Gå til hovedindhold

Høringssvar

Grimhøj Motocross Klub

Med spareforslaget vil Aarhus Kommune fremover opkræve et beløb fra de folkeoplysende foreninger, der låner kommunale lokaler. Som f.eks Grimhøj Motocrossklub, der har til huse i lokaler ejet af Aarhus Kommune.
De kan forvente en ny omkostning på minimum 25.300 kr. om året.

For Grimhøj Motocross klub vil det være en stor udgift, som man vil betyde en forringelse af de pædagogiske aktiviteter, som tilbyder unge ikke bare fra Brabrand men hele Aarhus og omegn. Det vil have en stor og negativ effekt på de mange tilknyttede unge drenge (og piger) som her et helt unikt fællesrum på Grimhøj, hvor fællesskabet og sammenholdet gør at de skaber positive relationer som vil gavne dem fremadrettet i livet.

Aarhus Kommune har indtil nu ikke opkrævet leje eller gebyr for brugen af de kommunale lokaler. Ifølge sparekataloget vil det nye gebyr/leje sikre en indtægt til kommunen på 650.000 kr. om året, men også sidestille klubberne i kommunale lokaler med dem i lejede lokaler, som allerede i dag har omkostninger til leje.

Det er en bagvendt logik, som åbenbart sigter efter laveste fællesnævner. Tanken om at betaling af leje vil få foreningerne til at afmelde lokaler der ikke bruges, kan måske give mening for enkelte foreninger, selvom præmissen er helt forkert i min mening. Der er næppe mange foreninger, som har for meget plads.
Men Grimhøj Motocross Klubs lokaler er specifikt indrettede til at servicere motocross maskiner og vil derfor ikke være egnet til andre foreninger. Gebyret vil derfor for klubben alene blive en ny og ikke uvæsentlig udgift i form af husleje til kommunen.

Det virker urimeligt når Grimhøj Motocross Klub bruges af ungdomsskoler, ungdomsklubber og døgninstitutioner i hele Aarhus Kommune. Klubben løfter en opgave langt større end klubbens egne medlemmer, hvor lokaler og faciliteter bruges til gavn for unge i hele kommunen.

Grimhøj Motocross Klub er et helt unikt tilbud i Aarhus Kommune, derfor skal klubben undtages fra det påtænkte gebyr for lån af kommunale lokaler.

Hvis man alligevel vælger at pålægge klubben et gebyr/leje. Bør man som minimum fortsætte med at afholde driftsomkostningerne som man gør nu. Ellers vil det være en alvorlig trussel for foreningens fortsatte eksistens.

Grimhøj motocross klub bliver drevet af enormt inspirerende ildsjæle som investerer liv og sjæl i klubben og som i forvejen vender hver en krone for klubben og børnenes skyld. Det vil være et enormt tab for ungdomsindsatsen i Gellerup og for ønsket om diversitet både i kulturelle udbud og brugere, hvis Grimhøj Motocross klub ikke kan fortsætte sit enormt gode arbejde.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Frede Jensen

Indsendt

24/11/2022 10:36

Sagsnummer

HS8358234

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44