Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hårup ungdomsklub HUK spareplan

Høringsvar fra Hårup ungdomsklub (FO)
Vi som medarbejdere i Hårup ungdomsklub er bange for, hvad der vil ske med de unge, hvis ungdomsklubben lukker her i byen? Vil lukningen resultere i mistrivsel, og dermed mere ballade i nærområdet, som man blandt andet ser i byer som Hadsten? Det tror vi som medarbejdere med op til 20 års erfaring i arbejdet med de unge.
Det største problem her i området er en kæmpe mangel på alternativer for de 14-18 årige. De unge har behov for et trygt sted, hvor de kan være sammen på egne præmisser, og har mulighed for at spejle sig i forskellige positive rollemodeller. Vores klub tilbyder et sted for de unge af være 4 aftenener om ugen, hvor de har mulighed for at udvikle sig socialt samt tilegne sig viden og praktiske færdighederne uafhængig af baggrund. Vi favner bredt blandt de unge, både geografisk og socialt, og der er plads til alle.
Vi anser ikke de af Aarhus kommune forslåede alternativer, herunder gadeidræt i Aarhus, som et realistisk alternativ for de unge her i vores lokalområde. Ved at lukke klubben, vil man afskære en stor del af de unge fra området i at tage aktiv del i det sociale fællesskab som eksisterer i klubben på nuværende tidspunkt.
Herudover virker det som en katastrofe, at man fra Aarhus kommunes side vil fjerne varme hænder fra de små lokalområder, hvor alternativerne i forvejen er få, i en tid hvor unges mistrivsel er et aktuelt emne. Det er derfor uhørt, at Aarhus kommune nu vil modarbejde de tilbud som netop har til formål, at fremme den generelle trivsel blandt de unge.
Flere alternativer = bedre trivsel = en lysere fremtid.
Dette høringssvar er fremført af Søren Fischer, som har mere end 20 års erfaring med arbejdet i Hårup ungdomsklub, samt resten af medarbejderstaben.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Fischer

Indsendt

17/11/2022 20:58

Sagsnummer

HS0172640

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44