Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bortfald af tilskud til FO-klubberne

På vegne af FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg og forældre

I spareforslaget er nævnt to punker som ligger til grund for hele besparelsen af FO klubberne.

1. Kultur og Borgerservice, herunder Sport og Fritid, mener at FU-klubberne og FO-klubberne konkurrer om de samme børn.
2. At der har været dårlig kommunikation fra klubberne, som har skabt utryghed hos forældrene.

Tyndt grundlag!

Forskellen på klubberne er relevant, og vi mener på ingen måder de kan sammenlignes. Mange unge mennesker er institutionstrætte når de når 7.-8. klasse og søger derfor hen i FO-klubben, frem for den kommunale klub, da personalet her ofte intet har med deres dagligdag på skolen at gøre.
I FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg deles der ikke lokaler med skolen, og de unge mennesker oplever derfor klubben som et fristed og pusterum, hvor de også ofte møder andre unge, som enten er gået ud af skolen eller er unge fra andre skoler. Kontakten mellem et stort spænd af årgange er vigtig, da de ældre ser de yngre på en anden måde uden for skoleregi og de ældre kommer til at fungere som rollemodeller for de yngre.
I FO-klubberne tager de imod alle unge mennesker, så når et medlem har lyst til at tage en ven/veninde med fra en anden skole eller en anden by, tager de imod. Det har de nemlig forpligtet sig til. Den forpligtigelse har FU-klubberne ikke.

FU-klubben i Lisbjerg har kun åbent én aften om ugen, og denne aften henvender sig mest til den yngre del af målgruppen, hvilket gør at de ældre brugere ikke har lyst til at komme og derfor søger over i FO-klubben som i højere grad har ”plads” til dem.

I vores lokalsamfund, som ligger i udkanten af Aarhus Kommune, har vi ikke særlig mange alternative fritidstilbud, hvorfor FO-klubben spiller en kæmpe rolle i de unge menneskers fritidsliv. De står klar minimum tre aftener om ugen og personalet har frihed til at tilbyde det ekstra, som de kan se de unge har brug for.
FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg har haft en uvurderlig betydning for de unge mennesker i tiden efter Corona nedlukninger, og har haft en stor indvirkning på de unge menneskers mentale trivsel.
Personalet har stået klar til at holde åben en ekstra aften, både på opfordring af de unge mennesker selv, men også i situationer hvor personalet har vurderet at en bestemt gruppe unge mennesker kunne have gavn af en medlemsaften, kun for dem. Noget der har haft en reel betydning for den sårbarhed i relationerne, som de unge mennesker har haft efter et par svære år.

Der har igennem de sidste år været et næsten konstant medlemstal på 100 unge mennesker i FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg, og klubben er klart et fristed hvor alle er lige, ingen bliver målt og vejet og ikke mindst hvor ALLE er velkommen.

Skal vi se på kommunikationen, så skal Sport og Fritid huske at feje for egen dør. Der har i årevis ikke været et eneste besøg fra kommunen i FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg. Vi må derfor konkludere, at der er lagt op til besparelser uden indsigt.
Hvordan kan kommunen vide hvilken betydning FO-klubberne har, når de ikke har været forbi til dialog. En dialog der også kunne have været taget med FO-klubberne inden denne sparerunde. På den måde kunne klubberne selv have haft en chance for at melde ind med en besparelse, i stedet for at man ønsker at fjerne hele grundlaget for FO klubbernes økonomi.

Forældrene til unge mennesker i FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg ved godt hvor stor betydning klubben har for deres børn. Derfor er dette høringssvar også underskrevet af netop dem!

Sport og Fritid ønsker en besparelse på FO-klubberne på 4 millioner, men ved at fjerne hele tilskuddet til FO-klubberne opnås der en besparelse på 11 millioner. Det betyder at et velfungerende unge-miljø bliver ofret til fordel for andre kommunale projekter. Projekter som ingenlunde tilbyder et lignende miljø/opholdsted for de unge mennesker, som med al sandsynlighed ikke benytter andre fritidstilbud.
Mange, for ikke at sige alle vores politikere, herunder også Aarhus Kommunes Børn og Unge rådmand Thomas Medom, taler om mistrivsel blandt unge og at der er et politisk ansvar for at hjælpe vores unge mennesker i en svær verden. Vi taler om mistrivsel som er en konsekvens af ensomhed, præstationskrav og acceleration.
Ovenstående er der intet af i FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg. Her trives de unge mennesker, de er inkluderet og bliver ikke bombarderet med handleplaner og fremdriftsreformer. Personalet har tid og lyst til at gå i dialog om de ting der fylder, hverdagsproblemer og de svære tider.
Her har de unge mennesker i sandhed et fristed!

På vegne af
Bestyrelsen for FO-ungdomsklubben Skejby-Lisbjerg, og forældre:

Jesper Gregersen
Mia Sofia H. Diaoune
Carina Bruun Kristensen
Monica Busk Nielsen
Marianne Agerlund Petersen
Ganita Dobreva Nicolaisen
Rasmus Faarup Kristensen
Louise Linnet Albrekt
Karin Sonne
Signe Have Dinesen
Martin Have Dinesen
Lasse Sørensen
Kirsten Schøitt
Sara K. Tovbjerg
Jakob Tovbjerg Simonsen
Rikke Reisner Hansen
Signe Ferrer-Larsen
Sanne Kappelgaard Ritter
Henning Ritter
Charlotte Jeppesen
Lisbeth Tarp
Anders Gade Jensen
Poul Erik Just
Flemming Ringgaard Simonsen
Jacob Poulsgaard Tjørnholm
Kirstine Poulsgaard Tjørnholm
Erik Gregersen
Christian Nicolaisen
Anne Sofie Hougaard Kristensen
Lotte Brøgger
Camilla Ernst
Miluna Munch
Lene Ankerstjerne
Teddy Ankerstjerne
Anne Gerda Michaelsen Ingstrup
Kiprianos Kayval
Olga Ohiy
Pia Brøndum Mathiassen
Ulrik Brøndum Mathiassen
Kristina Vinter Lykkegaard
Trine Vibæk Simonsen
Hanne Quistgaard
Kaspar Quistgaard
Janne Thygesen
Carsten Thygesen
Jannie Dahl Hald
Mathias Hauge Bünger
Morten E. Christiansen
Julie Schafranek
Iben Brøndum
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulrik Mathiassen

Indsendt

21/11/2022 21:50

Sagsnummer

HS0735328

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44