Gå til hovedindhold

Høringssvar

Der er brug for kulturpolitiske visioner og mod

Grundlæggende mener vi at fællesskabet, særligt i krisetider, bør passe på et presset kulturerhverv. Vi bakker op om Kunstrådets høringssvar, supplerer og kommer sidst i høringssvaret med kommentarer til planerne for fotografisk værksted i Højbjerg.
Overordnet undrer det os at man i spareforslaget ikke ser på hvilken robusthed de enkelte sparerområder har. Kultur er et af de områder som er meget skrøbelige, og hvor det kan være meget svært at genskabe det tabte. Vi ønsker politisk var brede skuldre som forsvarer kulturen, som netop giver blivende og menneskelige værdier for alle i Aarhus. Kunst og kultur er ikke kirsebærret på toppen af kagen, men hele den lim som holder vores samfund sammen. Den forholdsvis lille pulje vi ruller ud på en væld af aktiviteter, giver så utroligt meget videre til andre.
Fordi spareforslaget ikke er lydhørt overfor forskellene i økonomiernes robusthed, kommer det til at virke som et ekko af den senere tids hårde tone om offentlige investeringer i kunst. Der har på det seneste været en række medieindslag netop om offentlige investeringer i kunst. Tonen er hård, er præget af cost-benefit analyser og den blander utroligt mange økonomier sammen. Kunsten opfattes ofte som et tillæg, en overflod, en unødvendighed, en slags egoisme. Det kræver mod at forsvare kulturinvesteringer i krisetider, og vi håber at politikerne vil overveje i højere grad at udvise det mod.
Når det gælder den økonomiske investering vil vi, i tråd med Kunstrådet pointere: At konsekvensanalyserne i sparekataloget er mangelfulde. Besparelserne er reelt en dårlig forretning. Hver gang kommunen yder tilskud til et kunst- og kulturprojekt eller støtter driften af en kulturaktør, tiltrækker det medfinansiering fra statslig, regional og eller privat hold, som typisk langt overstiger kommunens tilskud.
Kultur består af generøse kraftanstrengelser fra de enkelte kunstnere og institutioner. Vi mener spareforslaget er skadeligt for motivationen, og at det genererer en usikkerhed, som kan ødelægge langt mere end man umiddelbart forestiller sig. Spareplaner udløser en mental udmatning, som er vanskelig at måle på, men den er tydelig når man taler med de udøvende kunstnere og kulturinstitutionerne i byen.
Når det drejer sig om det konkrete forslag om at nedlægge det fotografiske værksted i Højbjerg er vi uenige i at det bør nedlægges. Der er netop nu er aktiviteter i gang og ideer til at overdrage værkstedets ansvaret til andre, som vil kunne drive det videre. Vi anerkender problemstillinger i den nuværende driftsform, og vi vurderer at en ny besætning vil kunne øge aktiveringen af værkstedet. Disse muligheder bør klarlægges før den endelige beslutning træffes.
Vi vil desuden gøre opmærksomme på at billige værkstedsfaciliteter er en mangel i Aarhus, og de der er har afgørende betydning. Fremtidige værksteder i byen bør overvejes, til en pris der matcher de nuværende. To værksteder i det tidligere Fotografiske værkstedet løser ikke den udfordring, og en dyr flytning af udstyret vil være en omvej at gå for et forholdsvist lille udbytte.

VH. Billedkunstrådet: Birgit Bjerre, Kim Grønborg og Noelia Mora Solvez
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birgit Bjerre

Indsendt

20/11/2022 13:43

Sagsnummer

HS0081051

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44