Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedrørende besparelse på FO-klub området

Høringsvar vedr. besparelser på FO-klub området

Vejlby-Risskov Ungdomsklub (Vrukken) har været aktiv i lokalområdet i mere end 50 år. I de 50 år har flere end 5000 af områdets unge været medlem i klubben, mange i op til 5 år. Vrukken har altid været omdrejningspunktet for ungdomslivet i lokalområdet. Vrukken har været et fristed for de unge, som ikke passede ind andre steder, været et fristed, hvor der var ganske få regler og hvor sammenhold og samhørighed altid har været i fokus.Vrukken har altid været omstillingsparat og været en aktiv medspiller i lokalsamfundet.

Vores medarbejdere er ikke alle pædagogisk uddannede. Medarbejderene er en bred afspejling af samfundet. Der er håndværkere, studerende, lærer, pædagoger, og højt uddannede, såsom jurist og tandlæge. Vi mener det er en styrke, at de unge møder medarbejdere fra alle samfundslag, ligesom vores medlemmer kommer fra alle samfundslag, kulturer og religioner.

Vi står nu her i slutningen af 2022, med et sparekatalog fra MBK, hvor det forslås at fjerne tilskuddet til FO-klubberne i Aarhus. Sport & Fritid skal spare 4 millioner kr. og ved at fjerne tilskuddet til FO-klubberne spares der 12 millioner. Det giver ikke mening fjerne tilskuddet til FO-klubber, som dermed bliver nødt til at lukke, hvorefter hundredevis af unge i Aarhus mister et klubtilbud, som er samlingspunktet i lokalområdet. De resterende 8 millioner skal så bruges på diffuse og ikke nærmere definerede aktiviteter, der så skal samle de unge op, der ikke har et klubtilbud mere.

Det er at gamble med de i forvejen sparsomme midler, at nedlægge noget der fungerer rigtig godt og har gjort det i rigtig mange år, for tvivlsomme projekter, der ikke er nogen, der kender udfaldet af.

Det er alment kendt, og har været et helt centralt tema i valgkampen, at andelen af børn og unge i dårlig trivsel er hastigt stigende. I 2021 modtog kommunerne 138.099 underretninger, mod 97.288 i 2015. I Åhus Kommune modtog man i 2021 7107 underretninger mod 4611 i 2015. For FO-klubbernes målgruppe ser tallene sådan ud i 2021:
13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år
436 565 675 703 584 300

Antallet af underretninger til kommunen fortæller om børn og unge, der i hjemmet oplever de vanskeligheder, der tilsammen fører til dårlig trivsel; omsorgssvigt, vold, psykisk sygdom, misbrug og mangel på nærværende og tilstedeværende forældre, men også om elementære og komplekse udfordringer hos de unge; angst, depression, mobning, skolevægring, , ensomhed, digitale krænkelser, præstationskultur, performancekrav, selvskade og begyndende misbrug. 

Det er almen kendt at unge, der ikke fylder deres fritid ud med aktivitet og socialt samvær, er i risiko for i højere grad at opleve ensomhed og social udstødning eller stigmatisering som følge heraf. 
Vi ved også at børn og unge, der oplever eller føler sig anderledes eller uden for, har større tendens til at søge ligesindede og ligestillede unge at identificere sig med. Unge, der ikke opnår et relationelt fællesskab, der manifesteres i et fysisk værested, vil have en øget risiko for at opsøge andre marginaliserede grupper i det fælles rum – på gaden, i subkulturer og lukkede miljøer.

Det er også kendt viden, at to af de beskyttende faktorer overfor mistrivsel, der træder tydeligst frem, er social tilknytning og tilpasning samt tydelige, forudsigelige voksne, der formår at etablere og fastholde relationen og dyrke det fælles tredje.

En fremtidig lukning af en stor del af klubområdet vil potentielt medføre, at en stor del af de unge, der i dag søger FO-klubberne, risikerer at havne i både et socialt opløst fællesskab og i en følelse af at være frataget det fælles fristed, de har i FO klubberne. 

FO klubberne er og skal være et fristed, hvor de unge samles uden den formelle ramme, der er i en social klub. De unge, der kommer i FO-klubberne er, for en stor dels vedkommende, unge, der netop profiterer af at personalet har en særlig interesse at være sammen med de unge om. En del af personalet er unge studerende fra forskellige uddannelser, der dermed repræsenterer et mangfoldigt livssyn, således de unge altid kan finde en troværdig voksen at spejles i, uagtet, hvilke vanskeligheder, de måtte have. 

En lukning af FO-klubberne vil medføre at 1338 unge skal finde nye fællesskaber, nye voksne og nye veje at gå på et tidspunkt i livet, hvor de er allermest udsat for for at blive risikounge. Ved at fratage dem det fælles, det inkluderende og udviklende bagtæppe ,udsætter man dem for yderligere en risikofaktor, som de i forvejen har alt for mange af. 

Vi har som voksne et stort, fælles ansvar for at skærme de både de udsatte og de velfungerende unge og vi har et lige så stort ansvar for, at vi ikke udsætter flere unge for risikoen for udsathed dog forringet trivsel. I stedet bør vi styrke og sikre deres etablerede fællesskaber og mødesteder, så de ikke skal være dem foruden og overlades til sig selv.
Vi foreslår, at der i stedet for besparelser på det borgernære, på byens unge, gennemføres besparelser på det administrative område i kultur og borgerservice. Det kunne være en sammenlægning af forvaltninger under MKB. F.eks. kan Kultur og Sport & Fritid forvaltningerne sammenlægges, hvorved der kan spares betydelige resurser.
Det skal ikke være byens unge, der igen skal mærke besparelser. Lyt til de unge og tag dem alvorligt - de giver så meget mening.

Med venlig hilsen
Bestyrelse i Vejlby-Risskov Ungdomsklub
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Per Kromann

Indsendt

21/11/2022 19:49

Sagsnummer

HS7504857

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44