Gå til hovedindhold

Høringssvar

FO Klubber

Høringssvar i forbindelse med lukning af FO – Folkeoplysnings klubberne.

Jeg bliver nød til at reagere på alle de mange angreb, der har været rettet mod Fritids- og ungdomsklubberne – Under FU- fritids-og ungdomsskoleområdet. FO klubber og FO ledere har under høringsfasen været usaglige, har oplyst faktuelle fejl og sendt oplysninger rundt lokalt, der ikke passer. Der mangler i den grad nuancer i debatten. Jeg har været med til mange besparelser og strukturændringer i Århus Kommune, men sjældent har jeg set noget lignende. Det kunne have klædt FO at blive på egen banehalvdel.

Jeg forstår godt det kan være følelsesladet, og det er bestemt aldrig rart at skulle spare. Alle magistratsafdelinger står over for at skulle spare.

Kigger jeg på hvad vi får for skattekronerne, kan jeg kun se det rigtige i at spare FO klubberne, da der i forvejen er et bredere og velfungerende klubtilbud under FU-Fritids- og ungdomsskoleområdet i alle skoledistrikter. Det giver ingen mening at have områder, hvor de har dobbelt tilbud som i Beder og I Malling. Kigger vi på nabobyerne har Tranbjerg og Mårslet et fritids-ungdomsklubtilbud under FU.

Jeg savner i den grad nuancer i debatten, og det kunne klæde FO at sætte sig ind i FU området, inden de begynder at skyde på et bredt og velfungerende tilbud.
De samfundsmæssige tendenser kræver nyorientering af den fritidspædagogiske praksis. FU står allerede på et solidt, pædagogisk fundament, der er bygget op af bl.a. Børne-og ungepolitikken, Fritids-og ungdomsskoleplanen, UngIAarhus’ kernefortælling, KvaS og meget mere. Med vores nye viden fra forskning og processen omkring visionen i rygsækken vil vi udvikle og orientere vores fritids-og ungdomspædagogiske praksis i klubber, på de pædagogisk ledede legepladser og i Ungdomsskolen.
Vi er allerede langt på vej med et nyt mindset for den pædagogiske dagligdag sammen med børn og unge, hvor vi i højere grad er nysgerrige på, hvad der er vigtigt og motiverende for de unge, før vi skaber rammen eller før, vi præsenterer løsningsmuligheder.

– FU rummer fra 4. kl. til 18 år (21 år). Vi oplever styrkelse af overgange særligt fra 6. kl. til 7. kl. fra FK til UK.
Vi arbejder lige nu målrettet, med den ”den faglige nyorientering ”, ved at være eksperimenterende sammen, Lad børn og unge tage initiativet, ta’ udgangspunkt i det autentiske og vær opdateret på de samfundsmæssige tendenser.

Vi har løbende faglig udvikling for alle medarbejder, på flere måder med fælles sparring, temadage, en stor kursusportal og ugentlige møder og meget andet.
Vi har midler og ansatte pædagoger til at skabe de bedste forudsætninger, for udsatte børn og unge og bruger dem, hvor der er behov. Vi har specialklassemidler og midler til V-børn og unge, så der i samarbejde med pædagoger, forældre ,den unge og andre skabes et tilbud der passer til den enkelte.
Vi har fastknytte kvalificeret personale, der kan varetage opgaver og følge op, da det er deres hoved beskæftigelse.
Vi har studerende (½ år praktik) løbende, ca. en i hver klub om året, der udfordrer og bidrager til vores faglighed. Vi har unge vikarer og timeløns ansatte, som vi opkvalificere og inddrager i praksis.
Vi har et tæt samarbejde med Ungdomsskolen, hvor der oprettes Ungdomsskolehold i klubberne – Musikhold, e-sport, internationalt projekt for unge, Madlavning, Crosshold, Hestning, Krea hold og Fagfaglige hold. Der er med til at sikre børn og unges trivsel, udvikling og læring.
Vi afvikler partnerskabsaftaler med skolerne, så vi netop samarbejder om og med børn/unge/forældre. Vi har netværksmøder på skolerne/I klubberne og er hele tiden tæt på.
FU er UngIAarhus - hvor vi har aktiviteter på tværs - OMG, aktiviteter i sommerferien, og udvikling/aktiviteter klubberne imellem. FU SYD har desuden en fælles grejbank til styrkelse af fysiske aktiviteter for børn og unge i lokalområderne.

FU klubberne står med en høj faglighed og et skarpt blik på, altid at være opdateret på det, der rører sig for og med børn og unge. Vi sikre at alle ses og høres og er i trivsel, læring og udvikling, i et dannelsesperspektiv, en af de vigtigste dele i et barns og en ungs liv.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Vagn Palmelund

Indsendt

24/11/2022 15:01

Sagsnummer

HS3145928

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44