFORSLAG (opdateret) - LUK IKKE FO-KLUBBERNE

Luk ikke FO-klubberne. Alternativt spareforslag Baggrund Jeg er leder af et af byens bedste tilbud til de unge, folkeoplysningsklubben Frederiksbjerg Ungdomsklub (FUK). I FO kl…

Udflytning af BORA BORA

Det er fuldstændig uansvarligt at flytte BORA BORA fra de nuværende lokaler. Den handling vil være det sammen som at knuse det arbejde som er opbygget i Aarhus fra Marie Brolin Tan…

Nedskæringer i kulturen

NEJ TIL DE VOLDSOMME NEDSKÆRINGER I KULTUREN I AARHUS Aarhus d.24. nov. 2022 Vi læser med forundring og forskrækkelse, at man overhovedet kan tænke…

Nedskæringer i kulturen

NEJ TIL DE VOLDSOMME NEDSKÆRINGER I KULTUREN I AARHUS Aarhus d.24. nov. 2022 Vi læser med forundring og forskrækkelse, at man overhovedet kan tænke…

Teater Katapult

Der vil uden tvivl forekomme rigtig, rigtig mange høringssvar, som skal kammes igennem af en uheldig ansat eller to hos kommunen. Måske omhandler nogle af dem Teater Katapult, som …

ET KÆMPE SELVMÅL!

BORA BORA har brug for VAR! Vil Aarhus kommune, bede AGF A/S fodbold om at spille resten af deres kampe og fremadrettet på et 7-mands bane, på Brabrand Stadion, eller flyt alle …

Lukning af Spørring Ungdomsklub

I en tid hvor der er meget fokus på unges mistrivsel og ensomhed er det vigtigt at vores unge mennesker har et trygt frirum at komme i hvor de kan mødes med jævnaldrende og blive h…

FO-klubber kan man ikke lukke.

Unge har indiskutabelt brug for FO-klubberne. Hvor skal de ellers mødes og lære at udtrykke sig ansvarligt og demokratisk i frit samvær med andre unge - dele tanker og oplevelser i…

Høringssvar vedr. besparelser på FO-klub området.

Høringssvar vedr. besparelser på FO-klub området, se vedhæftet file

Bevar HeadQuarters

At lukke HQ er at indskrænke det musikalsk-kulturelle segment på ikke blot kommunalt, men nationalt plan. HQ fungerer som en vigtig platform for undergrunds- og upcoming-scenen i A…

2023-2026

Luk ikke HQ , det sted er så fantastisk. Både til koncerter og som danse sted. For musikscenen er det meget vigtig med et sted der satser på nye upcoming bands men også smalle k…

I blodrus, lukning FO-Klubber, FUK

I en blodrus har Sport og Fritid foreslået alle de folkeoplysende ungdomsklubber (FO-klubber) lukket. Der skulle spares 4 millioner i alt på hele området. Alligevel foreslår Spo…

Sparekatalog for kultur og borgerservice - spareforslag MKB-2

I forbindelse med spareforslag MKB-2, vil vi henstille til ikke at gennemføre de planlagte besparelser, ved indførelse af gebyr på udlån af anviste lokaler. En gennemførelse vil ha…

Teater Katapult, Bora Bora

Teater katapult og Bora Bora repræsenterer et rigt kulturliv i Århus. Det ville være et kæmpe tab for Århus at miste dem. Teater katapult skaber bro til i sær det unge teater miljø…

New York theatre artist at TEATER KATAPULT (NOV 16-17, 2022)

I recently performed at TEATER KATAPULT in Aarhus during November 2022 with my solo multidisciplinary performance called SVANEKE -- which documented life in Svaneke, Denmark during…

Bevar Teater Katapult - Aarhus modigste teater

Det er med lige dele forfærdelse og vantro at jeg har læst indstillingen om bl.a. at lade driftstilskudet til Teater Katapult bortfalde. For det giver ganske enkelt ingen mening! …

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Høringssvar til Spareforslag 2023-26 vedrørende omdannelse af Højbjerg FotoGrafiske Værksted til kunstnerværksteder. Jeg vil kraftigt anbefale at Aarhus Kommune gentænker og udv…

Bevar Egå Kombi-bibliotek

Bevar Egå Kombi-bibliotek Som beboer i Skæring sætter jeg stor pris på at være i cykelafstand til et bibliotek. Jeg bruger næsten ugentligt biblioteket og låner både fag- og skønl…

Angående Sparing på kulturfronten

Hej I min optik er Headquarters og BoraBora to rigtig vigtige kulturinstitutioner, som vi skal være glade for, vi har i Aarhus. Her er der plads til fest og farver og spirende kul…

Flytning af Bora Bora

Bora Bora er en meget vigtig scene for international contemporary dance i Danmark. Derfor, er det dybt problematik at flytte det ud fra dets nuværende placering.

Lukning af Katapult og flytning af bora bora og HQ

Jeg bifalder på ingen måde flytningen af bora bora og HQ - de har I høj grad lykkes med at skabe et sted med rum for bevægelse og dans i alle mulige afskygninger. Jeg er selv t…

Små foreninger skal kunne få lokaler billigt

Jeg er bestyrelsesmedlem i en lille forening der lejer skolelokaler i sommerferien, som efter min forståelse ellers ville gå helt ubrugt. Vi har som sådan ikke noget imod at betale…

Hovedløs nedprioritering af aarhusiansk kunst og kultur

År efter år viser undersøgelser, at borgerne i Aarhus fremhæver byens mange kulturtilbud som den primære årsag til, at de holder særligt meget af deres by. Undersøgelser, som vores…

Aarhus Festuge – Høringssvar mod forslag til reduktion af drifttilskud

”Kunst og kultur er hjertet og det, der giver byen liv og puls og forsyner os med frisk blod og ilt til hjernen”, står der i Aarhus Kommunes kulturpolitik. Med den varslede redukti…

Flytning af Bora Bora

Det er totalt uanstændigt at flytte Bora Bora. Det fjerner focus fra den moderne dansescene som i forvejen kæmper en brav kamp.

Spareforslag vedr. tilskud til FO klubber i Aarhus kommune

Mejlby d 22-11-22 Høringssvar vedr. Kultur og Borgerservice forslag om at spare tilskud til FO klubberne væk. Kære Kultur og Borgerservice. Jeg skriver på vegne af den sidd…

Bevar HQ

HQ er muligvis det den mest undervurderede scene i Århus. Intimiteten på stedet findes ikke andre steder i byen, hvilket er med til at give nogle fantastiske koncertoplevelser på s…

Lukning af HQ

HeadQuarters er en af de bedste klubber i Århus. Lukningen vil være et enormt tab for kulturlivet

Flytning af Bora Bora

Det er desværre fuldstændigt uansvarligt for dansen og koreografisk performancekunst at flytte Bora Bora. Et af de få steder der sætter Danmark på det koreografiske verdenskort og …

Bora Bora

Høringssvar: Plan om flytning af danseteater Bora Bora til Godsbanen Gennemførsel af planen vil medføre: Mindsket focus på Aarhus som internationalt og nationalt center for dans…

Bora Bora

Latvian Dance Information Center has collaborated with Bora Bora in several networks (kedja, kedjaStretch, Aerowaves), Inta Balode has once also been on a jury to discuss the resid…

EN DE FACTO LUKNING AF TEATER KATAPULT ER ØKONOMISK, KULTURELT OG SOCIALT EN DÅRLIG FORRETNING FOR AARHUS KOMMUNE

Høringssvar fra Teater Katapult / resumé: Aarhus Kommunes spareplan fra Kultur og Borgerservice den 27. oktober vækker stor undren, overraskelse og vantro i hele teatermiljøet. …

Forsalg til besparelser på kulturområdet.

Sparekatalogets forslag til besparelser på kulturområdet er uigennemtænkte og forfejlede set med det lange lys på. Forslaget bærer præg af skrivebordsarbejde, der er ude af trit m…

Bora Boras officielle høringssvar

Resume: Det vil ikke medføre besparelser at flytte Bora Bora til Godsbanen, men tværtimod medføre ekstra omkostninger i millionklassen. Det fremgår af Aarhus Kommunes sparekat…

Kultur

Jeg ønsker kommunen genoverveje besparelser i kultur sektoren for Århus kommune. Uden institutioner som katapult mangler man et led i fødekæden ind til profesionelle arbejdsliv for…

Bevar FO-klubberne!

Som bestyrelsesmedlem og mor til et tidligere medlem af FUK stiller jeg mig, som rigtig mange andre, uforstående overfor, at Aarhus kommune vil trække tilskuddet til FO klubberne. …

Det er en absurd idé at rykke BoraBora ud fra sit hjem (og hvilke jordskælv der ellers følger med sig)

Undskyld mig Aarhus Kommune, men altså.....gang på gang vælger I meget ulogisk og absurd, i hvilke hjørner at spare henne. Dansemiljøet i Aarhus var engang sprudlende og fuld af d…

Genovervej flytning af Bora Bora (38 underskrivere)

Vi ønsker, at Aarhus Kommune genovervejer indstillingen om at flytte Bora Bora til Godsbanen, fordi plads er helt afgørende for Bora Boras tilgang til scenekunst. Bora Bora har for…

Invester i borgernes trivsel

Hvorfor går besparelserne igen ud over kultur- og biblioteksområdet? Det er i forvejen et område, der er hårdt presset disse år. Det er desværre ikke en ny øvelse i Aarhus Kommunes…

Teater Katapult skal overleve

Det vil være en stor og en uoprettelig fejl hvis Teater Katapult lukkes. Katapult er den største og mest alsidige scene for gæstespil i Århus. Katapult præsenterer scenekunst fra …

Teatre Katapult

Since I moved to Aarhus I was impressed on how good they are doing with the Culture. I could find in this city different venues to see theatre play and they are not only for the on…

Bevar den høje kunstneriske faglighed på Højbjerg Fotografiske værksted

Hej, jeg hedder Stefan Bakmand Andersen, jeg er udøvende billedkunstner og underviser i billedkunst med fokus på tegning og grafik. Jeg har til daglig huse i atelierfællesskabet Co…

Lukning af HQ og Bora Bora

Pas på Aarhus kulturliv og bevar HQ!!!

Forslag om reduceret åbningstid i Borgerbetjeningen på DOKK1 og for den fysiske myndighedsbetjening i Folkeregisteret

Aarhus Universitet (AU) er opmærksom på at forslaget om at reducere åbningstiden i Borgerbetjeningen på DOKK1 og for den fysiske myndighedsbetjening i Folkeregisteret vil øge press…

DGI Østjyllands høringssvar til ”Sparekataloget for budgettet for 2023-2026”

DGI Østjylland har med stor interesse og en vis ængstelighed læst sparekataloget. Som kommunens største idrætsorganisation og partner i samarbejdsaftalen om Bevæg dig for livet har…

Ang. forslaget om at flytte Bora Bora

Forslaget om at flytte Bora Bora til Teater Katapults lokaler er kortsigtet og ødelæggende for et helt kunstfelt. Spareforslaget vil få konsekvenser lokalt, nationalt og internatio…

En bred prioritering af scenekunstens fødekæde er afgørende for unges veje ind i kulturlivet og scenekunsten generelt

Skal vi have en bæredygtig fødekæde i scenekunstbranchen, er det afgørende at prioritere alle fødekædens led. En fødekæde hvor prioriteringen af unges muligheder og talentudvikling…

Teater Katapult skal ikke lukkes

Teater Katapult skaber værdifulde minder og læring for alle i Aarhus. Det er en vildt vigtig kulturinstitution i Aarhus, og den bør på ingen måder lukkes. Jeg bruger ofte teatret, …

Bevar ungdomsklubberne

Jeg er imod lukning af ungsomsklubber, da det kan være et frirum for mange unge og et sted hvor man bare kan være og hænge ud. Hvis os unge ikke havde det frirum, vil jeg tro at vi…

Lukning af ungdomsklubber

Hali halå og hør lige her. Det vil være en skam og lukke alle FO-klubberne, da det er et fristed for alle unge og et sted hvor man kan skabe venskaber. Jeg ved ikke helt hvad de…

Lunking af Malling Ungdomsklub

Hvorfor spare her!? Klubben er hyppig besøgt, og bruges dagligt af flere unge. I kan spare alle andre steder end vores "andet hjem". Klubben har åbent mandag, tirsdag, torsdag og s…

Lukning af Malling Ungdomsklub

Malling Ungdomsklub er en vigtig del af mit liv, og mange andre, ikke bare på min egen årgang, men både 9. og 8. klasse fra både Malling og Beder. Vi beder jer venligst om at sørge…

Vi har brug for kulturen i svære tider

De foreslåede store besparelser på kulturområdet er dybt bekymrende, og jeg frygter for de langsigtede konsekvenser. Flere af initiativerne har ikke bare lokal betydning, men også …

Høringsvar fra Dansestudiet i forbindelse med flytning af Bora Bora

Det er med grædende hjerte at vi fra Dansestudiet Aarhus, hører om besparelserne på Scenekunstområdet og dermed flytning af Bora Bora, en ikonisk dansescene, som på ingen måde høre…

sabt@scenekunstskolen.dk

Katapult spiller en stor rolle i fødekæden af scenekunstnere og i udviklingen af scenekunstnere - særligt i forhold til ny dramatik. Med Katapult Akademiet, som opererer på et ekst…

Støtte til Bora Bora

Høringssvar Bora Bora Mitt navn er Linda Birkedal og jeg arbeider som produsent, koreograf og danser med base i Stavanger og Oslo i Norge. Gjennom mange år har jeg fulgt Bora Bor…

De unge og deres FO-klubber skal prioriteres, ikke bespares

Hvis I gerne vil forbedre unges trivsel, så lad være med at tage skridt i den modsatte retning. Vi har en yderst velfungerende FO-klub i Malling med 110 tilmeldte unge mennesker…

Katapult

Teater er enorm vigtig og diverse både for Aarhus tilskuere og kunstnere. Den er del af byens karakter og debat og stråler langt udover direkte deltagere. At miste denne juvel dårl…

Høringssvar til spareforslaget om lukningen af Hasle Bibliotek

Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) fremsender hermed sine kommentarer og bemærkninger i forbindelse med Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice spareforslag 2023-2026 om l…

Bora Bora

Residency at Bora Bora was an amazing experience, that allowed us to explore art of movement like in no other place. Support of producers was really strong and that was also possi…

Bora Bora

The announced move by the Aarhus Municipality of Bora Bora to smaller facilities - unsuited for its functioning as a residency, production and presentation place for dance - reache…

Teater Katapult, Bora Bora og HQ

Der er flere grunde til, at det virker fuldkommen forrykt, at forestille sig Aarhus uden Teater Katapult, Bora Bora og HQ. Teater Katapult er et knudpunkt for udvikling og afprøv…

initiativ puljen

Initiativpuljen

Bora Bora

As an internationally oriented arts production and management company in Athens, Delta Pi was sad to hear the news of the possible move of Bora Bora. We believe that their contribu…

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Værkstedet kombinerer to udstyrstunge kunstneriske udtryk, nemlig det analoge fotografi og så trykgrafikken. Her er et stort mørkekammer, udstyr til ætsning, trykkefaciliteter til …

Luk IKKE Ungdomsklubberne i Beder/Malling

Vi køber havregryn før vi køber kunst... Det er logik i en privatøkonomi. Jeg begriber ikke hvordan så stor en kommune kan forvalte vores penge så dårligt. Skær ned i bureaukrati,…

Imod lukning af sauna i IF Lyseng Svømmehal

Jeg vil gerne argumentere imod lukning af saunaen i IF Lyseng. Jeg er hjælpetræner på synkron/kunst svømningsholdet og saunaen er en meget vigtig del af vores træning, dels ford…

Lukning af Teater Katapult vil sætte kæmpe spor i dansk scenekunst og talentudvikling.

Jeg skriver som indfødt aarhusianer og som scenekunstner. Som ung i Aarhus var Teater Katapult med til at åbne mine øjne for scenekunsten. Det har været et kæmpe led i min dannelse…

Dans

Dansen på Bora Bora er exceptionelt! Det skal opleves i fulde form! De internationale arbejdspartnere som Bora Bora har vil falde utroligt hvis scenen og kulisserne ikke længere er…

Nedlæggelse af Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek og sammenholdet i Herredsvang I Helligåndskirken kender vi om nogen til værdien af fællesskabet omkring torvet på Torpevænget, hvor Hasle Bibliotek er en utrolig s…

Nej tak til lukning af Hasle Bibliotek

Jeg håber, at Aarhus Kommune tænker sig grundigt om - og læser alle de gode høringssvar ang. lukningen af Hasle Bibliotek. Vi har brug for biblioteket og kulturhuset her i området …

Høringssvar til spareforslag om lukning af Hasle Bibliotek

Lukning af Hasle Bibliotek – mere end et bibliotek! (sendes også som høringssvar til Kultur og Borgerservice) I sparekataloget for Kultur og Borgerservice sluttes der af med følge…

Katapult

Det er jo fuldstændig nederdrægtigt og en kæmpe fejl at gøre det her mod Katapult, som i mange år har været et uundværligt bindeled mellem vækstlaget og det professionelle i den da…

Initiativpuljen – støtten til kulturlivets frodige underskov – skal bevares

Spareforslaget om at lukke Initiativpuljen, der giver økonomisk støtte til den sprudlende og mangfoldige underskov af kulturelle tilbud i Aarhus, er en uhørt dårlig idé. Puljen giv…

Et dyrt sted at sparre - behold sauna til foreninger

Jeg indgiver mit høringssvar med en baggrund som kommunal livredder i 5 år, og 14 år som aktiv klubsvømmer i 3 forskellige aarhusianske klubber og hjælpe-træner ved Lyseng Synkro. …

BoraBora

Det er fuldstændig uhørt, at BoraBora skal flytte og det er en kæmpe katastrofe for både den danske og internationale dansescene. Vi er et stærkt danse miljø som i årevis har kæmpe…

Flytningen af Bora Bora

Jeg har netop afsluttet et 2 ugers residency I Aarhus hos Performing arts platform. Der fik jeg glæden af at opleve det tætte samarbejde og kunstneriske udveksling med Bora Bora og…

Bora Bora

Bora Bora are known for their creativity and supporting artists in their growth. We have to support them.

Luk ikke Danmarks førende producent af lyd-dramatik: KATAPULT

Som uafhængig producent af audio-dramatik vil jeg gøre opmærksom på at Teater Katapult er det eneste sted i Jylland hvor den slags originale lydproduktioner bliver produceret. Med …

Luk ikke FO-klubberne – De unge har brug for dem!

Vi er medlemmer af bestyrelsen af et fantastisk og velfungerende tilbud til de unge i midtbyen, folkeoplysningsklubben Frederiksbjerg Ungdomsklub (FUK) og vi står komplet uforståen…

Teater Katapult

BE-terna (tidligere Solutionhouse) har igennem en årrække været sponsor for Teater Katapult. Et sponsorat vi er stolte af og som har givet os meget. Vi har haft stor glæde af at…

Katapult vigtig for koblingen mellem kultur og erhverv i Erhvervsforum Aarhus

Teatret Katapult har adskillige gange bidraget til at binde erhvervslivet og kulturen sammen i byen. Erhvervsforum Aarhus har fokus på den kobling - og vi mener at det er vigtigt…

Nedskæringer i kulturlivet

Min kone og jeg flyttede til Danmark i 2018 etter Brexit. Valget falt på Aarhus fremfor København på grund af byens sammensatte og lett tilgængelige kulturtilbud. Som billedkun…

Permanent lukning af saunaer uden for den offentlige åbningstid

Høringssvar til Sparekataloget for Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Permanent lukning af saunaer uden for den offentlige åbningstid Svømmeklubben i Beder Malling Idrætsf…

Teater Katapult

Katapult er en væsenrlig bidragsyder til det kulturelle økosystem i Aarhus, og som er et kraftcenter og omdrejningspunkt for mange tiltag, der trækker tråde langt omkring i det kul…

Lukning af ungdomsklubberne i Århus kommune.

En lukning af ungdomsklubberne vil jo efterlade de unge mennesker uden et opholdssted ( uden for hjemmet ) og uden en sekundær voksen til at snakke med om små & store problemer. De…

Nej til flytning af BORA BORA

Bora Bora er til for at producere og præsentere dans. Det simpelthen ikke fysisk muligt at flytte Bora Bora til Godsbanen da lokalerne ikke passer til. Konsekvensen af en flytn…

Lukning af ungdomsklubben Beder/Malling

Jeg håber så inderligt at i ikke lukker vores ungdomsklubber. Jeg har selv gået i Beder ungdomsklub og husker det som værende fuldstændig uundværligt. De unge mennesker har brug fo…

Nedlæggelse af valgsteder

Aarhus Kommune slår sig op på at vi skal følge og implementere FN's verdensmål, og det er rigtig godt, og noget ingen kan være uenige i. I den forbindelse er det at kunne afgive s…

Besparelser på ungdomsklubberne

Nej, vi skal ikke spare på tilbud til børn og unge! Det er fuldstændig vanvittigt at lukke ungdomsklubberne i en tid med stor mistrivsel blandt mange børn og unge! Et af verdens ri…

nedlukning af Headquarters, katapult og Bora Bora

Jeg ved ikke hvordan man skal skrive dette flot eller poetisk. Jeg vil enkelt blot sige at det ikke kan være rigtig at nedlukke så kulturelle og frodige institutioner for Aarhus. H…

Flytning af Bora Bora

Det giver ingen mening at flytte Bora Bora ned på Godsbanen og samtid lukke Katapult - det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lave danseteater dernede, da scenen er for lille og …

Besparelse på kultur m. udgangspunkt i scenekunsten

For 1 måned siden var "trivselskrise" et af de mest benyttede ord i politiske debatter. Trivsel opstår i fællesskaber og åndelige rum til refleksion. Det handler om at føle sig …

Malling Ungdomsklub

Vores søn er hyppig og meget tilfreds bruger af Malling Ungdomsklub. Klubben er den trygge base for unge i Malling. Det vil være helt uigennemtænkt mht. konsekvenser og en katast…

Spareplan for ungdomsklubber i Aarhus

Tidens ungdomsgeneration kæmper med konsekvenserne af smartphone-teknologien, der hæmmer deres sociale evner og kontakt med andre unge - med mærkbare følger som psykisk sårbarhed, …

Klub

Jeg som forælder til 4 unger, hvoraf 2 pt er brugere af ungdomsklubben i Beder, synes jeg det er en skandale, hvis tilbuddet lukkes. Børnene har netop brug for klubben, så de ikke …

Katapult

Det er en katastrofe af dimensioner og simpelthen pinligt for den by, der kalder sig kulturby, hvis teater Katapult spares væk. Det lille teater tilbyder eksperimenterende sceneku…

Fysiske og telefoniske lukkedage i Borgerservice

Borgerservice personalet løber i forvejen meget hurtigt. Stor travlhed med MIT-ID, pas og kørekort. Travlheden og de stressede arbejdsforhold bliver værre med lukkedage og mindre t…

Lukning af Headquarters

Det ville være ærgerligt og forfærdeligt at lukke et sted som Headquarters, hvor mangfoldighed, kultur og spirende kunstnere er de bærende værdier. Aarhus mangler et sted som HQ. O…

Lukning af Headquarters

Et sted mange unge har deres aftener fuld af fest, kultur og musik. Headquarters er ikke bare en klassisk natklub, som higer efter indtjening, men et sted for upcoming spirende mus…

Katapult

Bevar Katapult. Dette teater har altid noget spændende på programmet. De er ofte først med nye strømninger her i Aarhus og det er en fornøjelse at besøge dem. Jeg føler mig beri…

Gebyr på anviste lokaler rammer foreningerne skævt

I forbindelse med spareforslag MKB-2, vil vi henstille til ikke at gennemføre de planlagte besparelser, ved indførelse af gebyr på udlån af anviste lokaler. I forhold til størrelse…

Kultur

Føj føj føj Århus Kommune. Der skal ikke spares på kultur, børn, unge, ældre, handicappede m.m. I må simpelthen tænke mere kreativt. Her er et par foreslag: lad gruppeteater 38 ude…

Bevar Hasle bibliotek og Bevar vores kulturhus

Her kommer en række grunde til at bevare biblioteket og dermed også muligheden for at bevare dele af kulturhuset i herredsvang, som bidrager til tryghed og fællesskab i området. …

Høringssvar vedr. Sparekatalog for Kultur og Borgerservice fra Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) takker for invitationen til at indgive høringssvar til Sparekataloget for Kultur og Borgerservice. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsen…

Luk ikke klubberne for de unge

Klubberne er de unges fristed. Et sted hvor det sociale dyrkes, og hvor relationer skabes. Luk dem ikke! Vi risikerer flere triste unge der ikke kan indgå i et fælleskab. I …

Ungdomsklubben i Beder

Der er stor forskel på at være ung i de mindre oplandsbyer og inde i midtbyen. Den lokale sportsklub og den lokale ungdomsklub er de tilbud der er til de unge i lokalmiljøet. Ungdo…

Flytning af Bora Bora

Dans kan fylde rigtig meget, og skal helst fylde rigtig meget. Derfor skal Bora Bora ikke flytte til en mindre lokation

Lukning BUK

Jeg ønsker at klubben bevares. Min søn på 14 kommer der hver eftermiddag og er med sine venner. Alternativet er, at han sidder foran sin computer istedet for at være fysisk med sin…

De massive besparelser på Kulturen - Børn og Unge

Det er en ommer! - Pdf vedhæftet

Høringssvar vedr. spareforslag 2023-2026

Ungdomsklubben Midtpunktet i Trige – Bestyrelsen Høringssvar vedr. Spareforslag 2023-2026 Bortfald af tilskud til FO-Klubber Som bestyrelse for en yderst velfungerende ungdo…

Teater Katapult

Hvordan kan man komme i tanker om at lukke Teater Katapult?? Et fremragende teater med så mange forskellige opsætninger, der rækker ud over det sædvanlige! Et teater der når ud til…

Headquarters

Det vil være en skam at miste et sted som Headquarters, fordi det rummer så megen diversitet og relevante kulturelle/musikalske tilbud. En vigtig ramme for ungdomslivet for mange i…

Bevar Teater Katapult!

Af en kommune der bryster sig af at være en kulturby, er det hovedløst at spare på tilskuddet til Teater Katapult. Man kan ikke påstå at have et stærkt teatermiljø for så at lukke …

Bevar HQ, bevar Århus Kultur, Århus er mere end blot beliggenhed.

Århus Kommune, hvad har i nu gang i, ja vi har musikhuset, men det er altså ikke samlingssted på samme måde som HQ (HeadQuaters) hver sted gir forskellige muligheder for at opleve …

Flytning af Bora Bora

Bora Bora er et fantastisk sted, sådan som det er lige nu! Det er indbegrebet af kultur og sammenkomst og allerede i foyeren er man overvældet af en fantastisk stemning og klar på …

Bevar Beder Ungdomsklub - og alle de andre klubber i Århus.

Tænk at man kan drive 17 ungdomsklubber for 12 mill. Det må da være den billigste form for forebyggelse af sociale problemer der nærmest findes. Hvis disse klubber gør at blot …

Magiske Bora Bora

Første gang jeg trådte ind på Bora Bora blev jeg helt overvældet af den måde de havde formået at indrette det på, det var helt magisk. Jeg har netop lige været der for at se forest…

Bora Bora

Jeg synes det ville være virkelig ærgerligt at rykke Bora Bora. Det kommer til at have konsekvenser for fremtidige samarbejdspartnere - både international og lokalt. Det ville være…

Unikt sted

Jeg kunne ikke forestille mig den magi, jeg har oplevet, andre steder end på Bora Boras smukke scene og omrking I deres fine hus. Jeg glæder mig utrolig meget til, at skulle være…

Højbjerg Fotografiske Værksted

Det er muligt, at Højbjerg Fotografiske Værksted ved et besøg ser beskedent og ubetydeligt ud, men både som privatperson - som fotografisk billedkunstner - og i mit forhenværende p…

Behold c-huset og Headquarters

Der er en fuldstændig gak sparerunde der er gang i: At lukke et velfungerende teater katapult, derefter flytte Bora Bora ind i Katapults tidligere lokaler der ikke egner sig til fo…

Reduktion af Event Puljen

Kære Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice Vi har læst oversigten over forslag til besparelser 2023-2026 og med stor beklagelse noteret os at eventpuljen skal skæres med kr. 2…

BORA BORA - Fyrtårn for dansen i Danmark

Bora Bora er en vigtig samarbejdspartner for os der arbejder med dans i Danmark. Bora Bora er stedet er eksperimenterer, inspirerer og provokerer på den helt rigtige, inkludere…

Planlagt nedlukning af Katapult

Jeg har overværet langt de fleste af de forestillinger Katapult har præsenteret igennem årene. Det er fantastisk spændende at få lejlighed til at følge hvad der sker i vækstlagene,…

Lukningen af HeadQuarters

Jeg er 32 år og født og opvokset i Aarhus. I de år er HeadQuarters (HQ) det spille- og kultursted, der har løftet opgaven om nye arrangementer, minoriteter og vækstlagskultur inden…

Høringssvar til spareforslaget s. 19 i kataloget vedr. Bora Bora

Bora Bora har efter mange års intensivt arbejde formået at skabe sig en helt unik position i det århusianske dansemiljø og kunstscene. En position der rækker ud over Århus - nemlig…

Bora Bora

Vi bør styrke kulturens vilkår og ikke reducere dem. Som en stark kulturby skal vi bygge på det som virker og stole på at de premisser de mener at de har brug for, er de nødvendige…

Bevar Katapult, HQ, Bora Bora og Ej Blot Til Lyst!!

Teater Katapult, HQ, Bora Bora og Aarhus Teaters fantastiske initiativ Ej Blot Til Lyst rammes af kommunes sparekatalog, og hvor er det forfærdeligt at disse kulturskatte i Aarhus …

Katapult er central brik i det dramatiske vækstlag i Danmark

Jeg har altid set Århus som en visionær kulturby. En visionær kulturby nærer sit vækstlag, så der skabes grobund og kontinuitet for udvikling af kunst og kultur. Om nogen har Tea…

Hasle Bibliotek

Sakset fra Facebook dd: "Hvis Hasle Bibliotek lukker er jeg bange for, vi siger "goddag igen" til Trillegårdsbanden - eller en moderne efterkommer. Jeg vil kraftigt opfordre Aa…

Ja til Højbjerg Fotografiske Værksted

Ja til Højbjerg Fotografiske Værksted Billedkunstnernes Forbund (BKF) organiserer og repræsenterer en meget stor gruppe af byens professionelle billedkunstnere, og vil på det kraf…

Hasle Bibliotek

"Godt jeg snart skal dø," sagde min gamle veninde, da truslen om at nedlægge Hasle Bibliotek nåede hende. "Det er som at få en knytnæve i ansigtet. Jeg var så glad da jeg flytte…

Teater Katapult

Gå ikke på kompromis med kulturen! Det er en rigtig dårlig idé og et alt for drastisk tiltag at lukke en lille teaterscene, som igennem årene har vokset sig stærk og levedygtig. Te…

Tænk jer om og drop drabet på hele Aarhus’ kulturliv

Tænkt at så meget skade kan gøres på kulturlivet for så få penge. Det er skræmmende. At spare skaldede 14 millioner i et budget, der i forvejen udgør under 1% af det samlede kommun…

Høringssvar fra Musikrådet

Aarhus Kommunes Musikråd ønsker at udtrykke vores bekymring over de voldsomme besparelser, der er foreslået i Kommunens sparekatalog for 2023. Aarhus er kendetegnet ved et stærkt o…

Katapult - et fantastisk udviklende sted for unge og frivillige

Katapult er teater med højt fagligt niveau og en bred pallette af forestillinger. Udover teater laver Katapult også vellykkede borgerindragende initiativer såsom "Storyslam", noget…

Lukning af Ungdomsklubber

Der er så meget fokus på unges mistrivsel. Derfor virker det endnu mere tosset, at man tænker på lukke ungdomsklubberne, som på fineste vis faciliterer et fysisk fællesskab for vo…

Katapult og BoraBora

Katapult og BoraBora er to fyrtårne når det kommer til talentudvikling, og derfor også to fyrtårne i det århusianske scenekunstlandskab. Med en de facto lukning af Katapult, mist…

Katapult

Jeg har oplevet flere gode kurser og så mange spændende forestillinger på Katapult - både Katapults egne produktioner og gæstespil, der ellers ikke ville være kommet til Århus. Det…

Katapult

Jeg har oplevet flere gode kurser og så mange spændende forestillinger på Katapult - både Katapults egne produktioner og gæstespil, der ellers ikke ville være kommet til Århus. Det…

SPAREFORSLAG MED ET LANGSIGTET PERSPEKTIV

Er spareforslaget fra Sport og Fritid i virkeligheden et forsøg på at hoppe over, hvor gærdet er lavest? Fordi at de skal bespare x-antal millioner, er det nemt at lave det forslag…

vedr. sparekataloget for MKB

Vedhæftet høringssvar fra hvid støj sceneproduktion

Bora Bora

Helt forkert at flytte Bora Bora. Så mange mennesker kommer der - og en fantastisk scene for dansere og tilskuere. Ligger så fint placeret hvor den er i forbindelse med HQ. Et…

når et økosystem er truet

I en tid hvor Jordens økosystemer er fatalt under pres og på randen til kollaps, så bliver det aarhusianske teaterlandskab som et nærende økosystem i den såkaldte Smilets By, et sø…

Bora Bora skal blive!

