Gå til hovedindhold

Høringssvar

EN DE FACTO LUKNING AF TEATER KATAPULT ER ØKONOMISK, KULTURELT OG SOCIALT EN DÅRLIG FORRETNING FOR AARHUS KOMMUNE

Høringssvar fra Teater Katapult / resumé:

Aarhus Kommunes spareplan fra Kultur og Borgerservice den 27. oktober vækker stor undren, overraskelse og vantro i hele teatermiljøet. Forslaget vil definitivt betyde en de facto lukning af Teater Katapult.

Den kommunale støtte til Teater Katapult er den væsentlige økonomiske rygrad, hvorfra al markedsmæssigt og kunstnerisk arbejde udgår.

Virkeligheden er, at Teater Katapult er en overskudsforretning for kommunen, og støtten på de 1,5 mio. er således en lille investering ift. det store afkast Aarhus Kommune generelt set får for pengene.

Katapult bidrager til Aarhus Kommune økonomisk, kulturelt og socialt.

Økonomisk i form af skatteindtægter til kommunen, der er større end det kommunen giver ud; kulturelt i form af teaterkunstformidling og dramaudvikling af stor kulturel betydning for mange publikummer og for scenekunstmiljøet i kommunen, i regionen og nationalt. Endelig bidrager Teater Katapult socialt via prisbillige billetter, borgerinddragelse, ungemiljøer mm.

Vi ønsker alle, at Aarhus er en Kulturby i verdensklasse. Derfor må vi ikke fjerne det, der handler om nyskabelse, energi og undergrund; alt det som gør en by til en storby.

At fjerne byens eneste unge-voksenteater og et teater akademi vil eliminere 20 års opbygning af knowhow, være et kæmpe tab for byens kulturliv og grave et dybt kulturpolitisk krater i Aarhus Kommune, som det vil tage mange år at bygge op igen. Teater Katapult har over årene bevist sit værd lokalt, nationalt og internationalt i forhold til publikum, kunstnerisk kvalitet og ikke mindst dets betydning for byens kulturmiljøer.

I det følgende redegøres for konsekvenserne af Aarhus Kommunes spareplan for Katapult og herefter gives Teater Katapults anbefaling. Dette er et resume. Det samlede høringssvar er vedhæftet.


KOMMUNEN VIL MISTE DET ENESTE UNGE-VOKSENTEATER I AARHUS

- Katapult er det eneste UngeVoksenTeater i Aarhus. Teatrets målgruppe spænder vidt - aldersmæssigt fra unge (15+) til ældre. Der bør være plads til to voksenteatre og et unge-/voksenteater i en by af Aarhus' størrelse. Teater Katapult er med til at hæve niveauet i Aarhus, så det ligger over de øvrige provinsbyer i landet.
- Teater Katapult har en kapacitet på 188 pladser i salene og et repertoire året rundt med mellem 6-8000 besøgende publikummer. Katapult styrker kulturproduktionen og antal besøgende på Godsbanen herunder unge, som ikke finder det teaterudbud andre steder i byen.
- Katapult producerer årligt selv 2 altid anmelderroste forestillinger (co- og egenproduktioner) baseret på ny dansk dramatik samt driver turnevirksomhed rundt i landet. Flere er blevet Reumertnomineret. I 2019 modtog Katapult Region Midts Kulturpris.
- Katapult har et intensivt gæstespilsrepertoire, som præsenterer mange nyskabende nationale og internationale professionelle forestillinger, som fint supplerer Aarhus Teater og Svalegangen, så det samlede teaterudbud i byen bliver meget forskelligartet til gavn for borgerne (unge og voksne). Katapult har skabt Danmarks største borger-historiefortæller event, StorySlam – en publikumsmagnet, der også styrker diversiteten.
- Internationalt er der skabt et stærkt netværk til britiske teatre og kompagnier. Og Katapult er udvalgt af Statens Kunstfond til at repræsentere Danmark på verdens største kulturfestival Edinburgh Festival Fringe i 2023 - således kvalitetsmæssigt et stærkt brand for byen.


