Gå til hovedindhold

Høringssvar

ALTERNATIVT SPAREFORSLAG (opdateret) - LUK IKKE FO-KLUBBERNE

Luk ikke FO-klubberne. Alternativt spareforslag

Baggrund
Jeg er leder af et af byens bedste tilbud til de unge, folkeoplysningsklubben Frederiksbjerg Ungdomsklub (FUK). I FO klubberne understøttes det gode ungdomsliv, den demokratiske tankegang og det aktive foreningsliv, men i forbindelse med besparelserne er FO klubberne blevet kastet under bussen og uden grund.
Sport og Fritid havde til opgave at spare 4 mill.kr., men har ofret klubberne, hvorved de har sparet 11 mill.kr. De har dermed ofret et velfungerende ungdomsområde, og unødvendigt afsat 7 mill.kr. til diffuse projekter.
Sport og Fritid argumenterer i sparekataloget for at klubberne skal lukkes, da mange klubber deler område med de institutionaliserede klubber FU. FO og FU klubber har forskelligt at tilbyde de unge og kan/skal ikke sammenlignes som konkurrerene tilbud.
I modsætning til FU, så er FO en ikke institutionaliseret sammenfletning, hvorfor de voksne ikke har et indgående kendskab til de unge og deres fortid. Erfaringen viser, at mange unge når en alder, hvor de søger nye fristeder, som er uforpligtende og her er det vigtigt, at de kan starte på en frisk. De fleste unge, og særligt dem som har slået sig på skolesystemet og ensomhed finder en tryghed, samt fortrolighed i de rammer og diversiteten FO klubberne tilbyder.
FO klubberne har siden 1942 løst samfundsproblemer og gør det stadig i dag. FO klubberne er altså et billigt og bæredygtigt foretagen, som er med til at komme mistrivslen til livs hos de unge. Unge som nødvendigvis ikke benytter andre tilbud.
Når Sport og Fritid så odiøst foreslår at lukke alle FO klubber, må man formode at de synes komplet uvidende om de helt unikke kompetencer FO klubberne besidder og tilbyder. FO klubberne er uundgåelige, når vi taler om at forebygge og komplimentere et helt og vellykket ungdomsområde.
Som tidligere anført er forslaget om afskaffelse af FO klubberne både uforståeligt og på ingen måde i overensstemmelse med de behov unge i aldersgruppen har for autentiske og nærværende voksne.
Besparelsen er koncentreret om en sårbar målgruppe mens hele det øvrige Sports og Fritidsområde går fri for besparelser. Områder med markant store budgetter.

Vi har et forlag til besparelse som kan erstatte besparelsesforslaget på FO klubberne.

Alternativt spareforslag
Indtil 2007 var der i Aarhus Kommune en Fritids- og Kulturforvaltning som dækkede den nuværende forvaltning Sport og Fritid, Kulturforvaltningen, samt klub og legepladsområdet.
I 2007 blev Fritids- og Kulturforvaltningen opdelt i henholdsvis en forvaltning Sport og Fritid, samt en Kulturforvaltning. Klub- og legepladsafdelingen blev flyttet til Børn og Unge (legepladser, FO og FU klubber. FO klubberne som kun var et lille område blev tilbageført til Sport og Fritid).

I en presset økonomisk situation og i en tid med fokus på administrative besparelser og effektivisering, er der ikke plads til ekstravagante løsninger og overforbrug.
Vi foreslår derfor, at forvaltningen Sport og Fritid, samt Kulturforvaltningen på ny samles i en forvaltning.
Der opnås herved en administrativ besparelse på en forvaltningschef. Tillige er der i år oprettet en ny sektionslederstilling hos Sport og Fritid. Det foreslås at stillingen nedlægges. Ligeledes skønnes der at kunne spares mindst to akademiske sagsbehandler stillinger ved sammenlægning af de to forvaltninger.
Ved sammenlægningen bliver der frie lokaler på N. J. Fjordsgades Skole, hvor Sport og Fritid har til huse. Forvaltningens personale kan samlokaliseres med Kulturforvaltningen på Blixens, Bautavej e.lign. Foreninger o.lign som for nuværende får huslejetilskud til lokalisering i private lokaler kan flyttes til N. J. Fjordsgades Skole og der opnås derved en betragtelig besparelse. Eventuelt salg af
bygningsmassen er tillige en mulighed.
Oplysninger om lønninger er modtaget fra MKB, center for økonomi og personale
Besparelsespotentiale:
Forvaltningschef kr. 1.172.333,76
Sektionsleder 804.000
2 Akademiske sagsbehandler 1.452.000
Hertil kontorholdsudgifter m.v. for fire medarbejdere kr. 200.000
Det vil i alt give en besparelse på 3.628.333,76 kr. pr. år
Udover ovenstående regnestykke er der formodentlig et større besparelsespotentiale hos Sport og Fritid, tillige med effektiviseringsmuligheder hos Kulturforvaltningen.
Indtil besparelsen kan realiseres kan besparelsen hentes i opsparingen hos Sport og Fritid.

Hvis vi skal skabe det gode ungdomsliv, så må man spare på de kolde hænder og investere i de varme hjerter.


Trine Vestergaard
Leder i Frederikbjerg Ungdomsklub
Klubmail: frederiksbjergung@gmail.com
Privat mail: trine.vestergaard@hotmail.com
mobil: 22 43 74 90
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Vestergaard

Indsendt

23/11/2022 20:48

Sagsnummer

HS7028881

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44