Gå til hovedindhold

Høringssvar

Initiativpuljen – støtten til kulturlivets frodige underskov – skal bevares

Spareforslaget om at lukke Initiativpuljen, der giver økonomisk støtte til den sprudlende og mangfoldige underskov af kulturelle tilbud i Aarhus, er en uhørt dårlig idé. Puljen giver støtte til en lang række meget forskellige små og mellemstore kulturelle arrangementer, som tilsammen gør kulturlivet i Aarhus levende og værdifuldt for mange forskellige grupper og mennesker i byen. Så drop det forslag. Tak.
Vi skriver på vegne af Palæstina Film Festival, som vi ni år i træk har holdt i biografen Øst for Paradis med stor og mangfoldig publikums-tilstrømning til festivalens fire dages filmforevisninger. Hvis Initiativpuljen lukkes kommer festivalen alvorligt i fare. Det samme vil formentlig gælde en lang række andre kulturelle begivenheder i Aarhus.
Vi har de seneste fem år fået økonomisk støtte til vores årlige Palæstina Film Festival fra Det Danske Filminstitut (DFI), altså penge fra en statslig institution. For DFI er det ret afgørende for at støtte festivalen, at vi samtidig har mulighed for at søge støtte fra Aarhus Kommune, hvilket vi de seneste fem har fået fra Initiativpuljen. Det er vi selvsagt glade og taknemmelige for. Men uden mulighed for støtte fra Initiativpuljen er der stor risiko for, at de statslige støttekroner fra DFI fremover vil forsvinde.
Jamen så kan vi vel bare søge støtte hos en anden af kommunens kulturpuljer, vil vi sikkert få at vide. Men kommunen har ikke andre kulturpuljer, der giver støtte til et kulturelt initiativ i det omfang, som Palæstina Film Festival har. Dette gælder formentlig også for mange andre.
Støtten fra Initiativpuljen til et arrangement er på højst 15.000 kr. og samtidig højst 15 pct. af budgettet. I sparekataloget argumenteres der med, at med begrænsningen på finansiering fra Initiativpuljen på højst 15 pct. af budgettet, kræves der et ”stort budget” og en ”stor egenfinansiering”, og: ”derfor vil nedlukning af puljen formentlig betyde mindre i forhold til antallet af afviklede arrangementer i byen,” argumenteres der.
For Palæstina Film Festival er argumentet med stor egenfinansiering ikke korrekt. Vi er en frivillig forening, som lægger ganske mange timers frivilligt arbejde i at arrangere den årlige festival, men foreningen har ganske få penge. Til gengæld får vi statslige støttekroner fra DFI til vores årlige festival, og denne bevilling er stærkt afhængig af, at vi også har mulighed for at søge støtte fra Aarhus Kommune, altså fra Initiativpuljen. Hvis Initiativpuljen lukkes, er disse støttekroner fra DFI i alvorlig fare for at tørre ud, og så er den årlige Palæstina Film Festival i store økonomiske problemer.
Sparekatalogets argument, om mindre betydning for antallet af afviklede arrangementer, hvis Initiativpuljen lukkes, er stærkt tvivlsomt.
Initiativpuljen har ifølge sparekataloget 740.000 kr. årligt at gøre godt med. Der er i 2021 givet penge til i alt 119 meget forskellige kulturelle arrangementer. Kigger man på listen over hvilke arrangementer, der har fået støtte fra Initiativpuljen dette år, er der tale om en vidunderlig sprudlende mangfoldighed af kulturelle begivenheder. Der er: International Kvinde Filmfestival, Vinter-Jazz, Borum Fri Festival, grundlovsarrangement i Brabrand, koncert med tre unge pianister, Bachs H-mol messe i Musikhuset, barokkoncert i domkirken, dans med Spillemandslauget Østjyderne, Mozart klaverkoncert, Endags festival i Trige, Givisme Sommerfestival og meget, meget mere, samt altså også Palæstina Film Festival. Alt sammen arrangeret med små men vigtige støttebeløb fra Initiativpuljen.
Hvis Initiativpuljen lukkes, vil det være et stort svigt af en af de vigtige visioner i Aarhus Kommunes kulturpolitik 2021-24. Heri står der i temaet ”Et stærkt fundament” følgende om vækstlag og frie miljøer:
”En forudsætning for et stærkt kunst- og kulturliv er bl.a., at der er gode betingelser for, at vækstlag og talenter kan udvikle sig og gro. Der skal være plads til at drømme stort og til at stræbe efter det næste, hvad enten man går på en kunstnerisk uddannelse, skal starte sin kreative karriere, virksomhed eller vil udvikle projekter sammen med andre. Aarhus har over en årrække udviklet en række stærke miljøer, hvor vækstlaget kan udfoldes og udvikles. De uafhængige miljøer i byen er baseret på en høj grad af samfundsengagement, deltagelse og udveksling – både lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil værne om miljøerne og have en løbende dialog med dem og med de frie aktører, så vi sikrer deres stemme i byens udvikling, og vi vil bakke op om aktiviteter på tværs.”
Besparelsen ved at lukke Initiativpuljen er lille i kr. og øre set i forhold til det samlede kulturbudget, og det er mikroskopisk i forhold til Aarhus Kommunes samlede milliard-budget. Men for de mange, mange frivillige, foreninger, kulturarrangører og andre, der i kulturens frodige underskov i Aarhus giver byen puls, liv og charme, vil skaden være utroligt stor. Så det er afgørende vigtigt at Initiativpuljen bevares.

Pva. Palæstina Film Festival – palff.dk
Huda Chaaban – formand
Imad Kaaouach – næstformand
Ole Jessen - kasserer
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Jessen

Indsendt

23/11/2022 10:39

Sagsnummer

HS8859389

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44