Gå til hovedindhold

Høringssvar

Gebyr på anviste lokaler rammer foreningerne skævt

I forbindelse med spareforslag MKB-2, vil vi henstille til ikke at gennemføre de planlagte besparelser, ved indførelse af gebyr på udlån af anviste lokaler. I forhold til størrelsen på de budgetter vi arbejder med i de frivillige foreninger, så vil det have meget stor indflydelse for mængden og kvaliteten af de tilbud som der er mulighed for at tilbyde. Frivillige kræfter yder et fantastisk stykke arbejde i Aarhus og der er ikke nogen grund til at kvæle denne frivillighed yderligere, ved at pålægge mere bureaukrati, administration og økonomiske indskrænkelser. Ved gennemførelse af spareforslaget vil FDF Hasle-Åbyhøj blive pålagt gebyrer på omkring 10.000 kr. Til sammenligning har vi af pengeskabende aktiviteter i 2021 haft en indtægt på omkring 16.000 kr., det hele ved salg af lodsedler.

Den model der er fremvist vil desuden være meget uhensigtsmæssig i den måde den rammer forskellige foreninger af forskellig indhold og tilbud. For eksempel er modellen for lokaler udlånt til foreninger med eksklusiv ret hæftet udelukkende på antallet af kvadratmeter. Behovet for kvadratmeter er forskelligt fra foreningstype til foreningstype. Som forening i anviste lokaler har man jo de lokaler man får anvist,i den størrelse man får anvist, uagtet de specifikke behov man har. For eksempel har vi i vores anviste lokaler rigtig mange kvadratmeter, der udelukkende kan bruges til depot, da der ikke er redningsåbninger eller vinduer. Desuden er standen, meget varierende. Pudset på de vægge vi har i vores lokaler, der er en gamle kælder under en børnehave, falder bogstaveligt talt ned fra uge til uge. Såfremt der ønskes at pålægges et gebyr vil vi kraftigt opfordre til at der ses på andre parametre end blot kvadratmeter, for eksempel lokalernes stand og foreningens karakter.

De indtægter der måtte komme ind på et gebyr på anviste lokaler, kan jo jf. Folkeoplysningsloven ikke anvendes som en direkte besparelse, men skal indgå i det tilskud der gives til driftsudgifterne ved brug af andre foreningens egne eller lejede private lokaler.
For os ville det da være en drøm af have egne lokaler, men for langt de fleste foreninger er det jo på ingen måde realistisk i en kommune som Aarhus, med de priser der er på ejendom. Så den omfordeling der vil opstå, føler vi mere vil være en forfordeling af i forvejen mere økonomisk privilegerede foreninger.

Venlig hilsen
FDF Hasle-Åbyhøj
Åbyhøjvej 4, Kælderen
8210 Aarhus V
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Benjamin Grann

Indsendt

22/11/2022 21:45

Sagsnummer

HS2807285

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44