Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bora Boras officielle høringssvar

Resume: Det vil ikke medføre besparelser at flytte Bora Bora til Godsbanen, men tværtimod medføre ekstra omkostninger i millionklassen.

Det fremgår af Aarhus Kommunes sparekatalog, at der ikke skal spares på Bora Bora som lille storbyteater. I forslaget MKB 11 står der “Det prioriteres at bevare tilskuddet til de 4 små storbyteatre uændret, da de både i forhold til publikum, kunstnerisk kvalitet og betydning for byens kulturmiljøer spiller en vigtig rolle”. I forbindelse med besparelsen på Teater Katapult foreslås der en lokalerokade, så Bora Bora skal flytte til Godsbanen. Men Godsbanens lokaler er uegnede til at producere og præsentere dans. Dermed er landets eneste fungerende scene for dans af sin slags reelt ude af stand til at levere de forestillinger, som har begejstret husets gæster de sidste 30 år - medmindre der foretages enten en massiv ombygning af, eller alternativt en tilbygning til, Godsbanen. Hvis man skal forklare det simpelt, så svarer lokalerokaden til at bede et håndboldhold om at spille kamp i et klasselokale. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Scenerne på Godsbanen er hverken brede eller dybe nok til dans.

Bora Boras vigtigste pointer er:
● Vi har gennem flere år samarbejdet med Aarhus Kommune om at få bygget et nyt hus til dans, som svarer til behovene i dag og fremover. Aftalen var, at vi ikke skulle flytte, før nye egnede lokaler stod klar.
● De nuværende lokaler på Godsbanen er uegnede til dans. Som scene for markant international dans skal vi bruge en stor scene med et areal på minimum 15 x 15 meter (225m2), som vi har i dag. Katapults scene er i anvendeligt areal kun 7,2 x 7,7 (55m2) meter med flugtveje i begge sider, eller 9,7 x 6,4 med flugtvej udelukkende i kongesiden. I alt har Bora Bora brug for netto 1600 specialiserede m2 for at kunne fortsætte som produktionshus og scene for dans.
● En flytning til Godsbanen vil betyde store udgifter til ombygning, mindre fleksibilitet og dermed mindre aktivitet. Det må samtidig forventes, at der vil være mindre plads til andre veletablerede kulturaktører på Godsbanen.

● Vi foreslår:
○ Enten at vælge den udgiftsneutrale løsning og lade Bora Bora forblive i de nuværende lokaler på Brobjergskolen, hvor vores vurdering er, at der kan rejses fondsmidler fra private fonde til den nødvendige renovering af bygningen. Bora Bora og det børnekulturelle produktionscenter kan fint samarbejde og begge forblive på Brobjergskolen. Med de nødvendige istandsættelser og mindre tilbygninger kan området og bygningerne omkring Brobjergskolen blive funktionelle, permanente fysiske rammer. Bora Bora arbejder i forvejen på at styrke sin børne- og unge profil gennem nye festivalsamarbejder og talentindsatser. Det kan skabe en visionær og langsigtet udvikling af Brobjergskolen som et kultursted, hvor alle aldre kan mødes og derved høste synergierne mellem Bora Bora og et børnekulturelt produktionscenter. Da der ikke er nogen økonomi bundet op på lokalerokaden, har det ikke nogen indflydelse på sparekataloget at slette rokaden.
○ Eller at gå tilbage til den hidtidige plan om et nært samarbejde mellem Aarhus Kommune og Bora Bora for at skabe et nyt hus til dans. Flytning skal først ske, når der står et nyt hus klar, der mindst svarer til de eksisterende aktive m2.

Derfor: Slet sætningen i sparekataloget om flytning af Bora Bora og lad os gå i dialog om en bæredygtig løsning for både dansen og børnekulturen i Aarhus.

Se detaljer i argumenterne i vedlagte høringssvar i pdf.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lotte Kofod Ludvigsen

Indsendt

23/11/2022 16:19

Sagsnummer

HS4308535

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44