Gå til hovedindhold

Høringssvar

FO-klubber kan man ikke lukke.

Unge har indiskutabelt brug for FO-klubberne. Hvor skal de ellers mødes og lære at udtrykke sig ansvarligt og demokratisk i frit samvær med andre unge - dele tanker og oplevelser i øjenhøjde med andre unge og ansvarlige voksne? Lære og anvende mangfoldige udtryksformer og møde alternativer til (ufrie) sociale manipulerende medier?
Kommunen har i henhold til Folkeoplysningsloven PLIGT til at skabe rammerne
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115):
"§ 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, jf. stk. 2-4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til
1) undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende voksenundervisning,
2) aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne, jf. kap. 5 om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed, jf. kap. 6 om anvisning af lokaler og udendørsanlæg.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til lokaler, jf. kap. 7 om tilskud til private lokaler m.v."
Tag ikke denne traditionsbundne dannelsesarena fra de almene ungdomsgrupper. Hjernen og hjertets muskler skal også trænes, hvis unge skal udvikle deltagelseskompetencer udover de skolefaglige.
Hvad skal alle besparelserne inden for børn, unge og voksne i udsatte positioner bruges til? Tager politikerne unge og socialt udsatte grupper som gidsler for at finansiere en havneudvidelse? Det vil være et himmelråbende overgreb at lukke FO-klubberne, for hvad er alternativet? Unge har helt aktuelt masser af problemstillinger at forholde sig til, hvor klubberne er et "ventilationsrum", et åndehul i mødet med andre unge i øjenhøjde.

Mvh
Hanne Mahler
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Mahler

Indsendt

23/11/2022 19:55

Sagsnummer

HS2906704

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44