Bora Bora har en alt afgørende betydning i mødet med dans. De skaber en ideel ramme for dans og scenekunst, både for de optrædende og for dem som møder dansen og det visuelle teate…

Teater Katapult har hjulpet min karriere igang!!

Da jeg tilbage i 2014 skrev, instruerede og optrådte med min første monolog "FAR", så var det bl.a. på Katapult at jeg udfoldede mig. Og det var trygt og tillidsfuldt og lige siden…

Bora Bora

Bora Bora has played a crucial part in my development as an artist and I was able to produce and create only with the support of this incredible place and team. Also for many inter…

Bevar Danmarks eneste professionelle dansescene!

Kitt Johnson X-act sender hermed høringssvar i forbindelse med udmeldingen af Aarhus Kommunes sparekatalog. Motivationen bag dette er, at der i det udmeldte sparekatalog foreslås e…

Tag ikke kulturen fra os

Kulturen er så vigtig en del af vores samfund - tag den ikke fra os. Vi kan lære så meget om os selv og vores omverden igennem kunst og teater. Ungdommen skal have lov også at voks…

Besparelse af teater katapult

Katapult er et unikt sted for Aarhus, med dets fokus på talentudvikling både inden for dramatisk skrivekunst og alverdens form for scenekunst. Det er et uerstatteligt springbræt fo…

Opkrævning af gebyr ved lån af kommunale lokaler

Vi har med stor bekymring læst spareforslaget: 'Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler', hvori der foreslås indførelse af et gebyr på kommunale undervisnings-, …

BEVAR KATAPULT, BORA BORA OG HEADQUARTERS

At lukke katapult ville være et kæmpe tab for teaterlivet på danmarksplan, da det er et af de meget få steder der formår at binde vækstlag og professionelt teater sammen SAMTIDIG m…

Stop lukning af Bora Bora

Med en lukning kommer hele Aarhus et vigtigt sted til at samles om dansen. Det må ikke ske!

Stop lukning af Bora Bora

Med en lukning kommer hele Aarhus et vigtigt sted til at samles om dansen. Det må ikke ske!

Lukning af bibliotek på Sølystskolen i Egå

Jeg synes det er en meget kortsigtet besparelse, som vil give en del ekstra transport, med ekstra CO2 udledning, når brugere i stedet skal benytte bibliotek i Risskov.

BEVAR BORA BORA

Århus kommune ! Det er en ommer !! Midt i Århus ligger den fantastiske perle Bora Bora! Et teater og dansehus som virker! Som har formået at samle og exponere,! Nationalt såv…

kultur og borgerservice - Bora Bora

Bora Bora har siden 2016 været Danmarks eneste nationale scene for samtidsdans. Det må Aarhus kommune, som i 2017 var europæisk kulturby, være sig meget bevidst. Foreningen Dansk …

Frygteligt hvis dette går i gennem!

Bora Bora har gennem årerne været med til at give det mest spektakulære til Aarhus og været med til at fremme scenekunsten i Aarhus og ikke mindst Danmark. Det vil være en katast…

Lukning af Katapult

Jeg synes det er utilstedeligt at lukke Katapult, i en tid hvor vi ikke har behov for færre kulturtilbud, men derimod flere, og slet ikke lukning af et kvalitetsteater som Katapult…

Bora Bora og headquarters

Endnu et slag mod mangfoldigheden, både for kulturlivet og for nattelivet. Den del af befolkningen der ikke føler sig tilpas på Hornslet, Guldhornene og Heidis på grund af ekstrem …

Teater Katapult

Det vil være et stort savn for mig, hvis byrådet vedtager fjernelse af tilskuddet. Teatret har gennem årerne været med til at styrke kulturen i byen med sit særlige repertoire og…

Bora Bora - Dans og visuelt teater

Med en danse- og koreografiuddannelse fra Oslo og tidligere base i Bruxelles, hvor jeg arbejde med scenekunsteriske produktioner i forskellige Europæiske lande, er det tragi-komisk…

Lad os huske på, hvad der gør Aarhus attraktiv!

Da jeg i foråret 2022 stod over for det mere eller mindre obligatoriske valg om, hvilken dansk storby jeg ville flytte til, var der dengang ikke megen tvivl. Aarhus scorede højest …

Bora Bora er en af Danmarks vigtigste scener for Det Frie Felts Scenekunst

Bora Bora er en af de få scener i DK man som nationalt og internationalt co-producerende og tunerende kompagni undersøger et muligt samarbejde med, når man skal producere nye fores…

Spareforslag Kultur og Borgerservice

Høringssvar til spareforslag Kultur og Borgerservice. FOA Århus

Bevar Katapult

Det er meget nemt at rive noget væk, som det har taget megen tid og stor overvejelse at bygge op til et niveau, hvor det faktisk gør en forskel. Jeg håber, mit og de øvrige hørin…

Lukning FO-klubber

FO-Klubber - Udtalelse Socialdemokratiet Hasle-Møllevangen Bestyrelsen ser med stor bekymring på Sport og Fritids spareforslag med FO-klubbernes lukning. FO-klubberne er et hist…

Bora Bora

Forslaget om at flytte Bora Bora ud fra sine lokaler i Århus er et hårdt slag mod det danske dansefelt. Århus har altid været en vigtig kulturby og selvom dansen ikke får særlig me…

Høringssvar til MKB 1 – Bortfald af tilskud til FO-klubber

Tilst Ungdomsklub har læst forslag til besparelser på Kultur og Borgerservice for budget 2023-2026. Vi har en forståelse for, at Byrådet er nødsaget til at kigge ind i besparelser…

Lukning af sauna

Lukning af sauna udenfor offentlig åbningstid vil have stor indflydelse for de foreningerne og medlemmerne der benytter svømmehallerne. Spareforslaget er udarbejdet på er tidspun…

FO-klubberne - udtalelse fra medlemmer og medarbejdere

På vegne at de unge mennesker der er bruger af, og arbejder i FO-klubben Skejby-Lisbjerg, indsendes følgende udtalelser: J eg er tidligere medarbejder i Lisbjerg ungdomsklub, me…

Headquarters

Der forsvinder er vigtigt frirum for kreativitet og udfoldelse for vækstlaget hos den aarhusianske musikscene, hvis HQ må lukke. Aarhus har i årtier været motor for udvikling af da…

Bortfald af tilskud til FO-klubberne

På vegne af FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg og forældre I spareforslaget er nævnt to punker som ligger til grund for hele besparelsen af FO klubberne. 1. Kultur og Borgers…

Head quarter

HQ er den bedste danseklub i Århus. Det er det perfekte sted og den perfekte stemning, for en fantastisk aften med sige venner. Personligt forstår jeg virkelig ikke, hvorfor i vil …

Beder Ungdomsklub

Bevar BUK og et sundt fælleskab blandt de unge. Vi taler så meget om de psykisk sårbare unge mennesker, vi ser i vores samfund. Vi har et barn, som vi ikke hører så meget tale o…

Besparelse af dans og scenekunst institutioner

Nej til besparelse for kunst institutioner, særligt bora bora teater i Århus

Lukning af Hårup Ungdomsklub

FO-klubben skal selvfølgelig bestå. Nu har jeg været leder af vores fo-klub i Hårup mere end 30 år. Klubben startedes af nogle forældre i 1978. Efter sommeren 2022 har 121 unge m…

Bora Bora & HQ

Skam jer

FO- klubberne, de folkeoplysende ungdomsklubber

Høringssvar på vegne af FO-klubberne I forbindelse med besparelserne har Sport og Fritid indgivet et spareforslag, hvor FO klubberne skal lukke. Sport og Fritid havde til opgave …

Besparelse og lukning af FO klub i Malling

FO klubben i Malling gør et godt stykke arbejde for ungerne i Malling. Min datter i 8. Kl. Nyder at gå i klubben og mødes med vennerne. Det er hendes klub. Hun kan gå i tilmeldt …

Bora Bora

I’m a professional scenographer and light designer and have lived and worked in Denmark many years. Bora Bora is a true platform for national and international dance and theatre co…

Bevar Højbjerg Fotografiske Værksted

Jeg har siden 2005 været regelmæssig bruger af Højbjerg Fotografiske Værksted og har brugt dets faciliteter, bl.a. til at producere fotogravure-værker til udstillingsprojekter, båd…

Bevar Højbjerg Fotografiske Værksted

Vågn op Bevar Højbjerg Fotografiske Værksted. Lad ikke et blomstrende værksted med højt til loftet visne, og byens kunstnere, kunstnere fra hele landet og fremtidige kunstnere mi…

Permanent lukning af Sauna

I IF Lyseng svømning er vi meget kede af at høre om permanent lukning af saunaen på Lyseng Svømmebad. Det er en stor del af det sociale liv, for vores medlemmer, at sætte sig i sau…

De massive besparelser på Kultur, Børn og Unge

Det er en ommer!

HUK de unges fællesskab i bl.a Mejlby/Hårup/Todbjerg

Det er forståeligt at der skal spares, det er en afspejling af resten af samfundet udfordring pt. Jeg kan som privat person til en søn i 8 klasse godt undre mig over, at man i …

HUK , 8530 - de unges fællesskab

Det er forståeligt at der skal spares, det er en afspejling af resten af samfundet udfordring pt. Jeg kan som privat person til en søn i 8 klasse godt undre mig over, at man i …

Vedrørende besparelse på FO-klub området

Høringsvar vedr. besparelser på FO-klub området Vejlby-Risskov Ungdomsklub (Vrukken) har været aktiv i lokalområdet i mere end 50 år. I de 50 år har flere end 5000 af områdets u…

Flytning af Bora Bora scenen

Stop flytningen af BoraBora scenen! Stop med at fjerne mere og mere af det kulturliv, der giver folk energi og glæde i deres hverdag

Sparekataloget - Initiativpulje

Kære beslutningstagere I foreningen MUX ser vi et stort problem i hvordan sparekataloget er blevet udarbejdet. Selve ordet "sparekatalog" henviser til, at man kan "browse" sin vej…

Få nu lige kulturbrillerne på

Kære beslutningstagere, Det forekommer mig næsten komisk at en by, der for ikke mere end en håndfuld år siden kunne kalde sig Europæisk Kulturhovedstad, i dette katalog lægger man…

Åbent brev fra Statens Kunstfond til Aarhus Kommune om spareplanen på scenekunstområdet

Vi har i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst haft lejlighed til at læse Aarhus Kommunes forslag til besparelser fra 2023 og frem. Herunder besparelserne inden for…

Kommunen bør medarbejde frem for modarbejde den kulturlivet.

Der er ikke meget sammenhæng i at have været kulturhovedstad, årligt afholder festuge mm. For derefter at ville forværre forudsætningerne for det kulturliv som blomstrer i byen ude…

Lukning af ungdomsklubber

Jeg vil på det kraftigste anbefale at man genovervejer lukningen af ungdomsklubberne i og omkring Århus. Klubberne er særdeles vigtige for de unges sociale liv, samt deres mulighed…

Lukning af ungdomsklubber

Jeg vil på det kraftigste anbefale at man genovervejer lukningen af ungdomsklubberne i og omkring Århus. Klubberne er særdeles vigtige for de unges sociale liv, samt deres mulighed…

Nedlukning af Head Quaters

Aarhus for mig har altid været en by hvor kunst og kultur mærkes tættere på fordi det opleves mere intimt og mere nærværende. Det forekommer mig med et meget kritisk undren over hv…

Kunsten har lidt nok - Bora Bora

Bora Bora er et samlingssted, hvor kunst og kultur lever og bor. Det er et sted, hvor der er mulighed for at realisere ideer eller deltage i andres. Og hvis der er noget, som der i…

Høringssvar fra MED-udvalget på Sølystskolen og Kaløgvigskolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Sølystskolen og Kaløgvigskolen I Aarhus Kommunes sparekatalog er der tre forslag, der får en umiddelbar og mærkbar konsekvens for os som medarbej…

Lukning af HeadQuarters

Som følge af kommunens spareplan på kulturområdet kan jeg forstå, at det også vil medføre en lukning af spillestedet HeadQuarters. Udover at det sjældent er godt for en by som Aarh…

Supporting our international Partner to keep international collaboration

Bora Bora is the most active international production house that I know from Denmark. Bora Bora is absolutely a leading production house of contemporary dance, that has been supp…

Besparelser på kunsten

Kære Århus Kommune. Det er med stor undren, at jeg læser om alle de besparelser I foretager jer på kunstens område i Århus. Det virker som om man tror at kunsten er flødeskum, de…

Flytninge af Bora Bora

BORABORA Jeg vil gerne medgive min bekymring over de foreslåede besparelser vedrørende flytning af Bora Bora. Scenen har de rigtige lokaler, studier og scene til at præsentere s…

Bora Bora and Katapult

Since moving to Aarhus in 2015 I have admired the city’s cultural scene and especially it’s dedication to nurturing new and emerging artists. Not least have I witnessed this throug…

Verdens mindste storby?

Aarhus havde i mange år sloganet: Verdens mindste storby. Jeg har altid troet, det handlede om, vi havde det samme fokus på kulturliv som langt større byer på trods af vores større…

FO-klubben i Hårup

Luk IKKE Hårup ungdomsklub

Nedrivning af Headquarters

Headquarters er hjem for nogle fantastiske koncerter i et bredt udvalg af genrer. Noget vi altså ikke har en masse steder der leverer i byen og som vi ikke kan undvære hvis vi skal…

Lukning af FO klubberne.

Bevar FO-klubberne – vær modige og lav det rene snit Hvis politikerne i Aarhus Kommune har modet til at foretage et rent snit, vil forslaget om at lukke FO-klubberne være helt …

Bora Bora - the most international Production House and Residency Center for Dance

Bora Bora is the most active international production house that I know from Denmark since 2015. The team of Bora Bora is very creative and passionate of supporting artists from lo…

Permanent lukning af sauna

At saunaerne skal lukkes permanent uden for det offentlige, er utrolig trist. Jeg har selv svømmet i mange år og kommer fast i svømmehallen flere gange om ugen. Saunaen har fo…

Lukning af Hasle Bibliotek

Lad være med at lukke Halse Bibliotek og bevar de gode rammer for integrationen. I Dansk Flygtningehjælp Aarhus mener vi, det vil være problematisk og et stort tab for lokalområ…

Lukning af Hasle bibliotek

Der er mange institutioner, som har stor gavn af biblioteket og de tilbud, som kommer derfra. Derudover er biblioteket og kulturhuset et vigtigt samlingspunkt i området, hvor man m…

Lukning af Beder Ungdomsklub

På vegne af bestyrelsen i BUK sender jeg dette høringssvar, da vi håber BUK kan fortsætte mange år endnu, og med dette spareforslag vil BUK i praksis uddø. BUK er lige nu stedet …

Kultur i Aarhus er en truet art

Som selvproducerende scenekunstner og storforbruger af kulturtilbud er jeg oprørt over at læse kommunens sparekatalog. Teater Katapult, Bora Bora og HeadQuarters er tre stærke ku…

Hasle bibliotek

Afdelingsbestyrelser i Herredsvang Biblioteket er et omdrejningspunkt for læring og indlæring, nærvær og endnu et af de steder, hvor børn og unge kan være i kontakt med voksne, …

Hårup ungdomsklub HUK spareplan

Høringsvar fra Hårup ungdomsklub (FO) Vi som medarbejdere i Hårup ungdomsklub er bange for, hvad der vil ske med de unge, hvis ungdomsklubben lukker her i byen? Vil lukningen resu…

Hasle Bibliotek

"Goddag igen til Trillegårdsbanden". Det er risikoen ved at lukke Hasle Bibliotek. Jeg var i en årrække koordinator for lektiehjælpen på Hasle Bibliotek drevet af Dansk Flygtning…

Lukning af Solbjerg Ungdomsklub

At lukke Solbjerg Ungdomsklub (og øvrige Ungdomsklubber i yderområderne) vil være et selvmål af rang, der på sigt kan betyde øgede udgifter og sociale problemer. For hvor går m…

Klub

Klubben skal ikke lukke det er godt for unge.

Lukning af klub

Lad være med at lukke klubben, i ødelægger hele vores ungdom, det noget svineri, pas på.

Ik luk

Stop jer selv hvad er det da i laver ik luk klubben

Lukning af malling klub

Ikke luk klubben da det er et godt sted at være sammen med vennerne. Når det er koldt pæn interne så er der ingen andre steder man kan være derfor skal der være en klub..

Lukning af malling klub

Ikke luk klubben da det er et godt sted at være sammen med vennerne. Når det er koldt pæn interne så er der ingen andre steder man kan være derfor skal der være en klub..

Lukning af malling klub

Ikke luk klubben da det er et godt sted at være sammen med vennerne. Når det er koldt pæn interne så er der ingen andre steder man kan være derfor skal der være en klub..

Beskyt kulturens økosystemer

Den her plan kan gøre det kulturelle økosystem skrøbeligere. Vi skal i stedet bakke op om denne kulturelle viden og brobygning på tværs af institutionerne<3

Teater Katapult

Teatret er en vigtig scene i Aarhus, både i forhold til talentudvikling og i forhold til grænseflyttende og nytænkende teater. Kulturen i Aarhus kommer til at mangle et vigtigt tea…

Stop planerne om at flytte BoraBora!

Dans og fysisk teater kræver plads og en flyt til mindre lokaler vil være en katastrofe for BoraBoras nuværende eksistens og aktiviteter. Dansen i Danmark lever i forvejen under pr…

Bevar HQ, Katapult

Tænk jeg en ekstra gang om. Bygning C rummer vigtige kulturelle institutioner som giver stor glæde for byen.

Bevar Teater Katapult/Stop flytning af Bora Bora og lad nu vær med at skære i kunst og kulturbudgetterne.

Kære Aarhus Kommune. Med forslaget om lukning af Teater Katapult og flytningen af Bora Bora og besparelser på kulturområdet som sådan, er Aarhus kommune, desværre, ved at bidrag…

Teater Katapult

Det er bekymrende og uforståeligt, at Katapullt er udset til at miste sit kommunale tilskud med lukning til følge. Bekymrende for mig personligt, da jeg hos Katapult altid har h…

Teater Katapult

Hvis vi skal skabe et bæredygtigt Aarhus er det afgørende at vi har adgang til gode kulturtilbud, som er forbrug med et lavere klimaaftryk. Teater skaber fællesskab og fysisk nærvæ…

Bibliotek i Hasle

Lukning er ren brutal Klassepolitik vendt mod et fattigt boligområde som har brug for institutioner som styrker demokrati, uddannelse og integration. Lukning går imod alle de pæne…

Brobjergskolen

Fordi en kulturchef og andre pinger har drømme om at udvide parken foran Brobjergskolen, vil man bulldoze kulturinstitutioner som bruges af mange unge og er et vækstlag. Hovedløst …

Mistrivslen

Vi finder spare forslagene dybt bekymret, da det gøre mistrivslen og ensomheden endnu værre, da tager alt det fra, som gøre man kan leve og ikke kunne overleve.

Katapult

Kære byråd Tænk jer nu om. Kvæl ikke det vækstlag, som Katapult giver stemme. Katapult er en unik teaterscene, som giver oplevelser og inspiration, som ligger langt ud over mainst…

Teater Katapult

Til Aarhus Kommune. Jeg har medvirket i 2 forestillinger som skuespiller på Katapult samt adskillelige readings i deres dramatiker lap og i deres nye audio projekt-tiltag, jeg …

Ugens højdepunkt og det lokale anker er truet

I min barndom kom bogbussen til byen onsdag eftermiddag. Det var et af ugens højdepunkter. Bibliotekaren kendte os – stamkunderne. Mine forældre, mine søskende og jeg selv. Bussen…

Støtte til teater Katapult

Det vil være ulykkeligt for Aarhus' teater- og kulturliv, hvis Teater Katapult må lukke, fordi den kommunale støtte bortfalder. Teatret er med sin helt egen profil med til at give…

Bevar kulturen

Mit teaterhjerte bløder for de aarhusianske teatre, som er blevet forelagt denne spareplan, som ikke blot har betydning for de scener, som skaber platform og udvikling af kunsten, …

Bora Bora

With their space Bora Bora can offer real professional context for creators accross the world. Because of them and the space they have at the moment I'm able to present a work in C…

HeadQuarters er en vigtig del af det Århusianske kulturliv

Lad os holde fast i de visioner vi havde for Århus tilbage i 2017, hvor byen skulle være en europæisk kulturhovedstad. HeadQuarters er en vigtig del af det Århusianske kulturliv. D…

Stop flytning af Bora Bora - Dans og Visuelt Teater

Planerne om at flytte Bora Bora - dans og visuelt teater til Godsbanen er stærkt bekymrende. Det giver ingen mening at flytte en velfungerende scene for dans ind i lokaler der hver…

Headquarters

Mener det vil være vanvittigt at lukke kulturstedet Headquarters. ..Kulturen i Headquarters er liv for den opkommende musik..... der må være steder hvor talenter til Spot Festiva…

Headquarters

Mener det vil være vanvittigt at lukke kulturstedet Headquarters. ..Kulturen i Headquarters er liv for den opkommende musik..... der må være steder hvor talenter til Spot Festiva…

Bevar kolt ungdomsklub

Man kan hænge ud med sine venner og det er fedt og godt

Ærgerlig besparelse på kulturen

Jeg er rigtig ked af at læse den foreslåede besparelse på Teater Katapult. Det er enormt nyskabende, nærværende og indholdsrigt teater der skaber stof til eftertanke. Det er min op…

Besparelser vil sætte en dæmper for foreningsliv

Hej Aarhus Kommune Det er en skam at der skal spares 650.000 på foreningslivet. Det vil i sidste ende betyde at der er en masse små foreninger der må lade livet. Jeg er selv me…

I en stresset verden der lige nu hungrer efter fællesskab skal vi støtte kulturlivet i Aarhus

Som medstifter af Gladere Gader, mener jeg, at vi bør kigge kulturlivet i Aarhus dybt i øjnene, før vi vælger at sige farvel til vigtige arnesteder som Teater Katapult og Headquart…

Hasle Bibliotek er vigtigt for demokratiudvikling og uddannelse i Herredsvang

Hasle Bibliotek er en vigtig aktør i området og er helt centralt for uddannelse og demokratiudvikling. Der bor mange i området, som ikke vil reel adgang til et bibliotek, hvis lukn…

Red kulturlivet

Jeg er en ung scenekunstner på 22 år, som kommer oprindelig fra Nykøbing Mors, hvor jeg var så heldig at udvikle mine kompetencer indenfor scenekunst på limfjordsteateret og Morsø …

Head Quarters

It would be a massive loss to the city to lose such a valuable space. It is an amazing venue that supports local and upcoming artists and is dedicated to creating a space where eve…

Bora Bora farveller !?

Det er jo ironisk at kulturforvaltninger er sat til at afskaffe kultur. Sørgeligt. Det kan ikke være sjovt at sidde og udmønte besparelser, men at foreslå at Bora Bora kan være…

Kultur bærer vores fælles fremtid.

Hermed en højlydt protest mod de varslede kulturbesparelser i Aarhus Kommune! Det er så ofte påvist, at kultur er forbundet med det sociale, det sundhedsmæssige, det demokratiske, …

Luk ikke Headquarters

Kære modtagere af dette Jeg håber for alt i verden ikke, at I vil tage det tryggeste spille- og dansested i byen væk fra den aarhusianske ungdom. Jeg er 27 år, og kan vel knapt n…

Hvad sker der lige?

Kommunen sender en katapult mod Teater Katapult. Det kan da ikke passe. Det er en katastrofe. Teater Katapult er et unikt sted som Aarhus kommune burde være stolt af. Hvad er A…

Stop lukningen af HeadQuarters

Det vil være en fatal aktion for Aarhus' kultur at lukke HeadQuarters. Det er helt og aldeles ét af de allersidste mødesteder og upcomming musik inklusiv natklub i centrum i Verden…

HeadQuarters, Århus.

Stop nedrivningen af denne supervigtige kulturperle. HQ er den reneste ånd af musikkens fremme.

Drab på de små foreninger

Med forslaget om at opkræve penge pr. lokale pr. time på 21 kr., Vil den lille forening jeg er formand for, være nødt til at aflyse vores største årlige arrangement. Vi har en …

Nedlæggelse af Hasle Bibliotek

Det er med stor bekymring (og forundring!) at jeg kan se, at Hasle Bibliotek foreslås lukket i sparekataloget - til fordel for opgradering på bl.a. Tilst Bibliotek. Som relativt…

Ang. Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Jeg har i dag læst Aarhus Kommunes Sparekatalog for Kultur og Borgerservice, og jeg må sige, jeg synes, det er trist. Igen er det kulturen, det går hårdt ud over, så snart ordet 'b…

Forenings- og kulturliv er livsnødvendigt.

Music City Aarhus er et fantastisk initiativ som giver liv i byen, og oplevelser til mange. Festivaller og iøjnefaldende initiativer kan dog ikke gøre det ud for den dybe mening og…

Stop massakren på ikke-mainstream kulturen i Aarhus Kommune

Spareforslaget på kulturområdet vil kunne dræbe Katapult, HQ og Bora Bora. Jeg er meget uforstående for, hvorfor kulturen skal rammes i dette sparekatalog. Vi må ikke kvæle disse s…

HUK

Det giver ikke mening at fjerne vores ungdomstilbud i Hjortshøj, hvor der i forvejen er så få tilbud, for hvor skal de unge så mødes om aftenen, hvis de gerne vil ses med venner/ k…

Høringssvar Lukning af Teater Katapult

Papirteatret Meklenborg har været tilknyttet Katapult siden 2016 – det må ikke stoppe! Da Svalegangens Dukketeater (v/Per Brink Abrahamsen) efter 29 år på Svalegangen fusionerede …

Bora Bora

Jeg finder det bekymrende, at man som led i en spareplan vil flytte en velfungerende og internationalt anerkendt dansescene. Flytningen mangler en bredere forståelse for de stedsbu…

HeadQuarters må ikke blive hjemløs

Spar ikke på kulturliv - Katapult, BoraBora og HeadQuarters kommer til at mangle for mange. HeadQuaters holder sammen på mennesker, holder kulturfanen højt, holder musik og dans i …

Stop nedrivning af HQ

Luk ikke de fysiske rammer for dette dejlige spillested samt hele dets tilhørende musiske vækstlag. Der er så meget good will at finde og hente her. Og lige netop dets placering er…

Gebyr for foreningers lån af kommunale lokaler

Kære Århus Kommune. Jeg skriver til jer som medlem, stifter og tidligere formand for foreningen ShireCon. Jeg er bekymret over den foreslåede ændring af prisstrukturen for lån …

Der er brug for kulturpolitiske visioner og mod

Grundlæggende mener vi at fællesskabet, særligt i krisetider, bør passe på et presset kulturerhverv. Vi bakker op om Kunstrådets høringssvar, supplerer og kommer sidst i høringssva…

Højbjerg Fotografiske Værksted

Bevar Højbjerg Fotografiske Værksted! At nedlægge et sådant værksted vil være synd og skam, et kæmpe spild At etablere et sådant værksted er meget kostbart. For de mange kunstnere…

Flytning af Bora Bora til Godsbanen

Brancherådet for Scenedans i Danmark er et samlende fagligt fællesskab af og med professionelle aktører inden for scenedans i Danmark. Brancherådet er høringspart inden for emner d…

Bora Bora

I sidste år lykkedes vi få et samarbejde med Bora Bora på plads hvor vores Kandidatstuderende i Koreografi viste sine arbejder på Bora Bora. Det var en milepæle for os, og starten …

Katapult

Bevar teatret Katapult

Nedlukning af FO-klubberne i Århus Kommune – NEJ TAK

Som ansat i en af Århus Kommunes FO-klubber gennem ti år, har jeg vanskeligt ved at forstå, hvordan en nedlukning af FO-klubberne fra 2024 kan komme på tale og forsvares. I en tid …

Gentænk beskæringen af det århusianske teaterlandskab

Kære kommune Med de foreslåede besparelser på teaterområdet mister kommunen med et slag en række vigtige led i byens fødekæde for scenekunsten. Den gammeldags skarpt optrukne opd…

Luk af hq

En lukning af hq vil betyde en lukning af en kulturel institution i Århus. Det er et sted mange folk bruge og det vil være et stort tab for bylivet da der udleves byliv og kultur s…

kultur

Århus er en kulturby. I er igang med at smadre en masse af det kultur Århus møjsommeligt har skrabet sammen over mange år, for at spare lidt småpenge. Sæt skatten lidt op, spar et …

Besparelser på kulturen

Vil der være et kulturelt vækstlag efter jeres besparelser ? Det er en skændsel at I fratager byen det miljø de mindre kulturinstitutioner giver byen. Kulturordførerne må stå…

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Højbjerg FotoGrafiske Værksted er et flagskib. Dets betydning rækker – som ARoS – langt uden for Aarhus, ja uden for Danmarks grænser. Samtidig har værkstedet under grafikeren, den…

Hasle Bibliotek

"Goddag igen til Trillegårdsbanden". Det er risikoen ved at lukke Hasle Bibliotek. Jeg var i en årrække koordinator for lektiehjælpen på Hasle Bibliotek drevet af Dansk Flygtning…

Lukning af Hjortshøj Ungdomsklub

Til Aarhus Byråd. Der er tale om en fuldstændig uforståelig og kortsigtet og uovervejet besparelse, når der lægges op til lukning af Hjortshøj Ungdomsklub. Faktisk vil det være so…

Lukning af Hjortshøj Ungdomsklub

Til Aarhus Byråd. Der er tale om en fuldstændig uforståelig og kortsigtet og uovervejet besparelse, når der lægges op til lukning af Hjortshøj Ungdomsklub. Faktisk vil det være so…

Bevar kulturlivet i Aarhus

Det virker som en hovedløs beslutning, at spare Teater Katapult væk, især i en by som Aarhus der bryster sig med at være en kulturby med kulturfester, kulturuger osv. Men hvad skal…

Højbjerg Fotografiske værksted

Forsvar for bevarelse af Højbjerg Fotografiske værksted i HØJBJERG. Som mangeårig bruger af Højbjerg Fotografiske Værksted, går der en pil i hjertet på mig, når jeg hører om luk…

Budget 2023 - Permanent lukning af saunaer

Det at der er mulighed for at benytte en sauna for at få varmet musklerne godt op og efterfølgende have mulighed for at blive varmet igennem efter en en god gang undervandsrugby er…

Bevar Hjortshøj ungdomsklub (HUK)

Jeg vil på det kraftigste advare mod besparelser, der kan ende med at Hjortshøj ungdomsklub lukker. HUK er en meget vigtig institution for unge mennesker i Hjortshøj, der uden en d…

Teater Katapult

At spare på en af de vigtigste dannelse oplysninger-scener i Århus giver ikke mening. Det er præcis her vi skaber bånd, det er lige her vi som mennesker bliver dannet i medmenneske…

Bevar Teater Katapult, Bora Bora og HQ

I 2017 var Aarhus Europæisk Kulturhovedstad. Og netop kultur er noget vi kan bryste os af her i Aarhus og det gør vi gerne. Vi gør det fx med Aarhus Festuge, Aros, Godsbanen og and…

Visions- og ansvarstom spareplan

At spare på kulturen kan umiddelbart virke som et oplagt sted. Kigger man på kulturlivet med øjeblikkets briller, kan det utrolig nemt virke som en underskuds forretning. Specielt …

Bevar KUK

Bevar Kolt / Hasselager FO Klub I et ældre villakvarter i forstaden findes der en bygning, hvor unge kan komme som de er, hænge ud sammen med venner og voksne der er nærværende…

Teater Katapult, HQ og Bora Bora bør bevares

Aarhus bør fortsat være et kulturelt epicenter i DK. Aarhus har en årtier lang tradition for at være arnested for en mangfoldighed af kulturelle tiltag på alle niveauer - for ik…

Bevar Teater Katapult og kulturen

Opråb fra endnu en fortvivlet borger! Skal vores by være en tom skal uden kulturel substans, eller handler det bare om flere kontorbyggerier og højhuse? Vi har altid været kendt fo…

Kultur er liv!

Vækstlag for teater, dans og musik i Aarhus har i mange år været misundelsesværdigt og trukket mennesker til fra hele verden! At beskære så drastisk på etableret kulturelt DNA i Aa…

Dræb ikke kultur VÆKSTlaget!

Spareplanen udrydder kulturvækstlaget! Et stort vækstlag vækster fx ved at have adgang til fysiske institutioner såsom spillestedet HeadQuarters og Teater Katapult, som altså tving…

Besparelse af Bora Bora, Headquarters, Teater Katapult...

