Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Hasle bibliotek - Høringssvar fra forældrerådet i Børnehuset Hobbitten

Vi vil som forældreråd i børnehuset Hobbitten i Hasle dagtilbud på det kraftigste opfordre til at Hasle bibliotek bevares.
Der er mange grunde til at biblioteket bør bevares:
- Både familier og institutioner har stor gavn og glæde af bibliotekets faciliteter.
- Hasle bibliotek er et samlingssted for området. Et sted hvor mennesker mødes på tværs af sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Biblioteket er med til at skabe større tolerance og forståelse på tværs af de forskellige boligområder som benytter sig af biblioteket.
- Hasle biblioteket er med til at skaber tryghed i et områder som ellers kan være utrygt at bevæge sig i. Der er bandeaktivitet og kriminalitet, og området har flere gange været visitationszone. Biblioteket er med til at skabe et positivt liv på torvet og trækker mennesker fra de omkringliggende kvarterer til torvet i Herredsvang. Hvis biblioteket lukker, vil det positive liv på torvet dale.
- I et område med mange tosprogede vil det være en stor fejltagelse at lukke et sted som spiller en stor rolle for sprogudvikling. Og endnu værre set i samspil med at READ er i sparekataloget i MBU
- En lukning af Hasle bibliotek vil bremse den positive udvikling der er i området. Biblioteket spiller en stor rolle for aktiviteterne omkring kulturhus Herredsvang, børn og unge kan modtage lektiehjælp på biblioteket og de der har allermest brug for hjælp til at begå sig i det danske samfund, kan bl.a. få hjælp til at forstå og sende breve til myndighederne. Ved at lukke biblioteket skabes der større ulighed.
- De andre biblioteker som der henvises til i spareforslaget, som så fint påpeger flere borgere med lav mobilitet i området, bliver sværere at tilgå med Teknik og Miljøs forslag om at nedlægge busrute 22.
- Hasle bibliotek er vigtig for institutionerne i Hasle. Her kan børn stifte bekendtskab med en offentlig institution, som har stor betydning for både oplysning, dannelse og demokratiudvikling.
- Hasle bibliotek vil udover de brugere det har i dag også blive nærmeste bibliotek for den nye bydel i Marienlyst, som komme til at huse op mod 15.000 beboere.
Hvis I politikere vælger at lukke Hasle bibliotek, så rammer i et område som i forvejen bliver nedprioriteret i tilstedeværelsen af offentlige institutioner. Hasle bibliotek er vigtig. Det er ikke bare bøger. Det er en vigtig institution, som er med til at skaber tryghed, samhørighed og dannelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

mathilde Nørmølle

Indsendt

23/11/2022 21:31

Sagsnummer

HS3288824

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44