Gå til hovedindhold

Høringssvar

Hasle Bibliotek

Høringssvar til Aarhus Kommune vedr. forslaget om lukning af Hasle Bibliotek:

Aarhus Kommune har vist svært ved at se vigtigheden af at dele sol og vind – læs: ressourcer – ligeligt. Vi har her i Finnebyen oplevet det flere gange: I 1990, hvor der også var en sparerunde, nedlagde man vores daværende lille Finnehus-bibliotek og en stribe andre. Vi kunne ellers dokumentere, at udlån pr. personaletime, 17,9, var højere end nogen andre steder, at huslejen var lavere end alle andre steder, osv. Vi mistede det, for i 8210 bor der ikke så mange velhavende og indflydelsesrige mennesker som i Højbjerg, Risskov og Aaby, som selvfølgelig fik lov at beholde deres dyre biblioteker. Området her bugnede i forvejen ikke af ’kulturel kapital’ og nu trådte man os så endnu længere ned.

Og nu gentager historien sig så. Karl Marx mente at sådant skete ”den ene gang som tragedie, den anden gang som farce”; det farcemæssige må her være, at den planlagte lukning er så diametralt modsat alt, hvad Aarhus Kommune hævder at ville stå for, kulturelt, socialt og dannelsesmæssigt. Herom senere i den tekst, jeg har valgt at citere til sidst.

Hasle Bibliotek:
- er enormt vigtigt for os som familie. Vi bruger det endog meget flittigt. Og det samme gør både børn, unge,’voksne’ og pensionister fra Finnebyen.
- er et vigtigt samlingspunkt, der skaber og styrker mangfoldige fællesskaber på tværs af mange forskellige boligkvarterer: Kalenderkvarteret, det centrale Herredsvang, Finnebyen m.m.fl.
- bidrager til at skabe tryghed i et område, der blandt meget andet også har været præget af bande-aktivitet, omend også med tråde til kulturen: F.eks. var det lige bag biblioteket, at Yahya Hassan en gang skød en mand i benet.
- spiller en vigtig rolle for sprogudviklingen i et område med mange børn med dansk som andetsprog. Der foregår mentorarbejde, lektiestøtte m.m.m., som andre også har skildret.
- fungerer i samarbejde med Kulturhus Herredsvang, og tilsammen udgør de en fornem basis for udvikling, samarbejde, læring og dannelse.

At forestille sig, at vi blot kan tage til Gjellerup eller Aaby, er illusorisk: Rigtig mange af brugerne er børn og pensionister, som ikke bare bevæger sig mange kilometer væk for at hente en bog. Og det er lidt sjovt, at kommunen forestiller sig dette, samtidig med, at den busrute, linje 22, som man i givet fald kunne benytte, planlægges nedlagt. Til fods vil turen til Gjellerup Bibliotek tage 45 minutter, og med bus plus gåben (1,5 km) 25-30 minutter. Tilsvarende vil en gåtur til Aaby Bibliotek vare 35-40 minutter, og med bus plus gåben (2,1 km) en god halv time. Og så skal man vel også hjem igen...

Søren Kløjgaard, fhv. bibliotekar på Hasle Bibliotek, skriver – og hans beretning starter, hvor min begyndte, med nedlæggelsen af en lang række små biblioteker:
”Den 14.10 1991 åbnede Hasle Bibliotek. Historien er, at der i forbindelse med en stor sparerunde i Aarhus Kommune, hvor der blev lukket adskillige biblioteker, samtidig blev besluttet, at der skulle oprettes et nyt bibliotek i det vestlige Aarhus. Begrundelsen var bl.a. det socialt belastede boligområde, langt væk fra centrum, hvor der ikke fandtes mange andre tilbud for borgerne, hvad der jo heller ikke gør i dag.
Hasle Bibliotek udviklede sig ret hurtigt til at blive en slags frontløber/rollemodel i forhold til, hvordan man kunne drive bibliotek i den slags områder.
Herredsvang, hvor biblioteket ligger, har i perioder været ghettoområde, der har været episoder med vold, hærværk, indbrud og trusler mod personalet - men biblioteket er altid kommet styrket ud af episoderne.
Gennem alle årene har biblioteket sammen med Kulturhuset været et fast holdepunkt i borgernes og ikke mindst børnenes liv. Mange af de børn, der har tilbragt store dele af deres tid på biblioteket, er senere blevet kendt i offentligheden, her kan nævnes USO (rapper), 8210-pigerne og TMT (kendt fra talentshows i TV), Younes Deaibes (iværksætter, ild-pizza),Yahya Hassan (digter) og senest Shooter Gang (rap-gruppe).
Hasle Bibliotek er et eksempel på, hvor vigtigt det er med lokale kulturtilbud, ikke mindst for børns læsning, uddannelse, demokratiske dannelse, inklusion og mod på livet.
Det helt afgørende for succes i et område som Herredsvang/Hasle er personalets evne til at opbygge relationer til borgerne og ikke mindst børnene. At forestille sig at personalet i Gellerup og Åby skulle kunne løfte den opgave i Hasle virker ikke særlig sandsynligt.
I sparekataloget står der: ”Forligsparterne lægger afgørende vægt på, at besparelsen i størst mulig udstrækning undtager kerneydelser og udmøntes gennem effektiviseringer, herunder fx samling af administrative funktioner, digitalisering og energibesparelser”. Det er svært at se, at forslaget om lukning af Hasle Bibliotek lever op til den intention.
Aarhus har ikke brug for mere centralisering af kultur og bibliotekstilbuddene, der er brug for kultur og biblioteker der, hvor borgerne bor og lever, særligt i de områder hvor der bor udsatte og dermed mindre mobile børn og voksne.
Måske kunne man tænke lidt mindre i store glamourøse events og lidt mere på borgernærhed og dagligdag i kultur- og bibliotekspolitikken.”

Underskrivere:
Lars Rønnov og Trille Gaarsdal, Rytterknægten 21, 8210 Aarhus V
Anne Pusch Rasmussen og familie, Arnagervej 12, 8210 Aarhus V
Poul Kragelund og familie, Østerlarsvej 17, 8210 Aarhus V
Bente Aagaard Lomstein og familie, Due Odde 2, 8210 Aarhus V
Sibbesen Eriksen og familie, Østerlarsvej 9, 8210 Aarhus V
Naja Aagaard Lomstein og familie, Svanekevej 5, 8210 Aarhus V
Kirstine Dupont og familie, Hammer Odde 5, 8210 Aarhus V
Janne Nielsen og familie, Åkirkebyvej 6, 8210 Aarhus V
Hans Henrik Deichmann, Neksøvej 10, 8210 Aarhus V
Dorte Wiwe Dürr og familie, Svanekevej 10, 8210 Aarhus V
Steen Dongo, Rytterknægten 17, 8210 Aarhus V
Sanne Lind Hansen og familie, Svanekevej 1, 8210 Aarhus V
Inge Ladekær Henriksen og familie, Vejlegade 8, 8000 Aarhus C
Kirsten Nielsen og familie, Åkirkebyvej 5, 8210 Aarhus V
Louise Andreasen og familie, Allingevej 3, 8210 Aarhus V
Niels Stampe Langballe og familie, Svanekevej 2, 8210 Aarhus V
Jens Erik Hansen og familie, Due Odde 4, 8210 Aarhus V
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Rønnov

Indsendt

18/11/2022 00:39

Sagsnummer

HS7788898

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44