Vi skal passe på de steder i byen der giver liv og sjæl. Uden steder som Bora Bora, Headquarters, Teater Katapult m.m. bliver Århus bare et sted, hvor man opbevarer mennesker i lej…

Lukning af Egå bibliotek

Lokalerne skal vel i et eller andet omfang bevares som bibliotek for skolen. Ville det ikke være muligt at opretholde afhentning af bestilte bøger og aflevering (også af bøger lånt…

Bora Bora bør ikke flyttes til uegnede lokaler og Teater Katapult skal reddes

Det er uendeligt trist at høre at Aarhus Kommune påtænker både at lukke Teater Katapult og ødelægge vilkårene for Bora Bora. Som instruktør, performer, koreograf og festival arrang…

Protest mod lukning af Højbjerg Fotografiske Værksted.

Hermed vil jeg protestere meget mod lukning af Højbjerg Fotografiske Værksted. Højbjerg Fotografiske Værksted er en vigtig del af det kunstneriske produktionsmiljø i Aarhus. Det …

Protest mod lukning af Højbjerg Fotografiske Værksted.

Hermed vil jeg protestere meget mod lukning af Højbjerg Fotografiske Værksted. Højbjerg Fotografiske Værksted er en vigtig del af det kunstneriske produktionsmiljø i Aarhus. Det …

Bora Bora

Enig i udsagn: Save creative spaces for contemporary performing arts for the long term.

Bevar Hjortshøj ungdomsklub (HUK)

Der skrives og tales så meget om unges trivsel og hvor svært mange unge har det efter de forskellige nedlukninger i forbindelse med Corona. Der er et ualmindeligt højt antal af ung…

Derfor må byrådet ikke lukke Hasle Bibliotek.

”Da Hasle Bibliotek lukkede tog alle de hvide Hasle børn på DOKKen, undtagen Ali og Mohammed, de blev i blokken” Sådan kunne en virkelig dårlig joke lyde om et år, hvis byrådet …

Bevar Højbjerg FotoGrafisk Værksted

Bevar Højbjerg Fotografisk Værksted Jeg har som udøvende billedkunstner gennem de sidste 15 år, deltaget i utallige foredragsrækker, kurser, dialoger og faglig udveksling på Hø…

flytning af Bora Bora

Der vil være en kulturel katastrofe at flytte Bora Bora fra dets nuværende sted. Dels er det mere centralt, da det i forvejen ligger nær andre kulturinstitutioner, dels er dets for…

Bevar Katapult!

Det kan ikke passe at jeres besparelser skal gå ud over livet i byen og forværre mængden af muligheder tilgængelige for teater elskere. Der risikeres fyringer og folk der pludselig…

Kæmpe ommer! Tænk kulturen som en investering i fremtiden.

Jeg er virkelig chokeret og rystet over manglen på indsigt og evnen/viljen til at bevare noget der er uvurderligt. Kom nu lidt! Det rammer lige ind i det der i forvejen er probl…

Ungdomsaktiviteter

Hvis man vil være sikre på at skabe øgede udgifter og sociale problemer, skal man spare på aktiviteter for de unge i de mindre bysamfund rundt om Aarhus. Det er naturligt for unge …

Red Katapult

Lad nu lige vær med at lukke Katapult! Det vil være noget rigtig skidt, at lukke for et sted der favner kunsten i de små vækstlag!! Der skal strammes op, og tænkes mere på den ku…

Bevar Teater Katapult og Katapult Akademiet

Teater Katapult er en uvurderlig del af kulturlivet i Aarhus Kommune. De giver plads til ny dansk dramatik og nye dramatikere og kunstnere gennem blandt andet Katapult Akademiet. N…

Bevarelse af ungdomsklub i Hjortshøj

Der er mange unge i Hjortshøj og stadig flere kommer til. Byen vil stadig blive udvidet fremover og der er meget brug for aktiviteter for disse unge. Elise Markersen

Bevar HeadQuarters

Det ville både være et enormt tab for kulturlivet og nattelivet i Aarhus at lukke HeadQuarters. HeadQuarters er er helt unikt sted både på grund af dets intime koncerter og dets sj…

Den bedste bytur er på headquaters

Det er det aller bedste sted at gå i byen i Aarhus. Jeg oplever ikke samme kontakt med andre mennesker andre steder. Headquarters er for mig der bedste sted i Aarhus

Den bedste bytur er på headquaters

Det er det aller bedste sted at gå i byen i Aarhus. Jeg oplever ikke samme kontakt med andre mennesker andre steder. Headquarters er for mig der bedste sted i Aarhus

Ses, Aarhus!

Det er en falliterklæring for Aarhus hvis I skærer ned på disse områder. Det bliver endnu sværere at holde unge fra at flytte til København, hvis der fremover ikke længere er bare …

BORA BORA

Save creative spaces for contemporary performing arts for the long term.

Bora Bora!

Aarhus Municipality’s savings catalog suggests that Bora Bora should move to much smaller premises at Godsbanen, which are unsuitable for producing and presenting dance. As a resul…

Ungdomsklubben i hjortshøj (HUK)

Jeg arbejder med forskning indenfor børn og unges trivsel i hverdagslivet og fritidslivet. At spare ungdomsklubber væk er en helt forkert vej at gå, når det handler om at arbejde f…

protect culture: save Bora Bora and Headquarters

It is extremely sad to see culture fall victim to harsh and ill-considered budget cuts. Moving Bora Bora to a smaller space, will not allow the company to continue its vital work…

Hasle Bibliotek

Aarhus vækster, og der bliver bygget på livet løs - især boliger. Det er godt, men ofte glemmes de fornødenheder, der er nødvendige for at sikre trivsel i et samfund, fx indkøbsmul…

Hjortshøj Ungdomsklub

Det er ganske enkelt. I en tid, hvor mistrivsel blandt børn og unge desværre er højaktuelt, skal man ikke lukke ungdomsklubber. At spare Hjortshøj Ungdomsklub væk kan have rigtig u…

Kæmpe nej tak til besparelserne på kulturen i Århus

Da jeg så planerne for besparelserne og de mange ændringer der vil ske, som vil påvirke kulturlivet i Århus gevaldigt - på den negative måde - blev jeg i den grad forarget. Men ogs…

Luk ikke Hasle Bibliotek

Jeg er meget imod lukningen af Hasle Bibliotek. Jeg synes der bør tilgodeses både et område og menneskene i området, som virkelig har brug for dette fristed. Her kan man komme og l…

Økonomisk uansvarligt kulturelt tab

Der er efterhånden skrevet mange høringssvar, som understreger pointerne i, hvorfor denne besparelse ikke giver mening. Min tilføjelse er blot at understrege disse pointer. En …

HQ

Kære Århus kommune. Jeg synes at forslaget om nedrivningen af HQ's adresse er en skam, og i burde lade det stå. Eftersom HQ, er et af de unikke steder her i kommunen. Som ansat ka…

Aarhus kommune spareplan

At Aarhus kommunes varslede spareplan vil gå udover en perlerække af byens mest ambitiøse, velfunderede og kunstnerisk fremadskuende kulturinstitutioner er ikke kun ærgerligt - det…

Sparekatalog

Efter jeg har læst høringssvarene og grundigt sat mig ind i sparekataloget - er jeg vred! De private kulturaktører får dødsstødet. De områder i Aarhus kommune, der har brug for ung…

Teatret Katapult og HeadQuarters

Kære kommune. Jeg beder jer om at lade være med at spare på kulturen. Den har lidt nok i Aarhus. Please please please, red Teatret Katapult og HeadQuarters. Mvh Laura

Bevar Højbjerg Fotografiske Værksted

Jeg har siden 2014 arbejdet på Højbjerg Fotografiske Værksted i flere perioder med grafiske projekter. Vi er mange, der har deltaget i professionelle kurser og repræsenteret værkst…

BORA BORA kan ikke overflyttes til Katapults scene på Godsbanen

Størrelsen af scenerummet er alt afgørende for at kunne præsentere og producere danse- og performativteater på allerhøjste niveau – og det gør Bora Bora. Teatret har givet mig og u…

Bora Bora has to move to smaller facilities

We are indeed saddened by the suggestion from the City of Aarhus to move Bora Bora to an unsuitable location. Hence cripple what has taken so many years to achieve. Bora Bora ha…

Ungdomsklubben må ikke lukke

Jeg er så træt af at Beder ungdomsklub skal lukke for der er mange som elsker at være deroppe og hygge sig med ens venner, kom på ture fx som skiture, Djurs sommerland osv. Det e…

Bevar HQ

Det vil være et kæmpe kulturelt tab at lukke headquarters som en konsekvens af spareplaner i Aarhus kommune. Headquarters har en enorm kulturel værdi og er et samlingspunkt for kre…

Bevar Bora Bora på Brobjergskolen

At lægge dansen og det visuelle teater i spændetrøje i alt for små, og desuden ugnede, lokaler på Godsbanen, vil være et kæmpe tab - for Aarhus, for Danmark og for kunsten. Bora…

Bevar HeadQuarters og musikken

Det er mig en gåde, hvordan en dyr nedrivning af en bygning der rummer så enormt meget kultur, kan ses som del af en spareplan. En ting er det vanvittige i at rive en velfungerend…

MKB-2 Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler

Høringssvar fra FOF – Folkeligt Oplysnings Forbund Magistratsafdelingen Kultur og Borgerservices forslag til besparelser 2023-2026 MKB-2 Nye principper for opkrævning ved lån af…

HQ

Kære Århus Kommune Som udøvende musiker, studerende på Det Jyske Musikkonservatorium og ungt menneske i Århus, vil jeg argumentere for, at HQ er en enorm vigtig del af den spirren…

Bevar BORA BORA og dermed HeadQuarters

Jeg synes, at det er ærgerligt, at det endnu en gang er de kulturelle vækstlag, der skal rammes af besparelser. Over de seneste år har vi set mange spillesteder dreje nøglen - ofte…

Lukning af HUK - ungdomsklubben Hjortshøj

Kære beslutningstagere, Som Hjortshøj bosiddende med 4 børn, opdager jeg desværre til min store skræk at man overvejer at spare HUK væk! Derfor mit besyv til sagen her, men kraf…

Vedr. flytningen af BORA BORA

BORA BORA er en helt unik scene, både for Aarhus men også for hele Danmark. Der bliver præsenteret så meget alsidigt scenekunst, hvilket er vitalt for hele scenekunstfeltet. Scenen…

BORA BORA - bevar scenekunsten i Århus

Jeg er scenekunstner og underviser i Moderne dans, hvor jeg inden for det sidste år har genetableret mig heri Århus. Dette har jeg gjort, da Århus har et særdeles stærkt og etabler…

Gebyrpris på undervisningslokaler

Af Sparekataloget fremgår det at kommunen vil spare 650.000 kr. om året ved at afkræve foreningerne en lokaleleje på 21 kroner pr. time for brug af bl.a. folkeskolernes lokaler. …

Høringssvar til Spareforslag 2023-2026: Omdannelse af Højbjerg Fotografisk Værksted til kunstnerværksteder

Vi anbefaler, at Aarhus Kommune gentænker og udvikler Højbjerg Fotografisk Værksted i stedet for at lukke det og omdanne det til kunstnerværksteder. Fælles produktionsfaciliteter, …

Bevar Bora Bora

Aarhus skal værne om subkulturen. Som medlem og aktiv på Institut for (X), oplever jeg mangel på dans og forestilling i vores kulturelle økosystem. Et vigtigt udtryk, som Bora Bora…

HUK bør ikke spares væk

Hjortshøj Ungdomsklub er et vigtigt sted for byens unge at samles og danne gode sociale relationer på tværs af klassetrin og køn og bør ikke være i fare for at skulle lukke. Efter …

Bevar Bora Bora

Det er super vigtigt for kulturlivets økosystem at der findes subkulturer og diversitet. Noget vi har meget lidt af, på Institut for (X) hvor vi har vores lokale, er dans og forest…

Bevar Bora Bora

Det er super vigtigt for kulturlivets økosystem at der findes subkulturer og diversitet. Noget vi har meget lidt af, på Institut for (X) hvor vi har vores lokale, er dans og forest…

Klubberne FO

Hvis man lukker klubberne kommer mange flere unge til at sidde alene om eftermiddagen. Der er i forvejen mange ensomme unge, der vil helt sikkert være flere der bliver ensomme og m…

BORA BORA

Hvor er logikken i at underminere kommunens kulturpolitik, der over mange år har haft fokus på at investerer i dansen og specifikt dansescenen på Brobjergskolen. BORA BORA er i dag…

De unges fællesskaber i dag, er fremtidens vigtigeste ressource

Sparekataloget går efter de unges frie rum og kreative fællesskaber, og vil ramme rigtigt mange. På trods af en helt frisk viden om hvordan coronanedlukningen har skabt mistrivsel …

Bora Bora - bevar det koreografiske center i Aarhus

Jeg har arbejdet som producent af scenekunst i 15 år, og har været med til at formidle den kulturelle kapital Aarhus har at byde på i en international samenhæng. De scenekunstnere …

Bora Bora

Bora Bora er som nuværende et tiltrækningssted for internationale dansere og lign., og vil ikke kunne have det samme at byde på i mindre lokaler! Det er at indskrænke kulturen, og …

Hjortshøj ungdomsklub skal bevares

Jeg mener at HUK skal bevares da klubben laver mange gode aktiviteter for de unge i Hjortshøj.

Hasle Bibliotek

Kære politikere, vil I ikke genoverveje konsekvenserne ved at lukke Hasle Bibliotek? Af Sophie Frost, socialrådgiver og Naja Lomstein, sygeplejerske Hasle bibliotek er en lil…

Støtte til katapult

Katapult er kultur. Kultur er liv!

Støtte til katapult

Katapult er kultur. Kultur er liv!

Bevar Højbjerg fotografiske værksted

Jeg vil stærkt fraråde at kommunen lukker højbjerg fotografiske værksted og sælger alt udstyret. Det tager meget lang tid at opbygge sådan et værksted igen. Klassiske teknikker som…

Maling klub skal ikke lukkes

Hey, jeg er en ung knægt fra Malling jeg kan godt lide at kommer over i klubben, og hygge med gutterene. I må ikke lukke den fordi så bliver jeg meget ked af det og sur:( Jeg kan g…

Stop lukningen af Hasle bibliotek!!

Stop lukningen af Hasle bibliotek!!

ungdomsklubben i Malling

Malling ungdomsklub er for mange et slags andet hjem. Et hjem hvor de kan være sociale og få nye venner og fællesskaber. Et sted, hvor man kan have det sjovt. Flere og flere unge…

Lukning af Malling ungdomsklub

Som medlem af klubben, synes jeg at klubben er en vigtig del af byen, og fællesskabet. Og især en vigtig del for de unge her i byen. For os unge er det mega fedt at vi har et sted …

Lukning af Malling ungdomsklub

Jeg er selv en ung person omgår ude i Malling ungdomsklub og det er det sted hvor mig og mine venner samles og altid ved vi kan samles. Det betyder utrolig meget for mig, og jeg ve…

Lukning af Malling ungdomsklub

Malling ungdomsklub er et vigtigt samlignssted hvor man kan komme op og være social, snakke med en voksen, spille bold, have det sjovt. Jeg kan mærke klubben er et vigtigt sted f…

Bora Bora has to move to smaller facilities

this is tragic, don't let this happen. Bora Bora established itself so well as an international organization that support dance worldwide. I got so much support from the institutio…

Bora Bora

To Whom It May Concern, please allow me to make a short comment on the issue of Bora Bora. As the artistic director of LOFFT - DAS THEATER in Leipzig I was permanently facing th…

Katapult

Det er jo sørgeligt lidt man sparer, og vanvittigt meget kunst- og kultur, der forsvinder. Stakkels Århus og en væsentlig scene for ny dramatik og mange, mange højklasse gæstespil,…

Besparelser på de besparese

Både Teater Katapult og Headquarters er steder, der som få andre kæmper en brag kamp for det lokale vækstlag. Teater Katapult har med Katapult Akademiet igangsat et projekt som ska…

STOP NEDLUKNING AF HQ!!

Det er skrækkeligt, hvis et sted som headquarters skal rives ned. Det er et helt unikt i bylivet i Århus, hvor der særligt er plads til diversitet. Man kan komme som man vil. Derud…

Hasle Bibliotek

Høringssvar til Aarhus Kommune vedr. forslaget om lukning af Hasle Bibliotek: Aarhus Kommune har vist svært ved at se vigtigheden af at dele sol og vind – læs: ressourcer – lige…

Teater Katapult

Luk ikke Teater Katapult! Jeg er som nogle og halvfjerdsårig begyndt at gå i teatret, og Katapult giver oplevelser udover det sædvanlige! Stof til eftertanke og gode diskussioner,…

Bevar head quarters

HQ er et fantastisk sted, som vi ikke kan undvære. Århus bliver fattigere uden HQ.

Katapult

Kære udvalg Tænk jer om. Forvaltningen indstiller konsekvent de laveste hængende frugter. Løs opgaven selv. Find midlerne selv. Gør alt hvad I kan for et rigt kulturliv. …

Lukning af HQ

I Danmarks næst største by skal der være plads til et spillested som Headquater - det er her de mindre kendte bands kan få lov at spille og sikre Aarhus har et mangfoldigt kulturli…

Dans!

Bora Bora, er det bedste! Og skal aldeles blive liggende

Bevar HeadQuaters

Nedrivningen af bygning c og dermed HeadQuarters vil være et nådesløst slag mod kulturlivet i Aarhus. Drop planerne omgående.

Dans!

Bora Bora, er det bedste! Og skal aldeles blive liggende

Drop Sparekataloget

Stop stop stop! Børn og unges udviklingsmuligheder til at blive mere hele og i trivsel er under pres allerede - det her er en skændsel. Sæt skatten op og kæmp i stedet en kamp in…

Aarhus - Europæisk Kulturhovedstad....What a joke....

Det var godt nok ikke lang tid siden Aarhus påstod at være Europæisk Kulturhovedstad. Det er til grin hvis de lukker HQ. Jeg kan ikke forstå at dette overhovedet er kommet på ta…

Lukning af FO-klubber

Høringssvar fra FO-Klubben Nydam - Århus Nord. Det vil være en kæmpe forringelse for de unge menneskers ungdomsklub-tilbud, hvis alle 17 FO-klubber i Århus Kommune lukkes! Speci…

Bora Bora

I Danmark har vi en internationalt højt anerkendt danseuddannelse. Det betyder at vi som samfund investerer mange millioner kroner hvert år i at uddanne dansere. Vi har en fælles f…

Bevar Egå Bibliotek

Biblioteket er enormt vigtigt for børns læselyst. Egå bibliotek bør bevares. Biblioteket er allerede reduceret til et lille bibliotek men børnene har vældig brug for et bibliotek t…

Stop lukningen af kulturlivet

Steder som Bora Bora og Headquarters har været fantastiske i gennem mange år til hylde og skabe opmærksomhed omkring det mangfoldige lag af kultur, der findes i Aarhus. En by lever…

Om nedlægning af Bora Bora

Bora Bora må ikke blive nedlagt, da det er stor del af Aarhus kulturliv!!!! Og en af de få danse og spille steder vi har her i Aarhus.

Bora Bora skal blive hvor de er

Bora Bora er et helt unikt sted og Jyllands eneste organisation der tilbyder hjælp til upcomming koreografer og dansere. De har ikke mulighed for at give den støtte og det resident…

Stop nedlukningen af HeadQuarters!

HQ er et helt fantastisk sted, hvor musik og mennesker mødes. At lukke HQ ville betyde aflivning af små musikere, og deres chance for at blive hørt. Meget talent ville gå til spild…

Ungdoms tilbud i Trige

I Trige er der stærkt brug for et/flere ungdomstilbud for,at holde de unge fra at finde på ballade i byen.(uro ,brande,krudt,stoffer)Og med et stigende antal borgere/børn(pga udstø…

Sparekatalog

KULTURFORBRYDELSE

Lukning af HeadQuarters

HeadQuarters er et fantastisk spillested og bar, der rummer etablerede artister såvel som upcoming. Dermed bidrager de til videreførslen af det kultur- og musiklivet til næste gene…

Teater Katapult

Det er dybt kritisabelt at et lille teater som Katapult er planlagt til at få trukket støtte og dermed må lukke. Der er brug for et diverst kultur- og teaterliv og netop det kan de…

Teater Katapult

Det vil være en skam at trække stikket på noget som helst teater i Aarhus. Jeg kan til en hvis grad forstå beslutningen om at centrere besparelsen, men synes samtidig, at beslutnin…

om besparelserne

https://deltag.aarhus.dk/system/temporary?file=Til%20Kulturforvaltningen%20ang.%20besparelser.pdf

Lukning af Bora Bora/Headquarters!!

Som tidligere medarbejder igennem 4 år (elev som teatertekniker) på Bora Bora - har jeg med egne øjne set hvad Bora Bora gør for dansen i Danmark. Der findes INGEN andre danse-teat…

Nej tak til besparelser på kultur

Vi har sværere ved at fordybe os, læsning - og læselysten halter, vi har i høj grad brug for steder vi "bare kan være", steder der giver os nye input, inspirerer og steder hvor vi …

Bibliotek

Biblioteket er enormt vigtigt for vores børns læselyst! Vi vil ikke komme helt ind til et andet bibliotek for at sidde og hyggelæse. Det er vigtigt, der er bibliotek på skolen fo…

Garanter ordentlige faciliteter for dans og koreografi og drop planerne om flytning af Bora Bora til Teater Katapults lokaler

De Frie Koreografer finder det stærk bekymrende, at der i det udmeldte sparekatalog luftes en plan om at flytte Bora Bora fra de nuværende lokaler på Brobjergskolen til Godsbanen. …

Bora bora

Bora Bora has during the last decade impressively established itself as an important International centre for dance and performance. Moving it into a smaller location like Godsbane…

Bora Bora er en vigtig aktør i fht. udvikling af dans- og koreografibaseret scenekunst - nationalt såvel som internationalt.

Det Frie Felts Festival går ikke ind for flytningen af Bora Bora til Godsbanen og at Teater Katapult derigennem nedlægges og får frataget sine lokaler. Bora Bora er en vigtig ak…

Hvor blev satsningen på Aarhus som kulturby af? – Høringssvar fra Aarhus kommunes Kunstråd

Hvor blev satsningen på Aarhus som kulturby af? Høringssvar fra Aarhus kommunes Kunstråd (Dette høringssvar er også vedhæftet som PDF med enslydende tekst og fremhævelser) Aar…

Bora Bora er en vigtig aktør i fht. udvikling af dansk- og koreografibaseret scenekunst nationalt. såvel som internationalt.

Det Frie Felts Festival går ikke ind for at Bora Bora skal flyttes til Godsbanen og at Teater Katapult nedlægges og får frataget sine lokaler. Bora Bora er en vigtig aktør i fht. …

Hasle bibliotek

Afdelingsbestyrelser i Herredsvang Biblioteket er et omdrejningspunkt for læring og indlæring, nærvær og endnu et af de steder, hvor børn og unge kan være i kontakt med voksne, …

Vedr. Højbjerg fotografiske værksted omdannes til kunstnerværksteder

Hej Jeg hedder Stefan Bakmand Andersen, jeg er til daglig udøvende billedkunstner og underviser i billedkunst på Århus kunstakademi og Aarhus billed og medieskole på BGK. Jeg arbe…

BESPARELSER PÅ KULTUREN ER EN KORTSIGTET OG ØKONOMISK IKKE BÆREDYGTIG BESLUTNING

HVAD er noget af det vigtigste, når en by vil tiltrække arbejdskraft? ET LEVENDE KULTURLIV! AARHUS, der gerne vil brande sig som kulturby, er i gang med at aflive en del af den s…

Stop spareplanerne for kulturen i Århus

Vi har brug for et rigt kulturliv i Århus. En by bliver levende i kraft af sine etablerede kulturtilbud, der har en historie og en forbindelse til dem, der bor her. Og Århus er en …

Nedrivning af Brobjergskolen

Brobjergskolen er en historisk bygning og vigtig for kulturlivet i Aarhus. Bygning C huser både Bora Bora og spillestedet og natklubben Headquarters, der har en helt uundværlig sta…

HeadQuartes er mere end et spillested og en natklub - HQ er et hjem.

Det er ikke til at forstå at dette overhovedet er kommet på tale, jeg har været en del af HeadQuarters i mange år, både som barchef, marketing, DJ og nu som mere eller mindre trofa…

Høringssvar vedr. fjernelse af tilskud til Beder ungdomsklub

Jeg skriver som leder af Beder ungdomsklub. Vi har åbent fire dage i ugen, fra 19-22. Der er en fastansat leder på 65 timer om måneden, hvor lederen også indgår fast i vagtplanen. …

Bora Bora

Bora Bora is an essential and one of the most important centers for dance in Denmark! Their work for promoting culture and research is remarkable and we can't miss this one and onl…

Bora Bora

To whom it may concern, Keep Bora Bora in their current locations. Im writing as a Swedish choreographer, who has also been involved with Bora Bora during a production residency…

Teater Katapult & HQ

Hvad Aarhus Kommune har gang i er fuldstændig forrykt.

Malling ungdomsklub

Det så svært for mig at beskrive hvad uk betyder for malling, jeg ville ønske at I som politiker ville tag jer tiden til at komme ud og se hvad der sker i den virkelige verden, det…

Hjortshøj Ungdomsklub HUK skal ikke lukkes

Hjortshøj Ungdomsklub skal ikke lukke 16. november 2022 Vedr.: Bortfald af tilskud til FO-Klubber Det varslede sparekatalog vil have store konsekvenser for de unge mennesk…

Besparelser på diverse kulturinstitutioner

Det undrer mig meget, at Aarhus' Kultur- og Borgerservice tilsyneladende ikke er klar over, hvor centralt det er for livet i et samfund, en by, at have et bredt udbud af kulturtilb…

Fornyelse af Højbjerg Fotografiske Værksted

Højbjerg Fotografiske Værksted (HFV) er et enestående værksted, både efter dansk og international målestok. Det har eksisteret i over 20 år, og har haft en uvurderlig betydning for…

Bora Bora Theatre Venue

We are an Spanish company working on promoting high quality dance and theatre companies internationally. In the past we have attended ILT Festival in Aarhus and have visited Bora …

BEVAR KATAPULT OG HQ

Mine allerbedste kulturelle oplevelser har været på Katapult, og fællesskabet omkring HQ findes ingen andre steder i byen.

Teater Katapult

Bevar nu det, som giver så meget tilbage os alle i Århus: alternativt teater. Katapult har desuden faktisk selv påvist, at de ovenikøbet trækker penge til - så det er ikke engang e…

Lukning af Teater Katapult er en katastrofe

Det er en katastrofe, hvis Teater Katapult bliver nødt til at lukke, fordi de spares ud af budgettet. Det er et af de få teatre, der formår at koble borgerne sammen med det skabend…

Teater Katapult skal bevares

Som teatergæst, som udøvende skuespiller og som teaterlærer gæster jeg ofte Teater Katapult fordi stedet og folkene bag tilbyder noget, som ikke findes andre steder i Aarhus. Det v…

Bora Bora

Circuit-Est centre chorégraphique is a partner of Bora Bora Residency Center. Sharing the interest of encouraging and stimulating the professional development of dance artists, we …

Flytning af Bora Bora

Bora Bora er for mig, som ungt menneske, Aarhus’ mest inspirerende scene. Deres præsentation af dans og visuelt teater, fra både ind- og udland, er en kæmpe gave at kunne opleve i …

Bevar Headquarters

Bevar Headquarters som er platform for en masse kultur og mennesker som ellers ingen platform vil have i Aarhus.

Lukning af Egå bibliotek

Hvis Aarhus kommune ønsker at aarhusianske børn er gode læsere, som interesserer sig for litteratur, så bevar de små lokale biblioteker inkl. Egå bibliotek. Adgang til bøger i næro…

Lukning af HeadQuarters

Jeg har haft nogle af mine bedste aftener herinde og det ville være en katastrofe for Århus’ kulturliv at lukke dette sted. Jeg bor i Aalborg, men tager gerne turen til Århus, blot…

Bevar Headquarters

Headquarters har en helt unik rolle på den Aarhusianske undergrunds-scene og en evt. lukning ville efterlade et gabende hul i byens musikmiljø og natteliv. Jeg har været på HQ utal…

Bevar FO-klubben Nydam

Det vil være at skyde sig selv i foden, hvis FO-klubberne lukkes. De unge har brug for et trygt sted at være og voksne der lytter til dem. Forskningen viser at klubberne har stor b…

Teater Katapult

Hej, jeg vil blot tilkendegive min støtte til Teater Katapult. De udgør en spændende del af det Aarhusianske kulturtilbud med opsætninger, som jeg gerne inviterer hele familien ell…

Bevar headquaters

Bevar et af byens bedste og anderledes musik- og dansesteder. Aarhus er kendt for at være alsidigt og bør ikke bevæge sig i retning af at ligne Herning. Headquarters er anderledes …

Luk IKKE Beder Ungdomsklub

Et så fantastisk sted som Beder Ungdomsklub må absolut IKKE lukke. Det er et herligt fristed for de unge med dygtige engagerede voksne, der møder de unge hvor de er. Beder Ungdoms…

HQ

Headquarters skal bevares! For de unge, de gamle, de nysgerrige, stamgæsterne, musikelskerene og ikke mindst musikerne selv! For der er ikke andre steder som dette.

Lukning af malling ungdomsklub

Malling ungdomsklub har været et meget vigtigt samlingssted for mine børn og det er under al kritik, at man overvejer at lukke den. I det ene tilfælde har klubben kunnet give socia…

Egå kombinibliotek

Jeg har gennem rigtig mange år været flittig bruger af Egå bibliotek - også efter det overgik til at være et kombibibliotek. Jeg nyder at komme der -og kommer jeg der i skoletiden …

Besparelser på Scenekunsten - Bora Bora

Kære Jer Der er valgt til at forvalte vores fælles økonomi. Og har fået opgaven at finde besparelser. Kulturen og scenekunsten er ikke det rigtige sted at spare! Det er en sce…

Imod lukning af headquarters

Bevar headquarters!

Egå bibliotek skal bevares

Jeg er far til to børn, og vi er utrolig glade for Egå bibliotek. Som fader mener jeg at biblioteket skal bevares, da det giver dem en god og nem adgang til at kunne åbne deres øjn…

Behold C-bygningen på Brobjergskolen

Udover Bora Bora hører et at byens bedste spillesteder hjemme på Brobjergskolen: Nemlig HQ. Og for vækstlaget af musikken er det et helt unikt sted. Mange store danske artister har…

Egå kombi-bibliotek

Vi sætter meget pris på et bibliotek tæt på. Det har stor værdi for både børne og voksne at have nem adgang til et stort udvalg af litteratur og blive inspireret til at læse bøger,…

Flytning af Bora Bora

Det er en meget uholdbar løsning at Bora Bora flytter i langt mindre lokaler på Godsbanen, da de er uegnede til at producere og præsentere dans. Derved vil landets eneste fungerend…

Egå kombi bibliotek

Det vil være et meget stort tab for Egå og området omkring Sølystskolen, såfremt biblioteket lukker. Både for unge og ældre. Det er ikke nødvendigt med betjent åbningstid, bare der…

Flytning af Bora Bora og lukning af teater Katapult

Forslaget at flytte teater Bora Bora og lukke teater Katapult er en katastrofe for ikke kun Aarhus kulturliv, men også den nationale og internationale scenekunst. Bora Bora er en …

Bora Bora has to move to smaller facilities.

Being able to maintain international productions.

Lukning af Egå kombi-bibliotek

Vi er utroligt glade for Egå Kombi-bibliotek. Vi vil virkelig være ked af at skulle undvære biblioteket. Som børnefamilie bruger vi det meget. Biblioteket har stor værdi for bør…

Lukningen af teater katapult.

