Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til MKB 1 – Bortfald af tilskud til FO-klubber

Tilst Ungdomsklub har læst forslag til besparelser på Kultur og Borgerservice for budget 2023-2026.
Vi har en forståelse for, at Byrådet er nødsaget til at kigge ind i besparelser. Når Byrådet stiller forslag om at lade tilskud til FO-klubberne bortfalde, foreslår man samtidig at alle kommunens FO-klubber pr definition skal lukke. Dette står i diametral modsætning til Byrådets intention i Sparekataloget for Børn og Unge om, så vidt muligt at holde besparelserne fra de opgaver, som direkte påvirker børnene! Her bliver vi som FO-klub nødt til at udtrykke vores stærke bekymring for konsekvenserne for Tilst´ unge medborgere, såfremt budgettet vedtages i sin fremsatte form.
Unge i Tilst bruger FO-klubben, Tilst Ungdomsklub, som et samlingspunkt for deres sociale fællesskab. Klubben formår at samle de unge på tvær af kultur, etnicitet, alder, køn og socioøkonomisk baggrund.
Tilst er en bydel, der på mange måder udgør en trussel for et bæredygtigt ungdomsmiljø. For at forebygge de unges mistrivsel og potentielle vej ind i kriminalitet, er der behov for et klubtilbud, der på en og samme tid kan tilbyde de unge et fristed og et alternativ til en uhensigtsmæssig færden på gader og stræder.
Tilst Ungdomsklub har som den eneste klub i nærområdet åbent fire aftener om ugen, hvor bydelens FU-klub kun har åbent to aftener om ugen. Derudover tilbyder vi aktiviteter i mange weekender hen over året. Det betyder, at Tilst Ungdomsklub, som det eneste ungetilbud i bydelen har mulighed for daglig kontakt med de unge mennesker, som vi i høj grad oplever der er behov for!
Gennem årene oplever vi, at der er kommet et større og større behov for vores eksistens hos de unge, der har behov for at blive set, hørt og anerkendt i et pædagogisk tilbud.
Det særlige for Tilst Ungdomsklub er, at vi, selvom det ikke er en betingelse for FO-klubberne, udelukkende har personale med en pædagogisk baggrund ansat. Det er vores oplevelse, at de unge i Tilst ofte har meget komplekse problemstillinger, med diagnoser, ensomhed, kriminalitet, relation til
bandemiljøet o.s.v., som fordrer en professionel tilgang til de unge.

Tilst Ungdomsklub lægger vægt på at:
1. Skabe sociale fællesskaber på tværs af alle sociale klasser
2. Være et frirum der motiverer de unge til at indgå i udviklingsunderstøttende sociale fællesskaber
3. Tilbyde betydningsfulde voksen til hjælp og støtte for de unges hverdagsliv
4. Være et tilbud, der har fokus på de unges trivsel og udvikling i lokalmiljøet

Vi tilbyder aktiviteter som bidrager til at skabe tilhørsforhold til lokalmiljøet, tillid til voksne og positivt samspil med jævnaldrende.
Vi er attraktive for de unge, fordi vores tilbud er uforpligtende og bygger på den unges egen motivation og de ansattes kompetencer til at danne relationer til de unge.
Vi er attraktive for forældrene, fordi vi, modsat FU-klubberne ikke forpligter forældrene til en fast månedlig betaling, i en tid hvor verdensøkonomien i øvrigt rammer mange trængende familier.
At lukke Tilst ungdomsklub, vil for mange unge i Tilst have store konsekvenser. Der er ikke andre tilbud som de unge kan benytte i den grad som vi tilbyder.
Uden kommunens tilskud vil Tilst Ungdomsklub, bydelens ældste ungdomstilbud, være nødsaget til at dreje nøglen rundt og lukke. Med en udtalt risiko for, at de unge vil søge ophold og samvær på gadeplan i et utrygt miljø, der hurtigt kan friste til en kriminel løbebane, skaber massiv bekymring!
Dertil kommer, at et bortfald af tilskuddet vil betyde at 9 engagerede medarbejdere vil miste deres arbejde.


På vegne af Tilst Ungdomsklubs bestyrelse og klubleder,Kenni Simonsen
Klubleder
kennimariagersimonsen@gmail.com

Joel Fredrik Aanerud
Bestyrelsesformand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

kenni simonsen

Indsendt

21/11/2022 22:31

Sagsnummer

HS2770120

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44