Gå til hovedindhold

Høringssvar

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Værkstedet kombinerer to udstyrstunge kunstneriske udtryk, nemlig det analoge fotografi og så trykgrafikken. Her er et stort mørkekammer, udstyr til ætsning, trykkefaciliteter til høj- og dybtryk samt relevant digitalt udstyr. Dette hidtil med et primært fokus på fotogravuren, hvor de to redskaber smelter sammen til et fælles udsagnsmedie. Det er fornemt at have kunnet styre dette flagskib igennem et par årtier, og det har kastet uvurderlige resultater af sig. Stor tak til Inger Lise Rasmussen og til Aarhus Kommune.
De to forbilledligt udstyrede værksteder som fletter sig ind i hinanden, skal naturligvis leve videre, men det kræver i sparetider givetvis at potentialet foldes lidt mere ud, ved i højere grad også at tænke de to medier i egen ret. Og det er jo ikke svært. Der er i Danmark og i udlandet stor interesse og efterspørgsel på både introducerende input og på periodevis leje af faciliteter, når det kommer til netop de her to ressourcekrævende teknikker. Det er ikke nogen forundt at have egen eksklusiv adgang til de tekniske muligheder, der findes på Højbjerg FotoGrafiske Værksted. Den slags må vi deles vi om og der er en god tradition for erfaringsdeling i begge faggrupper. Og at have begge specialer samlet under samme tag giver en helt unik synergi.
Det bør derfor være muligt (og helt tosset andet, også set i forhold til de investeringer, der gennem tiden er foretaget) at videreføre arbejdet med at fastholde Aarhus på landkortet som kunstnerisk uddannelsesby, og som stedet i Danmark, hvor man kan og gør noget særligt, når det kommer til produktionsfaciliteter.
Jeg har gennem tiden deltaget i en række seminarer, workshops og foredrag på HFGV, som har udvekslet og udviklet ekspertise i det billedkunstneriske felt, med centrum i en unik faglighed.
Med en profil, der rummer både det analoge fotografi i alle dets specialer, og med en udfoldelse af trykgrafikken på samme vis, vil det være muligt og ønskeligt – også indenfor de hidtidige beskedne driftsudgifter – at videreføre og udvikle værkstedets førende position, til fordel for byen.

Billedkunstner, grafiker
Bo Mølgaard
Tidl. medlem af Aarhus Kommunes Kunstråd og Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bo Mølgaard

Indsendt

23/11/2022 11:50

Sagsnummer

HS5392196

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44