Nedrigt. Småligt. Nærigt. Indadskuende. Det er bare et par af de ord der faldt mig ind da jeg hørte forslaget om at lukke teater katapult. Hvad tænker I dog på mennesker?! Kunsten …

Lukning af Teater Katapult

Som spiller og Scenograf på Teater Katapults Egenproduktion Anna WALK with me, kan jeg ikke støtte og begræde nok, hvis dette fine sted lukker, med sine absolut originale opsætning…

Bora Bora

Bora Bora is a very important venue for contemporary dance both on a national as well as on an international level. Many danish as well as international artists are working and per…

Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek skal bevares Vi er omkring 60 nationaliteter i området omkring Herredsvang, og Hasle Bibliotek er et kulturelt fyrtårn i denne bydel, som ikke har andre kulturel…

Bora Bora = International partner

Bora Bora is an important international dance creation & residency partner that contributes to Aarhus being recognized on the international dance map. The role Bora Bora occupies i…

Bora Bora

I was very surprised to hear about the plans of the city of Aarhus to move the internationally renowned Bora Bora dance house, which is extremely important for the Danish dance sce…

Beder ungdomsklub

Jeg synes det er noget mærkeligt noget at spare på. Vi er en masse børn der elsker at komme op have noget at lave efter skole oppe i beder ungdomsklub. Og ville elske hvis mine to …

Beder ungdomsklub

Jeg synes det er noget mærkeligt noget at spare på. Vi er en masse børn der elsker at komme op have noget at lave efter skole oppe i beder ungdomsklub. Og ville elske hvis mine to …

Beder ungdomsklub

Jeg synes det er noget mærkeligt noget at spare på. Vi er en masse børn der elsker at komme op have noget at lave efter skole oppe i beder ungdomsklub. Og ville elske hvis mine to …

Lukning af Hasle bibliotek

Jeg er enlig mor til to børn på 6 og 10 år og studerende på universitet. Jeg og børnene er meget glade for Hasle bibliotek, hvor vi kommer fast til familie lørdage og for at låne …

Bevar hq

Det ville være sådan et tab for Aarhus ikke at bevare headquarters. Et kultursted i sin reneste for med plads til mangfoldighed og meget mere. Og desuden det bedste sted at gå i …

Bevar headquarters

Headquarters som koncertvenue er helt essentiel for byens vækstlag, og det ville være et stort tab at rive det ned. Hq er det eneste sted der binder bro mellem undergrunden og det …

Bora Bora

Dear, Bora Bora is well-known to us, from an international perspective, for supporting the development of artistic practices and the coproduction, for presentation of work of h…

Bevar ungdomsklubberne

Vores unge menneske, her i husstanden, kører flere gange om ugen afsted glad i klub om aftenen. Som forælder er det fantastisk at vide,at der findes dette trygge tilbud når de unge…

Bevar HQ

HQ er et af de bærende elementer for Aarhus' musikalske vækstlag. Det vil være en enorm fejltagelse af lukke for så hjertevarmt, hyggeligt og samtidig relevant et sted som Headquar…

Bora Bora

At klemme Bora Bora ind i lokalerne på Godsbanen vil have enormt store, negative konsekvenser for både udøvende scenekunstnere, kompagnier fra det frie felt og for publikum - ikke …

Bevar de vigtige kulturudbud i Aarhus

De foreslåede besparelser, som de facto vil betyde lukning af teater Katapult og andre vigtige kulturscener såsom HQ vil betyde en stor forringelse af kulturudbud i Aarhus. Bevar d…

Bora Bora

I am the director and founder of the Creative Agency A propic. A propic supports the international development of dance artists. Bora Bora has always supported A propic by presenti…

At lukke Teater Katapult er en fuldstændigt forkert prioritering

At tage tilskuddet fra Teater Katapult, og dermed de facto lukke teatret, er en fuldstændigt forkert prioritering. Intet producerende teater i Aarhus skuer ud mod verden som Teater…

STOP fjernelse af drifttilskud Teater Katapult

Teater Katapult og ikke mindst Katapult Akademi tilbyder nogle markant anderledes scenekunstneriske tilbud end de resterende teatre i Århus. Det er det eneste der teater i byen, de…

Katapult løfter den mundtlige fortælling

Teater Katapult hentede fortælleformatet "Story Slam" til Aarhus og har dermed medvirket til at give nyt liv til verdens nok ældste, men i dag lidt oversete kunstart: den mundtlige…

STOP besparelser på kulturområdet

Dette høringsvar gælder på tværs af alle de forslag til besparelser, som er udrullet i det nye besparelseskatalog. At der overhovedet kan blive talt om at bespare på kulturområdet,…

Hasle Bibliotek

Jeg protesterer mod den planlagte nedlægning af Hasle Bibliotek. Døde Yahya Hassan helt forgæves? Han var som digter på sin egen måde en stemme for de udsatte og sårbare (og kr…

BORA BORA

Træk vejret og lad nu Bora Bora blive på Brobjergskolen. Følg den gode og visionære plan som allerede er skitseret. Det virker alt for ureflekteret at sætte en umulig fysisk omroke…

Hvorfor sådan en fattig strategi for Aarhus Kommune?

Hvordan kan man se det som nødvendigt at beskære så mange unikke kulturelle tiltag for det der må betragtes som få midler i det store budget. I en tid hvor Aarhus Kommune arbejder …

Save Bora Bora the future of the Danish Dance

I am writing in support of Bora Bora as one of its international partners from Finland in the ongoing residency programme called CROWD. I am horrified for the prospects of Bora Bor…

Lukning af egå kombi bibliotek

Skolebiblioteket ved sølytstskolen er bestemt ikke et sted der bør lukkes. Det er en vigtig brik i elevernes adgang til den kulturinstitution som biblioteker er. Vores børn har vol…

Nedlukning af Katapult Teater og Katapult Akademiet

En nedlukning af Katapult Teater og Katapult Akademiet, vil være et kæmpe tab for det aarhusianske teater- og scenekuntsmiljø. Katapult repræsenterer et scenekunstlandskab og nog…

Lukning af Egå bibliotek

Vil gerne på det kraftigste protestere mod påtænkt lukning. Biblioteket er af uvurderlig betydning for os ældre/gamle i lokalområdet. Når man stadig kan klare sig i egen bolig , er…

Katapult

Katapult er et teater, som giver mig gode stunder med et repertoire af høj klasse. Kultur er utrolig vigtigt at bibeholde, og ikke kun finkulturen, men også at ny dansk dramatik ha…

BUDGET AARHUS

Jeg har skrevet et læserbrev i Stiftstidende, hvor jeg erklærer min forbløffelse over de besparelser kommunen påtænker på området med børn og unge, som er helt i modstrid med de to…

Bora bora

Kære politiker håber virkelige på at i ikke gennemføre endnu en besparelse / forringelse af de ekstrem få danseplatformer vi har i dette land. Vores danse faciliteter og mulighed e…

Bora bora

Kære politiker håber virkelige på at i ikke gennemføre endnu en besparelse / forringelse af de ekstrem få danseplatformer vi har i dette land. Vores danse faciliteter og mulighed e…

Flytning af Bora Bora

At vælge at flytte en institution som Bora Bora til lokaler, der slet ikke kan rumme de funktioner de varetager, er en katastrofal fejl. Bora Bora er en af de eneste teatre i Dan…

Flytning af Bora Bora til Godsbanen

Besparelser og omstrukturering af det Aarhusianske kulturmiljø vil forårsage en alvorlig nedgradering af det ambitiøse scenekunstmiljø, som Aarhus som lille storby indtil nu har ar…

Lukning af Egå kombi-bibliotek

Det virker komplet absurd at lukke Egå kombi-bibliotek for kun at spare forventet 131.000 kroner årligt. Egå er præget af en stor andel af borgere der er godt oppe i alderen og f…

Emmer af kultur

Der rummes så utroligt meget kultur i den bygning. Det er helt absurd, at det skulle gå til spilde ved at lukke, flytte og rive ned…

Katapult / HQ / Bora bora

Efter 2 år stortset uden adgang til kultur er det en katastrofe overhovedet at begynde at tale om nedskæringer! Jeg har selv søgt mod Aarhus for det rige kultur udbud og er der næs…

Moving Bora Bora

Bora Bora has managed to grow and become one of the countries best venues for dance and performance. It's a big success story for Aarhus. It works! It functions! So as the saying g…

Dance

Moving a dance house like Bora Bora to unsuitable premises endangers the dance sector not only in Århus but also weakens this sector at regional and international level. It is now …

København Danser støtter Bora Bora

Jeg skriver i min egenskab af festivalleder for dansefestivalen København Danser. Vores fokus er på at bringe udenlandske danseforestillinger, på allerhøjeste niveau, til Danmar…

Teater Katapult udvikler og fornyer

Driftstilskuddet på Katapult skal ikke røres. Fordi: Som dramatiker og forfatter skylder jeg Katapult meget: • Deres workshops har været af utrolig høj kvalitet og har opbygget …

Sparekataloget

De foreslåede besparelser vil være dyrere i længden end besparelserne på kort bane. Dertil kommer at de berørte bruge en stor mængder timer og andre ressourcer på at undgå nedskæri…

Sparekataloget generelt

De foreslåede besparelser vil være dyrere i længden end besparelserne på kort bane. Dertil kommer at de berørte bruge en stor mængder timer og andre ressourcer på at undgå nedskæri…

Bederungdomsklub

Klubben skal ikke lukke da man mister mange venskaber og synes det mærkeligt noget og spare på

Katastrofalt at lukke bibliotekerne!

I det hele taget er lukning af biblioteker hul i hovedet i en tid, hvor læselysten blandt børn og unge bløder. Besparelserne her vil aldrig blive reelle besparelser, da det vil kos…

Ikke luk Malling ungdomsklub

Malling klub bør ikke lukkes, fordi den er et trygt sted for mange, hvor man kan slappe af, have hyggelige snakke med voksne, som mange betegner som deres venner, drikke en kop te,…

Stop flytningen af bora bora

Det er byens største og bedste scene for danseforestillinger. Godsbanens lokaler er alt for små!

En kulturby uden nogen kultur at prale af

At flytte Bora Bora til lokaler, der ikke passer til dans, vil ødelægge den Aarhusianske dansescene, hvor jeg personlig har haft nogle af mine bedste kulturoplevelser i Aarhus. Lu…

Forslag om flytning af Bora Bora

Forslaget om at flytte Bora Bora til Godsbanen på bekostning af Teater Katapult vidner om mangel på forståelse for begge steders ekstremt vigtige rolle i både det århusianske og de…

Flytning af Bora Bora fra Brobjergskolen til Godsbanen

Kære Kultur og Borgerservice Som programansvarlig for Koncertsalen og Glassalen i Tivoli er det en del af mine ansvarsområder at holde øje med nye og internationale tendenser inde…

Ungdomsklubben Spørring

Ungdomsklubben giver vores unge et fantastisk fællesskab. I en by hvor der ellers ikke er aktiviteter i gå afstand. De unger miste det fællesskab, som er med til at samle dem om …

Lukning af klubber i Aarhus kommune

Det er en dårlig ide at lukke klubberne. Det kommer til at give bagslag i dan lange ende. Alt for mange unge mistrives og det at spare klubberne væk er med til, at gøre så de unge …

Nedrivning af Headquarters

At nedrive Headquarters ville være fuldstændig bagvendt, spareplan eller ej. Headquarters er et helt unikt kulturtilbud, ikke kun på grund af placeringen, som en natklub og spilles…

Bora Bora

Bora Bora is currently the only Danish venue who is a reliable and sustainable partner in the network of international contemporary dance. It demands all efforts to keep this succe…

Hvad pokker er det der foregår?!

Indtil for ganske nyligt boede jeg i Aarhus og har gjort det gennem 11 år. Jeg har både optrådt på Katapult, samarbejdet med dem og været til forestillinger hos dem. At man fra…

lukning af Katapult

hvor skal vækstlaget for scenekunst så være ?Hvis det drejer sig om at smadre det spændende musik/teaterliv i Århus så er dette oplagt en ide I har gang i Hvis det drejer sig om a…

Ungdomsklubberne

Hvis i lukker klubberne skaber i mere utryghed i byen, Trige ungdomsklub er triges midtpunkt for de unge. Jeg har elsket! Og kunne tage op i klubben og få en sludder med de voksend…

Nedrivning af Headquarters

Jeg synes det er uhensigtsmæssigt at nedrive bygningen som huset spillestedet Headquarters, da spillestedets placering bidrager til dets succes. Det er et sted man falder over og d…

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Højbjerg FotoGrafiske Værksted er et unikum og sætter Aarhus på landkortet! Selvom jeg flyttede fra Aarhus for fem år siden, så kommer jeg fortsat til bla arrangementer her. Der f…

Choreograph

Ok

Flytning af Bora Bora

Det er så kritisk at endnu en by, en kommune har valgt at nedprioritere kultur og dans i Danmark. Bora Bora præsenterer scenekunst og dans på internationalt niveau og sætter ikke Å…

Bora Bora

Bora Bora is the country’s only functioning stage and production house for dance of its kind and therefore has great significance not only for the local choreographers, but also na…

Lukning af Hasle Bibliotek

Det vil være en katastrofe at lukke Hasle Bibliotek. Udover at betjene de lokale beboere sikrer biblioteket også liv på torvet og at forskellige generationer og kulturer bliver bla…

Nedlæggelse af Spørring Ungdomsklub.

Med henvisning til at besparelser i ungdommen kommer tilbage som en bomeran i form af yderligere udgifter i årene efter fra uro i bred forstand og hærværk - og byen ønskes udbygget…

Beder fritidsklub lukker måske

Klubben skal IKKE lukke!!, fordi der er så mage det går i klub. Jeg elsker og være i klub, med mine venner og de sjove voksne.

flytning af Bora Bora

Det er rystende at erfare om flytningen af Bora Bora. Dette sted har de seneste mange år været redningsplanke for de mange grupper fra Det frie felt inden for dans og performance, …

Høringsforslag til forslag om indførelse af gebyr på lån af lokaler med eksklusiv aftale

Bestyrelsen på Stavtrupscenen foreslår, i stedet for en gebyrordning, følgende: 1. Foreninger med eksklusivaftaler på lokaler overtager: nøgleordning, rengøring, indvendig vedli…

Lukning af ungdomsklubben

Klubben er det fedeste og den må ikke lukke!!!

Beder fritidsklub skal lukke

Klubben skal IKKE lukke!!! Fordi det er sådan et poplært sted.

Beder fritidsklub skal lukke

Klubben skal IKKE lukke!!! Fordi det er sådan et poplært sted.

Beder fritidsklub skal lukke

Klubben skal IKKE lukke!!! Fordi det er sådan et poplært sted.

Beder ungdomsklub

Jeg synes ikke at ungdomsklubberne skal lukke da det er et perfekt sted at være sammen med alle ens venner.

Hvorfår ungdomsklubberne ikke skal lukke.

Jeg er så glad for at have et sted hvor jeg kan være sammen med mine venner efter skole, og have mulighed for at komme på ture ud af huset. Det er også fedt at kunne komme op og …

Beder ungdomsklub

Beder ungdomsklub skal ikke lukke. Det er et populært sted for mange unge, men også børn, som ser frem til at starte.

Lukning af beder ungdomsklub

Jeg har ikke noget og lave når jeg kommer hjem fra skole så det er altid rart at ungdomsklubben er åben. man har et sted og tag hen og snakke med folk og lave aktiviteter. Du ville…

Lukning af beder ungdomsklub

Jeg har ikke noget og lave når jeg kommer hjem fra skole så det er altid rart at ungdomsklubben er åben. man har et sted og tag hen og snakke med folk og lave aktiviteter. Du ville…

Nedlukning af ungdomsklubber

Ungdomsklubberne i Århus kommune gode muligheder for både børn og unge at være sammen med hinanden og lave ting sammen. Det er et frirum for mange hvor de kan være dem selv og slap…

Lukning af Beder ungdomsklub

Jeg synes at klubben sørger for et godt fællesskab. Det ville ægre mig hvis klubben lukkede ned da jeg synes de kommende årgange skal have den samme nydelse jeg fik.

Lukning af beder ungdomsklub

Jeg synes at klubben sørger for et godt fællesskab. Det ville derfor ægte mig hvis klubben lukkede ned fordi jeg synes de kommende årgange ikke skal miste denne mulighed

Lukning af ungdomsklub

Jeg synes at det er virkeligt ærgerligt hvis klubben lukker, fordi jeg har haft mange gode stunder i klubben sammen med mine venner og de voksne

Flytning af Bora Bora

Det virker ikke som om at man høre på hvad Bora Bora fortæller... Flytningen vil ikke gavne dem, og dans, men forværrer dansen i Århus. Underligt at man ikke lytter til dem det omh…

Luk ung af ungdomsklubber

Jeg er glad for klubben og klubbensmiljø

Bora Bora: Moving to Godsbanen

Bora Bora is among the unique venues supporting the developments in dance and choreography, artists as well as presenting performances - in such a responsible, thorough, and comple…

Lukning af Beder Ungdomsklub

Jeg har en rigtig god tid når jeg er heroppe i ungdomsklubben. Har også lært en masse nye mennesker fra forskellige årgange og klasser. Synes det ville være synd hvis det hele vill…

Lukning af Beder ungdomsklub

Jeg syntes ikke at buk ska lukke fordi jeg er deroppe meget tit og de tager mig og mine venner med på fede ture og vi hygger os altid når vi er her. Jeg har også en lillesøster der…

Hvorfor BUK ikke skal lukkes

BUK har hjulpet mig og mine venner med at få et sted hvor vi kan hygge os og hænge ud. Vi har det mega fedt heroppe med Fifa, fodbold, film og meget mere. BUK har hjulpet mig…

Lukning af Beder ungdomsklub

Jeg går i Beder ungdomsklub så tit som muligt. Det er altid pisse sjovt og der er altid en masse at lave. De voksne er altid klar på at lave noget eller sætte noget op og det er me…

Ikke lukke klubben i Beder

Det er et mega fedt sted at være sammen med mine venner og de voksne er rigtig sjove at være sammen med

Katapult mister deres tilskud!! Et kæmpe tab for Aarhus

Jeg var én af de heldige musikere, der i 00’erne have fornøjelsen at optræde med Art on Stage på Katapults scene. Jeg var stadig studerende på DJM på et tidspunkt, men det var muli…

Flytning af Bora Bora til Godsbanen

Ideen med at flytte Bora Bora til Godsbanen på bekostning af Teater Katapult virker som en hovsaløsning, der på ingen måde kan understøtte Bora Boras enestående virksomhed på danse…

Katapult

Det er med stor bestyrtelse, at jeg har læst at Katapult står til at miste hele sit kommunale tilskud samt deres produktionslokaler, hvis sparekatalogets forslag gennemføres. Katap…

Bora bora

Bora Bora skal forblive hvor de ligger. Skal ikke flyttes til Godsbanen!

Bora bora

Bora Bora skal forblive hvor de ligger. Skal ikke flyttes til Godsbanen!

At Flytte = Lukke Bora Bora

Efter 11 år med stærk national og international repræsentation vælger Aarhus den lette løsning. At Flytte = Lukke Bora Bora. Dansen er jo usynlig for den brede befolkning. Det er n…

Flytte Bora Bora….

Vil være en både stupid og katastrofal beslutning. Stupid fordi det ikke går med lokalerne på Godsbanen. Lytter man i Århus kommune slet ikke til hvad Bora Bora siger…. Bora Bor…

Bora Bora should stay where it is

Bora Bora - Dans og Visuelt Teater is the most important and recognised organisation in Denmark that supports versatile dance forms locally, nationally and internationally. Besides…

Sauna lukning

Hold nu Kaje , hvor et dårligt spareforslag ! Jeg 68 år og igennem de sidste 30 år benyttet saunaen 2 gange om ugen i Lyseng Svømmestadion sammen med først mine børn , senere i klu…

Lukning af Hasle bibliotek

Jeg har arbejdet som tjener og kok her i Aarhus de sidste 50 år. Jeg kommer hver dag og får hjælp med alle de små ting her på Hasle bibliotek. Jeg får bl.a. hjælp til når jeg skal …

Flytning af Bora-Bora

Jeg skriver fordi jeg som tidligere professionel danser og nuværende bruger af Bora-Bora som publikum på det kraftigste vil fraråde at scenen skal flyttes fra nuværende beliggenhed…

Sparekatalog: Bora Bora og Katapult

Det er så dårlig en ide at flytte Bora Bora måned til Godsbanen og samtidig lukke Katapult. Begge steder er vigtige kulturinstitutioner, hvor der sker en høj grad af nytænkning og …

Hasle Bibliotek er mit andet hjem

Ikke kun for mig, men for alle mennesker her. Man kan ikke separere kulturhuset fra biblioteket. Hele huset er godt for integrationen. Selv om man går på arbejde sammen med dans…

Lukning af Hasle bibliotek

Vi er en gruppe af kvinder, der næsten dagligt benytter Hasle bibliotek. I må ikke lukke vores bibliotek. Det er et vigtigt sted for os og vores børn. Vi benytter det dagligt til b…

Flytning af Bora Bora til Godsbanen

Lad nu vær Århus. Please!!! Lad være med at flytte dette fantastiske hus til Godsbanen på bekostning af Katapult. Vi har brug for begge. Vi har et par vel etablerede teatre i byen …

5. Lukning af Hasle bibliotek

Jeg synes det er en dårlig ide at lukke Hasle bibliotek, fordi det ville forhindre folk i området i at få godt læsemateriale uden at skulle købe det, eller tage på en større tur ti…

Ungdomsklub lukningstruet

Det er skidt for de unge, hvis man vælger at spare ungdomsklubberne væk. Det er at fjerne et fællesskab ydermere at fratage muligheden for, at de unge har et sted at være. Skal de …

Forslag om lukning af Hasle bibliotek

Høringssvar til spareforslag om lukning af Hasle Bibliotek Jeg er meget skuffet over, at det fra kommunalt hold overvejes at lukke Hasle bibliotek. Hasle bibliotek ligger i e…

Højbjerg fotografiske værksted SKAL bevares!

Vi er en flok studerende på grafiklinien på den 4-årige uddannelse ved Århus Kunstakademi, som bl.a oplæres i at lave fotogravure. En udstyrskrævende teknik som absolut har en plad…

Høringssvar vedr. lukning af Hasle bibliotek

Høringssvar fra Hasle Fællesråd vedr. lukning af Hasle bibliotek. For Hasle Fællesråd vil det være uheldigt at lukke Hasle Bibliotek, set i forhold til Aarhus Kommunes målsætnin…

Drifttilskud til Teater Katapult

Jeg skriver dette med ønsket om at bevare en vigtig og livgivende kultur-institution og produktion som Teater Katapult. Et sted for nye tanker sættes i gang og ånden beriges. På…

Bora Bora

I was recently at Bora Bora in August 2022 for a dance residency as part of the CROWD international dance exchange and was thrilled to be amongst other artists who were also there …

Bevar Headquarters

Headquarters hjalp mig med en praktikplads da jeg stod uden arbejde i en svær tid efter corona og manglede et sted at kunne udvikle mig indefor musikbranchen, de gav mig muligheden…

Bevar Egå bibliotek

Her er et mere rimeligt spareforslag: Luk ikke hele Egå bibliotek, men bevar det i det mindste som en slags ubemandet pakkeshop hvor man kan modtage og aflevere materialer som man …

Flytning af Bora Bora

Det vil være et kæmpe tab for Aarhus at flytte Bora Bora til Godsbanen, da deres nuværende scene netop er bygget til dans og de formår at præsentere fantastisk international og dan…

Nedrivning af HeadQuarters Aarhus C

Headquarters er et dejligt spillested/bar/natklub. Et sted jeg og folk i min omgangskreds er på næsten hver weekend og andre dage, hvor der afholdes koncerter og andre arrangemente…

Kulturlivet i Aarhus

Det er virkelig trist og skadeligt for byens kulturelle scene hvis teater Katapult, HeadQuarters og Bora Bora beskæres på denne måde. De er alle steder, der bidrager til et vigtigt…

Stop lukning af FO klubber

I en tid hvor unges trivsel er truet og ensomhed stiger, virker det jo helt forkert at lukke ungdomsklubber. Vi hører ikke andet end hvordan unge mistrives og mange føler sig ensom…

Support to Bora Bora

We at Dansverkstæðið in Reykjavík, Iceland, have been inspired and impressed by the good work at Bora Bora for the past decades. Bora Bora has with its international collaborations…

Bora Bora

Forcing Bora Bora to move to Godsbanen, which doesn't have adequate space for the kind of performances, events, program and value that they are creating, would be a terrible direct…

Bora Bora

Bora Bora stage is the ONLY dance producing house in Denmark. Just don't "kill" this unice place. Administration works as a clock and thisbstgae should be alive. I have been perfo…

Hvorfor lukningen af Hasle Bibliotek ville være rigtig dårligt nyt for bydelen

Se vedhæftede høringssvar.

flytning a Bora Bora til Godsbanen

Moving Bora Bora to premises which are not fitted for dance in size or equipment would be a deadly blow to an institution that has consolidated a reputation in DK and abroad. Bora …

Teater Katapult

Som gentagen besøgende hos teater Katapult igennem mange år, gør det mig meget ondt at høre, at I overvejer at lade driftstilskuddet til denne drivende, kulturelle institution bort…

Kultur i Aarhus

Aarhus er ved at gå fra at være et mangfoldigt, spændende, anderledes sted, ikke mindst kulturelt, hvor der var plads til at de små, det nye, det alternative kunne trives og udvikl…

Bora Bora

Bora Bora has been the best artistic support I have ever encountered in my path, simply under every point of views. It only deserves to grow and be even more supported.

Flytning af borabora

Boraboras lokaler er bygget til dans, med fjeder gulve, som gør at man kan danse og holde prøver længer tid. Der udover at lokalerne i en størrelse hvor selv den kongelige ballet…

Høringssvar

Jeg håber I kan finde en løsning, hvor bygning C kan bevares og HeadQuarters og BoraBora kan forblive i de eksisterende lokaler. For det første har Aarhus kommune egne (og globale)…

Bora Bora

Moving Bora Bora to Godsbanen to premises where they can not produce and present dance is threatening dance life in Århus in a regional, national and international perspective.

Lukning af Spørring ungdomsklub

Det er et dårligt tiltag. Hvorfor skal det gå ud over de unge, og netop nu hvor Spørring er i udvikling, hvor man forventer der kommer flere børnefamilier. Det er typisk for polit…

Flytning af Bora Bora til Godsbanen

Bora Bora er Aarhus’ spydspids, når det kommer til at præsentere dans og koreografisk scenekunst af højeste kaliber på såvel internationalt som nationalt plan. Og den koreografiske…

Besparelser for kultur og borgerservice i og omkring Aarhus

Som dramaturg, som scenekunstner og som jyde gør det mig så umådelig trist at kulturlivet endnu engang skal stå på mål for besparelser. Besparelser som denne gang har SÅ store kons…

Flytning af dansescenen Bora Bora til Godsbanen

Bora Bora er Aarhus’ spydspids, når det kommer til at præsentere dans og koreografisk scenekunst af højeste kaliber på såvel internationalt som nationalt plan. Og den koreografiske…

Lukning af Solbjerg Ungdomsklub

NU MÅ DET SKU STOPPE! Bare fordi Solbjerg er en by som ligger uden for Aarhus centrum, er vi også et sted med rigtige mennesker. Solbjerg er en by i rivende udvikling og der komm…

Flytning og nedlukning af Bora Bora som dansescene

Jeg kan ikke forstå at i vil fjerne Danmarks eneste eksisterende samtidsdansescene. Internationale kompagnier bliver fremvist her, mellem de virkelig store produktioner har vi et v…

Flytning og nedlukning af Bora Bora som dansescene

Jeg kan ikke forstå at i vil fjerne Danmarks eneste eksisterende samtidsdansescene. Internationale kompagnier bliver fremvist her, mellem de virkelig store produktioner har vi et v…

Bevar HeadQuarters

Der er ikke mange dansesteder i Aarhus, der ikke bare er "copy-paste"-øvelser af den samme generiske natklub. Headquarters er et af de meget få steder, der skiller sig ud med god m…

Flytning af Bora Bora

Det lyder helt forrykt at flytte Bora Bora til andre lokaler på godsbanen. Det at have en stor scene for dansen er en kæmpe værdi for en by som Aarhus. Dansen har i forvejen ikke…

Nedprioritering af FO ungdomsklubberne

At der skal spares er jo desværre en nødvendighed. Dog må jeg ærligt indrømme at jeg finder det uhensigtsmæssigt at spare på tilskuddet til FO ungdomsklubberne. Min datter har i s…

Frederiksbjerg ungdoms klub

Jeg er en dreng på 13 år hele mit liv er jeg blevet mobbet, og så en dag besluttes jeg mig at starte i klubben for at sætte lidt afstand fra mit skole liv altså som et sted hvor je…

Bevar Hasle Bibliotek

Høringssvar til lukning af Hasle bibliotek: “Mor, kan jeg så aldrig mere låne bøger på biblioteket?” (Citat Emil 4 år). Sådan spurgte min søn mig lige så fornuftigt, da vi onsda…

Bevar Klubben Nydam

Alle politikere taler om, at de unges trivsel skal forbedres. Derfor er det en dårlig idé at skære i Klubben Nydam, som netop styrker de unges trivsel. Her mødes de unge på tværs a…

HQ forever

HQ er et fantastisk samlingspunkt for musik glade århusianere. Der er tit koncerter for upcomming bands. Sådan et sted har Århus brug for ! Der er altid god stemning og øl og drink…

Stop nedrivning af vores frihed i Århus.

Både Bora Bora, Teater Katapult og HQ giver plads til det skæve, anderledes og yderst smukke kunst, som ikke kan findes i det mere mainstream lag. Her kan vi puste ud, og få frihed…

Bevar bredden i aarhusiansk kultur

Spareforslaget om de facto afvikling af Teater Katepult og HeadQuarters samt flytningen af Bora Bora til Godsbanen, er en kulturel katastrofe for Aarhus! Spareforslaget vil medføre…

Bevar Teater Katapult!

Kære Aarhus Kommune - Teater Katapult er simpelthen nødt til at overleve. Teater Katapult giver mulighed for at opleve anderledes og skæve teaterforstilinger, der begaver med alt f…

Vedr. truende lukning af Bora-Bora og Katapult

Vi har med stor bekymring læst i “Aarhus Onsdag” 9/11 vedrørende den truede fremtid fremtid for Bora-Bora og Teatret Katapult. At flytte Bora-Bora til godsbanen kunne være Ok., men…

Vedr. truende lukning af Bora-Bora og Katapult

Vi har med stor bekymring læst i “Aarhus Onsdag” 9/11 vedrørende den truede fremtid fremtid for Bora-Bora og Teatret Katapult. At flytte Bora-Bora til godsbanen kunne være Ok., men…

Vedr. truende lukning af Bora-Bora og Katapult

Vi har med stor bekymring læst i “Aarhus Onsdag” 9/11 vedrørende den truede fremtid fremtid for Bora-Bora og Teatret Katapult. At flytte Bora-Bora til godsbanen kunne være Ok., men…

Sparekniv må ikke ramme Headquarters

Jeg har de seneste 4 år boet i Aarhus og været ung studerende i Aarhus. Jeg kommer fra Nordjylland og har førhen besøgt Jomfru Ane gade i Aalborg. Med flytningen til Aarhus kom ogs…

Malling Ungdomsklub skal ikke lukkes!!

Malling Ungdomsklub skal ikke lukkes! Det er et samlingssted for unge hvor mange føler sig trykke og har frihed til at udtrykke sig. Personligt synes jeg som ung, at det er rigtigt…

Lukning af FO klubber

Det er en ualmindelig dårlig ide at nedlukke FO klubben i Malling. Klubben er et fristed for de unge og uden den, har de ikke et sted at være. Selv hvis I skulle overveje at udvide…

Stop flytning af Bora Bora

Flytningen af Bora Bora til Godsbanens lokaler vil forhindre dem i at leve op til de krav som bliver stillet til dem i den kulturpolitiske aftale de har med Århus Kommune. Bora Bor…

Bevar HeadQuarters

Det er sørgeligt at se endnu et angreb på kulturlivet som ikke kun rammer HeadQuarters men også de mange musikere som bliver præsenteret dernede. Som musiker der igennem hele coron…

Bevar HQ og det farverige musikmiljø

Kære Aarhus Kommune, HeadQuarters er simpelthen nødt til overleve, da det er en af byens vigtigste scener for at kunne bevare diversitet i musikmiljøet. Vi mindste Tape for et styk…

Bevar HQ og det farverige musikmiljø

Kære Aarhus Kommune, HeadQuarters er simpelthen nødt til overleve, da det er en af byens vigtigste scener for at kunne bevare diversitet i musikmiljøet. Vi mindste Tape for et styk…

Bevar Malling Ungdomsklub

Efter en lang Corona-nedlukning og et øget fokus på unges trivsel kan det undre at man vælger at spare på netop FU-området. I Malling har de unge et fantastisk frirum i Malling Ung…

Flytning af Bora BOra til Godsbanen

Bora Bora er den eneste danse scene i Århus , der har plads til at vise større internationale danse - forestillinger, på den tidligere Brobjergskole. En flytning vil betyde, at i…

Bevar Katapult, Bora Bora og HQ

Det vil være så utrolig ærgerligt, hvis Katapult, Bora Bora og HQ lukker. Katapult og Bora Bora har så stor værdi for det århusianske kulturliv ved at skabe mangfoldige scenekunsto…

Bora Bora flyt til Godsbanen

Hermed har jeg , Marie Brolin- Tani , sent mit høringsvar på PDF

Bora Bora flyt til Godsbanen

Hermed har jeg , Marie Brolin- Tani , sent mit høringsvar på PDF

Bora Bora flyt til Godsbanen

Hermed har jeg , Marie Brolin- Tani , sent mit høringsvar på PDF

Bora Bora flyt til Godsbanen

Hermed har jeg , Marie Brolin- Tani , sent mit høringsvar på PDF

Bora Bora, Headquarters og Katapult

Headquarters er det bedste dansested i byen, jeg kender. Og jeg vil faktisk sige, at det næsten er det eneste sted, der spiller god musik og har en vildt fed stemning, og vi må bar…

Stop Nedrivningen af HEADQUARTERS

I have moved to Aarhus a bit over a year ago, and I can attest that HeadQuarters is by far the best cultural venue in the city. At HeadQuarters, I have made many friends, and atten…

Bevar Egå bibliotek

Det kan kun blive en forringelse af skolebiblioteket, hvis Egå bibliotek lukker. Min børn ser frem til biblioteksdag på skoleskemaet hver uge og det styrker variation og læselyst.

