Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Nedlæggelse af Hasle Bibliotek

Det er med stor bekymring (og forundring!) at jeg kan se, at Hasle Bibliotek foreslås lukket i sparekataloget - til fordel for opgradering på bl.a. Tilst Bibliotek.

Som relativt ny-tilflytter til Kornmodsbakken (1,5 år) har Hasle Bibliotek været én af de væsentlige parametre, som min familie har valgt huskøb efter (sammen med nærhed til skole, ordentlige busforbindelser, naturadgang mv.).

Hasle Bibliotek er for mig symbolet på det fællesskab, der eksisterer på tværs af sociale og kulturelle forskelle i netop vores område. Biblioteket er sammen med Kulturhus Herredsvang ét af de steder, der er med til at nedbryde skel og tabuer - og ikke mindst skabe grobund for møder på tværs. Præcis som kulturen netop kan, når det handler om at skabe mødesteder, fælles identitet, fælles mødesteder, fælles (kultur)oplevelser mv.

Ved at lukke Hasle Bibliotek mister vi ikke blot en mulighed for at svinge forbi en onsdag eftermiddag på vej retur fra børnehaven for at låne friske bog-forsyninger (som vi i øvrigt gør ret tit!). Vi mister også et mødested, der er med til at skabe sammenhold og tryghed i et område der ellers til tider er præget af bandeaktivitet og utryg adfærd.

For mig at se, er Hasle Bibliotek én af hjørnestene i et trygt område - samtidig med at stedet er med til at understøtte udviklingen af Hasle i en positiv retning. Hasle Bibliotek yder samtidig en vigtig indsats ift. at understøtte den sproglige udvikling i et lokalområde, hvor mange børn har dansk som andetsprog.

Der har de sidste mange år været sat massivt ind for at slå bandekriminalitet og utryghed ned i området. Hasle Skole har formået at vende den dårlige statistik, så områdets beboere nu (endelig) vælger skolen til igen. Og hér er det så, det undrer mig, at I foreslår en lukning af Hasle Bibliotek. Ét sted, som netop er med at understøtte den sociale indsats, som foregår på flere niveauer i området.

Med andre ord: Biblioteket er en vigtig hjørnesten i den sociale, såvel som kulturelle, indsats, som pt. er så essentiel for at området kan bestå, som et trygt, sikkert og attraktivt område for alle beboere på tværs af forskellige boligkvarterer.

Jeg er helt med på, at der skal findes store besparelser - og at alle områder skal bidrage. Jeg stiller mig dog uforstående overfor argumentet om, at Hasle bibliotek sagtens kan "undværes", da det nye Gellerup Bibliotek er "tæt på" (3,2 km) - og at områdets beboere derfor sagtens kan transportere sig derhen. En del af Hasle Biblioteks brugere har brug for en del støtte (fx til at afkode myndighedsbreve mv.) - og har samtidig færre ressourcer end mange andre århusianere. Derfor vil det formentlig betyde mindre hjælp til denne type brugere, da de ikke "bare" hopper i bilen/på bussen for at opsøge hjælpe i et andet boligområde.

Når der netop slås på argumentet omkring nærheden ml. Hasle og Gellerup Bibliotek, så undrer det mig, at Åbyhøj Bibliotek ikke smides med i ligningen. Dét ligger trods alt tættere på Gellerup Bibliotek (2,8 km mod 3,2 km), og der vil derfor være kortere vej for disse brugere til det nye bibliotek i Gellerup. Kan det manglende spareforslag hér mon have noget at gøre med beboersammensætningen i Åbyhøj, som måske i større grad har ressourcerne og den sociale kapital til at svare for sig og kæmpe imod?!

Et alternativ til lukning kunne måske være, at reducere åbningstiderne en (eller flere dage) på Hasle Bibliotek - og ikke mindst at lade spareøvelsen fordele sig mere ligeligt udover de forskellige boligområder i Aarhus. Så det ikke er Hasle, der både skal stå for skud ift. at miste et bibliotek/kulturhus/samlingssted OG samtidig blive fraskåret en væsentlig busforbindelse (nr. 22) i et område, der i forvejen er præget af meget ringe grad af offentlig transport. Alt andet lige, må det da være mest rimeligt, at besparelserne fordeles så ligeligt som muligt i de forskellige områder.

Jeg håber, I på det kraftigste vil genoverveje lukningen af Hasle Bibliotek - da det er et vigtigt samlingspunkt i området, som er med til at skabe fællesskab, forståelse og integration på tværs af områdets forskellige boligkvarterer.

Kultur skaber jo netop identitet og fællesskab, så hvorfor skære de gode kræfter væk, som allerede nu støtter op om den igangværende sociale indsats i området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henriette Wittendorff Ipsen

Indsendt

20/11/2022 14:59

Sagsnummer

HS3965830

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44