Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Musikrådet

Aarhus Kommunes Musikråd ønsker at udtrykke vores bekymring over de voldsomme besparelser, der er foreslået i Kommunens sparekatalog for 2023. Aarhus er kendetegnet ved et stærkt og bredt funderet kulturliv, der strækker sig fra vækstlag til professionelle kunstnere på nationalt og internationalt plan. Et stærkt kulturliv, herunder musiklivet, er en essentiel del af byens DNA. En understøttelse af kulturlivet fra kommunens side er essentielt for at bevare bredden i kulturlivet. Vi frygter, at de foreslåede besparelser vil medføre en uacceptabel udhuling af denne understøttelse, og dermed betyde at det Aarhusianske kulturliv vil blive mærkbart fattigere for alle der deltager i det, fra de udøvende til kulturforbrugerne.

Indenfor vores fagområde, musikken, bemærker vi særligt:
- De foreslåede besparelser på hhv. Initiativpuljen og Basistilskuddet vil have stor betydning for de mange projekter og institutioner der trives i byen. 
Når initiativpuljen beskæres øges presset på de øvrige puljer, som f.eks. Musikpuljen og Honorarstøtteordningen, som Musikrådet bestyrer. Musikrådets puljer er i forvejen rigeligt små til at imødekomme det behov der kommer til udtryk ved ansøgningsrunderne. Når vi i Musikrådet oplever at vores egne puljer ikke rækker til at imødekomme alle de støtteværdige ansøgere, er det godt, at vi kan henvise de ansøgere der passer bedre til Initiativpuljen til at ansøge denne. Den mulighed udhules, når der i kataloget lægges op til at spare på netop Initiativpuljen. På samme måde forudser vi et øget antal ansøgninger til Musikpuljen og Honorarstøtteordningen, når nogle af de aktører der før ville have søgt Initiativpuljen nu i stedet vil søge over mod de endnu ikke beskårne puljer.
Basistilskuddet spiller, med sin mere langsigtede understøttende funktion for nogle af byens visionære og vigtige aktører i deres etableringsfaser, en afgørende rolle for det generelle kulturelle miljø i Aarhus, herunder ikke mindst for musikmiljøet. Mange af byens vigtige flagskibe på musikområdet i disse år har fået uvurderlig hjælp fra Basistilskuddet til at etablere sig som blivende og vigtige aktører. Aktører, der er med til at inspirere på tværs i det kulturelle miljø i byen, og som er med til at profilere Aarhus som kulturelt kraftcenter både indadtil og overfor resten af verden. En beskæring af Basistilskuddet vil give færre muligheder for udvikling og professionalisering af det kulturelle vækstlag i Aarhus, og virker af den grund som en uklog beslutning.
Musikrådet anbefaler på den baggrund at friholde Initiativpuljen og Basistilskuddet fra nedskæringer.
- Spillestedet HeadQuarters har i mange år nydt fortjent bevågenhed fra kommunens skiftende Musikråd. Således også ved seneste uddeling af honorarstøtte, hvor HeadQuarters igen fik det største tilskud blandt ansøgerne (når man ser bort fra spillestedet Turkis, hvis tilskud var fastlagt af byrådet inden ansøgningerne kom til behandling i Musikrådet), med en begrundelse der bl.a. indeholdt ordene: “Musikrådet … glæder sig stadig over klubscenens utrættelige arbejde med at præsentere ny, original kvalitetsmusik, samt de dertil hørende opkvalificerende og netværksskabende aktiviteter. HeadQuarters har stor betydning for byens voksende lokale rytmiske musikliv og udfører et vigtigt stykke arbejde præget af et højt aktivitetsniveau.” Så meget mere kan det undre, at der i sparekataloget lægges op til en nedrivning af den bygning, der huser HeadQuarters. Spillestedet har en uvurderlig betydning for det lokale vækstlag, både i forhold til at præsentere vækstlagets aktører for den århusianske offentlighed, og i forhold til at medvirke til at fastholde dem i Aarhus. Jo færre scener af Headquarters’ snit og format der eksisterer i byen, jo flere upcoming musikaktører vil vælge at søge andre græsgange end Aarhus, hvilket vil være til skade for det brede musikliv i byen.
Udover det angribelige i at gøre et af byens mest markante spillesteder hjemløse, så er vi også forundrede over fremgangsmåden. I sparekataloget tages der stilling til den mulige fremtid for bygningens anden beboer, danseteatret Bora Bora, efter nedrivningen - men Headquarters nævnes ikke med et ord. Der er tilsyneladende ikke tænkt nogle tanker om spillestedets fremtid i forbindelse med udformningen af sparekataloget. Musikrådet har været i kontakt med HeadQuarters’ ejere - de har heller intet hørt om hvilke tanker der måtte være om spillestedets fremtid efter en nedrivning.
Denne type usikkerhed og letfældige omgang med et spillesteds fremtid er efter vores bedste overbevisning ikke hvad den Aarhusianske musikscene har brug for i en tid hvor musiklivet stadig er ved at finde sine ben efter coronanedlukninger og midt i den verserende energi- og forsyningskrise. Uanset om HeadQuarters må ende med at dreje nøglen som følge af nedrivningen, eller om spillestedet må finde en ny adresse (med al den energi der skal bruges på en flytning og nyetablering, som ellers ville have været brugt på at drive spillestedet), så ville de og det Aarhusianske musikliv være bedre tjent med at de kunne få fred til at udvikle deres virke.

De foreslåede besparelser i kataloget forekommer ekstra ærgerlige ovenpå et år, der med initiativet Music City 2002 ellers har været kendetegnet ved en stor satsning på musikken.

Musikrådet stiller sig gerne til rådighed for videre dialog.

VH Aarhus Kommunes Musikråd - David Mondrup (forperson), Anja Nedremo, Evrim Citrikkaya og Søren Mehlsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

David Mondrup

Indsendt

22/11/2022 14:34

Sagsnummer

HS1949545

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44