Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. Sparekatalog for Kultur og Borgerservice fra Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) takker for invitationen til at indgive høringssvar til Sparekataloget for Kultur og Borgerservice. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge. Vi er derfor bekymrede over, at der skal spares på sport og fritidsområdet.

OPKRÆVNING FOR LÅN AF KOMMUNALE LOKALER
I Århus Ungdommens Fællesråd er vi særligt optagede af forslag 4.71 punkt 2: ”Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler”. Det skyldes, at en del børne- og ungdomsforeninger pt har deres aktiviteter i kommunale lokaler. For disse foreninger vil der med de nye principper fremover blive en ekstra udgift i foreningens drift. For nogle foreninger vil det være svært at dække den ekstra udgift, og de er selvsagt bekymrede for, hvordan økonomien i foreningen kommer til at se ud fremad.
Vi har fået input fra ungdomsforeninger, der er bekymrede for, at det nye gebyr kan betyde, at de er nødt til at tage brugerbetaling for arrangementer, der før var gratis, og hæve kontingentet for medlemmerne. Begge dele vil særligt ramme de børn og unge, der kommer fra økonomisk udsatte familier. Der er også en bekymring for, at de nye gebyrer vil gøre det sværere i stedet for nemmere at være frivillig i de foreninger, der bliver ramt - hvilket strider imod målet i den nye fritidspolitik om, at det skal være attraktivt og meningsfuldt at være frivillig i Aarhus.

Andre foreninger er i dag i egne lokaler, og betaler allerede i dag for strøm, vand og varme. For disse foreninger kan det virke rimeligt, at også foreningerne i de kommunale lokaler betaler en pris for lokalerne. Input fra disse foreninger er at fx priserne på el, vand og varme lige nu stiger. Det giver foreninger i egne lokaler en ekstraregning, som foreninger i kommunale lokaler ikke bliver berørt af.

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd enige i, at den nye opkrævning kan ses som en måde at skabe en større økonomisk lighed mellem foreninger, der er i egne lokaler og foreninger, der er i kommunale lokaler. Men vi ved også, at for særligt små eller nicheprægede foreninger kan det være svært pludselig at finde 5.000, 10.000 eller 15.000 kr. ekstra i budgettet.

Vi vil derfor foreslå at den nye opkrævning tidligst indføres i 2024 - altså ikke allerede i 2023 som beskrevet i spareforslaget. Det vil give de foreninger, der bliver omfattet af en ny opkrævning tid til at finde ud af, hvordan de kan skabe en ekstra indtægt. Vi mener også, at det er vigtigt, at foreninger der rammes af en ny opkrævning inddrages i en forudgående dialog med Sport og Fritid om foreningens økonomiske situation, så ingen forening ender i en økonomisk klemme.

BORGERINDDRAGELSE
ÅUF opfodrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med sparekataloget. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage med netop dette perspektiv i det videre arbejde.

På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse

Nina Hansen
Formand
og
Sara Springborg
Sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

22/11/2022 21:07

Sagsnummer

HS9140438

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44