Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for kultur og borgerservice - spareforslag MKB-2

I forbindelse med spareforslag MKB-2, vil vi henstille til ikke at gennemføre de planlagte besparelser, ved indførelse af gebyr på udlån af anviste lokaler. En gennemførelse vil have meget stor indflydelse på mængden og kvaliteten af de tilbud, vi vil have mulighed for at tilbyde i forhold til de budgetter, vi som frivillig forening har at gøre med. Frivillige kræfter yder et fantastisk stykke arbejde i Aarhus og der er ikke nogen grund til at kvæle denne frivillighed yderligere, ved at pålægge mere bureaukrati, administration og økonomiske indskrænkelser.
Gennemføres spareforslaget vil FDF Århus 14. sandsynligvis blive pålagt et lokalegebyr på 5100 kr (og måske også regninger på el, vand og varme). Sidste regnskabsår havde vi et overskud på små 4000 kr, året før havde vi underskud.
De indtægter der måtte komme ind på et gebyr på anviste lokaler, kan jo jf. Folkeoplys-ningsloven ikke anvendes som en direkte besparelse, men skal indgå i det tilskud der gives til driftsudgifterne ved brug af andre foreningens egne eller lejede private lokaler. Som vi læser spareforslaget, forringes vores økonomiske forhold til fordel for foreninger med egne eller privatlejede egne lokaler.
Så den omfordeling der vil opstå, føler vi mere vil være en forfordeling af i forvejen mere økonomisk privilegerede foreninger.
Venlig hilsen
FDF Århus 14. Kreds
Skrydstrupvej 4
8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth Vedel-Smith

Indsendt

23/11/2022 18:52

Sagsnummer

HS3267839

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44