Gå til hovedindhold

Høringssvar

Højbjerg FotoGrafiske Værksted

Høringssvar til Spareforslag 2023-26 vedrørende omdannelse af Højbjerg FotoGrafiske Værksted til kunstnerværksteder.

Jeg vil kraftigt anbefale at Aarhus Kommune gentænker og udvikler Højbjerg FotoGrafiske Værksted i stedet for nedlægge det og omdanne bygningen, Oddervej 80C til kommunalt støttede kunstnerværksteder.

For det første vil det være forbundet med betragtelige omkostninger at omdanne bygningen, der gennem mere end tyve år har huset Højbjerg FotoGrafiske Værksted, til kunstnerværksteder. Bygningen er indrettet med analogt mørkekammer, udluftning og trykpresse samt diverse faciliteter, der er knyttet til fotografi og grafik. Der er tale om et veludstyret og miljøgodkendt værksted, der er enestående af sin art i Danmark.

For det andet er en række kræfter fra det lokale billedkunstmiljø er i fuld gang med at nytænke måden Højbjerg FotoGrafiske Værksted kan fungere på – både organisatorisk og indholdsmæssigt. Der er et udbredt ønske om at bevare det fælles værksted og at videreudvikle det. Den nuværende daglige leder af værkstedet Inger Lise Rasmussen er indforstået med, at det kræver nye kræfter at videreføre og forny værkstedet, og en overdragelse af hendes store viden på området er allerede i gang. Der er med andre ord et generationsskifte på vej. Men det forudsætter naturligvis at de ydre rammer ikke spares væk eller omdannes til andre formål.

For det tredje er Højbjerg FotoGrafiske Værksted ikke alene et sjældent specialiseret værksted, men det danner også ramme om et helt miljø af foto- og grafikinteresserede kunstnere, som gennem årene er blevet bygget op. Værkstedet har nemlig gennem mere end femten år lagt lokaler og faciliteter til en lang række workshops og foredrag organiseret i samarbejde med BKF/Midtjylland*. Workshops og foredrag, der alle har bidraget til opkvalificering af værkstedets brugere samt til at øge bevidstheden om fotografi og grafik generelt.
I flæng kan nævnes
Workshops; Artist Books med Anders Hübner (SE), Artist Books med Lars Hedegaard, Mørkekammer workshop med Stuart McIntyre, pinhole camera workshop med Stuart McIntyre, Flerfarvetryk med Rita Marhaug (NO) og Mørkekammer workshop med Jens Frederiksen.
Fordragsholdere; Lars Morell og Inge Bjørn, Peter Ole Petersen, Rasmus Birch Iversen, Søren Taaning, Jesper Rasmussen, Finn Thrane og Jens Friis, Lars Kiel Bertelsen og Gitte Broeng, Judith Schwarzbart, Kim Grønborg, Ditte Lyngkær, Jannie Uhre Ejstrup, Torben Eskerod, Birgitte Munk, Iben West og Else Ploug Isaksen, Toke Lykkeberg, Elle-Mie Ejdrup Hansen, Birgitte Kristensen, Svend Allan Sørensen, Steffen Tast, Marianne Jørgensen m.fl.

At nedlægge Højbjerg FotoGrafiske Værksted vil være et stort tab – ikke blot for billedkunstnere, men også for det publikum, der i sidste ende er brugere af billedkunsten. Skulle det alligevel komme så vidt, vil det blive uforholdsmæssigt vanskeligt (og dyrt) at reetablere et tilsvarende værksted på en anden lokalitet.

Venlig hilsen
Ole C Hansen
På vegne af BKF/Midtjylland – kursus

*BKF/Midtjylland står for Billedkunstnernes Forbunds regionsafdeling for Midtjylland.

Ole C Hansen er billedkunstner, uddannet på Det Jyske Kunstakademi.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole C Hansen

Indsendt

23/11/2022 18:09

Sagsnummer

HS7460712

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44