Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til Spareforslag 2023-2026: Omdannelse af Højbjerg Fotografisk Værksted til kunstnerværksteder

Vi anbefaler, at Aarhus Kommune gentænker og udvikler Højbjerg Fotografisk Værksted i stedet for at lukke det og omdanne det til kunstnerværksteder. Fælles produktionsfaciliteter, som det fotografiske værksted, har byens billedkunstnere ikke mange af, og det vil derfor være et tab at lukke det fotografiske værksted. Vi er klar over, at organiseringen, administrationen og ledelsen af værkstedet skal gentænkes, et arbejde vi gerne tager del i. Vi mener, at der er et potentiale for et fælles værksted indenfor fotografi og grafik også i fremtiden, og et behov blandt byens og regionens kunstnere for et sådan.
Det er rigtigt, at der er et behov for flere kunstnerværksteder. Men det behov vil vi på Aarhus Billedkunstcenter dække i vores kommende hus på Sydhavnen, hvor der bliver 10-11 kunstnerværksteder.

Vi anbefaler, at man i tæt dialog med billedkunstmiljøet og i sparring med det brede miljø for fotografi og grafik, der findes i Aarhus, sætter en proces i gang omkring en udvikling af det fælles værksted og de faciliteter, der findes deri i dag.
Der er flere kunstnere i Aarhus som pt. arbejder på forslag til en nytænkning af Højbjerg Fotografisk Værksted – et initiativ der peger på, at kunstnerne ønsker at bevare det fælles værksted og udvikle det. Vi hilser de forslag meget velkommen og opfordrer til en videre proces for gentænkning af, hvordan værkstedets udstyr, teknik og indretning kan bruges i fremtiden i forhold til de behov, der findes.

På det kommunale, kulturpolitiske niveau har man gerne profileret den rytmiske musik og dansescenen, men sjældent billedkunstscenen, som et felt hvor Aarhus kunne markere sig nationalt. Men hvis der er et billedkunstområde, hvor Aarhus er i front i dansk sammenhæng er det fotografi. Nordens ældste fotogalleri, Galleri Image, findes i Aarhus. Photobook Week Aarhus er en enestående, international begivenhed, der kører på tiende år, og desuden er der Fotografisk Skole, Det Jyske Kunstakademi og fotojournalistlinjen på Danmarks Medie- og Journalistuddannelse, der trækker en masse talent til byen. Der er mange billedkunstnere der arbejder med fotografi og en stor fotografisk talentmasse i Aarhus, som i fremtiden kan være brugere af et fotografisk værksted med en mere åben profil og større tilgængelighed.
Da man i sin tid flyttede Husets væksteder undlod man at videreføre et af Husets mest populære værksteder, mørkekammeret, der fejlagtigt blev vurderet til at være ude af trit med den digitale udvikling. Dermed mangler Godsbanens værksteder i dag det mest oplagte kunstnerværksted af dem alle, nemlig et værksted for fotografi og grafik, der oplagt kunne betjene byens mange fotografer og grafikere.
Det er godt nok et mørkekammer, Fotografi på Godsbanen, der drives idealistisk af Barbara Katzin med mange gode brugere, men det drives på privat initiativ, og burde indgå i et større og mere ressourcestærkt værksted.
Hvis man gentænker Fotografisk Værksted i Højbjerg og giver det en mere åben profil og tilgængelighed vil det potentielt kunne tiltrække langt flere brugere, end det har været tilfældet med dets nuværende ordning.

Jesper Rasmussen og Kirstine Schiess Højmose
På vegne af Aarhus Billedkunstcenter
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirstine Højmose

Indsendt

18/11/2022 12:31

Sagsnummer

HS7419735

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44