Lukning af ungdomsklub i Spøring

Jeg synes godt nok det er den dummeste ide og luk en lokal og godt besøgt ungdomklub når man snakker så meget om dårlig trivsel for unge mennesker samt ensomhed, lukning af ungdoms…

Teater Katapult

Bevar Katapult! Med forslaget om at fratage støtten og dermed de facto lukke teater Katapult mener jeg - som dramatiker - at Århus mister et unikt talent-udviklingssted for ny dan…

Lukning af Hasle Bibliotek

Høringssvar til Aarhus Kommune vedrørende forslaget om at lukke Hasle Bibliotek Som beboer i Finnebyen har min kone og jeg flittigt brugt Hasle Bibliotek, som ligger i gåafstand…

Høringssvar vedr. lukning af Hasle bibliotek

temporary(6) er det rigtige, har lagt et tidligere forkert ind mvh Klaus Hasle Fællesråd

Bevar HQ!

Hvor skal man næsten starte? Det er hjerteskærende, at man vil rive så unikt et samlingspunkt som HQ ned. Om det er intimkoncerter for upcoming bands, eller en svingom til den fant…

Bevaring af HeadQuarters

HeadQuarters har så stor værdi for både kultur, musik -og natteliv i Aarhus med sine unikke hyggelige rammer, med plads til mangfoldigheden! Et kæmpe tab for Aarhus, hvis ikke HQ f…

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters fungerer helt eminent som mangfoldigt samlingssted for musikelskende og danseglade individer. Hvis HQ lukker eller omplaceres vil det virkelig være et kæmpe stort tab …

Spørring ungdomsklub

Hej. Det vil være en katastrofe for spørring by at lukke ungdoms klubben, mange både nu, før i tiden og fremadrettet har meget stor glæde af at komme i klubben som også er den ene…

Bevar HeadQuarters

HQ er en af de mest unikke klubber i Aarhus og Danmark. Der er ingen andre steder i Aarhus som kan give den samme stemning, og derfor mener jeg det er vigtigt for den aarhusianske …

Bevar HeadQuarters

HQ er en af de mest unikke klubber i Aarhus og Danmark. Der er ingen andre steder i Aarhus som kan give den samme stemning, og derfor mener jeg det er vigtigt for den aarhusianske …

Bevar HQ

Elsker HQ! Et skønt spille- og gå i byen sted.

HQ

HQ er et fantastisk sted. Jeg har hørt så meget fedt musik, jeg ikke anede, at jeg ville elske. Jeg har mødt så mange mennesker. Når jeg tænker tilbage på min studietid og ungdom, …

Ungdomsklubber

Jeg synes det er en virkelig dårlig ide at lukke klubber ned, fordi jeg kan godt lide at komme i klub og være sammen med mine venner et andet sted end skolen, det er super hyggelig…

Bevar det

Det er sådan et godt sted, hvor man kan føle sig tryg. Mange mennesker Bruger dette sted

HeadQuarters er et unikt sted

Jeg falder nok udenfor stedets målgruppe, men stedet har en markant placering i min bevidsthed. Jeg kender stedet som gæst, anmelder og arrangør der har lavet koncerter på stedet. …

Bevar teater katapult!!!

Bevar teater katapult!!!

Malling Ungdomsklub – et livsvigtigt tilbud i vores lokalsamfund

Det er umuligt at gennemskue, hvad embedsværket har tænkt, da det indstillede en lukning af ungdomsklubberne til Aarhus Kommunes sparekatalog. For det giver ingen mening – overhove…

Bora Bora

Det er så nemt at lægge noget ned, men det tager år og masser af engagerede kræfter at bygge noget op. Bora Bora er en internationalt anerkendt katalysator for dans og udvikling af…

KATAPULT bør bevares

Teater KATAPULT har fortjent deres plads på den Aarhusianske kulturscene. De formår at finde og skabe kulturoplevelser som skubber grænser, udfordrer meninger og tør noget andet. …

Bevar ungdomsklubberne i Beder-Malling

Ungdomsklubberne i Beder-Malling løfter en stor opgave i forhold til især de sårbare børn/unges trivsel. Der har været meget fokus på klubben i Malling, men der løftes mindst en li…

BEVAR HQ

Vi mangler scener for alsidige undergrundsmusikere i Aarhus, og det her er én af de sidste.

Bevar HeadQuarters og Bora Bora

Som tidligere kulturhovedstad og stadig i gang med afviklingen af Aarhus Music City 2022, virker det ironisk, at Byrådet nu har besluttet at HeadQuarters skal lukkes og Bora Bora f…

Nedrivning af Headquarters

Headquarters er en af de steder der gør Århus unik. Et fristed for det lidt skæve og anderledes. Det vil være et stort tab for mangfoldigheden hvis de lukkede.

Kulturlivet dør i Aarhus

Aarhus, I har været Europæisk Kulturhovedstad. I er Danmarks anden største by. Men jeres kulturliv lider og nu under de ekstreme meningsløse og irrationelle besparelser. Når man fr…

Høringssvar vedr. lukning af Hasle bibliotek

Lukning af Hasle Bibliotek

Bora Bora og Headquarters

I enhver by er der behov for kulturelle venues og spillesteder, som kan varetage alle dele af musik- og kulturlivet fra ukendt til upcoming til professionel. For at have et rigt ku…

Bevar Katapult

Det vil være et stort tab for byens kulturliv, hvis Katapult lukkes. Teateret glimrer med sit brede repertoire og alternative opsætninger. Story Slam er populært og giver helt almi…

Bevar et spillestedet Headquarters

Headquarters har altid været der for dem som gerne lytter til mere end mainstream musik. Deres lille scene lader de betrædes af en mangfoldighed af musikalske udfoldelser som jeg h…

Lukning af saunaer uden for offentlig åbningstid

Jeg tvivler på at der er nogen nævneværdig besparrelse på at lukke for saunaerne. I den seneste tid hvor der har været lukket på grund af høje energi priser har jeg kunnet konstat…

FO-klubber

Det vil være en stor fejl at lukke FO-klubberne. De unge har brug for et sted at samles i trygge rammer, som skabes af voksne, de har tillid til. Hvis man fjerner tilskuddet til FO…

Ikke luk Malling klub

Malling klub bør ikke lukkes. Malling klub er et sted som har stor betydning for mange unge folk. Det er et sted hvor at folk kan komme og tage en kop te, se en film, spille et s…

Ikke luk malling klub

IKKE LUK MALLING KLUB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VI HAR IKKE ANDRE STEDER OG VÆRE.

Ikke luk malling klub

IKKE LUK MALLING KLUB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VI HAR IKKE ANDRE STEDER OG VÆRE.

Stop luking af ungdomsklubber

habi amogus

Solbjerg ungdomsklub

Som mor til en dreng i 8.klasse i Solbjerg bekymrer det mig voldsomt at århus kommune har planer om at lukke Solbjerg ungdomsklub. Klubben er et tilholdssted, som de unge benytter …

Fo klubber

Det vil være et kæmpe tab for de unge mennesker i vores by ( Kolt/Hasselager) hvis man lukker de få tilbud der er til dem. Vi har førhen haft store problemer i byen med ballade ov…

Permanent lukning af saunaer

Jeg går på et ungdomshold to gange om ugen, hvor meget af det sociale foregår før og efter træningen i saunaen. Der er ikke det samme sociale sammenhold nu, som da vi før i tiden…

Nedrivning af HQ

En nedrivning af headquarters vil for mig og de fleste i min omgangskreds (midt 20’erne) betyde et kæmpe tab af et mødested hvor ikke kun kultur udfolder sig, men hvor mennesker mø…

Nedrivning af headquarters

Nedrivningen og lukningen af headquarter vil være et kæmpe tab for Aarhus. Hvis vi bliver ved med at lukke de unikke og specielle steder, der giver Aarhus sit liv, ender vi med e…

Head quarters

Jeg har læst at head quarters bliver smidt på gaden. Det er et af de sidste mangfoldige spille steder i Århus, som fordre til nyskabelse. Det ville være et tab for Århus kulturelle…

Fo klubber

Det bliver et tab af de unge mennesker hvis fo.klubberne lukker. Der er så mange som mistrives og som vil ende på gaden vi ser mere og mere vold og salg af stoffer fordi der de sid…

Vi har brug for HASLE BIBLIOTEK!

Vi har brug for: - Åbne døre, ikke lukkede - Rum til fordybelse - Bøger og tanker - Information om kultur og samfund - Vejledning i IT og online borgerservice …

Bevar Hasle Bibliotek

Hasle bibliotek bidrager til at skabe tryghed i et til tider utrygt område. Biblioteket er et samlingssted for mange forskellige mennesker, der bor i området, og det skaber liv på …

Stop nedrivning af C-bygning!

Stop stop stop nedrivning af C-bygning på brobjergskolen og dermed lukningen af Aarhus bedste natklub! Det ville være et kæmpe tab for musik- og kulturlivet i Aarhus at lukke Hea…

Bevar vrukken

Vrukken er rigtig god fordi det er rart og have et sted som man kan være sammen med Sine venner som ikke er skolen og man kan være sig selv, det er også meget hyggeligt at de voksn…

Bevar vrukken

Jeg går i Vrukken på ellevangskolen. For mig betyder Vrukken, at jeg kan være sammen med mine venner og det har hjulpet mig med at blive tættere med mine venner og jeg har også fåe…

Permanent lukning af sauna

Jeg er stor modstander af forslaget om at lukke sauna uden for offentlig åbningstid. Saunaen fungerer spm et stort socialt aspekt og samlingspunkt i foreningslivet både før og efte…

Bevar vrukken

Jeg går i Vrukken på ellevangskolen. For mig betyder Vrukken, at jeg kan være sammen med mine venner og det har hjulpet mig med at blive tættere med mine venner og jeg har også fåe…

Permanent lukning af sauna

Jeg er stor modstander af forslaget om at lukke sauna uden for offentlig åbningstid. Saunaen fungerer spm et stort socialt aspekt og samlingspunkt i foreningslivet både før og efte…

Nedrivning af Headquarters

Headquarters er unik både som livescene og natklub i Aarhus. Det vil være et stort tab for byen. Det er noget nær det sidste sted hvor det musiske vækstlag har plads. Og angående …

Nedrivning af Headquarters

Headquarters er unik både som livescene og natklub i Aarhus. Det vil være et stort tab for byen. Det er noget nær det sidste sted hvor det musiske vækstlag har plads. Og angående …

Sauna lukningen.

Jeg er ikke enig med beslutningen. Sauna hjælper rigtig meget psykisk og jeg synes at fjerne permanent mulighed til at være i saunaen er forkert. Skal vi også lukke saunaen i J…

Lad os værne om kulturen

Lad os værne om kulturen og tage det alvorligt når et sted har stor betydning for en stor håndfuld mennesker - heriblandt mange unge. Derud over får vi ikke de gamle bygninger igen…

Permanent lukning af saunaer efter offentlig åbningstid

Jeg har svært ved at forstå gevinsten ved at lukke saunaen i svømmehallerne efter offentlig åbningstid ud over kommunal besparelse. Men den borger velvære der tilføres, ved at en s…

Nedrivning af HQ

Stop nedrivningen af Head Quaters. Et musikalsk mødested med plads til vækstlagsakviteter fra et bredt spektrum af det Aarhusianske kulturliv.

Et kæmpe tab for kulturen

Her har ikke etablerede netop mulighed for at spille deres musik. Vi er kørt mange gange til Århus for at høre for os ikke-opdaget musik, og er altid kørt glade hjem. Hurra for Hea…

Mistrivsel blandt unge afhjælpes ikke ved at lukke klubber

Det virker selvmodsigende at i en tid med stigende mistrivsel blandt unge, herunder ensomhed, vælger i at lukke et af de mest centrale og inkluderende tilbud, nemlig FO klubben Nyd…

Flytning af Bora Bors

Jeg vil på det kraftigste bede kommunen lytte til de involverede kunstnere og kulturinstitutioner og i det mindste overveje at trække forslaget om flytningen af Bora Bora tilbage. …

STOP FLYTNING AF BORA BORA

Jeg udtaler mig som kunstnerisk leder af sART Danseteater, som producerer danseteater i Syd Danmark, med adresse i Svendborg og som privat person. Århus skal være stolte af at have…

Luknings truet HeadQuarters

Noget unikt vil gå tabt

Luknings truet HeadQuarters

Noget unikt vil gå tabt

Høringssvar i forbindelse med forslaget om lukning af Egå Kombibibliotek

Vedhæftet.

Lukning af Hasle bibliotek

Hasle biblioteket betyder meget for mig og mine børn. Vi kommer der hver uge, primært for at låne bøger, men ender med at "hænge ud", når børnene møder nogle de kender eller bare n…

HQ

HQ er et af de steder hvor der er stor diversitet i klientellet. På tværs af genrer og aldersgrupper kan nye og upcoming artister dele deres passion og værker. At miste HQ vil vær…

Bevar HQ

Bevar HQ! Kulturen skal styrkes ikke kvæles. Det er enormt vigtigt for en levende kultur at de mindre venues bevares

Ungdomsklubben i Hjortshøj

Hvor skal de unge og store skolebørn i Hjortshøj mødes, hvis deres klub lukker? Hvor skal de tilbydes fysisk samvær og aktiviteter, væk fra skærme og isolation på værelset? I en ti…

Luk ikke Hasle Bibliotek

Luk ikke Hasle Bibliotek. Mine børn og jeg bruger det flere gange i måneden. Hvis det lukker kommer vi ikke til at bruge Gellerups Bibliotek, da vi ikke kan overskue transporten de…

HQ

HeadQuarters er en af de stærkeste, mest gennemførte, levende, mangfoldige, sjove og dejlige steder at være. At fjerne det vil være en katastrofe for de mange som har et tilhørsfor…

besparelse af uundværlige kulturtilbud i Aarhus

ÅRHUS KOMMUNES SPAREKATALOG Uhyggelig kortsigtet beskæring af byens teatermiljø. Med kirurgisk præcision skærer sparekniven ind i nogle af de vigtige blodårer, der forsyner det k…

HQ

HQ er et vigtigt kulturelt spillested, som netop har plads til kendte, og upcoming bands. I en stor by som Aarhus, er det essentielt at have plads til den slags steder.

Bevar HQ

Bevar HQ, privatiser kirken og lad dem selv betale for deres fiktion. Fjern kirkeskat!

Stop nedrivning af HQ

HQ er en af de vigtigste dele af Aarhus musik-scene, og nedrivningen vil være er kæmpe tab.

Stop nedrivning af HQ

HQ er en af de vigtigste dele af Aarhus musik-scene, og nedrivningen vil være er kæmpe tab.

Hasle bibliotek

I kan ikke lukke Hasle bibliotek. Biblioteket bidrager med så meget til området bl.a. ift integration. Det skaber tryghed og er et sted hvor mennesker med forskellige baggrunde mød…

Nedrivning af HeadQuarters

Bevar HQ! Kulturen skal styrkes ikke kvæles. Det er enormt vigtigt for en levende kultur at de mindre venues bevares.

Headquarters

Bevar kulturen i aarhus! ellers ødelægges byen

Tab af kultur

Hvis i nogensinde lukker HQ vil i smadre en kulturskat, som især for de nye i byen er et af de første mødepunkter, både med andre i byen og med den aarhusianske kultur. Det burde v…

Ikke luk HQ!!

Det ville være et tab for Aarhus om HeadQuarters blev lukket. Det er en unik scene for unge musikere og et unikt trygt sted. At lukke HQ vil skabe en reel mangel på gode, trygge na…

Bevar HeadQuarters!

Langt størstedelen af mine bedste oplevelser i Århus har været på HQ, det er en bastion for kulturen i byen. Det ville være et kæmpe tab for byen!

Stop nedlukning af hq

Stop nedlukning af hq. Det er et fedt sted, der bliver afholdt fede intim koncerter med fede bands. Jeg nyder at komme der, og det gør mange andre også.

HQ bliver

Bevar HQ

HQ

Bevar Headquarters! Hvordan kan Aarhus fortsætte med at udvikle musik og kulturliv, hvis der ikke er en scene der repræsenterer vækstlaget? HQ er en vigtigt spillested og dansested…

Protest mod lukning af Hasle Bibliotek

Jeg vil gerne kraftigt advare mod en lukning af Hasle Bibliotek. Det er et fælles mødested på tværs af kulturer, religioner, socialklasser her i mangfoldige, dejlige Hasle. Faktisk…

Bevar HeadQuarters

HQ er det eneste sted hvor ikke “etablerede” musikere har mulighed for at præsenterer sin egen musik. Århus er en by der betegner sig selv som en “musikby.” Det er efterhånden mege…

Headquarters skal blive

Pladsen til mangfoldighed hos HeadQuarters har kun vokset gennem årene. Bl.a har der sjældent været et sted i Aarhus der har givet så bred en mulighed for vækstlagsmusikken igenne…

HeadQuarters

Min mand og jeg er henholdsvis 67 og 71 år. Og vi oplever når vi kommer på HQ, er det for musikelskere i alle aldre. Vi synes det vil være en katastrofe at lukke HQ, for denne lill…

Vedr klubben på Frederiksbjerg skole

Vores datter går i ungdomsklub på Frederiksbjerg skole. Det er et tilbud, hvor unge fra 13 år og opefter kan gå. Det er et fantastisk tilbud til de unges fritid, hvor relationer og…

Aarhus Ungdomsklubber lukket måske for at spare

Hej Aarhus kommune. Mit navn er Johanne og jeg går i en ungdomsklub inde i Aarhus. Jeg er rigtig glad for at gå der og kommer der tit. Jeg ville blive utrolig ked af det hvis i væ…

Sparekatalo MKB

Høringssvar vedhæftet

Lukning af SFO og jobtilbud i yderområder

Som tidligere bruger af juniorklub og som mor til unge mennesker der er nuværende brugere af SFO og klubtilbud, finder jeg det bekymrende at man taler om at lukke velfungerende klu…

Nedlæggelse af HeadQuarters

Jeg er ekstremt uenig i beslutningerne der fører til nedlæggelse af det fantastiske spillestedet HeadQuarters der er en vigtig og god arena for musik og kultur. Jeg har haft flere …

Headquarters

I må for guds skyld ikke fjerne Headquarters, som den skabelsesfordrende institution den er i Aarhus. Jeg havde ikke haft en musikkarriere uden dem.

Bevar HQ

Headquarters er stedet for de spændende, alternative og udfordrende koncerter. Det er et super-rummeligt, positivt og inklusivt sted hvor vækstlaget og undergrunden i Aarhusiansk m…

Stop nedrivningen af HQ!

Jeg var for første gang på Headquarters i går og det var en helt fantastisk oplevelse og det var et sted, hvor jeg kunne føle mig hjemme og være mig selv! Det er så vigtigt at der …

Stop lukning af ungdomsklubber

Ungdomsklubberne i Malling og Beder gør et stort stykke arbejde i forhold til at styrke de unges sammenhold og tryghed. Her bidrager de til at de unge har et trygt sted at være fle…

Kulturby min bare

For fem år siden brugte kommunen millioner af kroner for at sælge Aarhus som en hovedstad for kultur i Europa... Fem år er åbenbart nok til, at kulturen nu skal have dødstødet. Der…

Bevar HQ

HQ er et vigtigt spillested. Det er mangfoldigt og populært. Det ville være en skam at miste noget, der er så dyrebart for mange aarhusianere

Katapult

Jeg har haft flere vidunderlige berigende oplevelser på katapult. Deres forestillinger er samfundskritiske, øjenåbnende, underholdende, bevægende, eksperimenterende, intime. Jeg hå…

Bevar HQ i Århus

Århus har og vil altid være en Kulturby. At endnu et spillested skal lade livet er helt absurd. Stop kulturmord og bevar spillesteder!

Bevar HeadQuarters

Lad være med at rive HeadQuarters ned! Der skal ikke konstant bygges nyt og nyt og nyt som ødelægger charmen af Aarhus og det kulturliv som er bygget op ligesom man har ødelagt God…

Giv os lov til at danse og høre musik, vi er alene om at kunne li'

HQ er hovedkvarteret, hvor vi, der elsker og dyrker musik og kultur, andre muligvis ikke forstår, samles og hæver armene en halv meter op over hovedet, drømmer sammen og føler os f…

Nedlukning af Headquaters

Kære Aarhus Kommune Jeg er imod planerne om nedrivnig af den bygning, hvor Headquaters bor og lever. Da de åbnede HeadQuarters for 12 år siden, var det med en stærk vision om a…

Egå Kombibibliotek

Vi bruger Egå Kombibiblioteket hyppigt for at låne danske børnebøger til vores barn (5), som vokser op med tre sprog. Jeg synes, at børnebogafdelingen er særdeles velassorteret i E…

Bevar Katapult

Katapult er et fantastisk teater, der ikke må lukkes. Katapult giver mulighed for at opleve anderledes og skæve teaterforstilinger, der begaver med alt fra et godt grin til efterfø…

Bevar HQ

Kære rette vedkommende Hermed en inderlig bøn til at I lader HQ bestå. Der er flere grunde til at det er en rigtig skidt idé, at gennemføre jeres nuværende plan: 1. HQ er en af…

Bevar HQ

HQ er nok en af de få steder i Aarhus der giver plads til en anden scene og en anden oplevelse. Spare et andet sted end det sted i byen der byder på live musik!

Bevar HQ

Det er det bedste sted i byen. Man skal ikke lukke det

Bevar HQ

Det er det bedste sted i byen. Man skal ikke lukke det

Vedr. Hq

Hq er en vigtig del af den fri musik og kulturelle udvikling af musik. Det er mege vigtigt dette sted bevares.

Skån Teater Katapult.

Jeg har benyttet Teater katapult meget igennem tiden. Fra nycirkus til moderne teater har jeg set. Med fornøjelse. Men det jeg har haft allermest nytte er min medvirken i dramatike…

Bevar HQ og Teater Katapult

HQ er en stor del af DNA'en i Aarhus live musik scene. Det er her hvor der er plads til det nye, det upcoming og det skæve. Derudover er det et imødekommende og inkluderende sted m…

Hasle Bibliotek

Hvor mange millioner kr. bruger kommunen på Gellerupparken og Bispehaven til nedrivning og nybygning i et forsøg på at forbedre disse områder og gøre dem mindre belastede? Herredsv…

nedrivning af HQ

Bevar det der har kultur, ånd og musik, og lad huset blive, hvor det er.

Bevar headquarters

Det gir ingen mening at i vil lukke headquarters

Luk ikke HQ, riv ikke bygningen ned.

Headquarters er et skønt, down to earth sted at komme og hænge ud, vente på en spændende danseforestilling og høre et nyt og anderledes lille band. Sådan nogle steder er utrolige v…

Flytning af Bora Bora

Da jeg som 20 årig flyttede til Århus, var det en fantastisk oplevelse og øjenåbner at møde Marie Bolins Danseteater. Jeg var selv en del af det pulserende teaterliv, men at få dan…

Stop nedlukningen af HQ

Da jeg kom til Danmark i 2017 var HQ det sted hvor jeg virkelig lærte ny folk at kende og kunne mødes andre mennesker som havde de samme interesser og snakkede på engelsk. Det er s…

HeadQuarters

HeadQuarters fungerer som kultur og musikcenter imellem Godsbanen og midtbyen. Det er et smukt og farverigt sted, med smukke og farverige mennesker. Nye bands med nyt musik, som må…

Teater Katapult

Katapult er et afgørende rum for udvikling af dramatik og scenekunst. Det skal vi ikke være foruden❤️

Stop nedlukning af HQ

Head Quarters er et enormt vigtigt kulturmødested for Århus ungdom - og det vil være en kæmpe fejltagelse at nedlukke dette.

Stop nedlukning af HQ

Stop nedlukning af Head Quarters ! Enormt vigtigt kulturmødested for unge i Århus.

Nedlukning af HQ pga besparelser

Lad nu være kommune tag jer sammen, i har ødelagt rigeligt i forvejen igennem årene for unge + andre publikummer. vi skal bruge HQ i Aarhus færdig slut fantastisk sted et sted de…

Bevar HQ

Headquarters er en essentiel del af det århusianske musikmiljø, der søger for at pleje en scene det har brug for at være der.

BEVAR HQ

I vil fjerne en elsket kulturskat i Aarhus. Overvej hvad I har gang i og lyt til de unge, som er dem det vil påvirke! Bevar vores elskede HQ!!!

Bevar de Århusianske kulturinstitutioner

Som udøvende musiker i de sidste 15 år, og tidligere Århusianer, har HQ siden dets opstart dannet rammen for et sprudlende kulturliv i Århus og været med til at fostre mangt et ban…

Headquarters er byens bankende hjerte

HQ I Århus er byens absolut vigtigste sted! Luk hellere rådhuset og hold byrådsmøderne i den hyggelige kælder og få skulderne lidt ned over besparelser som igen igen skal gå ud ove…

Bevar Katapult

Det vil være en stor fejl at lukke Teater Katapult. Aarhus har brug for et nytænkende teater, der udvikler både scenekunsten og de unge talenter. Derudover ligger der et stort komm…

Headquarters

Til rette vedkommende Ved at lukke et spillested som Headquarters i Aarhus, vil det Aarhusianske kulturliv endnu engang blive ramt på mangfoldigheden og kreativiteten. Der er i …

Solbjerg Ungdomsklub

Kommunen har I seneste sparekatalog foreslået at fjerne tilskuddet til 16 ungdomsklubber i Aarhus kommune. Herunder også Solbjerg Ungdomsklub. En klub som i skrivende stund har 77 …

Træk ikke driftstilskuddet til Katapult!

Teatret Katapult lever i allerhøjeste grad op til intentionerne i Aarhus Kommunes kulturpolitik og skal uden tvivl fortsat have driftstilskud. Her stimuleres det dramaturgiske væks…

Hasle Bibliotek og kulturen i Herredsvang

Verden til Herredsvang (www.verden-til-herredsvang.dk) er en koncertforening, der siden 2015 har arrangeret koncerter med verdensmusik i Kulturhus Herredsvang i samarbejde med Hasl…

Headquarters

Det må siges at være et KÆMPE "Selvmål" hvis man beslutter sig for at fjerne et Aarhus's bedste steder for Live musik/ NightClub feeling's , lad Headquarters BESTÅ !!

Headquarters

Det må siges at være et KÆMPE "Selvmål" hvis man beslutter sig for at fjerne et Aarhus's bedste steder for Live musik/ NightClub feeling's , lad Headquarters BESTÅ !!

Bevar Fotografisk Værksted I Højbjerg!

Jeg har været til rigtig mange spændende foredrag på Fotografisk værksted i Højbjerg. Jeg er ikke selv bruger af værkstedet, da jeg arbejder med andre materialer, men har værksted …

lukning af HQ

Det ville være en skam for Århus at lukke HQ af grunde i er blevet gjort opmærksomme på. men hvori ligger besparelsen ved at rive bygning C ned. citat: "Og så kan den såkaldte C-by…

Kulturhovedstad? Ikke uden HQ

Synes det er lidt paradoksalt, at man ønsker at brande sig som en kulturby, men samtidig aktivt prøver at ødelægge kulturen. HQ er et sted, som giver kulturen lov til at blomstre, …

Fo klubben Nydam

Som far og formand for Fo klubben Nydam, så mener jeg at dette fantastiske sted bør bevares, frem for at de unge mennesker skal hænge på gadehjørnet eller havne i kriminalitet/ball…

HQ

Bevar Headquarters! HQ er en lille gemt skat, af det gamle natteliv i Aarhus. Det er er et reelt sted hvor alle folk er velkommen og musikken ikke kun er mainstream. Headquarte…

Stor fejl

Jeg synes at HQ er et spillested, der ligger i Århus' DNA. Et sted hvor yngre, ældre og alt imellem kan mødes om musik og kultur. Et spillested der skaber plads til også niche genr…

Bevar HQ!

At miste HQ vil være et kæmpe tab for den Aarhusianske/Danske musikscene og det er kulturel kapital vi bare ikke har råd til at miste. Bevar HQ

Head Quarters

Kære Aarhus kommune! Stop med at spare på kultur livet, i er jo ved at slå byen ihjel! Hvis i absolut skal spare, kunne i stoppe med at bygge så meget nyt og rive så mange gamle …

Lukning af HeadQuarters

Det ville sørme være en skam for det aarhusianske natteliv hvis HeadQuarters lukker. Hvis det sker, er der stort set kun åen tilbage, hvor alle steder minder om hinanden og de spil…

Bevar HQ

Det bedste spillested i byen og kulturelt frirum for ung samt gammel. Stop med at ødelægge perfekt fungerende kultur!

I rør ikke ved HQ!

Kære Aarhus Kommune. I gør det bare ikke. Headquaters er den scene i byen, som gør det muligt få mindre og upcommimg bands at stille sig op og præsentere sit materiale på en rigtig…

HeadQuarters

Jeg synes det er et kæmpe tab for Aarhus som by, hvis nedrivningen af bygning C ved Brobjergskolen gennemføres. Her ligger HeadQuarters nemlig, og det sted er med til at gøre mig s…

Spareforslag - flytning af Bora-Bora

Igennem et langt liv har jeg både som kommunalt ansat og som privatmenneske erfaret, at besparelser og omlægninger ikke altid lever op til forestillingerne. Flytning tager tid og k…

Luk ikke ungdomsklubben i Hjortshøj

At spare på et område som dette er langt fra godt i en tid, hvor der opleves så meget mistrivsel blandt de unge. Der er på nuværende tidspunkt allerede ofte episoder med unge der…

Bora Bora

Som direktør for Dansehallerne – Det nationale Center for Dans og Koreografi i Danmark – bliver jeg nødt til at svare på denne høring: Nej. Det er ikke en god idé at spare peng…

Stop Lukning af HQ, Bora Bora Og Katapult

Med hurtig at lukke tre ikoniske kulturinstitutioner i Århus Kommune er beslutning, der vil gøre det kulturliv der efter corona-krise og nu efterfølgende økonomisk ustabilitet har …

Bevar Hasle Bibliotek!

BEVAR HASLE BIBLIOTEK! For mange er et bibliotek blot et sted hvor man låner bøger, men for beboerne i Hasle er det meget mere. Det er et socialt samlingspunkt, og en af det lok…

Bevar HQ!

Headquarters er et vigtigt samlingssted og frirum for mange. Det er en af de få natklubber i byen, hvor man altid kan føle sig tryg. Det ville være en kæmpe katastrofe at lukke såd…

Kultur er investering

Vi har ikke råd til at spare på kulturen i Aarhus. Headquarters, Bora Bora, Katapult, byens lokale biblioteker, alle er de centrale dele af vor bys identitet, og hvis vi lader dem …

Bevar Head Quarters, Bora Bora og Katapult

Jeg har som musiker i Aalborg været stor fan og beundrer af Headquarters siden jeg første gang spillede der for små fem år siden. Når man som upcoming band skal ud og markere sig p…

Headquarters

Skandaløs beslutning at lukke sådan en kulturperle

Bevar HQ, Bora Bora og Katapult

Bevar HQ, Bora Bora og Katapult

Besparelser i kulturen.

Kulturen negligeres, igen. Kulturelle institutioner agerer samlingspunkt for kreativitet, tryghed og frihed. Skærer man i kulturen, skærer man i velfærd og trivsel. Skærer man i ku…

Lukning af HeadQuarters og nedrivning af bygning C

Stop med at ødelægge de få mangfoldige kultur - og kunst institutioner vi har i Aarhus. Udover det, er HQ et af de rareste og trygeste steder at gå i byen for mange personer i Aarh…

Sparekatalog

Selvom vi er fattige, behøver vi ikke gøre os dummere. Og dummere bliver vi uden et rigt og mangfoldigt kulturliv. Kunsten og kulturen er ikke flødeskum, de er fundamentet for et l…

Nedrivning af HeadQuarters: Stop kulturel udrensning af min by!

Stop kulturel udrensning af min by! Aarhus Kommune vil rive Headquarters ned. Stedet er first mover i forhold til at opdage og booke nye danske og internationale bands. Spot Fest…

Bevar HQ, Bora Bora og Katapult

Bevar HQ, Bora Bora og Katapult

Lukning af klub

Min datter Signe, der går i 7. kl. på Frederiksbjerg Skole, elsker at komme i ungdomsklubben. Hun er der 2-3 aftener om ugen og får fantastisk meget godt ud af det fællesskab og d…

Bevar HQ, Katapult og Bora Bora

Det kan ikke siges meget bedre end Lea Emilie Hansen gør det, i et andet høringssvar, som jeg derfor vil citere: Aarhus er en voksende by, der bryster sig af et rigt kulturliv.…

Ang. Lukning af HeadQuaters

Jeg er som ægte aarhusianer blevet formet af byen i mit ungdomsliv, og en af mine tydeligste minder er at besøge headquaters første gang. Før dette var mine eneste oplevelser af na…

Luk da ikke HQ og BoraBora!

