Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Kultur og Borgerservice

Fra Forbundet Kultur og Information ved Aarhus Kommunes Biblioteker

Høring - sparekatalog
Fra Forbundet Kultur og Information ved Aarhus Kommunes Biblioteker
Navn: Mikkel Gammelgaard

Lukning af Hasle og Egå biblioteker:
Specielt for medarbejdere, der hidtil har været ansat i Hasle og Egå:
Medarbejderne har arbejdet engageret med udvikling af bibliotekerne, og har samarbejdet med lokalområdets beboere. En lukning kan umiddelbart opleves som en manglende anerkendelse af det arbejde, indsatsen og den betydning, det har, for områdets beboere.
Vi må forvente, at i hvert fald en del af de mest mobile brugere af Hasle og Egå biblioteker, efter en lukning af de 2 biblioteker, vil bruge andre af kommunens biblioteker. Der vil således kunne blive et øget arbejdspres på øvrige biblioteker, som samlet set får færre ressourcer.

Forringet service for brugerne/borgerne:
For borgerne i Hasle og Egå er der tale om en meget stor serviceforringelse - hvilket også fremgår af de mange høringssvar, der argumenterer imod lukning af de 2 biblioteker. Mange borgere har skrevet grundige og velargumenterede høringssvar imod lukning. F.eks. nævnes det, at lukning vil kunne få negative konsekvenser for børns læsning, for integrationen (især i Hasle), demokrati, kultur, IT-vejledning, fællesskab m.m.

Her er blot et eksempel fra et høringssvar:

Vi har brug for:
Åbne døre, ikke lukkede - Rum til fordybelse - Bøger og tanker - Information om kultur og samfund - Vejledning i IT og online borgerservice - Steder hvor vi kan samles på tværs af alder og etnicitet - Rum hvor man ikke skal betale, og hvor man er velkommen til at blive til lukketid - Trygge rum der stimulerer børns læselyst og leg Vi har brug for ledere og politikere der forstår hvor essentielt et bibliotek er for et lokalsamfund Vi har brug for Hasle Bibliotek.

Som nævnt ovenfor vil en del af de mest mobile brugere formentlig opsøge andre biblioteker, men det efterlader mange andre brugere (børn, ældre, de knap så mobile) uden et bibliotekstilbud. I forhold til Hasle bibliotek, hvor linje 22 kunne være en mulighed for kørsel til andre biblioteker i Århus Vest er denne buslinje foreslået nedlagt andetsteds i sparekataloget.

Enhver lukning af et bibliotek er et hårdt slag og en tilbagegang for lokalsamfundet som helhed, og det giver et dårligere udgangspunkt for de socialt dårligt stillede borgere.
Fredage uden personlig betjening (ubetjent åbningstid) i samtlige biblioteker :
For borgerne er dette en klar serviceforringelse. Det gælder både i forhold til vejledning i søgning og fremfinding af bøger og andre materialer (f.eks. til opgaveskrivning men også i forhold til borgernes generelle informationsbehov samt ønsker om læsning i almindelighed), og i forhold til vejledning i brug af computerne, print o.lign. Borgerne vil være nødsaget til at bruge bibliotekerne på andre tidspunkter. Det gælder også brugere af NemBS på lokalbibliotekerne.
Vi må igen forvente, at en del af borgerne vil komme på bibliotekerne på andre dage, hvilket øger arbejdspresset dér, hvor der jo ikke vil være flere ressourcer.

Bibliotekerne har i en lang årrække været igennem besparelser, og yderligere besparelser af den aktuelle størrelsesorden vil derfor heller ikke kunne klares med ”grønthøstermetoden”.


Ændringer vedr. borgerservice:
Fjernelsen af den sene åbningstid i Borgerservice i Dokk1 – torsdage fra kl.16-18 - vil flytte brugere af borgerservice til andre tidspunkter og til de lokale biblioteker , som har NemBS (nogle dage til kl.18). Tilgangen kan ganske vist reguleres via tidsbestillingssystemet, men borgerne vil opleve at der går længere tid, inden de kan få en tid i systemet. Det vil give utilfredse borgere, og det har tidligere vist sig at den type utilfredshed nogle gange bliver kanaliseret over til en kritik af og pres på medarbejderne i front f.eks. i lokalbibliotekerne. Hermed forringes det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mikkel Gammelgaard

Indsendt

24/11/2022 15:25

Sagsnummer

HS4415875

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44