Gå til hovedindhold

Høringssvar

Grundejerforeningen Kornmodsbakken anbefaler at bevare Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek er et helt særligt sted. Det er et sted, hvor børnefamilier mødes en gang om måneden til familielørdag, brunch i cafeen og klip-og-klistre på biblioteket. Et sted hvor unge mødes og skriver tekster til fremtidens rap-grupper. Det er et sted, hvor studerende printer opgaver og finder ny viden. Et sted hvor ugens aviser læses. Et sted hvor børn bliver inspireret til læsning. Et sted, hvor musik-nørden kan bladre i plader, imens den lokale strikkeklub deler nye opskrifter. Hasle Bibliotek er et sted man mødes.

Hasle Biblioteket er et vigtigt samlingspunkt, der er med til at skabe mangfoldige fællesskaber på tværs af mange forskellige boligkvarterer. Her samles og mødes folk på tværs - på tværs af både sociale, kulturelle, etniske, religiøse og økonomiske baggrunde. Der bliver dannet fællesskaber og opstår forståelser, som ikke ville finde sted, hvis det ikke var for biblioteket.

Hasle Bibliotek er med til at skabe tryghed i et område, der er præget af bandeaktivitet og -kriminalitet. Biblioteket er med til at skabe liv og bevægelse på torvet i Herredsvang. Biblioteket sikrer, at der er en mangfoldighed af mennesker på torvet som modspil til bandeaktiviteterne.

I budgetforliget for budget 2023, som Aarhus Byråd netop har vedtaget, kan man læse følgende:

”Blandede bydele og integration er et vildt problem, fordi Aarhus i stigende grad er blevet en opdelt by, hvor man i alt for høj grad bor sammen med mennesker, der socialt og økonomisk ligner en selv – og ikke møder den store mangfoldighed af aarhusianere, der hvor man bor. Det giver en dårlig forståelse og en svag sammenhængskraft mellem borgerne. Der er derfor brug for, at dette i højere grad adresseres i byplanlægningen og i andre politikker.”

Vi er derfor helt uforstående overfor, hvorfor samme byråd så beslutter at lukke Hasle Bibliotek – et sted der netop er et samlingssted for mangfoldige fællesskaber på tværs af sociale, religiøse og etniske baggrunde. Hvis der var handling bag de politiske intentioner, ville man styrke Hasle Bibliotek – ikke lukke det. At lukke Hasle Bibliotek er ikke bare i uoverensstemmelse med de formulerede politiske intentioner. Det er direkte at forværre de vilde problemer, som Aarhus Byråd er optaget af at løse.

Lige uden for Herredsvang er byudviklingen af Marienlyst-området i gang. Her kommer boliger og borgere i tusindvis til indenfor de kommende år, og offentlig service skal på plads. Det giver derfor god mening at bevare biblioteket i Hasle for nu fremfor at lade område være helt tomt for kulturtilbud.

Nødvendige besparelser, for at budgettet hænger sammen, skal selvfølgelig findes. Vi vil her pege på, at i sparekataloget er der også nye initiativer, som finansieres. Bl.a. 578.000 kr. til "Omprioritering af årsværk til målrettede indsatser i Tilst", 400.000 kr. til "konkrete biblioteksaktiviteter” og 600.000 kr. til "en fuldtidsstilling til proaktiv opdyrkning og professionel håndtering af samarbejder med eksterne aktører såsom civilsamfundsorganisationer, nationale fonde, statslige aktører og andre kommuner." Dropper man disse nye tiltag for i stedet at koncentrere sig om en kommunal kerneopgave som biblioteksdrift, så er der fundet beløb lig, hvad man forventer at spare ved at nedlægge Hasle Bibliotek.

Hermed en stærk opfordring til at genoverveje, om Hasle Bibliotek ikke er værd at bevare.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Kornmodsbakken, 8210 Aarhus V
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Søren Boisen

Indsendt

23/11/2022 21:46

Sagsnummer

HS0334139

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44