Gå til hovedindhold

Høringssvar

Aarhus Festuge – Høringssvar mod forslag til reduktion af drifttilskud

”Kunst og kultur er hjertet og det, der giver byen liv og puls og forsyner os med frisk blod og ilt til hjernen”, står der i Aarhus Kommunes kulturpolitik. Med den varslede reduktion af driftstilskuddet til Aarhus Festuge må man spørge sig selv, om man ønsker, at byen hjerte skal pumpe langsommere og svagere?

- For når Kommunen vil fremme byens kulturelle infrastruktur ved at ”styrke samarbejdet på tværs af kulturaktører” og ”inddrage kunstfaglige kompetencer og kulturelle vækstlag i byens udvikling”, kan Festugen svare: ”den løfter vi!”.

- Når Kommunen taler om ”kultur ER velfærd” og om at ville ”arbejde for at sikre kunsten og kulturens stemme og plads i den fysiske byudvikling” og ”have fokus på de positive fællesskaber, vi kan skabe med kultur”, kan Festugen svare: ”den løfter vi!”.

- Når Kommunen vil styrke det globale fokus og partnerskaberne på tværs af sektorer og geografi, kan Festugen svare: ”den løfter vi!”.

Vi kunne også tage fat i kulturpolitikkens fokus på dannelse, mangfoldighed og klima og svaret ville være, at vi tilbyder frie og tilgængelige kulturoplevelser, som dyrker mangfoldigheden, skaber kulturmøder for børn og unge og klæder folk på til den grønne omstilling. Kort sagt: ”dem løfter vi!”.

Det vurderes, at vores budget ”har en mere skalerbar økonomi end mange af de større kulturinstitutioner med bygninger og fast drift” og at vi ”i højere grad end tidligere vil være afhængig af sponsorater og finansiering fra eksterne fonde […] hvis det nuværende aktivitetsniveau skal oppebæres”. Til det kan vi igen svare, at vi er en af de kulturinstitutioner, der i forvejen ”løfter” flest midler fra fonde og sponsorater.

Vi løfter og vi løfter, men alting har sin grænse. Den grænse støder vi på med Kommunens udspil til spareplan. Med en beskæring af kommunens driftstilskud til Aarhus Festuge svækker man en af kulturbyen Aarhus’ essentielle løftestænger og hæmmer mulighederne for at videreudvikle de bidrag, den yder til byens generelle udvikling. Festugen vil ganske enkelt ikke kunne løfte på samme høje niveau som led i Kommunens kulturpolitik, den er kendt for i dag.
Festugen er med til at skabe fundamentet for byens kulturliv. Med forslaget slår man gevaldige sprækker i det fundament, man selv står på.

Aarhus Festuge er kommunens kulturpolitiske flagskib og i høj grad den begivenhed, som indbyggere og gæster udefra forbinder med Aarhus´ kulturpolitiske værdi og identitet. En institution, der i bredeste forstand synliggør og brander Aarhus såvel på landsplan som i international sammenhæng. Med en årlig tilflytning på ca. 5000 indbyggere ser mange nye borgere Aarhus som Jyllands kulturcentrum, hvilket er et væsentligt incitament for at flytte til kommunen.

Festugen ikke bare løfter byens kulturelle kapital, men har også en væsentlig indvirkning på byens økonomiske udvikling.

Festugen er den enkeltstående event, der tiltrækker flest turister til byen, både fra indland og udland. Den udvikling underbygger i høj grad bl.a. Visit Aarhus´ ambition om at styrke kulturturismen. Festugen genererer indtægter, der langt opvejer kommunens udgifter – en multiplikationseffekt, hvor der er stærk positiv sammenhæng mellem udgifter og provenu i sidstnævntes favør. Festugen frembringer en betydelig meromsætning blandt byens handlende, der langt opvejer de besparelser på kr. 450.000, som indgår i sparekataloget for 2023. Ligeledes indgår de kommunale driftstilskud som en vigtig grundstamme for medfinansiering i.f.t. de betydelige fondsmidler, der hvert år bevilges til Festugens kulturaktiviteter og innovative events på kulturområdet.

Danske kommuner bruger i gennemsnit kr. 1614- pr. indbygger på kulturområdet. For Aarhus´ vedkommende er tallet for indeværende på kr. 1478 pr. indbygger. Er det værd at spare visioner ud af sin kulturpolitik?

Overordnet vil vi argumentere for, at der er en ringe proportionalitet mellem de påtænkte besparelser og de negative afledte effekter for byen.

For at bruge Kommunens eget billedsprog er der tale om, at man med reduktionen nedsætter iltforsyningen, der sætter gang i byens internationale anerkendelse på kulturområdet, tilflytningen og ikke mindst kulturturismen. Hvis kunst og kultur er hjertet, der giver byen liv, får det konsekvenser, når Festugen får sværere ved at tilbyde gratis kultur til byens udsatte grupper, til børnefamilier, nytilflyttede uden netværk, til unge og alle, der er med til at gøre byen mere mangfoldig og levende.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Aarhus Festuge

Indsendt

23/11/2022 17:24

Sagsnummer

HS1260754

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44