KOMMUNEN VIL MISTE EN LIVSVIGTIG DEL AF SCENEKUNST-FØDEKÆDEN

- Katapult er det teater i Aarhus/Danmark, der forbinder vækstlaget med det professionelle; talenterne med de erfarne scenekunstnere; rampen eller fødekæden mellem de to led (unikt for Aarhus). Talentudviklingen i scenekunsten forsvinder fra Aarhus, hvis besparelsen bliver gennemført.
- Katapult er således en livsvigtig del af den scenekunstneriske fødekæde - fra vækstlag over nyuddannet til de professionelle frie scenekunstgrupper. De unge talenter og det professionelle bindes sammen i et visnings- og udviklingsmiljø. Som ethvert andet økosystem, vil Aarhus’ scenekunstneriske økosystem kollapse, når en vigtig art eller del af fødekæden uddør. Som et korthus der vælter, vil kunstnere i miljøet forsvinde sammen med al den knowhow, som Katapult har opbygget gennem mange år - og det vil ikke komme igen.
- Forsvinder Katapult bliver Aarhus kulturpolitisk sat mange, mange år tilbage i udvikling på scenekunstområdet.


KOMMUNEN VIL MISTE ET CENTER I DANMARK FOR NY DANSK DRAMATIK

- Katapult er det eneste teater i Danmark som har et akademi for udvikling af ny dansk dramatik (støttet af Statens Kunstfond, Region Midt m.fl.). Udvikling af både nybegyndere, talenter, nyuddannede og garvede dramatikere. Akademiet beskæftiger både dramatikere, skuespillere, instruktører og andre scenekunstnere (vækstlag som professionelle). I sæson 21/22 hele 88 professionelle kunstnere og talenter.
- Katapult Akademiet har et stort outreach - rækker ud til borgere i hele regionen sammen med vores samarbejdspartnere Den Danske Scenekunstskoles Dramatikerlinje, Ry og Testrup Højskoler, Odin Teatret i Holstebro, Skive Kommune og Danske Dramatikere. Dramatikere kommer fra hele landet.
- Demokratisering af scenekunsten: Katapult Akademiet inddrager de nye teatergængere i udviklingen af den nye dramatik – i hele regionen, hvor primært unge borgere bliver medskabere af den fremtidig professionelle dramatik og teaterforestillinger.
- Katapult gøder således resten af teaterverdenen med fremtidens dramatiske fortællinger. Herunder også at styrke diversiteten i både nye dramatiske tekster og nye dramatikere.


KOMMUNEN MISTER EN DYNAMO FOR GOD FORRETNING OG PRODUKTIVITET

- Teater Katapult er ikke kun en udgift men faktuelt en rigtig god forretning (ren nettogevinst) for Aarhus. Teatret genererede i seneste sæsonregnskab 5,7 mio. kr. for den kommunale støtte på 1,5 mio. Altså en næsten 4 gange gearing. Mindst 2,5 mio. af disse kommer ind ude fra kommunen – fra Stat, Region samt egen-indtjening fra eksempelvis andre kommuner. Derudover kommer naturligvis alle de afledte økonomiske effekter såsom restaurantbesøg, overnatning, branding og tiltrækning af nye borgere.
- Katapult skaber også indtægter og styrker områder som Sundhed og Omsorg, Turisme, Uddannelse med sin formidlingsplatform AudioMove – et interaktivt lyddramakoncept. Senest bl.a. til Esbjerg Kommune og Vadehavscentret, Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus samt SOSU Østjylland. I KL’s rapport ’Virker det?’ fra 2017 svarer 9 ud af 10 kommuner, at de bruger kultur til at løfte andre velfærdsopgaver som sundhed, uddannelse og integration. Vil vi ikke det i Aarhus?
- Katapult har allerede et stærkt kultur-/erhverv samarbejde og potentiale i form af omtalte AudioMove koncept samt Katapults Erhvervsnetværk ’Ambassaden’, hvor en lang række virksomheder i Aarhus er med. Vi har eksempelvis Erhverv Aarhus med i vores netværk.
- De 1,5 mio. i kommunal støtte er rygraden for at alt dette kan ske. Driftsmidler er alfa og omega. Projektmidler og egen indtjening udgår fra den kommunale støtte. Forsvinder Katapult bliver besparelsen langt dyrere for Aarhus Kommune end de 1,5 mio. kroner, da der fjernes 6 ansatte, utallige freelancere, frivillige og en lang række indtægter til kommunen plus alle de omtalte kulturelle og sociale effekter.

