Gå til hovedindhold

Høringssvar

Gebyrpris på undervisningslokaler

Af Sparekataloget fremgår det at kommunen vil spare 650.000 kr. om året ved at afkræve foreningerne en lokaleleje på 21 kroner pr. time for brug af bl.a. folkeskolernes lokaler.

En bombe under det brede foreningsliv
De 21 kroner pr. time kan umiddelbart synes af en lille merudgift, men i praksis er det en bombe under det brede foreningsliv og i særdeleshed for en forening som vores. Som musikforening under folkeoplysningsloven ser vi det som vores opgave at sikre, at elever kan få musikundervisning decentralt i deres eget lokalmiljø, og på deres egen folkeskole uden fysisk at skulle flytte sig ind til Aarhus Centrum. Vores primære fokus er at tilbyder lige netop den type af instrumentundervisning, som den kommunale musikskole ifølge sparekataloget OGSÅ skal reducere, men eftersom vi ikke får et kommunalt tilskud – udover lokalelån – ligger vores medlemsbetaling allerede i den dyre ende, og musikundervisningen skal alene finansieres gennem forældrenes egenbetaling.

Omdanner foreningslivet til en eksklusiv aktivitet for de velbjergede borgere
En leje i det omfang, som Sparekataloget foreslår vil i vores konkrete tilfælde betyde en øget egenbetaling på op til 315 kr. om året for de elever, der modtager instrumentundervisning. For vores forening betyder det i alt en ekstra udgift på op imod 150.000 kr. pr. år. Vores medlemmer er familier, børn og unge på skolerne i Aarhus, fra Skødstrup til Rundhøj og mange af dem er allerede pressede af de stigende priser. Vi forudser at for særligt de familier, som kun pt. kan finde økonomisk overskud til at lade deres børn gå til musik i kraft af et Fritidspas, vil konsekvensen blive at deres børn ikke længere får muligheden for at blive dygtiggjort inden for musikken.

En barriere for de 30% af medlemmerne, som endnu ikke er vendt tilbage efter nedlukningerne
Vi er, som alle andre musik- og kulturskoler fortsat påvirket af nedlukningerne i 2020 og 2021, hvor op til 30% af vores medlemmer faldt fra. Med den nuværende inflation er det svært at få de familier med igen. Skulle prisen stige yderligere, bliver det endnu sværere, og kan i værste fald medføre endnu et tab af medlemmer og et tab for byens kreative fremtid.

Foreningslivet udgør en væsentlig fødekæde for talentudvikling i byen
Foreningslivet er ikke kun en vigtig brik for borgernes dannelse og fysiske og psykiske udfoldelsesmuligheder. Som musikforening udgør vi også en stor del af fødekæden til den musikalsk talentudvikling i Aarhus, og kommer som en decentral aktør ud til mange børn og unge i kommunen, som ellers ikke får musikkontakt. Hvis Aarhus Musikskole samtidigt skal fokusere mere på holdundervisning og mindre på instrumentundervisning, og vi i samme åndedrag bliver tvunget til at forhøje priserne på grund af lokalebetalingen, risikerer kommunen at andelen af børn, som får adgang til at dygtiggøre sig på et instrument styrtdykker og kun bliver for de meget velbemidlede borgere.

Forslag: Sæt et betalingsloft pr forening eller medlem
Vi har forståelse for, at der skal spares penge, men håber, at der kunne tages mere blidt fat. F.eks. med et årligt loft på maksimalt 20.000,- pr. forening eller med et max på 50,- om året pr. medlem pr. foreningen.

Vi håber på at der kan findes et kompromis her.

På vegne af Foreningen Den Kreative Skole Aarhus
Gunvor Ganer Krejberg, bestyrelsesformand
Mads Bloch, leder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mads Bloch

Indsendt

18/11/2022 12:36

Sagsnummer

HS9188985

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44