Gå til hovedindhold

Høringssvar

Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Hasle opfordre til bevarelse af Hasle bibliotek

Vi vil som dagtilbudsbestyrelse i Dagtilbud Hasle på det kraftigste opfordre til en bevarelse af Hasle bibliotek. Hasle bibliotek benyttes af områdets familier såvel som institutioner og er således med til at påvirke bydelen i en positiv retning.

Hasle bibliotek er meget mere end et bibliotek. Det er et samlingssted for hele området. Hasle biblioteket er en vigtig kilde til at skabe bro mellem de forskelligartede boligområder som omgiver biblioteket. På biblioteket mødes mennesker. Mennesker som er forskellige socialt, kulturelt og religiøst. Biblioteket er et mødested for alle. Biblioteket er med til at skabe forståelse og tolerance på tværs. Hvis Hasle biblioteket lukker, så forsvinder en stor del af sammenhængskraften for området.

En lukning af Hasle biblioteket vil, ligesom mange af de andre spareforslag, ramme de svageste. Ved at lukke Hasle bibliotek er der risiko for at øge den sociale ulighed, da de mennesker som har allermest brug for hjælp til bl.a. at gebærde sig i det danske samfund - herunder at kunne få hjælp til at forstå breve fra myndighederne og skrive mails og være på nettet (borger.dk) ikke længere har denne mulighed. Disse borgere, flere med lav mobilitet, henvises til i stedet at bruge biblioteket i Brabrand og Abyhøj. Dette samtidig med at bus 22, som gør denne mobilitet mulig, ligeledes er i sparekataloget for Teknik og Miljø. Ydermere vil den kulturelle ulighed blive større da, de børn som ikke har naturligt adgang til kulturelle oplevelser gennem deres forældre, nu heller ikke kan bruge biblioteket til styrkelse af den kulturelle dannelse. Dette sker samtidig med at Børnekulissen er i sparekataloget for MBU, hvilket sammen med biblioteket ellers har været institutionernes mulighed for at præsenterer børn og personale for en bred vifte af æstetiske læringsforløb.

Biblioteket er vigtigt i et område med mange tosprogede. På biblioteket er der mulighed for hjælp og vejledning til alle. Om det er hjælp til skønlitteratur for dem der vil læse en god bog, faglitteratur til dem der vil have viden eller skal skrive opgave, børnebøger, nyhedsstof, lektiehjælp eller hjælp til at forstå et brev fra kommunen, så er alle velkomne på lige fod. Biblioteket er meget mere end et bibliotek. Derfor kan bibliotekets berettigelse heller ikke anskues ud fra antal lånte bøger.

Institutionerne i Dagtilbud Hasle benytter Hasle bibliotek som supplement til institutionens egne bøger. Bøgerne fungerer sprogstimulerende og forældrene kan i institutionen få inspiration til læsning derhjemme. Læsning er essentiel for sprogtilegnelse og ordforråd. Samtidig med et forslag om lukning af Hasle bibliotek foreslår MBU en afvikling af READ i deres sparekatalog. Det er katastrofalt for børn og unges sproglige udvikling. Institutionerne bruger også biblioteket som destination for udflugter. Her får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med en helt central kultur- og vidensinstitution i Danmark. Her får de mulighed for at stifte bekendtskab med en offentlig institution som har stor vigtighed i forhold til oplysning, dannelse og social mobilitet. Hvis Hasle bibliotek lukker vil flere børn ikke få dette kendskab.

Ved lukningen af biblioteket, rammer I som politikere en bydel som i forvejen ikke har mange kulturelle tilbud eller anden offentlig tilstedeværelse fra kommunale institutioner. En bydel, som vel og mærket har brug for det.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

mathilde Nørmølle

Indsendt

23/11/2022 21:51

Sagsnummer

HS0566005

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44