KULTURPOLITIKKEN OG ET KORTSIGTET PERSPEKTIV FOR BESPARELSEN AF TEATER KATAPULT

- Hvis forligspartnerne - pga. denne øjeblikkelige og måske kortvarige krise - beslutter sig for at fjerne Katapult, så forsvinder 20 års knowhow og netværk plus de allerede omtalte områder. Det tager et øjeblik at rive teatret ned, men det rejses ikke op hurtigt igen. Det tager rigtig, rigtig lang tid at bygge noget lignende op. Det svarer til at fjerne en del af et nøje sammenvævet økosystem, som får hele biodiversiteten på teaterområdet i Aarhus til at kollapse.
- Kulturpolitikken 2021-24 handler om at støtte og styrke vores kulturliv på alle niveauer – både den etablerede kultur og græsrødderne. At spare Teater Katapult helt væk vil være at fjerne bindeleddet mellem disse to områder.
- Katapults fokus på dannelse og oplysning af borgerne og vores evne til at sætte vores samfund og fælles udfordringer i et nyt perspektiv er andet og mere end blot underholdning. Det er folkeoplysning, der gør os klogere på os selv. Vi fortæller de historier, som understøtter og udvikler vores evne til at se verden og os selv fra nye sider – og som gør os i stand til at debattere dem. Katapult fremmer empatien mennesker imellem.
- Kulturpolitikken skydes i sænk, hvis Katapult fjernes. Teatret favner netop det professionelle kulturliv, vækstlag, ungemiljøer, erhvervsliv og borgere i alle dele af kommunen – og regionen for den sags skyld. Katapult har netop en stærk kobling med byens frie aktører og vækstlag til gavn for hele fødekæden.


TEATER KATAPULT ANBEFALER…

- Teater Katapult leverer på en lang række parametre – og meget mere end vi har aftalt. Det vil vi gerne blive ved med, hvis Aarhus Kommune vil. Derfor anbefaler vi, at Teater Katapult – som de øvrige scener i byen – ikke beskæres i den kommunale støtte. Konsekvenserne af at spare de små 1,5 mio. kroner vil være ødelæggende for Aarhus kulturpolitisk.
- De 1,5 mio. kroner vil vi pege på kan findes ud af de ekstra 2,6 mio. kr., som Kultur og Borgerservice er blevet pålagt i forhøjet sparekrav ift. de øvrige afdelinger på velfærds- området i kommunen. Og som det står i Aarhus Kommunes egen kulturpolitik, er kultur også velfærd.
- Alternativt vil vi anbefale at finde besparelsen på 1,5 mio. et sted i Kultur og Borgerservice, som ikke er ligeså publikums/borgerrettet som Katapult og hvor det økonomisk er en ren udgift, så kommunen samlet set ikke mister en kilde til økonomisk værdi for kommunen.

Afsluttende kommentarer til argumentationen i sparekataloget vedr. Teater Katapult:

- At mere end 60% af kulturforvaltningens samlede ramme går til kulturinstitutionerne i byen er helt rimeligt, da det er institutionerne, der leverer den kunst og kultur til borgerne, som Aarhus er så stolte af.
- At der er energi- og prisstigninger de kommende år er en antagelse, man ikke bør bygge flere års fremtidig kulturpolitik på. Derfor er argumentet om koncentrerede besparelser ikke en god ide.
- Prioriteringen af at de øvrige små storbyscener modtager fast statslig støtte og derfor ikke skal omfattes: Teater Katapult modtager også årligt tilskud fra Staten, da teatret de seneste år har søgt og modtaget i alt 1,25 mio. kroner pr. år fra Statens Kunstfond/Slots og Kulturstyrelsen (et stærkt kvalitetsstempel).
- Argumentet om at Katapult ikke prioriteres på baggrund af, at de små storbyscener i byen både ift. publikum, kunstnerisk kvalitet og betydning for byens kulturmiljøer spiller en vigtig rolle må siges at være et udsagn med kraftige modifikationer. Teater Katapult har netop samme antal eller flere publikummer som de øvrige scener målt på tildelt tilskud, og Katapult har netop en meget høj kunstnerisk kvalitet – både i vore egne produktioner og i det intensive gæstespilsprogram, teatret præsenterer. Og endelig hvad angår ’betydningen for byens kulturmiljøer’, er der tale om, at Teater Katapult ligger helt i top. Fødekæden/talentmassen varetages af Katapult på scenekunstens område, hvilket vi har redegjort for tidligere.
- Hvis man ser på befolkningsudviklingen i Aarhus de seneste 30 år sammenlignet med, at der i den periode ikke er kommet flere men færre teatre i byen, så er der langt mindre teater pr. borger nu end dengang. Aarhus Kommune kommer til at skabe en kulturfattig by, hvis spareforslaget for Teater Katapult gennemføres.


Med venlig hilsen
Teater Katapult

Morten Boutrup, fmd. for bestyrelsen
Torben Dahl, teaterchef
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Dahl

Indsendt

23/11/2022 16:24

Sagsnummer

HS7679250

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44