Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af FO-klubber

Høringssvar fra FO-Klubben Nydam - Århus Nord.

Det vil være en kæmpe forringelse for de unge menneskers ungdomsklub-tilbud, hvis alle 17 FO-klubber i Århus Kommune lukkes! Specielt i en tid hvor flere undersøgelser viser at mange unge mistrives.
I nogle områder i Århus Kommune vil lukningen af FO-klubberne ramme endnu hårdere, da FO-klubben er det eneste tilbud for de unge mennesker.

I forbindelse med sparekataloget og forslaget om at lukke alle FO-Klubberne, står der bl.a. at: ”Konkurrence om de samme børn, da FO-klubberne og de kommunale klubber retter sig mod samme målgruppe og til dels overlapper geografisk og i indhold”

Det kan vi slet ikke genkende!!! Vi har ingen konkurrence om de unge, men tværtimod et fantastisk samarbejde med den kommunale ungdomsklub(Ungdomsklubben Nydam).
Visionen med vores samarbejdet har altid været at skabe et ungemiljø på tværs af de to forskellige klubber og medlemstyper. Tanken har været at skabe et miljø hvor de unge, uanset hvilken klub de er medlem af, føler sig som en del af et udviklende ungemiljø.
Vi har skabt et fælles ungemiljø, hvor langt de fleste medlemmer både er medlem af FO og FU. Sammen har vi taget ansvar for hinandens område, som vi ser som en styrke frem for en konkurrent. Vi har fundet en balance i, hvordan vi som personale taler om det fælles ungdomsklubtilbud, frem for at tale et tilbud op og det andet ned og vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan medlemsantallet udvikler sig i de to klubber, så der ikke bliver en skævvridning klubberne imellem.
På vores åbningsaftener er der både medarbejder fra FO-klubben og FU, hvilket gør det nemmere at lave ture og aktiviteter ud af huset for små grupper af medlemmer og stadigvæk holde klubben åbent. Ligeledes muliggør dette et særligt fokus på områdets udsatte og sårbare unge. Samarbejdet med FU gør bl.a. at vi sammen kan tilbyde tre åbningsaftener frem for kun to og vi er heller ikke så sårbar mere ved sygdom i personalegruppen, som før hen gjorde at vi måtte lukke nogle aftener.

I stedet for at lukke FO-klubberne, ønsker vi i stedet nogle visioner omkring samarbejdet imellem FO-klubber og FU-området i Århus Kommune. Vi arbejder med den samme aldersgruppe, så der burde være nogle fælles mål og visioner for at udvikle et attraktivt ungemiljø.
Specielt i de områder hvor der både er en FO-klub og en kommunal ungdomsklub kunne vi godt ønske os at der var et mere forpligtende samarbejde. Det forpligtende samarbejde skal sørge for at klubberne kan drage fordel af hinandens ressourcer og der med skabe det bedste tilbud for de unge.

Det forpligtende samarbejde skal sørge for at klubberne kan drage fordel af hinandens ressourcer og dermed lave det bedste tilbud for de unge.

En lukning af FO-klubberne betyder helt konkret at de unge mennesker i vores lokal område mister en aften, så åbningstiden går fra tre aftener ned til to aftener om ugen. FU har hverken timer eller personale nok til alene at kunne holde åbent 3 aftener om ugen. Så de unge mennesker mister en 1/3-del af deres tilbud. Derud over frygter vi at der bliver færre medlemmer i ungdomsklubben, da det eneste tilbud der vil være tilbage er er langt dyrere end det FO-klubberne kan tilbyde og dermed vil flere af de unge mennesker fravælge det kommunale ungdomsklub.

FO-Klubben Nydam har 60 medlemmer og 3 ansatte.

På vegne af FO-Klubben Nydam's bestyrelse og personale.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kim Pedersen

Indsendt

17/11/2022 21:17

Sagsnummer

HS7730073

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44