Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nedlukning af FO-klubberne i Århus Kommune – NEJ TAK

Som ansat i en af Århus Kommunes FO-klubber gennem ti år, har jeg vanskeligt ved at forstå, hvordan en nedlukning af FO-klubberne fra 2024 kan komme på tale og forsvares. I en tid med stor mistrivsel blandt unge, finder jeg det dybt kritisabelt og foruroligende, at man ønsker at forringe de unges nuværende klubtilbud så massivt, som det fremgår af spareforslaget vedrørende bortfald af tilskud til FO-klubber.

Det ses beskrevet af adskillige fagpersoner og bekræftet af undersøgelser, statistikker samt os personale på gulvet, at det at have en forudsigelig hverdag med faste, trygge rammer og fast personale, er utrolig vigtigt for den enkelte unges trivsel. Det mener jeg ikke, der tages højde for, når det foreslås at lukke FO-klubberne – endda midt i deres skoleår. Helt konkret vil en nedlukning af FO-klubben Nydam, som jeg er ansat i, betyde, at vi går fra 3 til 2 åbningsaftener i ungdomsklubben om ugen (en reduktion på 33% i åbningstiden). Derudover medfører lukningen mindre personale til planlægning af aktiviteter, fællesspisning, ture ud af huset, personlige snakke med de unge mm. Både læring og fællesskab går tabt, og på mange måder er den unge taberen i Århus Kommunes spareforslag. Der kommer simpelthen til at mangle et trygt og solidt fællesskab, vi som personale har brugt mange år på at etablere og effektivisere.

Jeg er dybt bekymret for en yderligere stigning i unges mistrivsel, hvis man i Århus Kommune vælger at lukke FO-klubberne. Min overbevisning er, at vi ser ind i problemstillinger af en helt anden og mere omfattende karakter (stigende mistrivsel, ensomhed, kedsomhed, kriminalitet osv.), såfremt forslaget vedtages. Det ønsker jeg absolut ikke – hverken for samfundet eller for de unge.

Det er vigtigt at understrege, at ikke alle har lige stort behov for at være en del af foreningslivet – mange unge (og særligt de udsatte og sårbare) har mest af alt bare brug for at have et fristed, hvor de kan mødes med vennerne eller snakke med personalet om, hvad der rører sig i deres liv her og nu. Fratages eller begrænses de unges mulighed for at opholde sig i de trygge ungdomsklubber, vil vi med stor sandsynlighed opleve en større andel af unge, der tiltrækkes af eller vælger at tilbringe tiden på gadearealer i mangel på bedre. De, som ikke tilvælger gadelivet, risikerer derimod at ende i SoMe-fælden på værelset, som, stærkt bakket op af undersøgelser og statistikker, må siges at være en glidebane henimod mere mistrivsel i form af kedsomhed, ensomhed og den perfekthedskultur, der afspejles på de sociale medier.

Til grund for forslaget kastes der i spareforslaget lys over de ”udfordringer”, man har identificeret ifm. FO-klubberne. Her tillader jeg mig at forholde mig stærkt kritisk til de beskrevne udfordringer.

I forslaget beskrives det bl.a., at ”dårlig kommunikation” hersker mellem FO-klubberne, forældrene og de unge. En kritik, jeg absolut ikke genkender. Tværtimod er jeg af den opfattelse, at vi, i FO-klubben Nydam, er yderst engageret i at give forældre såvel som de unge en præcis beskrivelse af, hvad tilbuddet omfatter og indeholder. Vi har endnu til gode at opleve forældrenes usikkerhed og forvirring ift. ungdomsklubtilbuddet, som det påstås i spareforslaget.

Min opfattelse er, at FO-klubberne, i samspil med de kommunale ungdomsklubber, fungerer utrolig godt, og netop kombinationen af ungdomsklubberne (og en blanding af FO og FU-personale i åbningstiden) bidrager til et stærkere, bredere og mere fyldestgørende klubtilbud. Samtidig står vi stærkere ved eksempelvis sygdomsudbrud eller anden barriere, da personalet kan aflaste hinanden. FO-personalet bliver desuden i høj grad inddraget i de kommunale ungdomsklubbers visioner og omvendt, så klubberne ikke modarbejder hinanden, men derimod samarbejder. Et samarbejde, FO og FU altid har prioriteret højt på Nydam.

I forlængelse af ovenstående forekommer det mig absurd, at en nedlukning af FO-klubberne også omhandler de FO-klubber, som ikke i forvejen deler hus med en eksisterende, kommunal ungdomsklub. Her vil forældrene, såfremt den unge stadigvæk ønsker at være medlem af en ungdomsklub, være nødsaget til at prioritere tid og penge til offentlig transport eller anden kørsel, da det ikke er sikkert, at den nærmeste ungdomsklub ligger lige om hjørnet.

En udfordring, man med sikkerhed også vil støde på, og som Århus Kommune uundgåeligt skal forholde sig til ved nedlukningen af FO-klubberne, er, at et stigende antal unge ikke længere vil være tilknyttet en ungdomsklub. Som vi ser det i dag, har forældre mulighed for at melde deres barn ind i en FO-klub, som er langt billigere set i forhold til et medlemskab i en kommunal ungdomsklub. Jeg er bange for, at mange forældre vil havne i en gråzone, hvor de ikke kan opnå f.eks. friplads til deres barn, men som samtidig ikke har en høj nok indkomst til at dække udgiften til medlemskabet i ungdomsklubben.

I klubben Nydam, lokaliseret i Århus Nord, har vi gennem årene lykkes med at afholde de unge fra at mødes i grupper på bl.a. busvejene og i busskure, som for år tilbage var et omfattende problem i området. Dette havde og har stor indvirken på både de unge, men også på trygheden for beboere og busbrugerne i området. Med nedlukningen af FO-klubberne frygter jeg og det øvrige personale for et stigende antal unge, som igen vil ty til diverse udearealer bl.a. på baggrund af færre åbningsdage, mindre personale og dermed mindre forebyggende og opsøgende arbejde i ungdomsklubberne såvel som på skolerne.

Jeg håber, I læser dette høringssvar med omtanke på vores unge i Århus Kommune. Vi kan ikke være bekendt at lade det gå ud over dem ved at forringe deres klubtilbud. De har været nok igennem de seneste år.

På vegne af Nicolaj Mogensen, FO-klubben Nydam, Århus Nord
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nicolaj Mogensen

Indsendt

20/11/2022 09:46

Sagsnummer

HS2051863

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44