Gå til hovedindhold

Høringssvar

MKB-2 Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler

Høringssvar fra FOF – Folkeligt Oplysnings Forbund
Magistratsafdelingen Kultur og Borgerservices forslag til besparelser 2023-2026
MKB-2 Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler
• Overordnet fordrer dette forslag mere tid, en større behandling og drøftelse mellem parterne.
• DERFOR er budskabet i høringssvaret fra FOF at forslaget trækkes tilbage samt genovervejes og behandles mellem de relevante parter i 2023.
Spareforslaget Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler består af time-gebyr på undervisningslokaler og faglokaler samt årligt gebyr på foreningslokaler/-fritidshuse med eksklusiv ret.
Spareforslaget pålægger aktørerne inden for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde som den folkeoplysende voksenundervisning ekstra omkostninger.
I spareforslaget er der forbehold for beregninger og udregninger. Umiddelbart giver det en vis økonomisk usikkerhed. Videre er der også en usikkerhed om hvordan spareforslaget harmonerer med de relevante bestemmelser i Folkeoplysningsloven. Det fordrer en yderligere behandling og drøftelse.
Begrundelserne for spareforslaget er dels harmonisering af lokale-området og manglende af-bookinger. Det er lidt uklart og i hvert fald uden dokumentation. Det fordrer en yderligere drøftelse.
Virkeligheden for folkeoplysningen i Aarhus Kommune bør inddrages i behandlingen og drøftelsen af det fremlagte spareforslag. Og det fordrer rent ud sagt mere tid.
I fællesskab bør vi være opmærksomme på aktivitets-omfanget i folkeoplysningen i forhold til tilskudsrammen for undervisningen og tillige være opmærksomme på lokaletilskudsrammen særligt i forhold til det konkrete spareforslag. Der er behov for tid til en ordentlig behandling og drøftelse af det ene og det andet til gavn for den frie folkeoplysende virksomhed.
DERFOR bør MKB trække forslaget tilbage.
--
Søren Peter Hansen
Direktør
87 31 41 24 // 24 99 89 44


www.fof-aarhus.dk
86 12 29 55
FOF BUTIKKEN: H.H.Seedorffs Stræde 7, 8000 Aarhus C
FOF HOVEDKONTORET: Søren Frichs Vej 36A, 8230 Åbyhøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Peter Hansen

Indsendt

18/11/2022 15:16

Sagsnummer

HS8097730

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44