Det er bare for dumt. HQ er et samlingssted for SÅ mange unge mennesker. Et anderledes sted end hvad man ellers finder i Århus. Ved at lukke HQ fjerne man et sted der er så vigtigt…

Flytning af BORA BORA vil være en katastrofe

BORA BORA er en enestående scene for moderne dans og i et sådanne format, som gør det muligt at trække store forestillinger til fra udlandet. Det gør at Aarhus kan markere sig i Da…

HQ closing

Aarhus is already loosing people because the culture not being versatile and developed enough. First the municipality agreed to develop a concrete jungle around Godsbanen and Insti…

Ældrerådets bemærkninger til det samlede sparekatalog

Se venligst vedhæftede høringssvar, som kommenterer på spareforslagene fra Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Kultur og Borgerservice samt Teknik og Miljø.

Jeg ønsker at Bygning C på Brobjerg Skolen bevares

Som borger med fast bopæl i København og hyppige besøg i Aarhus, ønsker jeg at spillestedet Headquarters kan fortsætte i de samme lokaler i Bygning C på Brobjerg Skolen.

Stop lukningen af Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek er et kulturelt samlingspunkt med skønne faciliteter, som jeg kender flere der har stor glæde af, og ville være kede af at miste. Biblioteket spiller desuden en vig…

Teater Katapult

Bevar støtten til Katapult Teatret byder på forestillinger som ikke findes tilsvarende i Århus. De er konstant aktuelle i deres budskaber. Ligesom teatret deltager i vigtige udvi…

Lukning af Egå Kombibibliotek

Jeg har forståelse for, at også Kultur- og Borgerservice må holde for, når der skal findes besparelser. Men jeg mener, at besparelsen ved lukning af Egå Kombi-bibliotek er meget l…

Flytning af Bora Bora

Jeg synes at at flytte Bora Bora til Godsbanen er en meget dårlig ide. Det er mange mennesker som tager til Bora Bora regelmæssigt og disse mennesker er fra alle ælder. Hvis Bora B…

Bevar spillestedet HeadQuarters

Jeg skriver både som privatperson og som virksomhed (udøvende musiker). Spillestedet HeadQuarters er et enormt vigtigt sted i Aarhus, specielt efter TAPE måtte lukke for et par s…

Stop lukningen af HQ

Der er noget meget ironisk over, at HQ står som lukningstruet netop som den storstilede Music City Aarhus 2022 lakker mod enden. Spillestedet er helt unikt og en nødvendig arena i …

Hasle Bibliotek

Hasle bibliotek er et vigtigt centrum i vores bydel. Jeg og mine to piger benytter det ofte, og jeg glædes over at se hvordan vi mødes på tværs af kulturelle og sociale skel. At h…

Bevar kulturen

Der er en frygtelig tanke at scenekunsten og kulturen ikke kan overleve krisetider. Det er ikke nødvendigt for at leve, men absolut nødvendigt for livet, og særligt i smukke Aarhus…

Bevar HQ

Jeg er chokeret over, at besparelser skal ramme et sted som HQ, og det giver ingen mening for mig. Vi er mange unge der nyder at komme og danse og høre musik på HQ. Det er et trygt…

Stop nedrivningen af Headquarters!

HQ er samlingssted for mange unge, kreative sjæle og er et sted hvor en bred generation har fået mulighed for at udfolde sig musikalsk, skabe netværk, med en bred vifte af diversit…

Katapult og HeadQuarters

Teater Katapult og HeadQuarters, er begge eksempler på, hvad der skiller Aarhus ud, som kulturelt brændpunkt i Danmark. De er begge scener der i udpræget grad spirer talent, afsøge…

Aarhus kommune ønsker at fejre Dansk Teaters 300 års jubilæum ved at lukke 2 uundværlige teatre

Forslaget om at fjerne støtten til Teater Katapult (de facto lukke teatret) og flytte Bora Bora til lokalerne på Godsbanen vil få meget alvorlige konsekvenser for scenekunstmiljøet…

Lukning af HQ

Jeg bor nu i København, men er kommet på HQ i over 10 år og kommer der stadig når muligheden byder sig. Det sted må ikke lukke!

STOP NEDRIVNINGEN AF HEADQUARTERS

Kære politikere i Aarhus, Da HeadQuarters åbnede for 12 år siden, var jeg der og oplevede et spillested med plads til menneskelig og musikalsk mangfoldighed. På HeadQuarters…

Aarhus Kommunes sparekatalog varsler bl.a. lukning af HQ og teater Katapult samt dødelig flytning af Bora Bora

Aarhus er en voksende by, der bryster sig af et rigt kulturliv. Ud over universitetet, der uundgåeligt trækker tusindvis af nye studerende til byen hvert år, er Aarhus et sted hvor…

Bevar HQ

HeadQuaters er et af de bedste spillesteder i hele Aarhus. Det er skandaløst at det overhovedet overvejes at lukkes ned. Et af de mest kulturelle rige steder i Aarhus, som fortjene…

Lukning af Head Quaters

Bevar Head quaters. Efterhånden et at de få steder i Århus , Danmarks 2.største by , hvor musiker og publikummer kan komme tæt på hinanden . Det er endnu en katastrofe fra Århus k…

Nedlukning af HQ Aarhus

Headquarters er uvurderlig for musik kulturen i Aarhus. Vi er mange på Café von Hatten i Randers som kommer til Aarhus for at opleve et event på Headquarters. På Headquarters blive…

HQ og katapult

Jeg tænker måske nogen skulle vise spareudvalget hvorfor Århus er Århus. Jeg forstiller mig ikke at dem der sidder og afgør, hvor der skal spares ved hvad HQ eller katapult er? - …

En tanke til HQ

Headquarters har været, og er stadig, et sted jeg selv og min vennegruppe ofte samles og drager imod når vi skal i byen for at høre musik, snakke over øl eller danse. Headquarters …

Bora Bora må ikke flyttes!

Bora Bora må ikke flyttes! Som et af de mest velfungerende spille-, produktions- og residency steder i Norden har Bora Bora en kæmpe betydning for dansemiljøet i Århus, i Denmark m…

Ik luk Frederiksbjergs ungdomsklub

Jeg elsker at gå i klub og vil ikke have den lukker. Jeg er der hver gang jeg kan komme. Jeg elsker at være sammen med mine venner og ungdomsklubben er perfekt til det.

Bevar HQ, Bora Bora og Katapult og lav børnekultur i Halse

Aarhus er en voksende by, der bryster sig af et rigt kulturliv. Ud over universitetet, der uundgåeligt trækker tusindvis af nye studerende til byen hvert år, er Aarhus et sted hvor…

Bevar Kolt ungdomsklub (kuk)

Det er hyggeligt at være her og jeg ville være ked af det hvis kuk lukkede

Bevar kuk (koltungdomsklub)

Jeg elsker at være i kuk fordi det er ligesom et fri rum for en hvor man kan tage ned og snak med nogen søde voksne og være sammen med sine venner. Hvis kuk lukker kommer mange bar…

HQ skal ingen vegne

Som udøvende musiker og aarhusianer, så er Headquarters en af mine ynglingssteder i byen. Det er en af de få steder hvor man virkelig kan komme tæt på publikum som musiker, og tæt …

Bevar Teater Katapult

Det ligner en kæmpe fejl at lukke Katapult i Århus. På deres scene ser man teater som man ikke ser magen til andre steder i Midtjylland. Man dækker åbenlyst et behov, der ellers ik…

Bevar Kolt ungdomsklub (KUK)

Jeg syns at kuk ikke skal lukke fordi at der er et sted hvor der ikke er forældre og man bare kan slappe af og hygge med venner

Bevare Koltungdomsklub/KUK

Jeg kan lide at være i kuk fordi det er der hvor jeg hænger ud med mine venner og kan få en pause fra det hele. Det ville være avligt at lukke kuk fordi så har jeg ikke nogle st…

Bevare Koltungdomsklub/KUK

Jeg kan lide at være i kuk fordi det er der hvor jeg hænger ud med mine venner og kan få en pause fra det hele. Det ville være avligt at lukke kuk fordi så har jeg ikke nogle st…

HQ

Headquarters kan IKKE undværes... Byg noget nyt til børnene, I er jo så begejstrede for nybyggeri. I burde skamme jer!

Free Kolt ungdomsklub/ KUK

Jeg kan godt lide at være i kuk fordi at det er hyggeligt at møde mine venner og nye mennesker hvis de lukker har jeg ikke nogle steder at være om aftenen og så vil vi hænge ud på …

Luk ikke kolt ungdomsklub (kuk)

Synes ikke det fair at de vil lukke klubberne i Aarhus. Jeg som ung elsker at komme i klubben og være sammen med mine venner, det et pusterum at kunne komme herop og være sammen me…

Luk ikke kolt ungdomsklub (kuk)

Synes ikke kommunen skal lukke kuk fordi det er et frirum hvor vi kan komme og være sammen med vores venner og snakke med en voksen som ikke siger det videre til nogen som ikke er …

Kolt ungdomsklub skal ikke lukkes ned

Synes ikke kommunen skal lukke ting for unge fordi hvis de føler sig godt tilpas og at man kan komme lidt væk for forældrene og få nye venner+ man kan clear sit mindset

Kolt ungdoms klub skal ikke lukke

Synes ikke kommunen skal lukke ting for unge fordi at hvis unge føler sig godt tilpas der hvor de er og kan komme lidt væk for forældrene og clear sit mindset

Kolt ungdoms klub skal ikke lukke

Synes ikke kommunen skal lukke ting for unge fordi at hvis unge føler sig godt tilpas der hvor de er og kan komme lidt væk for forældrene og clear sit mindset

Nedrivning af HQ, flytning af BoraBora og lukning af Katapult???

Aarhus Kommune - hvad sker der? Bygningen der huser BoraBora og HQ er en kulturel multiplatform, som Århus burde være stolt af! Jeg kender ikke til bedre sted, der kan rumme det he…

Nej tak til lukning af katapult

Jeg synes, at det er en virkelig dårlig ide at lukke det eneste gode teater i Aarhus.

Lokalerokade - Bora Bora og Godsbanen

Som huskunstner hos Bora Bora, er det utrolig bekymrende at Aarhus Kommune ser det som en mulighed at rykke Bora Boras virke ind i Katapults lokaler. Dans bør anskues med de sa…

Katapult

Kære politikkere Jeg håber i sætter jeg ind i hvad denne "besparelse" vil betyde. Katapult er så meget mere end et teater. Det er en skønsom blanding af gæstespil, egne udviklede …

Bevar HQ

I siger vi er en kulturby. I siger I gerne vil bevare og skabe kultur i Aarhus. Så klinger det meget hult, når I vælger at fjerne et af de store kultursteder i Aarhus. Måske er det…

En kulturarv der bliver dræbt blot for at bygge en klods af beton for kapital

Jeg tilslutter mig de andre bekymrede borgere der gang på gang mærker hvordan kulturen bliver nedprioriteret og udsultet. Det undrer mig, hvordan man kan tænke at rive sådan et gen…

Bevar HeadQuarters

Jeg tilslutter mig alle de andre, der mener, at HeadQuarters skal bevares. Aarhus promoverer sig som kulturby, og hvis den skal leve op til det kan man ikke lukke spillesteder som …

Uegnede lokaler til Bora Bora har vidtrækkende konsekvenser

Aarhus Kommunes forslag om at flytte Bora Bora til Godsbanen har meget vidtrækkende konsekvenser inden for og langt ud over kommunegrænsen. I praksis udraderer man med forslage…

Bevar HQ

Det er svært at beskrive, hvilket tab det ville være at rive atmosfæren med plads til dans, musik og teater ned sammen med murstene bygning C. Head Quarters er et af de steder i År…

Bevar HQ

HQ skal bevares i Århus, da det er en vigtig del af ungdomskulturen og ikke mindst musikkulturen. Det er ikke bare de fysiske rammer, der bliver revet ned - det er også de kulturel…

Lukning af HQ

Bevar HQ, byens bedste klub og spillested for små artister!

Bevar HQ

Bevar HQ Jeg lærte stede at kende, da der blev afholdt Monkey Club, det var fester hvor ALLE uanset køn, alder, etnisitet, tyk, tynd, høj og lav kunne mødes og lytte og danse til…

Bevar HQ

Efter TAPE's nedlukning skal der ikke lukkes endnu et spillested til små musikere!

HQ er blevet en essentiel del af Aarhus musiske øko-system

I oktobermåned blev jeg interviewet af Århus Onsdag ifb. med mit arbejde, hvor jeg blev spurgt, om jeg havde et yndlingskultursted i Aarhus, hvortil jeg svarede HeadQuarters—aka. H…

Flyt ikke Bora Bora

Bora Bora er et internationalt fyrtårn. Bora Bora er kendt og anerkendt langt udenfor landets grænser. Internationale fyrtårne er vigtige for en vidensby som Aarhus. Vi skal kunn…

Bevar HQ

Som single kvinde i midt 30'erne, finder jeg ofte mig selv (og mine venner) i slutningen af en god bytur med tanken "hvor kan vi danse"? Og svaret er altid HQ! Hvis HQ ikke længe…

Nedrivning af Bygning C ved Brobjergskolen (HeadQuarters)

Hej Aarhus Kommune, Jeg er en 24-årig musiker, som har brugt hele min ungdom på at opbygge et netværk og spille koncerter rundt omkring i landet. Spillestedet HeadQuarters har v…

Bevar HQ

Selv folk fra jylland kommer og besøger stedet. Det må da være en indtægt, Bevar HQ!

Katapult

Begrundelsen for at vil spare Katapult er, at der i Aarhus er 8 teatre. Det er da vidunderligt at vi borgere har så bredt et udvalg af forskellige slags teatre. Jeg fik først øjnen…

Bevar HQ

Stop nedrivning af HeadQuarters. Som resultat af lukningen af TAPE har det musikalske vækstlag - i den ellers europæiske "kulturhovedstad" - lidt. Mister vi HQ, mister vi endnu en …

Bevar HQ!

Bevar HQ!

Nedlukningen af HQ

HQ er byens bedste danse- og kysse sted. Stedet bliver det nye "den sidste" hvis det brandes ordentligt. Blev engang smidt ud fordi jeg kastede en øl derinde. Er aldrig blevet …

Headquarters

Det ville virkelig være ærgerligt for Aarhus’ natteliv og musikscene hvis HeadQuarters lukkede. Det er et af de få steder tilbage i Aarhus med god musik, der har sjæl og er så hygg…

FO klubber

...Så kan vi få ende mere hærværk og kriminalitet i kommunen. De unge kommer til at kede sig endnu mere. Hvorfor lukke noget der virker så godt i nærområderne og på de unges vilk…

Klub skal ikke lukkes

Klubben må ikke lukke. Jeg er der rigtig tit og hygger lige rigtig meget

I MODSIGER JERES EGEN HANDLEPLAN FOR KULTURPOLITIKKEN

Hvis i vil gennemføre besparelserne der rammer HQ, Katapult, BoraBora og de andre kulturaktør der holder til ved Brobjergskolen så modsiger i mange af jeres egne ord fra Aarhus Kom…

STOP NEDRIVNING AF HQ

HQ er et helt specielt sted i det Aarhusianske natteliv og der er ingen andre steder som dette, både musikmæssigt og kulturelt. HQ rummer en mangfoldighed af mennesker, som føles s…

Bevaring af HeadQuartes

HQ er vigtigt for Aarhus. Stedet indrammer den unikke essens af byen, hvor der er plads til forskelligheder, fest og farver. Det fungere som et åndehul hvor både unge og gamle kan …

Stop nedrivningen af HeadQuarters

HQ har som spillested og natklub i mange år været et enormt vigtig for kulturlivet i Århus. Det er en helt særlig kulturinstitution, der giver plads til det blomstrende kulturelle …

BEVAR HEADQUARTERS!!!

HeadQuarters er som ingen andre steder i Århus. Det har sit helt eget 'vibe' og stil. Det er et sted, hvor der er plads til alle og som har en stor betydning for mange mennesker,…

Stop nedrivning af HeadQuarters

Det er en skam, at man har besluttet at rive HQ ned. Det er et fantastisk sted, der altid får en død aften op igen. Man møder nye venner og gamle venner, danser, hører særdeles god…

Besparelser på kunst- & kulturområdet

Teater Katapult & Bora Bora Generelt: Staten har de seneste par år udbetalt støttepakker og udsat indbetalinger. Få en aftale om enten at a) sætte skatten op eller b) få en større…

Bevar HQ

At lukke Head Quarters vil være fatalt for det Aarhusianske kulturliv! Ét af få unikke steder som Aarhus har at byde på

Bevar et kultursted og spillested som HQ

Der er få steder tilbage som HQ i Århus som giver plads til de mindre og ukendte kunstnere på plakaten.

Hvad blev der af kulturhovedstaden?

Det er så uendeligt trist at Århus Kommune vil sparre yderligere på kulturområdet. Århus blev i 2017 udnævnt til europæisk kulturhovedstad - en titel vi siden da kun har gjort ti…

Hasle bibliotek

Vi er netop flyttet ind i Kalenderkvarteret og det faktum at der ligger et bibliotek i nærområdet har faktisk været med at påvirke hvor vores famile skulle bo. Et bibliotek er et…

Bevar HeadQuarters

Det vil være et kæmpe tab for byen, hvis HeadQuarters bliver tvunget til at lukke. HQ er nemlig en af de sidste bastioner for undergrundsmusik og mangfoldighed i Aarhus og et af de…

Bevar HQ!

Bevar HeadQuarters! HQ har en essentiel betydning for musikkens vækstlag og miljø i Aarhus. Det er et af de få steder, hvor vi sammen kan nyde et trygt natteliv. HQ bruges af mange…

HeadQuarters

Vækstlaget i Århus er spædt og har brug for alt den støtte det kan få! HQ og BORA BORA er to af de eneste steder i Århus, som giver plads til netop vækstlaget og dets nyskabende eg…

Bevar Headquarters

Man burde bevare HQ fordi, at det er vigtigt kulturelt knudepunkt i Aarhus. Jeg kom der selv meget så snart at jeg var gammel nok, for at opleve en musikkultur som der tilbød nog…

Gennemfør for alt i verden ikke denne spareplan

På den korte bane vil denne her spareplan i sidste ende lukke to af byens mest eksperimenterende, alsidige og levende teatre: Katapult og Bora Bora. Begge teatre viser gang på gang…

Kultur; Bora Bora

Jeg må på det kraftigste protestere imod AKs forslag om at flytte Bora Bora til Godsbanen og dermed til faciliteter der på ingen måde står mål med det behov danseteatret har. Vi sk…

Headquarters

Tillykke Aarhus - Smilets By!! Overhalingsbanen er nu blevet så crowded at man tvunget ud i rabatten. Det er svært at smile hvis man hele tiden skal holde tungen lige i munden.

Headquarters

Jeg slår et stærkt slag for bevaringen af Headquarters som den vigtige kulturinstitution den er. Absurd er det faktisk at det overvejes at denne skal have dødsstødet, når der lige …

Hvorfor er det dårligt for Aarhus at lukke HQ?

Jeg hedder Torsten Cubel og er medejer af musik publishing firmaet SPANRA APS. Vores opgave er at beskytte og udnytte sangrettigheder. Når vi udnytter disse rettigheder, tjener oph…

Bevar Headquarters

HQ har i 12 år bidraget til et mangfoldigt kulturliv i Århus og betyder al verden for privatpersoner såvel som musikere. Hvis HQ ikke består, mister Århus en bærende komponent i de…

Katapult og HQ

Katapult er vigtig ikke blot som teater, men som en vigtig spiller indenfor talentudvikling. Det er et sted hvor man som nybegynder indenfor bl.a. scenekunsten kan udforske sit pot…

spareforslag på teaterområdet

ÅRHUS KOMMUNES SPAREKATALOG Uhyggelig kortsigtet beskæring af byens teatermiljø. Med kirurgisk præcision skærer sparekniven ind i nogle af de vigtige blodårer, der forsyner det k…

Nedrivningen af Headquarters i Aarhus

Headquarters er en essentiel del af det Aarhusianske musik miljø og natteliv. Et Aarhus uden Headquarters ville betyde et fattigere kulturliv for byen. Bevar HQ.

BEVAR HEADQUARTERS!

Jeg kommer jævnligt forbi dette fantastiske lille magiske åndehul, som et flashback til da jeg var en ung knægt med 70’ernes indretning og farvevalg. Et musikalsk spillested, der r…

HQ og Bora Bora er vigtige byggedele i Aarhus som en kulturby

Jeg skriver specielt på vegne af HQ, som er unik ift. resten af bylivet i Aarhus, også pga. dets placering midt i byen, men stadig i udkanten på sin egen måde. Ikke nok med, at du …

Bevar Headquarters

At nedrive bygningen, som huser spillestedet Headquarters, ville betyde en nedrivning af et stykke autentisk kultur, som har (og stadigvæk) beriget Århus og dets borgere. Det ville…

Bevar Bora Bora!

Bora Bora er vigtig for danse- og scenekunstmiljøet i regionalt, nationalt og internationalt! Besparelser og flytning har konsekvenser for dansemiljøet. Dans har brug for plads og …

Headquarters

BEVAR HEADQUARTERS! Det er sjældent at man oplever et varmt, rummeligt og inkluderende miljø hvor man mødes om festen og dansen i sin kerne. Det er det Headquarters har formået. J…

Kultur og især biblioteker

Så dårlig en ide at skære ned på bibliotekerne i kommunen, da de udgør et samlingspunkt for mange i lokalområdet. Nu hører jeg så, at Hasle Bibliotek står på spareplanen - det er …

Bevar HQ og Bora Bora

Stop med at udhule åndslivet i Danmarks næststørste by. Her taler vi om to livsvigtige institutioner for kulturel og åndslig udfoldelse. Det ville være en katastrofe at nedlukke el…

HeadQuarters

Det er synd hvis HQ bliver taget med i faldet og skal rives ned.. det er et godt og trygt sted. Mega godt koncept og fede intime koncerter. Et sted man kan folde sig ud og vise lig…

Headquarters og BORA BORA

Hvis beslutningen om at udflytte BORA BORA og derved rydde bygning C, vil det ikke kun give muligheden for at bygge noget nyt, det vil samtidig også rydde en markant del af den aar…

besparelser på kulturområdet

Det er en virkelig dårlig ide at skære på den mere sårbare grundlag for kultur så som ATL læring, Katapult eller Bora Bora. Kunne man ikke aflyse festugen de næste 3-4 år. Det vill…

Bevar Headquarters

Headquarters er en nøgle for det musikalske vækstlagsmiljø, som igennem de sidste mange år har faciliteret mangfoldige og diverse koncerter. At have en platform som HQ, er vigtig f…

Høringssvar ift. lukning af kombibibliotek

Vær obs på den del af høringssvaret, der omfatter lukning af kombibiblioteket.

Stop flytning af Bora Bora og HQ

Det vil være rigtig ærgeligt at afvikle eller flytte disse 2 steder i Århus kulturliv. Det kan godt være de ikke er de største aktører i byen, men vigtigheden for en by i selv at u…

Bevar HQ (undgå nedrivning af C-bygningen på Brobjergskolen).

Som eksil-aarhusianer (i København) glæder det mig hver gang, at undergrunden, mangfoldigheden og den kulturelle diversitet i Aarhus bliver praktiseret og hyldet, da kanten af kult…

Bora Bora - Dans og visuelt teater

Bora Bora har et unikt kulturelt tilbud, som ingen andre kan tilbyde i Aarhus og omegn. En mulighed for at opleve og dykke ned i en komplet enestående kunst, der for mange er en op…

Bevar HQ og Bora Bora

Beslutningen om at skære i kulturtilbud i Aarhus er en fucking skandale. I stedet for at bruge 7 millioner på et nyt tæppe til Rådhuset, hvad med at bidrage til at Aarhus har et sp…

Bora Bora - Dans og visuelt teater

I was very disappointed to hear about the possibility to move Bora Bora - dans og visuelt teater to Godsbanen. I didn't expect such unreasonable move to happen in Denmark, that I a…

Bevar Headquarters

Bevar Headquarters! Århus natteliv og musikmiljø skal bevare de (få) steder i byen hvor alle kan føle sig trygge og hvor der er en positiv festkultur. Headquarters er en af de sted…

Katapult

Teater katapult bør Bevares. I en by spm Århus med så mange unge mennesker og den størrelse vi har bør der være et alsidigt kulturtilbud. Herunder spændende og anderledes teater fo…

Beskyt de unges fysiske møderum

I en tid hvor unge i stigende grad isoleres og mistrives bag hver deres skærm, så er det en dårlig idé at nedlægge de fysiske rum, hvor de kan mødes og udvikle sunde sociale færdig…

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters har utroligt stor betydning for kulturen og nattelivet i Aarhus. Det er en kulturel smeltedigel på den bedste måde. En god mix af undergrunds spillested og natklub, so…

HQ

Det er kun få år siden at Århus blev hædret som kulturhovedstad, og steder som HQ og biblioteker blev fremhævet og hyldet for deres positive og uundværlige bidrag til byen. Derfor …

Headquarters has to stay!!

Please dont destroy this place. It is very important for the music community and culture in general! Tear down the while beautiful brick building? What a shame. Ánd What about BO…

BoraBora er nødvendig

Jeg er et menneske, der sjældent bevæger mig ud af min tryghedszone. Jeg kan lide det, jeg kender - jeg er tryg ved det, jeg er vant til. Jeg troede, at jeg vidste, hvad dans går u…

BEVAR HEADQUARTERS

HeadQuarters er en essentiel del af Aarhus’ kulturliv. Det har støttet det musikalske og kreative miljø i Aarhus i 12 år, og er et af de få steder i Aarhus, hvor fokusset stadig er…

At lukke HQ ville være at lukke en vigtig institution for vækstlaget og kulturlivet

Man starter ikke som direktør, man starter som ansat. Man starter ikke på landsholdet, man starter i den lokale ungdomsafdeling. Og man starter ikke på Roskilde Festival, man start…

Lukning af ungdomsklubberne

For vores datter er FUK et fristed hvor hun kan mødes med vennerne i et trygt miljø. Hvis FUK ikke er der vil de møder blive rykket ud i byen, hvor der ikke er kendte voksne til at…

Lukning ah HQ og Katapult

Efter Aarhus som kulturby 2017 har Aarhus kommune slagtet den smalle del af kulturen, så kulturen snart bliver lige så fattig og visionsløst som det meste af nybyggeriet. Vi kan ik…

Headquarters skal bestå!

Headquarters er et af de få steder tilbage, hvor kulturen stadig blomstrer! På headquarters er der plads til alle, både på dansegulvet om natten, men også til de alskens koncerter!…

Bevar HQ!

I vores smukke by har vi mange grønne åndehuller, hvor vi som borgere kan få næring til sind og sjæl. Det samme gælder den buket af fantastiske spillesteder, som findes i Aarhus. …

BEVAR HEADQUARTERS

HeadQuarters er stedet hvor modsætninger mødes og stedet hvor du kan opleve et stærk musikalsk vækstlag. HeadQuarters har de perfekte rammer, endnu bedre priser og en ekstrem god s…

Forslag om lukning af Egå Kombi-bibliotek

Jeg er absolut modstander af ideen om at lukke Egå Kombi-bibliotek. Det vil være et stort tab for lokalområdet, da mange i alle aldersgrupper benytter dette bibliotek til lån af bø…

Bevar HeadQuaters: Høring Sparekatalog Kultur og borgerservice

Jeg er stor modstander af, at man planlægger at lukke HeadQuaters, Aarhus’ - måske Danmarks - mest autentiske bar og spillested med enormt stor betydning for den danske upcoming mu…

Bortfald af støtte til Katapult

Det er meget trist at læse, at kommunen har valgt at fjerne tilskud til Teater Katapult i forventning om at kunne bruge teaterfaciliteterne til Bora Bora, da Katapult ikke forvente…

HQ er ikke bare en bygning!

HQ er en del af Aarhus' kulturelle rodnet. Et sted der giver byen personlighed, hvor der er plads til alt fra en liflig popkoncert til hård dødsmetal - med lige del smil på læberne…

Nedrivning af HQ

Jeg er rystet over, at Aarhus Kommunes spareplan skal ramme HQ. HQ er arnested for en musikkultur, hvor der er plads til eksperimenterende musik, hvor der er stor respekt om musik…

Bevar Headquarters

Kulturlivet har været presset rigeligt de seneste år. Headquarters er et fantastisk sted for både små, nye kunstnere og de mere etablerede kunstnere. Nedlukningen af musikstedet Ta…

KULTURBY

Kom nu. Lad os nu bevare de fede steder vi har tilbage i Århus. I 2017 var vi kulturby, lad os nu lige ære dette. Århus er et fantastisk sted, men det er ikke pga Salling, Magasin …

Spillestedet Headquarters

Da jeg flyttede til Danmark tilbage i 2016, var det med et håb om at skabe nye venskaber og tilhørsforhold - og i den forbindelse har HQ spillet en stor rolle, for her mødte jeg an…

Hasle Bibliotek

Kære byrådsmedlemmer Hvad fanden bilder i jer ind? I siger i vil have integration, så vi giver det til jer. Trillegården har ikke været på ghettolisten i årevis, og hvorfor? Er…

Bevar HQ

Masser af gode minder fra HQ. Godt sted for mangfoldighed

Bevar HeadQuarters

Kulturlivet, ikke mindst musikken, har været hårdt klemt under den just - forhåbentligt - overståede pandemi. Det er ikke tiden til at sætte ind med besparelser på området nu; snar…

Beskyt Headquarters & Bora Bora

Headuarters (HQ) er et fantastisk inspirerende, sjovt, mangfoldigt, trygt, fedt og godt sted! Vi er heldige at have det i Aarhus! Vi er MANGE der NYDER at komme og danse og høre mu…

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters er en vigtig del af Aarhus kulturliv og ikke mindst en vigtig platform i vækstlaget i Aarhus kommune. For en musiker som mig betyder HeadQuarters meget. En scene for u…

Katapult

Jeg vil minde om at når man som ung person på 20 år flytter til Aarhus for første gang, så er det den varme og eksperimenterende tilgang som kommer fra den alternative side af teat…

Nedrivning af Headquarters

Det gir jo absolut ingen mening hvis man skulle rive HQ ned! Det er et elsket og meget besøgt sted jeg selv har været mange gange. Hvad foregår der lige ..??

Lukning af fritidsklubber

Jeg har nu siden jeg kunne få lov kommet i Frederiksbjerg fritidsklub og syntes at det er fuldstændig grinagtigt at lave et forslag om at lukke den. Ungdomsklubben er et sted for u…

Bevar HQ

Hvis ikke HQ er ikke en bygning, et lokale eller en placering. HQ er kultur, mennesker, sjæl og liv. Vi kan og skal frede de steder som bringer menneskelig værdi og det gør HQ. …

Bevar HQ

Hvis ikke HQ er ikke en bygning, et lokale eller en placering. HQ er kultur, mennesker, sjæl og liv. Vi kan og skal frede de steder som bringer menneskelig værdi og det gør HQ. …

Lukning af Head Quaters

Det gør mig meget ked af det at høre om den mulige lukning af Head Quaters. Dette er et sted jeg har været til utallige koncerter, og danset mange sene aftner. Århus har et fint by…

stop nedlukning

simpelthen det dejligste sted!! bevar dog denne skønne kulturperle, som giver så meget mening for alle besøgende!!

stop nedlukning

simpelthen det dejligste sted!! bevar dog denne skønne kulturperle, som giver så meget mening for alle besøgende!!

Bevar Headquarters

Hvis Århus fortsat vil bryste sig af at være en kulturby af en hvis kaliber, så må og skal der gøres noget for at bevare spillesteder som HQ. Her er der plads til mangfoldighed båd…

Stop lukning af HQ

Head Q er et mangfoldigt sted der rummer! Musikken er i højsædet, der er altid god stemning, og alle er velkomne. Det er det eneste sted i Århus hvor jeg kan samle en gruppe helt f…

Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek er et vigtigt sted. Jeg bruger det flittigt til lån af bøger - også til den læseklub, som jeg er en del af. I den forbindelse gives der god vejledning i litteratu…

Headquarters må simpelthen ikke forsvinde!

Jeg er først for nylig begyndt at komme på spillestedet og baren Headquarters, men det blev hurtigt mit favoritsted. Aldrig har jeg følt mig så tryg og omgivet af rare mennesker nå…

BEVAR HQ!

Headquarters er et så vigtigt samlingssted for kulturen! At rive det (og BoraBora) ned vil være et kæmpe tab. HQ er fyldt med liv, et højtelsket spillested, et samlingspunkt for da…

BEVAR HQ!

