Gå til hovedindhold

Høringssvar

Flytningen af Bora Bora til eksisterende lokaler på Godsbanen som foreslået i Aarhus Kommunes sparekatalog.

Undertegnede, Koreograf Tina Tarpgaard sender hermed høringssvar, i forbindelse med udmeldingen af Aarhus Kommunes sparekatalog.

Jeg finder det stærkt bekymrende at Aarhus Kommune påtænker at flytte Bora Bora, fra de nuværende lokaler på Brobjergskolen til Godsbanen.

For det første vil det svække mangfoldigheden i det kunstneriske udbud som det er lykkedes Aarhus Kommune at opbygge gennem de seneste 20 år til glæde for publikum og borgere.

For det andet er det et alvorligt tilbageslag for dansen som kunstform i både Aarhus, Danmark og internationalt, fordi Bora Bora er lykkedes med at blive en central og markant spiller indenfor dans og visuelt teater. At flytte Bora Bora til mindre lokaler vil udløse en alvorlig krise i sammenhængskraften i dette kunstfaglige område, som også vil smitte af resten af scenekunstfeltet.

For det tredje er den helt grundlæggende præmis for Dans og visuelt teater at det kræver plads. Bora Bora kan hverken producere eller præsentere dans og visuelt teater i de foreslåede lokaler på Godsbanen, da disse lokaler, simpelthen hverken er dybe eller brede nok til formålet. Flytningen til godsbanen vil altså gøre det umuligt at opret holde det Bora Bora vi har i dag.

For det fjerde vil Aarhus kommune opleve at vigtige kræfter inde for scenekunsten som både tiltrækker økonomi og skaber indhold og livskvalitet for borgerne i Aarhus må og vil søge andre steder hen, med deres midler og forestillinger. Ganske enkelt fordi lokalerne ikke lever op til de fysiske rammer en produktion af en danseforestilling kræver.

At opbygge det Bora Bora som eksistere idag har taget årtier, og teatret har været garanti for at de bedste forestillinger fra både lokale, nationale og internationale kunstnere nåede borgerne i Aarhus - desværre truer det fremlagte sparekatalog med at smide de mange års arbejde ud med badevandet på ganske kort tid.

Jeg håber derfor at Aarhus kommune vil genoverveje de presenterede spareforslag.

Med venlig hilsen

Tina Tarpgaard
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

tina tarpgaard

Indsendt

24/11/2022 09:25

Sagsnummer

HS3345429

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44