Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af FO klubberne.

Bevar FO-klubberne – vær modige og lav det rene snit

Hvis politikerne i Aarhus Kommune har modet til at foretage et rent snit, vil forslaget om at lukke FO-klubberne være helt unødvendigt. Det rene snit ligger helt konkret i at lukke FU-klubberne om aftenen i de områder, hvor der er en fungerende FO-klub og dermed forhindre et dobbelttilbud til unge fra 7. klasse og op til 18 år.

Med vores Rent Snit Forslag udfordrer vi politikerne til at vende embedsværkets forslag i sparekataloget for Sport & Fritid på hovedet. For er det rimeligt at lukke det ungetilbud, som har haft unge-kompetencen gennem mere end 40 år? Er det rimeligt, at ungearbejdet fremover udelukkende skal foregå i FU-klubberne, hvis kompetence ligger i målgrupperne 4.-6.klasse?

Svaret er klokkeklart nej. Bevar FO-klubberne og lad os fortsætte det arbejde, vi er så gode og kompetente til.

FO-klubberne er unikke. Vores styrke er at skabe trivsel for de unge, som ikke kan se sig selv i foreningssporten, som har brug for et sted at mødes med andre unge på tværs af årgange eller har behov for et sceneskift. Vi opbygger frirum, hvor unge ikke skal vurderes eller præstere – et sted, hvor man kommer som den, man er. Og så har vi tid. Nemlig tiden til at møde de unge i øjenhøjde, lytte og være ligeværdigt sammen, fordi vi som medarbejdere ikke skal bruge tid på dokumentation.

Den Nationale Sundhedsprofil viser, at unge i alderen 16-24 år er den gruppe i befolkningen med den dårligste mentale sundhed. Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har dårlig trivsel. Det er en fordobling siden 2010. Undersøgelsen peger på, at det især er krav om præstationer, men også ensomhed, der er årsag til dårlig trivsel. Der er ingen tvivl om, at FO-klubbernes tilbud har en betydning for de unge medlemmers trivsel. Vi oplever unge med angst, som har svært ved et fungere i skolen, der finder deres trygge sted hos os. Andre unge fortæller, at de højst sandsynligt ville hænge rundt på gaderne og lave ballade, hvis ikke de havde et fedt tilbud flere gange om ugen i FO-regi. Og andre igen fortæller, at FO-klubben er det eneste, der får dem til at tage en pause fra computerskærmen og komme ud af deres isolation. Dertil kommer, at mange unge i udskolingsalderen har brug for et naturligt sceneskift fra barndommens pædagogiske tilbud til et mere selvstændigt og dog voksennært tilbud.

Vi er i al beskedenhed det, som mange i vores samfund efterlyser. Nemlig et tilbud, hvor tiden og midlerne går direkte til dem, det handler om. Et tilbud, hvor personalet er nærværende og ikke skal bruge tiden på handleplaner, udviklingsplaner og anden dokumentation, som stjæler så meget vigtig nærvær andre steder. På papiret er FO-klubberne ikke pædagogiske tilbud. Men det er ikke virkeligheden. Personalet løser hver aften vigtige pædagogiske opgaver på en hands-on, direkte og jordnær måde.

Det kan vi, fordi vores medarbejdere er en mangfoldig gruppe af mennesker med et væld af kompetencer og en fælles interesse i at give unge en god start. Alder, uddannelsesbaggrunde, køn og race er forskellige, men dog repræsentative for det lokalsamfund som FO-klubben er så vigtig en del af. Derfor er en del af vores styrke også, at vi afspejler det omgivende samfund, og at hver FO-klub har sit unikke kendetegn alt efter om den har adresse i Aarhus C eller i en af forstæderne.

FO-klubberne har en særlig ånd og en ubeskrivelig livsbekræftende kultur, som ikke findes andre steder og heller ikke vil kunne genskabes i et andet regi. Vi løser en vigtig opgave, som løfter de unge. Med en lukning taber Aarhus Kommune de unge på gulvet.

Vi udfordrer og opfordrer hermed politikerne til at have modet til at bruge vores konkret Rent Snit Forslag, så vi bevarer FO-klubberne.

FO-klublederne i Aarhus
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

gitte nygaard

Indsendt

21/11/2022 12:20

Sagsnummer

HS5465093

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44