Gå til hovedindhold

Høringssvar

Derfor må byrådet ikke lukke Hasle Bibliotek.

”Da Hasle Bibliotek lukkede tog alle de hvide Hasle børn på DOKKen, undtagen Ali og Mohammed, de blev i blokken”

Sådan kunne en virkelig dårlig joke lyde om et år, hvis byrådet lukker Hasle Bibliotek.
I har hørt historierne om de gode stunder på Hasle Bibliotek, dem kan jeg også fortælle jer masser af, men det har andre allerede gjort før mig.

Jeg vil blot gøre jer opmærksomme på, at i underminerer jeres egen politik og helhedsplan for smilets by, hvis i beslutter at lukke Hasle Bibliotek.
Beslutningen om at lukke Hasle Bibliotek og argumenterne herfor er i direkte modstrid med jeres egen erfaring og fokusområder. Det er det fordi, som Kultur og Borgerservice selv fremhæver i spareforslaget; ’erfaringen viser at beboernes mobilitet generelt er lav’.
Så når argumentet er at Åby og Gellerup biblioteket også er i nærheden, er det derfor et ugyldigt argument, da kommunens egen erfaring jo viser at denne gruppe ikke er særlig mobil.

Derfor er forslaget om at lukke Hasle bibliotek ekstra kritisk set i lyset af Teknik og Miljøs spareforslag vedr. kollektiv trafik, der foreslår at lukke buslinje 22, der netop forbinder Herredsvang og Gellerup. Reelt vil der dermed for mange borgere i Herredsvang ikke være et alternativ til Hasle Bibliotek.

På lørdag tager vi ladcyklen ned på Hasle Bibliotek, her elsker ungerne at komme, og vi plejer at møde Mohammed dernede, han tager Bus 22 sammen med hans Mor og lillebror, her leger mine børn rigtig godt sammen med Mohammed og hans bror.
Om et år, hvis biblioteket lukker, tager vi bare ladcyklen ned på Dokk1 i stedet for, men det gør Mohammed og hans mor ikke, de tager heller ikke på Åby bibliotek eller Gellerup, for de har ikke nogen ladcykel, og de har heller ikke nogen Buslinje 22.
De tilhører en gruppe der med Kultur og Borgerservices egen ord ”Ikke er særligt mobile”.
De bliver i blokken og mine børn leger med Vigga og Anton på Dokk1 i stedet for at lege med Mohammed på Hasle Bibliotek.

Det kan godt være at Mohammed og Ali stadig vil kunne få lektiehjælp, og deres mor kan få jobsøgningskursus på lokalcentret. Men mine børn får lektiehjælp derhjemme og deres ressourcestærke forældre har ikke brug for et jobsøgningskursus. Derfor vil mine ressource stærke hvide børn ikke længere møde Mohammed, hvis biblioteket lukkes.
For de mødes ikke i lokalcentret, de mødes ikke i moskeen, de mødes heller ikke i supermarkedet, de mødes ikke i Helligåndskirken, de mødes ikke til lektiehjælp– de mødes på Hasle Bibliotek.

Forligspartierne skriver i budgetforliget for 2023 at ” Vi bosætter os i kvarterer, hvor naboerne minder meget om os selv på flere parametre”. Det er netop et af de syv vilde problemer, som Byrådet forsøger at løse.

Hasle er en undtagelse til ovenstående udsagn!
Vi er en ressourcestærk børnefamilie, der bruger bibliotekets tilbud meget ofte. Vi har aktivt valgt at bo i Hasle tæt på Herredsvang pga. områdets diversitet og et ønske om at medvirke til at løfte området. Og vi er mange familier som os i Hasle.

I budgetforliget skriver forligspartierne videre ”På den måde bliver vi ikke blandet på tværs af sociale skel, og der er en svag sammenhængskraft mellem befolkningsgrupper”
Kære Aarhus Byråd, biblioteket er den sammenhængskræft i Hasle!
Uden den bliver opdelingen af Aarhus V ikke blot et vildt problem, det bliver et stort problem!
Uden Hasle Bibliotek vil Aarhus i ”stigende grad blive en opdelt by”.

Er det det i vil med Aarhus?
Det er ellers ikke det i selv har lagt op til og er blevet valgt til og derfor må byrådet ikke lukke Hasle Bibliotek.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Troels Storm Olin

Indsendt

19/11/2022 11:36

Sagsnummer

HS0779914

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44