Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af FO-klubber

Lukning af FO-Klubber
Høringssvar fra FO-Klubben Sabro D.23.11.2022
FO-Klubberne i Aarhus kommune har en lang og betydningsfuld historik, hvorfor det kan få foruroligende konsekvenser for børn- og unges trivsel i Aarhus Kommune, hvis FO-Klubberne, som har eksisteret siden 1960’erne, skal lukkes. Ungeindsatsen for de 14-18-årige er noget FO-Klubberne i årevis har haft ansvaret for – og denne indsats har tydeligt eksemplificeret en positiv effekt ind i de unges trivsel samt det generelle ungdomsliv.
Klubberne modtager de unge allerede fra det 7. klassetrin til det 18. år. I denne periode opbygges der en fortrolig og tilknytningsstærk relation mellem de unge og klubmedarbejderne. Klubbens medarbejder får dermed en afgørende rolle ind i ungdomslivet hos de unge i klubben, idet relationerne er indgående samt længerevarende. Dette giver stor anledning til, at de unge oplever kontinuitet samt en oprigtig interesse, fra de voksne der er omkring dem. Klubbernes dygtige medarbejdere kommer med stor diversitet; der er alt fra uddannede pædagoger, universitetsuddannede til håndværker og studerende. Denne enorme forskellighed ind i fagligheden i klubberne gør, at de unge oplever at blive mødt i øjenhøjde ift. de ting der rører sig samt at deres tilværelse anskues ud fra et nuanceret blik, på godt og ondt.
Ved at have et kommunal tilbud som FO-Klubberne, tilbyder man et sted hvor der er fokus på de unges trivsel, fællesskab og udvikling, samtidig med, at man skaber nogle sunde og hensigtsmæssige rammer - således bliver klubberne et samlingspunkt for de unge. I og med at tilbuddet rummer de unge helt op til det 18 år, har klubberne mulighed for at understøtte samt indgå i afklaringsprocessen hos de unge vedr. uddannelse og el. lignende fremtidsønsker. Klubben bliver derfor en aktiv medspiller i bl.a. fastholdelsen af den valgte uddannelse, grundet personalets kendskab til den unge, hvor der i relationen oftest søges råd og sparring, når de unge udfordres.
Med et ungdomsliv i Aarhus kommune uden FO-Klubberne, ytres der herfra en enorm bekymring for, hvilke alternativer de unge herefter vil benytte sig af. Der ses allerede nu en tendens til, at flere unge dropper ud fra deres uddannelser, afviser fællesskaber gennem idrætsforeninger og ikke formår at indgå i sunde ungdomsmiljøer – og med disse problematikker for øje, øges bekymringen for større og vedvarende mistrivsel naturligvis, da klubbernes mest eksistentielle opgave er at have et fagligt fokus på de unges (mis)trivsel og udvikling. Derudover ytres der ligeledes en større bekymring for rekrutteringsudfordringer, særligt vedr. velfærdspersonalet. Der vil højst sandsynlig komme mangel herpå i andre forsøg på besparelserne på området, hvorfor en løsning med at bevare FO-Klubberne, som er organiseret på en anden måde end f.eks. UngIAarhus, burde prioriteres højt, jf. at de ansatte også kommer fra andre fagområder.
Nogle af de kommunale tilbud der eksisterer, udover FO-Klubberne, tilbyder klubopstart allerede fra grundskolen. Dette kan afføde en fastholdelse i et bestemt narrativ hos de unge, som kan være hæmmende for dem ind i ungdomslivet - hvorimod FO-Klubberne modtager de unge i ungdommen, hvorfor de oplever at kunne starte på en frisk. Lige netop denne oplevelse nævner de unge som en helt særlig grund for at komme i FO-Klubberne.

På bestyrelsens og egne vegne
Trine Fredsbo Okkels, Sabro Ungdomsklub
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Fredsbo Okkels

Indsendt

23/11/2022 21:09

Sagsnummer

HS0626894

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44