Gå til hovedindhold

Høringssvar

SPAREFORSLAG MED ET LANGSIGTET PERSPEKTIV

Er spareforslaget fra Sport og Fritid i virkeligheden et forsøg på at hoppe over, hvor gærdet er lavest? Fordi at de skal bespare x-antal millioner, er det nemt at lave det forslag, der er lagt for døren. Lad os stoppe med at træffe de nemme og dumme valg og i stedet træffe de svære og gode valg.
I den kommende tid står vi overfor store strategiske og strukturelle udfordringer. Der er mistrivsel blandt unge, som er stødt stigende. Samtidig er der strukturelle udfordringer ift. rekruttering af velfærdsmedarbejdere – herunder pædagoger. En anden problemstilling som vi alle skal forholde os til er det voksende behov for regelforenkling, afbureaukratisering som kræver ikke-komplekse organisationer der skal kunne løse velfærdsopgaver, for færre midler. Det fordrer, jf. Aarhus Kommunes politik et behov for samskabelse mellem det offentlige og de civile ressourcer. Hvis vi kigger på alle tre strukturelle udfordringer er FO-klubberne et godt bud på at løse dette ift. børn og ungeområdet:
1) Vi formår at rekruttere bredt i vores personalegrupper, hvor der er fornuftig balance i personalegrupperne med pædagogisk faglige medarbejdere og andre fagprofiler. .
2) Vores organisation bygger på en simpel organisationsstruktur. Vi har et ledelseslag og en bestyrelse. Det betyder også, at store dele af vores ressourcer går til kerneopgaven.
3) Vi er en forening og arbejder efter demokratiske foreningsprincipper, involverer forældre og civilsamfund samt skaber medinddragelse hos de unge omkring opgaveløsningen. Der er brug for den samskabelse, hvis vi skal være nok hænder i fremtiden!

Vi kan ikke ignorere de strukturelle udfordringer – måske på kortsigt – men på langsigt har vi en forpligtelse til at have et svar klar. Vi har svaret klar: Det rene snit!

En nedlukning af FO-klubberne vil betyde, at flere unge skal finde andre fællesskaber. Her peger Sport og Fritid på Børn og Unge, herunder FU og UngIAarhus. Udfordringen er, at FU som organisation er en supertanker med mange ledelseslag og meget styring og bureaukrati.
1) De ansætter og arbejder stort set kun med pædagoger.
2) De har en meget tung organisationsstruktur med mange ledelseslag. I deres sparekatalog lægger de op til at spare for 12 millioner kroner på ledelsesniveauet. Vi forestiller os ikke at ledelseslagende forsvinder, så de må i dag bedrive ledelse for det der svarer til FO-klubbernes samlede driftsbudget. Det vidner om en meget, meget tung organisation med mange ledelseslag og har man råd til det i fremtidens velfærdssamfund? det tror vi ikke på!
3) De er en kommunal institution og forvaltes herefter.

Vi siger ikke, at de skal holde op med at eksisterer for de har også deres eksistensberettigelse. Men vi siger, at I skal lade os om at drive det, som vi er bedst gearet til og det som vi har gjort i mange, mange, mange år. Nemlig ungeindsatserne for målgruppen 14-18-årige.

Spareforslag:
Vi foreslår derfor, at I som politikere viser mod til at foretage ”det rene snit”. Det betyder, at alle de områder, hvor FO-klubberne er tilstede skal FU-klubberne (UngIAarhus) ikke tilbyde aftenklub for unge i målgruppen 14-18 år. Det gør de i dag og hvis de skal tilbyde de unge et fællesskab på ligefod med FO-klubberne, er det realistisk at det kan gøres indenfor deres nuværende økonomiramme. Så lad FO-klubberne om det, da vi løser den omkostningseffektivt, uden bureaukrati, i et offentlig-civilt samarbejde og ved brug af en blandet personalegruppe, der kan arbejde med de unges fællesskaber på lige vilkår som de kommunale institutioner. Samtidig reduceres UngIAarhus’ rammebudget. Modregningen skal ske ud fra den geografiske CPR-tildelingsmodel, som UngIAarhus arbejder med (hver klub får midler svarende til antal CPR-numre i området).

Vi håber, AT I TØR VISE MOD!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Danusan Gnanasegaran

Indsendt

22/11/2022 13:23

Sagsnummer

HS6715556

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44