Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. spareforslag 2023-2026

Ungdomsklubben Midtpunktet i Trige – Bestyrelsen
Høringssvar vedr. Spareforslag 2023-2026

Bortfald af tilskud til FO-Klubber

Som bestyrelse for en yderst velfungerende ungdomsklub ser vi med stor bekymring på en fremtid uden FO-Klub i Trige. Klubben favner et bredt udsnit af unge og løfter et stort socialt ansvar. I klubbens fællesskab mødes de unge på egne præmisser omgivet af ansvarlige voksne med bredt kendskab til de udfordringer, der følger med et ungdomsliv.

Klubben har tilbud der imødekommer de unges ønsker på alle måder. En tryg atmosfære i klubben danner ramme om vidt forskellige aktiviteter som:

- Madaften
- Filmhygge
- Boldspil og leg
- Gaming
- Udflugter og mindre udlandsrejser

Klubben er kendetegnet af unge der ser det som naturligt at tage ansvar for den gode stemning i deres klub.
Medarbejderne er der for de unge når det gælder, både når der skal grines eller der brug for en skulder og et trøstende ord.

Fastholdes beslutningen om at fjerne tilskuddet og dermed lukke klubben vil det få alvorlige konsekvenser for lokalområdet. Når fællesskabet i klubben forsvinder, vil det uden tvivl føre til øget mistrivsel og rodløse unge der mangler et sted at gå hen.

Trigeparken er et udsat boligområde men takket være flere målrettede indsatser har der de senere år været en meget positiv udvikling. FO-Klubben har i den forbindelse spillet en central rolle.

Der er i sparekataloget en specifik forventning om en øget tilstrømning til ungdomsklubben under UngiAarhus men i selvsamme sparekatalog er der lagt op til en forhøjelse af et i forvejen højt kontingent. Udover denne tvivlsomme forventning er der ikke angivet andre konkrete alternativer men udelukkende hensigtserklæringer om nye tilbud.

Med så skrøbeligt et sikkerhedsnet vil det være dybt uansvarligt at fjerne tilskuddet og de facto lukke FO-Klubben i Trige.

Det vil få meget alvorlige konsekvenser for områdets unge.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Stubbe Teglbjærg

Indsendt

22/11/2022 20:09

Sagsnummer

HS4534846

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44