Gå til hovedindhold

Høringssvar

Det bedst fungerende valgsted

Borum-Lyngby Fællesråd har følgende bemærkninger:

Den meget lille besparelse på ”6-10 valgsteder” er nok et af de værste forslag i sparekataloget. Det angriber noget helt centralt i folkestyret, nemlig at der – både i byen og på landet – både findes en let adgang til at afgive sin stemme i eget lokalområde, og at det er lokale frivillige, der forestår valghandlingen som valgstyrere og tilforordnede.

Borum-Lyngbys afstemningssted i Borum Forsamlingshus er kommunens mindste eller næstmindste. Men det er formentlig det mest velfungerende:

+ Her opnår vi en tårnhøj stemmeprocent. Ved sidste valg, 1.11.22, satte Borum Forsamlingshus en rekord på 92,9%. Det kan sammenlignes med kredsens gennemsnit på 80,6% eller landets på 84,2%.

+ Her er aldrig mangel på frivillige valgtilforordnede. Tværtimod leverer Borum-Lyngby ofte interesserede frivillige til større valgsteder, hvor den lokale interesse ofte er vigende.

+ I Borum Forsamlingshus er der aldrig slør i optællingen, der leveres inden for en time.

+ Borum-Lyngby Fællesråd arrangerer forud for hvert valg brede og altid velbesøgte vælgermøder (et enkelt år endda det største i hele kommunen). En vigtig pointe er, at debatten holdes i samme lokale, som nogle dage senere danner rammen om valghandlingen.

+ Den kommunale udgift til valgstedet Borum Forsamlingshus er en bagatel: 6 gange 800 kr. til de tilforordnede. 2 gange 4000 kr. til de udsendte valgtekniske medarbejdere fra kommunen. 4700 kr i lokaleleje. Plus en smule kørsel. Altså et noget lavere beløb end det, sparekataloget stipulerer som gennemsnitligt, årligt sparepotentiale.

Som det fremgår, realiserer Borum-Lyngbys valghandling i sandhed klicheen om demokratiets festdag. Vi er ganske overbeviste om, at den ekstremt høje stemmeprocent hænger uløseligt sammen med, at selve valgstedet er identitetsbevarende for vores lokalområde, og at det er let at komme til.

Hertil kommer velkendte iagttagelser om, at de svageste vælgere i særlig grad fravælger eller opgiver at stemme, når det bliver for besværligt. I Borum-Lyngby findes ikke længere kollektiv trafik.

Forskningsmæssigt synes det klart påvist, at dårligere tilgængelighed – altså i landdistrikterne længere afstand – til valgsteder uvægerlig medfører lavere stemmeafgivning.

I sparekataloget argumenteres med, at et nyt valgsystem stiller krav til kabling og indkøb af it-udstyr. Ja, men udfordringen er minimal. Det er klart, at der til sin tid skal bruges en pc med håndscanner pr. valgbord, og at denne skal være forbundet til nettet. I Borum Forsamlingshus er der for længst installeret fibernet, wifi og kablet lan med en mere end tilstrækkelig båndbredde til dette formål. Ved sidste valgdag havde de frivillige og udsendte med lethed gang i fire pc’er og et antal telefoner på én gang.

Endelig indrømmer sparekatalogets forfatter, at kun halvdelen af besparelsen på 300.000 kr. realiseres. Den anden halvdel skal – ret utraditionelt for et sparekatalog - bruges til en merudgift, nemlig aflønning med nattillæg af personale til at tælle personlige stemmer om natten.

Det må læses sådan, at blot for at opnå det perifere gode, at nogle få, nervøse politikere kan modtage deres personlige stemmetal nogle timer tidligere end hidtil, finder nogen i systemet det rimeligt at rive tæppet væk under de naturlige, lokale afstemningssteder i oplandet. Hvilken hån mod vælgerne!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Borum-Lyngby Fællesråd

Indsendt

24/11/2022 00:24

Sagsnummer

HS3250365

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44