Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til spareforslag om lukning af Hasle Bibliotek

Lukning af Hasle Bibliotek – mere end et bibliotek! (sendes også som høringssvar til Kultur og Borgerservice)
I sparekataloget for Kultur og Borgerservice sluttes der af med følgende i argumentet for lukning af Hasle Bibliotek: ”Fokus er at få mest mulig værdi for borgerne ud af de personaletimer, der er til rådighed. En lukning af Hasle bibliotek vil være i tråd hermed, da det vil indebære færre bibliotekstilbud men med ambitionen om bedre bibliotekstilbud samlet set på tværs af by og opland i hele kommunen.”
Hvad er værdifuldt for borgerne? Og hvad gør et bibliotekstilbud bedre?
At have et bibliotek i vores nærområde tæt på Hasle Skole bidrager til en særlig rød tråd igennem vores aftagerfelt, der spænder bredt socio-økonomisk. Værdien for Hasle bibliotek bør måles i mere end aktiviteter, foredrag, lån af bøger osv. Det er et sted, hvor vores elever og familier kan mødes på tværs og skabe bæredygtige fællesskaber, der sammen kan gøre Herredsvang og de omkringliggende boligkvarterer et attraktivt område at bo i.
Hasle bibliotek er en vigtig aktør i lokalsamfundet i Hasle, og dermed i Hasle Skoles skoledistrikt. Det gælder selvfølgelig i forhold til at bidrage til den generelle læselyst og læring blandt børnene i skoledistriktet. Men det gælder i lige så høj grad i forhold til integrationsopgaven og bidraget til at løfte de dansksproglige kompetencer hos børn med dansk som andetsprog (DSA).
Spørgsmålet om hvorvidt Hasle Bibliotek skal bevares, skal derfor ikke blot anskues ud fra et hensyn til at have et bibliotek i lokalsamfundet. Men i lige så høj grad hensynet til at ville bevare Hasle Skoles muligheder for fortsat at være en blandet og mangfoldig folkeskole.
Der er ikke mange sociale og kulturelle offentlige tilbud i området omkring Hasle bibliotek. Ved at lukke biblioteket, lægges integrationsopgaven i endnu højere grad over på Hasle Skole. Hasle Skole har en stor opgave med at få integrationen til at lykkes, med en procentsats af DSA-elever på 47,8 %. Vi befinder os løbende i en situation, hvor vi søger veje til fortsat at lykkes med opgaven. At lukke biblioteket, vil være et tilbageskridt for integrationsopgaven og hindring for vores bestræbelser.
Forslaget skal også ses i sammenhæng med den politiske drøftelser der lige nu foregår i byrådet, om justeringer i skolernes henvisningspolitik. Hasle Skole har også afgivet høringssvar hertil. På Hasle Skole ønsker vi at lykkes med integrationsopgaven og vil leve op til visionen om at være en mangfoldig og blandet skole, som fastholder både et-sprogede og to-sprogede børn. Med det elevgrundlag der er lige nu i skoledistriktet, er henvisningspolitikken nødvendig. Hvis Hasle bibliotek lukker kan vi frygte at andelen af DSA-børn med sprogstøttebehov i skoledistriktet stiger endnu mere, og endnu flere børn vil derfor skulle ”buses” til andre skoler.
Vi opfordrer derfor til at bevare Hasle bibliotek, så det fortsat er muligt at skabe en mangfoldig folkeskole i Hasle, der sikrer integration og blandede bydele.

På vegne af skolebestyrelsen Hasle Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lone Grosen

Indsendt

23/11/2022 11:11

Sagsnummer

HS6285106

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44