Headquarters er et så vigtigt samlingssted for kulturen - at rive det (og BoraBora) ned vil være et kæmpe tab og giver INGEN mening!

Stop lukningen af HQ

Headquarters (HQ) er absolut et unikt sted i Aarhus uden sammenligning. Det er et sted for musik og gode lokaler for mennesker der ikke lige er til Å’ens egen stil. Det er et inklu…

Fritidsklub

Vi bor ikke i Trige mere, men snakker stadig om, hvor fedt et fritidstilbud vi havde der. Det er absolut det vi og vores børn savner mest. At lukke noget så velfungerende ned, er…

Sparring af headquarters

HEADQUARTERS er med til at skabe kulturen i Aarhus, det vil for kortsigtet at sparer fremtidens kulture væskt væk

Bevar HQ!

Det giver ingen mening at lukke et af de få spillesteder i Aarhus, hvor der stadig er plads til det eksperimenterende, og til de nye interessante upcoming bands.

BEVAR KULTUR!!!!

We should maintain the culture - places like THEATER KATAPULT, BORA BORA, ETC. We should not safe money on a culture! Aarhus IS a place of culture, place for developing and perform…

BEVAR HQ!

HQ er er fantastisk sted, og det må ikke rives ned !!

Stop besparelserne på kulturen

Dette er ikke tiden hvor at man skal skære på kulturen. Vi behøver den til at grine og græde sammen. Til at synge og danse natten lang, så vi mærker hinanden, glædes ved hinanden o…

BORA BORA NEEDS ITS SPACE.

The contribution that Bora Bora Teater has given in these years to the local, national and international dance field is impossible to quantify! To relocate and downscale Bora Bora …

HQ skal ikke lukkes

Headquartes er et sted hvor der er plads til alle og det ville være ærgerligt, hvis et så sjældent godt sted som dette skulle nedrives.

Bevar Head Quarters

Jeg har gennem de sidste 10 år kommet på Head Quarters der har kunne byde på unikke musikoplevelser og til meget overkommelige priser, som var vigtigt for en studerende som jeg var…

Stop lukningsplaner for Katapult

At lukke Teater Katapult vil være en katastrofe for teaterverdenen i Aarhus og Danmark. Jeg tilhører den ældre generation. Nyder de forskellige aarhusianske teatres opsætninger, m…

Bevar HQ

Lad kulturlivet leve i Aarhus! Aarhus er tilbage som stærk musikby, lad det blive ved det, vi har brug for de mange alsidige spillesteder. Vi har brug for HQ!

Lukning af Hasle bibliotek

Vi er en børnefamilie som bor i Kalenderkvarteret som grænser op til Herredsvang og vi benytter biblioteket og dets tilbud rigtigt meget. Biblioteket er faktisk den eneste årsag ti…

Lukke klubber i aarhus

Jeg synes ikke det er okay i lukker klubberne. Hvorfor skal det gå udover de unge der bare gerne ville hygge sig med sine venner. I klubben får man et meget bedre fællesskab til de…

Headquarters bør bevares

Udsigten til en nedrivning af spillestedet Headquarters gør mig både trist og forundret. Her har vi tale om en god arbejdsgiver, en velfungerende forretning i Aarhus' byliv og en a…

Bevar HQ

Bevar perlen ❤️

Bevar Ungdomsklub i Malling

De unge mennesker i Malling har et sted at mødes og hænge ud. De er samlet i flok og passer godt på hinanden OG der er voksen tilsyn. Hvis man vælger at spare dette væk, hvad mon …

Nedrivning af Headquarters

Det ville være en af de mest fejlagtige beslutninger at rive headquarters ned. Jeg kom originalt udenbys fra for at studere, og det der gjorde, at jeg valgte århus til fordel for K…

HQ - en perle, som skal bevares

HeadQuarters (HQ) emmer af kreativitet, musikalitet og rummelighed. Man kan øjeblikkeligt se stedets særlige DNA i møblementet og indretningen, mens man tydeligt hører den i mu…

Bevar HQ

Når jeg er hjemme i København, hvor jeg bor nu, fortæller jeg altid københavnere, at byen mangler et sted som HeadQuarters i Aarhus. HQ er det perfekte miks af gode mennesker, lækr…

Lukning af HeadQuarters

HeadQuarters er en unik scene i Århus. Der er et bredt program og et bredt publikum. Århus har igennem de senere år udviklet sig til en by med et kulturliv hvor ikke kun etablerede…

Lukning af HeadQuarters og de andre nærtliggende kulturinstitutioner

Det er simpelthen for ærgerligt. HeadQuarters er et fantastisk sted hvor man få lov til at spille det musik man kommer med. Og man kan komme derned og opleve musik man ikke kender …

Lukning

Jeg forstår, I lukker HQ fordi bygningen skal rives ned. Hvorfor? Hvorfor lukke HQ? OG hvorfor nedrive bygningen (hvis det er tilfældet)? For at spare penge og bygge noget "flot" …

Hasle Bibliotek

Det vil være et stort tab for nærområdet, hvis Hasle bibliotek lukker. På biblioteket er der lektiehjælp, fordrag og social værested. Et sted hvor man kan fordybe sig i bøgerne med…

Bevar Headquarters

Det vil være et stort tab for Aarhus' byliv, kulturtilbud samt scenekunst, hvis I vælger at rive Headquarters ned. Et samlingssted for upcoming musik, underground stile og mangfold…

Unikke Katapult…

Hvorfor tvinge Teater Katapult til lukning? Har man sat sig ind i hvad man lukker ned? Teater Katapult har en helt unik profil, der adskiller sig fra nærmest alle andre teatre i…

Headquarters

Beklageligt at der skal spares på de lidt skæve steder,og et spillested som headquarters hvor der er plads til alle med et hjerte for musik,endvidere er byen fyldt nok op med nye b…

Bevar HeadQuarters

Jeg elsker HeadQuarters - Det er det absolut bedste sted at gå i byen og opleve kultur. Jeg vil fortsat gerne kunne tage til koncerter på HQ, det er trods alt byens bedste sted. De…

HeadQuarters

Jeg er trådt ind på alle tænkelige musik- og dansesteder i Aarhus - HeadQuarters er det eneste sted, jeg kommer igen og igen. HQ formår at være Aarhus' eneste og bedste musik- og …

Stop nedrivningen af Headquarters

Stop besparelsen af Århus’ snart minimale kulturliv og lad Headquarters forblive forankret i byens kulturtilbud.

Lukning af ungdomsklub, Frederiksbjerg Skole

Som forælder til en pige, der lige er flyttet til skolen, 7 klasse, er ungdomsskolen et utrolig vigtigt holdepunkt for hendes sociale netværk. Hun elsker at komme i klubben hver ti…

HeadQuarters

At et spillested som HeadQuarters står til at lukke pga kommunale spareplaner er mig en gåde. HeadQuarters er for mig et sted der giver plads til kunstnere der ellers ikke vil have…

Bevar Headquarters

Der er meget få spillesteder i Århus og især for upcoming bands og musikere, men Headquarters er et af dem. Jeg har selv spillet her flere gange, og med den store konkurrence der e…

Headquarters

Headquarters kan noget særligt du ikke finder andre steder i byen og er et stort billede i kulturlivet i Århus. Bevar headquarters!!!

Nedrivning/Nedlukning af HQ

Efter at den internationalt anerkendte kulturelle spirekasse TAPE blev nedlukket, har HQ været det eneste kontinuerligt permanente spillested for vækstlaget i Aarhus. HQ har en nøg…

Nedlukningen af HQ

Det er mig en gåde, hvordan en by som Aarhus, der siden 2017 har brystet sig af titlen som kulturhovedstad under sloganet "Rethink" på nogen måde kan overveje at nedlukke Aarhus vi…

Headquarters

At lukke Headquarters er at tage vigtig del af Århus' kulturliv ud af bybilledet. Det er et sted med events for alle, et sted hvor musikere med alle typer af erfaring kan få lov at…

Absolut ikke nedrivning af HeadQurter og Bora bora

Der er ingen grund til at nedrive en velfungerede kulturmiljø for at bygge ligegyldige bygninger eller parkeringspladser. Byen skal afspejle forskellige perioder både kulturelt og …

Absolut ikke nedrivning af HeadQurter og Bora bora

Der er ingen grund til at nedrive en velfungerede kulturmiljø for at bygge ligegyldige bygninger eller parkeringspladser. Byen skal afspejle forskellige perioder både kulturelt og …

Headquarters

Headquarters er et lille uundværligt spillested, der samler den eksperimenterende musikscene i Aarhus og giver mulighed for både upcoming bands og ældre bands med et lille publikum…

HeadQuarters! Lille scene, stort hjerte.

HeadQuarters har gennem mange år, forsynet os med lækre koncerter. De små, de rå, de endnu ikke opdagede. Jeg har oplevet et hav af fantastiske koncerter på dette enestående spille…

Bevar HeadQuaters

HeadQuarter skal og bør bevares. Aarhus som musikby kræver steder og scener i alle lag. HQ er en vigtig del af dette, da der i forvejen er for få små steder.

Besparelse på clubområdet og især mht Trige ungdomsklub

Kære Århus Kommune, Besparelser står endnu engang for døren og desværre er ungdomsklubberne kommet under luppen. Min oplevelse som pædagog i en vuggestuen samt som forældre til …

En international kendt profil.

Hvert år samles den internationale musikelite til SPOT festival i Århus. En af de absolutte samlingspunkter for kultur og branchevirke er på Headquaters, lige over for hotellet som…

Teater Katapult - Aarhus Kommune kvæler kulturen

Det er en stor fejltagelse at tage livet af Teater Katapult! Teater Katapult er det eneste teater i Aarhus, som bygger bro mellem vækstlagsteateret og den professionelle sceneku…

Headquarters

Headquarters er en af de bedste muligheder for upcoming artister i hele Aarhus. Nedrivningen af denne institution vil resultere i et stort tab for kulturlivet i Aarhus. Ikke kun fo…

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters bør bevares, dette sted afholder mange musikalske events og er et fantastisk dansested med plads til mangfoldighed.

lukning af BoraBora

Om igen.BoraBora er stedet for dans.Det levende kreative dansemiljø bliver ødelagt med lukningen af stedet. At byrådet vil flytte det til Godsbanen er en mangel på indsigt i scene…

Bevar Aarhus’ Dansescenes hjerte

Hej, Mit navn er Maria og jeg er uddannet professionel contemporary danser ved Contemporary Dance School Hamburg. Jeg arbejder nu som freelance danser, performer og underviser …

Bevar HeadQuarters

HeadQuarters bør bevares, dette sted afholder mange musikalske events og er et fantastisk dansested med plads til mangfoldighed.

Imod nedlukning!

Denne bar har et helt specielt sted i mit hjerte. Det var her jeg blev kærester med min nu forlovede, som forresten også friede på baren. Jeg håber virkelig ikke vi mister dette di…

Hq

Headquarters er for det første en skøn natklub og spillested hvor man mange af ugens dage kan komme og opleve al mulig fantastisk musik. fra afro til techno, pop til dødsmetal osv.…

Imod nedrivning

Både privat og professionelt er jeg stor fortaler for det fantastiske arbejde headquarters gør, og det rum de skaber. Som privat person har hq været med til at udvide min musikalsk…

Bevar Bora Bora på Brobjergskolen

Bora Bora er Aarhus' vigtigste internationale danseteater, der tilbyder danseforestillinger i verdensklasse. De tiltrækker nationale og internationale kunstnere, men også kulturgæn…

HQ og BoraBora

Kulturlivet har gennem corona og besparelser og Joy Mogensen været slåpude. Hold kulturen centralt og støt de små lokale, som HQ og BoraBora er blåstempel på.

Bevar HQ

For guds skyld , bevar denne underskønne lille spille og dansebar i Aarhus. En sand perle I bylivet, både blandt unge men også ældre... Et af de få steder hvor der faktisk bliver …

Lad være med at rive headquarters ned

Headquarters er absolut det spillested hvor jeg ser flest koncerter. Det er blevet til virkelig meget godt alene i år. Der er rigtig mange små bands der virkelig gør det godt, men …

Bevar HeadQuarters

HQ er en af de få scener i byen, der dyrker det musikalske vækstlag og giver rum til, at de lokale musikere kan udvikle sig. Det er et unikt samlingssted for undergrundsmusik og ha…

Headquarters

Headquarters bliver kørt af ildsjæle! Amira og Ole har alle dage kørt HQ med et kæmpe engagement og aldrig taget noget for givet. Derfor har de arbejdet røven ud af bukserne for at…

Lad være med at lukke Headquarters

Kære Aarhus Kommune En stor del af mit kendskab til jeres dejlige by er opstået pga. HeadQuarters og Teater Katapult - det er ofte de steder og deres arrangementer, der har være…

Nedrivning af bygningen ved HeadQuarters

Jeg er imod nedrivning af den bygning, som både HeadQuarters og danseteatret Bora Bora har base i. Fordi det er et stort kulturelt tab og et tab af en del af en vigtig historisk by…

Bevar HQ!

Århus kulturliv skal ikke kvæles mere. Det var smertefuldt nok at TAPE lukkede. Men at man nu vælger at lukke et af de sidste håb for Århus musikliv er en skandale. De unge kommer …

Lukning af Hasle bibliotek

Jeg synes det er tonedøvt at lukke Hasle Bibliotek. I området for Hasle bibliotek har vi mange dejlige mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk. Så hvis Aarhus kommune er…

Bevar dansens centrum i Danmark

Hej, Mit navn er Anne-Sofie, og jeg er uddannet moderne danser på Northern School of Contemporary Dance i England. Før Corona arbejdede jeg som freelance danser, koreograf og fo…

Intet håb for unge i Århus

Når HQ udtaler, at de er et sted med plads til mangfoldighed, er dette ikke blot tomme ord. Der er plads til alle former for tiltag, alle former for personer, og alle gæster såvel …

BEVAR HASLE BIBLIOTEK

Meget mere end et bibliotek! Det vil være synd at lukke Hasle Bibliotek, som er et samlingspunkt for lokale, unge fra nærliggende kollegier og mange andre. Så bevar Hasle Bibliotek…

Stop lukning af HQ og Teater Katapult!

Stop lukningen af Teater Katapult og Headquarters! Disse to fantastiske kulturinstitutioner har stor betydning for det aarhusianske kunstneriske vækstlagsmiljø, og jeg tror der …

HeadQuarters

Det er intet mindre en dybt forkasteligt og totalt uacceptabelt, at man overhovedet overvejer at nedrive HeadQuarters. De er så unikt et sted, der præcis sørger for at der i Aarhus…

Bevar Hasle Bibliotek

Det vil være er kæmpe tab for nærområdet hvis Hasle bibliotek lukker. Biblioteket fungerer som mødested for forskellige kulturer og har været med til at sikre en vellykket integrat…

Kultur er vigtigt

Jeg forstår ikke behovet for nedskæringer og at spare på kulturområdet. Hvis man som by og kommune vil tiltrække studerende og være en stor spiller ift. uddannelse, så er det meg…

ALTERNATIVT SPAREFORSLAG - LUK IKKE FO-KLUBBERNE

Luk ikke FO-klubberne. Alternativt spareforslag Baggrund Jeg er leder af et af byens bedste tilbud til de unge, folkeoplysningsklubben Frederiksbjerg Ungdomsklub (FUK). I FO kl…

Lukning af Beder Ungdomsklub

Det ville være en stor fejl, hvis kommunen lukker ungdomsklubberne. Som ansat i Beder ungdomsklub, har jeg i flere år set hvor stor en betydning, ungdomsklubben har for de unge. Un…

HeadQuarters

Skal ikke gøre mig klog på økonomi, men jeg finder det underligt, at man vil lukke et sted, hvor der faktisk kommer rigtig mange mennesker. Headquarters er et unikt sted i Aarhus k…

Headquarters

HQ er et af de eneste velfungerende spillesteder i Århus/Danmark. Det vil være som at skyde sig selv i foden, at lukke det ned

Nedrivning af Headquarters

Det ville være forfærdeligt at nedlukke HQ. Efter nedlukningen af TAPE, er Headquarters stort set det eneste sted i Aarhus der stadig giver plads til mindre rockbands. Den elektron…

Lukningstruet Katapult-teater

Det vil være en stor fejl at skære ned på Teater Katapult. Udover at bidrage til en stor variation i teater- og kulturmiljøet i Århus, er det også her, at mange uvurderlige kompete…

Headquarters

Kommunens kulturpolitik betyder i forvejen, at der er ganske få små spillesteder tilbage. At gå direkte efter at afskaffe et af dem, der stadig eksistere og i øvrigt er meget velbe…

Nedrivning/lukning af HeadQuarters

Man må ikke nedrive den bygning, spillestedet Headquarters ligger i. Som det er nu, er Aarhus tynd på mellemstore spillesteder, og HeadQuarters er et sted med rig arv, med dyb sjæl…

Egå kombi bibliotek skal opretholdes

Kan det virkelig passe at alt kulturen skal centraliseres i midtbyen?

HeadQ

Helt ufatteligt, at I vil vælge at sparre et så vigtigt og givende kultursted som Headquarters væk. Jeg håber, I kommer på bedre tanker, for det her er en fattig og trist beslutnin…

Bevar decentral kultur

Egå kombi bibliotek er et vigtigt sted for børn, unge og voksne i nærområdet. Vores børn (og vi voksne) har ofte brugt det sted - både i forhold til udlån af bøger - og også som …

Privatkunde

Det er ikke ok at besvare det eneste sted i Århus der ikke spiller lortemusik!!! Jeg har fra starten i de mange år det har eksisteret elsket HQ. Det var en af de eneste reelle sted…

Stop med at spare på kulturen

Stop med at spare på kulturen i Aarhus så i kan bygge alt for dyre lejligheder og jeg ved ikke hvad. Stop stop bare stop.

Headquarters

Det er forkasteligt hvis Headquarters lukker. Der er SÅ meget brug for de små steder til den lille musik, som ganske ofte vokser sig stor og bliver til det vi alle kender, men uden…

Headquarters

Bevar headquarters og bora bora og det un kke miljø, det knytter sig til

HeadQuarters skal bestå!

HeadQuarters skal bestå! Headquarters er et meget eftertragtet spillested, som er med til at holde kulturlivet i gang her i Århus - både for unge og ældre! Der er altid gang i Head…

Headquarters bør bevares

Kære Aarhus Kommune Det vil være en fuldstændig forkert prioritering at slukke ét af Århus’ vigtigste kulturelle spiresteder for musik, alsidighed og nyskabelse, nemlig Headquar…

Bevar HeadQuarters

Det vil være en katastrofe for det århusianske musikliv og især vækstlag, hvis HQ må lukke som følge af nedrivning af deres bygning!

Nedleggelse Teater Katapult

Arbejdet til Teater Katapult er unikt og betydningsfult. Det ville være en skam at en arena, som tør at udforske emner ingen af de andre teaterhusene i Aarhus våger at berøre, går …

Sparekataloget for kulturen i Aarhus

Det er tragisk hvis vi lever i en tid, hvor kulturen underprioriteres i en sådan grad at væsentlige kulturaktører tvinges til at dreje nøglen om. Som magtfulde mennesker i en tidli…

Vedr. spareplan Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice

Jeg kan kun være modstander af nedrivning af C-bygningen på Brobjergskolen. Bygningen rummer spillestedet HeadQuarters, der ud over at bidrage til det Aarhusianske kulturmiljø også…

HeadQuarters og Bora Bora

Jeg har efterhånden mistet troen på, at politikerne i Århus Kommune lytter til sine borgere. Hvad det højere mål er med at ødelægge alt, hvad der er lidt skævt, som mange elsker og…

Bevar HQ

Det ville være en katastrofe at rive smukke cetrale bygninger ned midt i Århus C som blandt andet indholder en ikonisk bar som HQ. Århus’ natteliv bliver mere og mere intetsigende…

Bevarelse af HEADQUARTERS

En nedrivning af HQ vil komme til at betyde, at mange uetablerede og mellem store bands fremover vil have langt dårligere forudsætninger for at komme ud øvelokalerne og bidrage til…

Bevar HQ

Bevar headquarters og bygningen det ligger i

Nedrivning af HQ

En nedrivning af HQ vil komme til at betyde, at mange uetablerede og mellem store bands fremover vil have langt dårligere forudsætninger for at komme ud øvelokalerne og bidrage til…

Nedrivning af HQ

Nej nej nej - kunst og kultur har aldrig været vigtigere. Riv ikke HQ ned. Bevar hvad I kan af den eksisterende kultur. Vi har brug for det!

Nedrivningen af HeadQuarters

Jeg synes det er en forfærdelig idé at rive et spillested ned generelt. At det så ovenikøbet er det hyggelige HeadQuarters der står for hammeren kan jeg, samt adskillige elskere af…

Bevar HQ

Bevar HeadQuarters og bygningen det ligger i

Bevar HQ!

Det vil være en kæmpe fejl for det aarhusianske kulturliv at rive HQ ned! Et fantastisk spille- og dansested. Hvis man vil noget med kulturen i Aarhus, bliver den nødt til at få pl…

Lukning af ungdomsskole

Jeg synes det vil være meget ærgerligt for ungdomslivet, hvis ungdomsklubben i Hjortshøj lukker. I forvejen er der ikke meget at give sig til i Hjortshøj som ung. Der har den senes…

Nedrivningen af Headquarters lokaler

Jeg synes det er en særdeles dårlig idé at rive et sted som HeadQuarters ned. Det er sådan noget, der simpelthen holder landet og byerne kørende. Jeg bor selv i København, men besø…

Head quarteres

ikk riv HQ ned det har været et stede for så mange fantastiske aftener, det er en af de bedste dansesteder i århus. og ligger helt formidabelt

Nedrivning af HQ

Støtter jeg ikke!!!

Nedrivning af HQ

Støtter jeg ikke!!!

Flytning af Bora Bora danselokalef

Jeg synes det er en neget dårlig ide at flytte Bora Bora til lokaler hvor der ikke er plads til danseforestillinger. For mig er det vigtigt en gang imellem at komme til Århus og op…

HQ skal overleve

Både som teater, spillested og natklub er HQ en perle i det aarhusianske kulturliv. Ved at nedrive stedet viser politikerne, at de ikke giver nogen tanke for hvad der faktisk skabe…

Bevar HeadQuaters

Bevar Headquarters, bevar kulturen. Vi bryster os i Aarhus ved at være en kulturby og fik såmænd den fornemme titel som Kulturhovedstad 2017! Men hvor er kulturen? Den bliver v…

Lukning af HQ

Jeg læser med STOR rædsel at I vil lukke Head Quarters, aldrig har jeg da hørt mage.. Stedet hvor vi hygger og hører virkelig god musik, med en del af de gode musikere vi ser st…

Lukningen af HeadQuarters

Headquarters er for mig at se en vigtig kulturinstitution som huser musik fra upcoming artister som andre spillesteder ikke kan huse. Det er en vigtig del af musikscenen som er en …

Kulturbesparelser

Prioriter byens kulturliv Besparelserne begrundes ud fra et økonomisk perspektiv, men helt uden blik for den store værdi HeadQuarters, Teater Katapult og Bora Bora tilfører det aa…

Der er absolut ingen grund til at nedlukke Headquarters og Bora Bora

Headquarters er blevet en vigtig del af det Aarhusianske byliv, og anbefalinger om at komme til Aarhus til folk fra andre byer eller lande, indeholder tit en anbefaling om at besøg…

Om nedrivningen af HeadQuarters og Bora Bora

Som kulturby og jysk "hovedstad" er det pinligt, at man betænker at rive en bygning ned, som huser to så afgørende kultursteder som Bora Bora og HeadQ. Førstnævnte som det vigtigst…

Luk ikke Headquarters

Det er ikke altid nemt at gå i byen i kørestol eller for den sags skyld at opleve musiklivet på tætteste hold. Det er muligt på Headquarters med en super tilgængelighed og det rigt…

Nedlukning af HQ vil være et dødsstød for en stor del af det Aarhusianske Kulturliv

Nedlukning af HQ vil være et dødsstød for en stor del af det Aarhusianske Kulturliv! Den støtte der gives til nye musikere, og de muligheder disse får er uendeligt store på HQ! Uta…

Stop lukning af HQ

Headquarters er en af knudepunkterne for det musikalske vækstlag i Aarhus, at lukke det ville være at tage en kæmpe bid ud af kulturen i Aarhus, så bevar Headquarters og bevar Aarh…

headquarters lukning

Som musikelsker, mange årig booker på et spillested samt privat person Mener jeg at det vil være meget forkert at lukke Headquarters, Headquarters er et meget vigtigt spillested …

Nedrivning af c-bygningen på Brobjergskolen

Ad MBK - 11: Jeg ser det som problematisk af flere grunde, at man vil rive c-bygningen på Brobjergskolen ned. For det første ser jeg det som ekstremt modsigende i en tid hvor vi …

Lad os beholde kulturen - og HQ!

Kultur er vigtigt; det giver fællesskab og mening til livet. Headquarters gør det muligt for et lille firma som os at holde arrangementer med koncerter, der kan styrke og føre goth…

Bevar HeadQuarters

Det vil I min optik ikke være en god idé at spare det væk, eftersom at bygningen rummer meget kulturliv, som netop gavner Aarhus. Både Bora Bora og HeadQuarters rummer det, som er …

headquarters lukning

Som musikelsker og mange årig booker på et spillested samt som privatperson Må jeg sige at det vil være meget trist for Århus som musikby at lukke HeadQuarters De har en helt ege…

Imod nedrivning af bygning C

Det ville være et kæmpe tab for diversitet i Aarhus' kulturliv, hvis Bora Bora og Head Quaters må lukke grundet mangel på lokaler, der er et reelt økonomisk alternativ til bygning …

Luk ikke Headquarters

Stop lukning af Headquarters

Bevar Headquarters

Headquarters er en unik diamant i det Århusianske kulturmiljø såvel som i det danske, og lignende institutioner findes ikke på denne eller den anden side af Storebælt. Værdien af e…

Hvorfor ønsker kommunen bevidst at gøre Århus dårlig og intetsigende?

Det kan simpelthen ikke passe, at man fra kommunal side så bevidst ønsker at gøre Århus til en dårligere og mere kulturløs by at leve i. Headquarters er et af de få steder der er t…

HeadQuarters skal bestå

HeadQuarters er ét af de allermest betydningsfulde steder for unge, musikalske talenter og et samlingssted for vækstlaget, ligesom at det er et af de eneste steder, der efter den æ…

Bevar Bora Bora og HQ!

Siden jeg kom til Danmark i 2019, har noget af det mest fængslende, livsbekræftende og provokerende kunst, som jeg har set, fundet sted på Bora Bora. Fra danse- og fysiske teaterpr…

Lukningen af “Headquarters”

Stedet er et fantastisk mødested for musikere og deres tilhører. Det er en pulsårer for kultur i Aarhus og et unikt sted. Man kan spare mange steder, men en af kulturens banken…

Sparekatalog for Kultur- og Borgerservice

Vær venlig ikke at lukke det unikke spillested Headquarters. Og så vil I sikkert bygge et hæsligt højhus på stedet. Stop det!

Nedlukning af Egå bibliotek

Jeg er selv bruger på Egå bibliotek og det ville være virkelig træls hvis det blev lukket ned. Så ville jeg ikke kunne læse de bøger jeg gerne vil.

Bevar HeadQuarters

De få gange jeg har besøgt Århus har HeadQuarters været en afgørende del af mine mange gode stunder i Århus, og jeg er derfor imod jeres skub for at nedrive et de bedste steder i Å…

BEVAR HEADQUARTERS!!

Et sted med plads til mangfoldighed, liv, musik og dans må IKKE lukke. Headquarters = Aarhus!

Katapult

Og således vil sparekniven katapulterer Teater Katapult ud i kulden. Her hvor jeg oplever mange inspirerende og aktuelle teater stykker. Som jeg ikke har kunnet se andre steder …

Bora Bora & Headquarters

Bora Bora og Headquarters har en kulturel værdi, som er alt for stor til at spare væk. Bora Bora melder selv ud, at en flytning til Godsbanen (med dertilhørende ombygning) er meget…

Lukkelse af HQ

HQ har altid stået som et godt eksempel på et spillested der med succes har vist upcoming kunstnere fra Danmark, og dermed bidraget til det mega fede vækstlag der kan findes i Aarh…

Headquarters

Headquarters er et utroligt vigtigt mødested hvor publikum kan opleve mange lokale bands og mindre musikgenre. At fjerne headquarters ville gøre kulturlivet i Århus meget fattigere…

Bevar Head Quarters! (HQ)

HQ er utroligt vigtig del af den Aarhusianske musikscene, med et bredt musikprogram, både etablerede bands og upcomings spiller der. Det er et af de få steder i Aarhus, som ikke er…

Lukning af HQ

Det ville virkelig være en skam. Natklubben er også en af dem i Aarhus, hvor jeg føler mig mest sikker som ung kvinde.

Stop lukningen af HQ

At lukke headquarters vil betyde en drastisk nedgang i kvaliteten af de kulturmuligheder der er tilgængelige i Århus.

Stop nedrivningen af headquarters - stop nedrivningen af kultur

Headquarters er et af de få steder i Aarhus, hvor du kan komme lidt væk fra midtbyens påvirkning! Det ville derfor være en kæmpe fejl at nedrive stedet, da det ikke give mening at …

HeadQuarters

Det er ubegribeligt, hvis det ender med at HeadQuarters må lukke pga. ugennemtænkt og kortsigtet beslutning fra byrådet. Spillestedet er meget mere end bare et musiksted, men et ku…

Vi skal bevare HQ

Jeg synes at det er vigtigt at bevare Headquarters, fordi vi som unge(og musikere) har brug for et spillested som bevarer den originale Århus lyd. Hvis man ville kunne komme op og …

HQ

HeadQuaters er et unikt sted i Århus, som ikke har en fast musikalsk ståsted som andre spillesteder i Århus har. Her kan man mødes det kulturelle indslag der præsenteres og mange g…

Headquarters

Stop lukningen af headquarters! Hvad sker der lige? I kan da ikke bare lukke kulturlivet ned (vi, har sympati med dem under corona og så kæmper de sig simpelthen igennem for bageft…

HeadQuarters

Hvis HeadQuarters nedrives, mister Aarhus et fantastisk vækstlag (værsgo, jeg ved I elsker det ord) for upcoming bands.

Stop nedlukningen af HQ

Det ville være en kæmpe fejl at lukke HQ. Det er et fantastisk sted for undergrundsbands! Og hvor man kan komme i weekenden og se alle ens kammerater og lytte til god musik! Det vi…

HeadQuarters

Spillestedet skal bestå,..se dog værdien af dette unike kulturelle spillested !!!

Stop lukningen af HeadQuarters og Katapult

Lukningen af HeadQuarters og Katapult ville være et kæmpe tab for kulturen i Århus. Steder som disse finder man ikke mange steder og er en del af Århus image. Århus skulle være en …

Lukning af ungdomsklubber

Lukning af Århus' ungdomsklubber vil have konsekvenser af unges trivsel i en situation hvor denne allerede er udfordret efter Corona. Ensomhed, angst mv. blandt unge er større end …

HQ

Det ville være en stor fejl at nedrive HQ. Der er ingen andre steder i byen der er tilsvarende og som det kan ses i tråden her er der mange der ville savne det som stedet tilbyder.…

HeadQuarters

HeadQuarters is a unique place that should be protected by all costs. Not only it gives a stage to numerous aspiring and established musicians across every possible genre but also …

Headquarters

Headquarters er et af de få steder i byen, hvor upcoming kunstnere kan få lov at spille deres musik. Det er et helle for både gæster og optrædende. Derfor er det fuldstændig absurd…

HeadQuarters

HeadQuarters er et unik sted i Århus, som spiller en central rolle for upcoming artister og med en atmosfære, man ikke finder andre steder i det århusianske natteliv. HeadQuarters …

HQ

Jeg mener at det ville være en stor fejl at nedrive Headquarters, da det er et samlingspunkt for mange forskellige kulturelle miljøer i Aarhus. Udover feks. arrangementer under A…

Bevar HQ

HQ er et af de steder i Aarhus som havde mest betydning for mig som ung studerende i byen - fede koncerter, god dansemusik og inspirerende lokaler. Det ville være et stort tab for …

Bora Bora

Bora Bora er en livsvigtig del af fødekæden for moderne dans i Danmark - såvel som internationalt Scenernes funktion og størrelse kan umuligt mimimeres-snarere bør de ekspandere…

Bora Bora og HQ

Mener det er absolut tåbeligt at lukke Bora Bora og HQ!!!

Lukning af HQ

Kulturlivet og den musikalske grobund er essentiel for en by som Aarhus. Uden kultur og musiklivet er Aarhus blot endnu en stor provinsby, som så mange andre i Danmark. Kulturelle …

HQ

The city does not offer many places like HQ. As an expat these places is were I felt most welcome arriving here. Let's keep Aarhus exciting and interesting please...

HQ

Jeg mener, at HQ skal bevares, fordi det som er et af de få steder i Århus, hvor mange forskellige mennesker kommer fra mange forskellige steder. HQ er indbegrebet af et hyggeligt …

Headquarters skal stå

Headquarters er i Århus et af de eneste steder med en rar, behagelig og sjov bykultur. Som ung kvinde er det at finde et sted at tage i byen, eller gå til koncerter og føle sig sik…

HQ

Jeg ønsker at bevare HQ fordi Århus ikke er den samme uden. HQ er en arena hvor spirende kunstnere eller blomstrende filosoffer kan få plads og mod. HQ er et sted hvor mainstream f…

HQ

Jeg ønsker at bevare HQ fordi Århus ikke er den samme uden. HQ er en arena hvor spirende kunstnere eller blomstrende filosoffer kan få plads og mod. HQ er et sted hvor mainstream f…

Angående nedskæringer der rammer Teater Katapult

Teater Katapult er et teater der favner både vækstlaget og etablerede scenekunstnere. Den måde teateret tager scenekunsten alvorligt på tværs af kvalifikationer er unikt og absurd …

Flytning af Bora Bora

Konsekvensen af en flytning til de eksisterende rammer på produktionscentret Godsbanen vil forringe Bora Boras muligheder for præsentere dans og visuelt teater og dermed være en r…

Headquarters

HeadQuarters er ét af de få steder i Århus, som stadig kan trække mig til byen, oppe nord fra. Her er stemning og historie, og minder om små lokale bands, der den dag i dag er stor…

Bevar HeadQuarters

Vi mister en lille perle, hvis vi mister HeadQuarters. Det er et af de fedeste venues i hele byen - i hvert fald for mig og alle dem, der er nysgerrige på ny undergrundsmusik, som …

Headquarters og Bora Bora skal bevares!

Headquarters og Bora Bora fungerer som lyspunkter i det århusianske kulturliv, og er steder med plads til alle. Lukker man disse to steder, bliver alle aarhusianere, og andre som b…

HQ skal bevares

Headquarters er et enestående spillested som ingen andre i Aarhus. Aarhus var europæisk kulturhovedstad, det arv bør bevares - bevar HQ!

Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult

At fjerne drifttilskudet til Teater Katapult er af mange grunde en meget dårlig ide. Dels er besparelsen minimal og dels er det , som i realiteten vil betyde lukning et meget stor …

HQ

Head Quarters er et uundværligt sted for Aarhus. Muligheden for at optræde og se oprædender som ikke har publikum til større venues er helt afgørende for at Aarhus musikliv bliver …

Bevar kulturlivet - luk ikke HeadQuarters

Luk ikke for mere kultur i Aarhus. HeadQuarters er et særligt sted med stor betydning for mange, derfor må det bevares.

Headquarters

Headquarters er utrolig vigtig i det opblomstringen aarhusianske kulturmiljø. Please please gå ikke i Thyssens fodspor, det tog 15 år at bygge op igen.

Stop lukning af HQ

Der er så mange andre muligheder for at spare penge. Det kan umuligt gøre godt for noget at fjerne et af byens hyggeligste spillesteder!

Stop lukning af HQ

Der er så mange andre muligheder for at spare penge. Det kan umuligt gøre godt for noget at fjerne et af byens hyggeligste spillesteder!

Headquarters og Bora Bora må bestå

HeadQuarters og Bora Bora har bidraget utrolig meget til kulturen i vækstlaget, og bygningerne, der danner rammer for disse institutioner, har en central rolle i kulturlivet i Aarh…

Headquarters og Bora Bora må bestå

HeadQuarters og Bora Bora har bidraget utrolig meget til kulturen i vækstlaget, og bygningerne, der danner rammer for disse institutioner, har en central rolle i kulturlivet i Aarh…

Hvad er fattigdom?

Jeg tilslutter mig de entydige svar: stop med at spar. Faktisk bliver vi fattigere, hvis HQ & Bora Bora ikke længere er.

HQ

HQ is a cultural center, brings so much to the city! It mist remain open

Kulturbesparelser

Vi vil have mere kultur i Aarhus, ikke mindre!

Luk ikke HQ

Lad være at lukke noget, som samler et relativt stort kuld af unge mennesker til musik som i gamle dage og et fristed fra alle de andee “normale” klubber.

Ang. lukning af Headquarters (HQ)

Headquarters er fuldstændig enestående og nødvendig for kulturen i Aarhus' undergrund. HQ og Bora Bora giver plads til kulturelle tiltag, som ikke har plads andre steder. En luknin…

Luk ikke Hasle Bibliotek

Hasle bibliotek er et vigtigt rum for borgerne at mødes og opleve kultur i deres nærområde. Det er langt fra en mulighed for alle at tage til Gellerup eller Åby bibliotekerne og en…

Luk ikke HQ

Lad være at lukke noget, som samler et relativt stort kuld af unge mennesker til musik som i gamle dage og et fristed fra alle de andee “normale” klubber.

Stop lukningen af Headquarters

Aarhus bliver lige så langsomt tømt for vækstlagskultur og vækstlagsscener, og det bidrager desværre til, at Aarhus Kommune simpelthen bliver mere kulturfattig. Headquarters er en …

HQ

Jeg ønsker ikke, at Headquarters lukker

Lukning af Egå Kombi-bibliotek

En lukning af Egå Kombi-bibliotek vil få stor indgriben i mine 3 børns liv. De er flittige brugere og læsningen hjemme støtter deres kraftigt deres evne og lyst til at læse generel…

Lukning af kulturinstitutioner

Som beboer i Aarhus nyder jeg godt af, at vi har en masse kulturelle tilbud, herunder HQ. En reduktion heri kan ikke undgå at gå ud over det kulturelle liv i byen. Dette vil ikke k…

Lukning af HeadQuaters

HQ er et vigtigt samlingspunkt for kulturen i Århus - især for nye og upcoming kunstnere. Det ville være et kæmpe tab for Århus' kulturliv, hvis det lukker.

Nedlukning af headquarters

Århus som musikby er efterhånden så presset grundet nedlukninger af de mindre spillesteder hvilken på ingen måder fremmer udviklingen af nye kunstnere da vejen til at få sit materi…

HQ skal bevares

Der skal ikke lukkes flere spillesteder i Århus.

Bevar HQ!

HQ skal bevares, da det tilbyder et uundværlig alternativ til Aarhus' kultur- og natteliv.

Headquaters

Stop nu for en gangs skyld med at lukke noget ned, som støtter op omkring kultur i byen - det er brug for steder som Headquaters

Lukning af HQ

Helt igennem idiotisk idé at lukke en kultur institution som HQ. HQ hjælper til at opretholde musikalsk kvalitet og giver rum til at nye bands fra Århus kan spille koncerter. At …

Stop nedrivning af HQ

Headquarters er en vigtig del af Aarhus' musik- og kulturfællesskab, og det ville være en stor fejltagelse at spare stedet væk. HQ spiller en vigtig rolle i bibeholdelsen af det bl…

Lukning af headquarters

Hej lad endelig vær med at fjerne en institution som bidrager så godt til upcoming kunstnere fra miljøerne her i Aarhus og ungdomsscenen. Det er desuden et glimrende sted for folk …

Nedrivningen af HeadQuarters

Jeg synes det er så utroligt tydeligt efterhånden, at det er de store virksomheder der driver Aarhus. Det er en forfærdelig ødelæggende tendens der er for tiden, hvor kultur instit…

Kommunens forfærdige forslag om at lukke HeadQuarters

Aarhus er en studieby. Vi er jo interesserede i at lokke en masse studerende og fremtidens arbejdere til byen, men ingen unge gider Aarhus, hvis I dræber kulturen, og det gør I vit…

HeadQuarters

HQ er en essentiel del af det musikalske vækstlag i Aarhus. Det er også en essentiel del af kulturmiljøet. Det er et sted som tør tage chancer og præsentere mangfoldige og ikke-eta…

Lukning af bibliotek Sølystskolen

Nej til lukning af bibliotek‼️‼️‼️‼️ Det vil være et stort tab at lukke bibl på sølystskolen både for børn og voksne i Egå / Skæring området Mvh

En fejl at lukke HeadQuarters

Det ærgrer mig, at kulturlivet på HeadQuarters straffes som led i denne spareplan, og det ville klinge hult, at Aarhus fortsat brander sig udadtil som en by, der værner om kultur, …

Lukning af bibliotek Sølystskolen

Nej til lukning af bibliotek‼️‼️‼️‼️ Det vil være et stort tab at lukke bibl på sølystskolen både for børn og voksne i Egå / Skæring området Mvh

Kommunens horrible ide at aflive HQ

Det er en rædsom ide og et totalt nederlag for Kulturlivet i vores by at kommunen så meget som overvejer det her. Som om det ikke stod grelt nok til i forvejen på den front.. Det e…

Bevar HQ

Det ville være fuldstændigt urimeligt at lukke Headquaters. En kæmpe skandale. Det er i ingens interesse - bevar nu nogle af de ting, der gør Århus fedt.

Bevar HeadQuarters og støt vækstlaget i dansk musik!

Det ville være et kæmpe tab for både den aarhusianske og danske musikscene, hvis HeadQuarters sættes på gaden. Jeg udtaler mig både privat- og musikbrancheperson, da jeg mener at s…

HQ beriger kulturlivet

HeadQuarters er et vigtig vækstlag for musikere i Aarhus. Uden disse steder ville kulturlivet være fattigt.

Stop nedlukningen af HeadQuarters

Jeg anmoder på det kraftigste om at Århus Kommune stopper nedlukningen af HQ og bevarer spillestedet, som i mange år har fungeret som springbræt for unge musikere i vækstlaget. HQ …

Flytning af Dansescenen Bora Bora

Det er jo skrækkeligt, at man nu så åben lyst og desperat går efter at skære i kulturen så voldsomt i de kommunale budgetter. Og at den nu foreslåede udflytning af Bora Bora bero…

Kan vi seriøst kalde os kulturby, hvis vi afliver HQ og Katapult?

At aflive HQ og Katapult er en totalt falliterklæring og et tegn på, at Aarhus igen igen går på kompromis med sin identitet som kulturby. Langt størstedelen af byens befolkning er …

Lukning af Headquarters

Headquaters er en vigtig del af kulturlivet i Århus og giver ingen mening af fjerne !! I vil lukke for et kæmpe kulturrigt sted hvis i gør dette Og Aarhus Kommune promovere…

Bevar bygning Bygning C på Brobjerg Skolen og HeadQuarters

HeadQuarters (HQ) spiller en vigtig rolle i det århusianske musik- og kulturliv. Som et af de mindre spillesteder i byen har det en vigtig funktion for det århusianske vækstlag. He…

Lukning af HQ

Få steder i Århus er der plads til græsrødderne i musiklivet. Men HQ er sådan et sted. Utallige unge musikere har kunne afprøve materiale, opbygge erfaring, netværke og udvikle på …

Nedlukning nedrivning af musikstedet Headquarters

Hej, jeg vil hermed gerne bede høringsnævnet om at stoppe planerne for nedrivningen. Mange unge mennesker der ikke dyrker sport bliver en slags hjemløse såfremt deres highlight, de…

BoraBora, Katapult og HeadQuarters er essentielle for kulturets vækstlaget i Aarhus

Kulturvækstlaget i Aarhus er dybt afhængigt af de små scener, og er i sig selv grundlaget for at Aarhus fortsat kan gøre sig relevant på national og international basis indenfor ku…

Tænk jer grundigt om

En særlig bygning husende det mest hjertevarme og ordentlige dansested i Aarhus. Læg dertil koncerter i diverse nichégenrer, som ikke passer ind på de store venues i Aarhus. Det vi…

HeadQuarters

At fjerne HeadQuarters for at spare penge lyder helt forrykt. Al kultur i Aarhus er snart forsvundet, kommunen fokuserer udelukkende på at at vælte gamle bygninger i midtbyen, så p…

Headquarters

Aarhus har et unikt kultur- og natteliv, som headquarters i høj grad bidrager til. Headquarters gør byen direkte mere attraktiv for tilflyttere og udenlandske studerende, en stor v…

Headquarters laver et godt kulturliv

I må altså tage jer sammen Aarhus. HeadQuarters er et symbol på Aarhus, og I sparer ikke en skid på at fjerne det. I tjener derimod på at have det fordi så har folk lyst til at bo …

Stop nedrivning af HeadQuarters

HeadQuarters er et meget vigtigt spillested for vækstlaget i Aarhus og omegn. Som samarbejdspartner med HQ har det været muligt at præsentere mange nye artister for et bredt, engag…

Bevar kulturen!!!

Vi kan ikke miste HQ og Katapult. Stop afskaffelsen af kultur i Aarhus!

Bevar HeadQuarters <3

Headquarters skal bevares for et mere rigt kulturliv med mangfoldighed og åbensindethed. Det er et unikt sted, som ikke kan undværes <3

Bevar HeadQuarters

Spillestedet HeadQuarters i sin nuværende form er en af byens vigtigste kulturinstitutioner. En katastrofe hvis det lukker.

Kultur

Vi mangler kultur over alt. Headquater levere.

Stop kommunens aflivning af Aarhus kulturliv

Jeg har spillet og optrådt mange gange på headquarters. Det er et af de absolut stærkeste scener i Aarhus, og nu står de til som så mange andre at havne i Aarhus kultur-guillotine,…

En fejl at straffe vækstlaget og nichegenrerne i sparerunde

Jeg blev super ærgerlig over at læse at man har planer om at lukke HeadQuarters som en del af spareplanen for Kulturområdet. HeadQuarters har opbygget sin helt egen profil som …

STOP

Stop med at rive de flotte gamle bygninger ned!

Nu må i stoppe

Med mængden er kultur-goldt og dyrt massebyggeri, der er blevet hamret op i bybilledet, siden jeg flyttede til Aarhus for et par år siden, har jeg absolut ingen forståelse for denn…

Bevar HQ

Jeg flyttede tidligere på året til denne smukke by og blev hurtigt forelsket i HQ scenen! Klart den mest intime scene jeg har oplevet, og jeg har lige siden drømt om selv at stå på…

Bevar nu HQ

HeadQuarters betyder så meget for så mange af os. Det er det bedste sted i Aarhus både som natklub og spillested. Det er det sted, vi altid tager hen, da der ikke er noget, der e…

Bevar HQ

En af de få alternative musikperler som Århus har tilbage.

Nej tak til lukning af HQ

Skal Aarhus bevares som kulturby? Så bliver det et stort nej tak til lukning og nedrivning af HQ. Vi har brug for steder som HQ, hvor det knap så polerede kulturliv trives. Der er …

Headquarters

Jeg protesterer mod, at Headqaurters skal spares væk. Den plan skal droppes. I stedet kan kommunen med fordel droppe den kostbare og skadelige udvidelsen af havnen, som ingen allig…

Bevar HQ

HQ er et vanvittigt vigtigt kultursted i Aarhus. Her er der plads til vækstlagsmusikken - hvis ikke vækstlagsmusikken har nogen steder at spille, er der ingen kultur i fremtiden. D…

HQ, Teater Katapult og andet kultur - SKAL IKKE SPARES VÆK

Vi bliver nødt til at bevare små spillesteder, teatre og kulturoplevelser i aarhus! Det er her de unge finder plads, her de små kan udfolde sig og blive store, her hvor dem der ikk…

Mulig lukning af Teatret Katapult

Kære Aarhus Kommune Teatret Katapult kan bestemt ikke undværes i Aarhus og på Godsbanen!! Venlig hilsen Johs Thorst/poet

Aarhus kan ikke mangle Headquarters

Det var slemt nok at vi mistede Tape, men vækstlagsmusikken har simpelt og enkelt brug for de små spillesteder som tror på de musikere og acts, som driver undergrunden. Headquarter…

Stop nedrivning af HeadQuarters

Det ville være fuldstændig absurd at rive sådan en fantastisk perle i aarhus ned. Sidste gode dansested tilbage i byen! Bevar kulturen, bevar HeadQuarters!

Lukning af HQ.

Det er som om alle små alternative spillesteder er en torn i øjet på magthaverne - ved De ikke bedre. Hvis man gennemfører lukningen af HQ. bliver Aarhus igen fattigere på kulturom…

Bevar kulturen, bevar HQ!!

HQ er hjertepunktet for århus kultur liv! det et sted som kan rumme de fleste og vil gøre alt for folk får en god dans eller en god slutning på en bytur. Ved at lukke HQ er det sam…

Bevar HeadQuarters!

Som indfødt Aarhusianer på 38 år, og som musiker/musiklærer i Aarhus vil jeg mene jeg har fingeren skarpt på pulsen ift musik og ungdomsliv. Du finder ikke et sted i byen som samle…

Bevar Headquarters

Nej, nu må det simpelthen stoppe. Headquaters er et anker i Jylland og I Danmark. Det er et sted, hvor folk fra mindre byer kan finde grobund i en større. Et springbræt, hvor små b…

Bygning C nedrivelse

Please, ik’ riv bygning C ned, og derved kvæle headquarters. Aarhus kommune har i forvejen ødelagt nok kultur i Aarhus, som fx. Godsbanen og havnen. Tag jer sammen og lad dog Aarhu…

Stop nedrivningen

Det er vigtigt at bevare kulturelle perler som Headquarters, der får unge og voksne til at samles i musikken og i fællesskabet. Der er ikke lignende alternativer i byen, og jeg syn…

Stop nedrivningen

Det er vigtigt at bevare kulturelle perler som Headquarters, der får unge og voksne til at samles i musikken og i fællesskabet. Der er ikke lignende alternativer i byen, og jeg syn…

Bevar HQ

Bevar HeadQuarters. Punktum.

Lukke HQ ?

Jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen da jeg læste dette, HQ er en gave for Århus især hvis man elsker at danse. Århus bliver så fattigt uden dette frirum.

Undlad nedlukning af HeadQuarters

Bevar de små spillesteder i Aarhus. De er vigtige for kulturen.

Bevar HQ!

Det ville være et kæmpe nederlag får den Århusianske undergrundsmusik, hvis HQ lukkede. Det burde Århus som “kulturby” også kunne se. Om noget, har vi brug for flere steder som HQ!

Bevar Headquarters

Stop nedrivningen af kulturen og sjælen i Aarhus! Vi har i forvejen mistet alt for meget af Aarhus, til masseproduktionen af dyre lejeboliger. Nu må det stoppe, ikke også kultur…

HEADGQUARTERS

Jeg har boet i Århus i 5 år, og har brugt Headquarters, både som koncertsted, men også som dansested. Det er en perle væk fra resten af byen, der har givet et safespace for mange, …

Ingen støtte til Teater Katapult

Hvad er det for et overraskelsesangreb I bare lige finder på? Hvorfor lukker I kulturen som bidrager så meget til Århus

Luk ikke HQ og andre vigtige kultur perler

Hvis Århus kommune, vil sikre god trivsel blandt ung mennesker, skal i ikke lukke, påvirke eller rive nogle af de vigtige kulturelle mødesteder ned. Tænk jer om og genoverveje jere…

Bevar HQ!

Bevar Aarhus kulturliv - bevar Headquarters!

Bevar HQ

Headquarters er det varmeste og dejligste sted at danse, høre koncerter og møde nye mennesker. Desuden bidrager det med diversitet - både musikalsk og i sin rummelighed - på den aa…

Lad HeadQuarters STÅ!

Aarhus er en kulturby! Men hver gang vi river ned og bygger nyt op - mister vi en del af den charme og identitet som Aarhus besidder. Det er ikke den historie Aarhus skal have - la…

Nedrivning af HeadQuarters

Hej, Aarhus Kommune. Nedrivningen af spillestedet HeadQuarters er en stor fejl. HeadQuarters er et spillested som tiltrækker folk fra nær og fjern. Jeg bor i Holstebro, og på t…

Headquarters og Katapult

Bevar Headquarters I må ikke lukke et så vigtigt kulturelt samlingspunkt som Headquarters. Stedet betyder utroligt meget for unge som gamle og for det kulturelle vækstlag. Katapu…

Det varme lavloftet aarhusianske hjerte må banke videre!

Det er uhørt at se et spillested / kulturelt samlingspunkt som HQ få kniven når jeg sjældent har oplevet så velbesøgt og elsket et sted. Spillestedet favner alt det skæve men stadi…

Stop nedrivningen af perlerne

Kan det virkelig passe, at kulturbyen Århus nu kun skal bestå af de store giganter såsom Train og VoxHall? Jeg flyttede til Århus i sin tid pga personligheden i byen, musiklivet, d…

Lad Headquarters og bygning bestå

Jeg er - desværre - ikke længere borger i Aarhus. Efter i alt 12 år i byen flyttede vi i år, blandt andet pga. huspriserne. Men jeg har i mine år i Aarhus haft stor glæde af Headqu…

Bevar HQ

HQ er et af de bedste steder i Aarhus hvor man se upcoming musik, få en god øl eller drink til en god pris. De ville være en katastrofe ikke at tilbyde dette til fremtidens unge og…

Bevar HQ

Aarhus har som "kulturby" brug for flere steder som HQ og IKKE færre!

Bevar Bora Bora på Brobjergskolen

Hvis et ambitiøst kulturliv skal kunne udfolde sig i Aarhus Kommune, har kunstarterne også brug for de rette betingelser. Bora Boras danseproduktioner har brug for tilstrækkeligt m…

Bevar HQ

Som studerende inden for de kunstneriske fag, er det skræmmende hvor meget der konstant bliver sparet på kulturen i Danmark. Århus har god historik for at være en kulturby, og det …

Flyt ikke BoraBora!

BoraBora er pt Danmarks eneste etablerede scene for samtidsdans i større skala. Borabora har et unikt internationalt netværk, og er med til at sætte Danmark på verdenskortet indenf…

Lukning af kulturinstitutioner

Det er helt grotesk at lukke mere kultur i Århus, som ellers brander sig selv i sådan grad, med at være kultur hovedstad 2017. Lad os nu bevare vores musik rum, vores frirum, vores…

HQ skal IKKE nedrives

Headquarters er ikke bare vigtig for kulturlivet i Aarhus. Den er bydende nødvendig for unge musikere, upcoming bands og det kulturliv der kommer til at skabe fundamentet for fremt…

Bevar HQ

Det ville være et kæmpe nederlag for undergrunds musikken og upcoming scenen, at rive HQ ned. Jeg har spillet der flere gange (inklusive Hugo Helmigs første koncert) Hvis det spi…

Closing of HeadQuarters

As an amateur musician, it was my dream to play on Tape. That was closed down. I changed it to my second best, which is HeadQuarters. Now it might be closed now. I am terribly sorr…

Bevar Headquarters

I må ikke lukke et så vigtigt kulturelt samlingspunkt som Headquarters. Stedet betyder utroligt meget for unge som gamle og for det kulturelle vækstlag

2017 er længe siden ...

... men når vi går rundt på byens fortove er det stadig støbt ned i fliserne at vi var kulturby for blot 5 år siden. Var det bare et hult PR-stunt? Kan det virkelig passe at vi på …

Pres ikke kulturen ud

Kære kommune. Efter en lang og sej omgang corona, virker det helt uoverskueligt at disse spareforslag skal rammes vores kultur- og børneliv. Please, tænk jer rigtig godt om og lad …

Frivillighedens værdi

Siden 1993 har jeg mere eller mindre aktivt været en del af et mindretals frivillige kamp for den skæve kultur, og knoklet for koncerter, der ikke automatisk sælger billetter nok t…

STOP NEDRIVNINGEN AF HQ

HQ er et vigtigt samlingspunkt for kulturlivet i Aarhus, det har det været de sidste 12 år og vil forhåbenligt været det de næste 12. Herudover har vi en ungdomsgeneration de døjer…

Nedrivning af Århus kultur

Stop nedrivning af Århus’ fantastiske kultur! Headquaters er et af mange fede kulturelle samlingspunkter - og det skal vi vedholde!

HQ

Tåbeligt, at fjerne et sted der er så velbesøgt og giver SÅ meget musikkultur og liv til byen. Aarhus Kommune, DET er en OMer.

I må ikke lukke headquarters!

Det er en perle i bylivet!!! Please ikke luk stedet!

Bevar HQ

Bevar HQ, Der findes ikke et tilsvarende i Århus. Der altså ikke gode alternativer og derfor vil det gå hårdt ud over de mennesker der elsker at komme der.

Bevar Head Quarters

Jeg håber at der i spareplanen vil blive taget hensyn til kulturlivet, som head quarters i høj grad bidrager til. Både som spille sted og i nattelivet spiller HQ en stor og unik ro…

Stop nedrivning af Headquarters.

Jeg tilslutter mig udsagnene om, at en nedrivning af dette kulturelle samlingspunkt, vil begrænse mange kreative aarhusianeres plads at udfolde sig på. Det er et fantastisk sted fo…

Nu må det holde op!

Har flere gange spillet på HQ i et lokalt band og kommet der utallige gange om natten og danset. Det vil - ikke kun for os i slut-tyverne som elsker at komme der - være en kæmpemæs…

Headquaters

Stop nedrivningen af Headquaters!!!!

NEJ TAK til at spare på kulturlivet!!!

Absolut nej tak til at lave besparelser på kultur-området i Aarhus. En del af det dejlige kultur- og socialliv blev allerede ødelagt, da halvdelen af Godsbanen blev jævnet med jord…

Teater Katapult

Det kan godt være I tænker at lave en besparelse på Teater Katapult, men det er fuldstændigt absurd at træffe en beslutning på både Katapult og Bora Bora 's vegne, når man ikke har…

Musikskolen omlægning af solotimer til fællestimer

Jeg mener den planlagte omlægning af undervisningstimer er helt fejlvurderet. Der står i sparekataloget at mange elever ser soloundervisningen som et supplement og jeg er stærkt ue…

Bevar HQ

Lad nu være med at slagte kulturen og rive Headquarters ned for ussel mammon. Århus er kulturfattig nok i forvejen.

Lukning af FO Ungdomsklub Malling

Kære beslutningstagere Som mor til en ung pige, der bruger FO Malling Ungdomsklub 3-4 gange om ugen, er jeg oprigtig bekymret over, at FO klubtilbuddet i Malling by skal lukke. Ve…

Er der en (stads)arkitekt til stede?

Det ville være en katastrofe, at rive de fine bygninger ned, som rummer HeadQuarters og Bora Bora. Hvis man river de bygninger ned, og bygger noget nyt, er der intet til at bry…

Lukning og nedrivning af HeadQuarters

Det er set og sket så mange gange før… Idealisme og vækstlag bliver revet ned, tromlet fladt og erstattet af noget meget finere, der kan appellere til de bredere og gerne mere køb…

Nedrivning af HQ

HQ skal IKKE rives ned, hvorfor skal de hyggelige spillesteder altid ligge under for kommunernes sparekniven. Det er det hyggeligste der findes , spillesteder som HQ

Bevar HQ

Lad os ikke fjerne en af de sidste Aarhus spillesteder for upcoming musik.

Bevar HQ!

Jeg elsker Headquarters! I må virkelig ikke nedrive denne kulturelle perle! Det er et helt særligt sted som ikke ligne nogen andre. Det vil decideret være et knivstik i en del af A…

Bevar Headquarters!

Stop nedmontering af kulturen! Bevar Headquarters i Århus! Der ER andre muligheder!

Stop nedrivningen af HQ

Stop nedrivningen af HQ. Samtlige større Jydske byer ville ønske de havde sådan et mangfoldigt, positivt og seriøst kultur tilbud til deres borger

Nedrivning af HQ

At rive HQ ned uden at have en plan for hvordan man kan videreføre stedet er hul k hovedet. HQ er en institution i Aarhus og samtlige større Jydske byer ville ønske de kunne have s…

Stop nedrivning af HeadQuarters

Aarhus kommune. Det gør I bare ikke! HeadQuarters skal bevares. Det er ikke bare mit men flere af mine venners yndlingssted at tage i byen. Hvis HQ bliver lukket ned sender I alles…

Lukning og nedrivning af kulturinstitutioner

Nedrivning af de gamle bygninger i Aarhus efterlade ar i bybilledet, og byen har i forvejen mange åbne sår grundet nedrivninger med besparelse som undskyldning. Besparelser på byen…

Bevar HQ

Det er et alt for vigtigt og betydningsfuldt sted for rigtig mange mennesker samt kulturlivet som helhed. Fjerner man HQ, fjerner man en del af hjertet af Aarhus.

Nedrivning af Headquarters

Lad da lige vær med at rive det ned, tak.

Nedrivning af Headquarters

Lad da lige vær med at rive det ned, tak.

Headquartes

Lad da lige vær med at rive det ned, tak.

Headquarters lukning

STOP nedrivningen af de bedste kultur steder i byen! Bevar HQ!!

I MÅ IKKE RIVE HEADQUARTERS NED, MIT ANDET HJEM OG FAMILIE

Kære Aarhus Kommune. Det gør mig meget bedrøvet at høre at i overvejer at rive Headquarters ned, samt Bora Bora. Folk der kender mig, kender min kærlighed for Headquarters. For…

Nedrivning af kultur

At nedrive lokationer, hvor kultur i Århus spirer på initiativ af ildsjæle, hvor man finder ligemænd i kulturmødet og særlige, unikke kulturoplevelser, der ikke er en del af kultur…

Bevar HQ!

Nedrivning af HQ ville være et fatalt slag mod undergrunds-musikkultur i Aarhus. En lige så tilgængelig og intim scene findes simpelthen ikke - det er et sted med en helt særligt …

Nedrivning af kultur

At nedrive lokationer, hvor kultur i Århus spirer på initiativ af ildsjæle, hvor man finder ligemænd i kulturmødet og særlige, unikke kulturoplevelser, der ikke er en del af kultur…

HeadQuarters

Bevar HeadQuarters

Bevar HQ og Bora Bora

Det er nogle af de allervigtigste steder i byen! Så meget godt udspringer derfra! Det kan simpelthen ikke være med fornuften i behold at man vil ødelægge noget så godt og velfunger…

Stop nedrivning / lukning af Headquarter

Stop planerne om lukning / nedrivning af Headquarter, der er et hyggeligt alternativ til store spillesteder og højkommercielle barer langs åen. HQ dækker et segment af Aarhus’ natt…

Stop nedrivning / lukning af Headquarter

Stop planerne om lukning / nedrivning af Headquarter, der er et hyggeligt alternativ til store spillesteder og højkommercielle barer langs åen. HQ dækker et segment af Aarhus’ natt…

Bevar kulturen!!

Aarhus vil ikke være det samme uden HQ. Det er et fantastisk samlingspunkt for musik og den aarhusianske kultur vi alle elsker<3

HeadQuarters

Jeg havde en følelse af at det var et hyggeligt lille sted, som gav en musikalsk oplevelse jeg ikke har prøvet for. Det tydeligt at se at der var mange der kom der ofte og kendte h…

Stop Nedrivning af HQ

Det er tæt på det eneste sted i kultur og nattelivet som ikke er en Rekom kopi butik. Et sted hvor man kan opleve noget unikt i byen og inde for meget trygge rammer. Set i lyset af…

HQ må ikke lukkea

HQ er en sand perle midt i Aarhus. Det er et alternativt spille og musik sted til de, som synes at de øvrige barer, Aarhus ellers tilbyder, er mainstream eller ligner hinanden. For…

Headquarters and surrounding arts bldgs

I am an American who frequents Headquarters and also performs there and I also socialize there. There isn’t another venue that provides the level of safety, high quality music cont…

Bevar HeadQuarters!

Stop den nedrivning af kultursteder og lad dem blomstre i stedet. Stop jer selv og bevar Headquarters som den er!

Bevar HQ og Bora Bora

I 2017 blev Aarhus kåret som europæisk kulturhovedstad, men siden da er det gået ned ad bakke. Der bliver revet gamle bygninger ned i flæng, for at bygge nyt der giver profit til k…

Bevar nu noget kultur.

Bevar HQ. Aarhus kommune bliver nødt til snart at stoppe med at gå efter kulturlivet. Det kan ikke passe, at det skal gå ud over, alle de steder, som samler folk, som giver varme,…

STOP!

Det giver ingen mening at fjerne spillesteder, lukke biblioteker, fjerne støtte teater og til idrætsforeninger osv. Disse ting giver aarhusianerne glæde og kulturelle oplevelser år…

Bevare HQ!

Vi har brug for et sted som HQ i Aarhus! Vi skal ikke have alt det nye og fine! HQ er et sted for alle!

Det er hul i hovedet at lukke Hasle Bibliotek

Det virker fuldstændig hul i hovedet at lukket et aktivt bibliotek, der bidrager positivt til integration i en i forvejen udsat bydel i Aarhus. Hasle Bibliotek tilbyder, forude…

Bevar HQ

HQ skal bestemt ikke rives ned! Det er et af de fedeste steder i Århus, og det skal det gerne blive ved med at være!

HQ

A lukke er sted som Hq, som er et privat ejede firma, der går mere for rock musik talenter fra Jylland end alle de “foreninger” som Århus politiker bestemme alt for meget over. De…