Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kulturbesparelser svækker universitetets mulighed fro at tiltrække og fastholde forskere og undervisere.

Som fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitet, er jeg bekymret over det kommunale Sparekatalog for Kultur og Borgerservice. Det er jeg fordi vi som Universitet er afhængige at kunne rekruttere forskere fra hele verden. Her er det Aarhusianske kulturliv med fyrtårne og vækstlag, en konkurrenceparameter på flere forskellige måder.

Kulturliv handler ikke bare om hvad man kan løse billet til. Det handler også om hvad de skabende kunstmiljøer gør ved byen. Kulturlivet er afgørende for Aarhus — som universitetsby, som vidensby, som innovationsby — som en nødvendig del af dét intellektuelle miljø, der gør byen interessant og inspirerende at bo i.

Sparekataloget for Kultur og Borgerservice indeholder en lang række uvelkomne besparelser, men det er særligt punktet MKB – 11 (Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult) der vækker stærk bekymring. I sig selv, er der tale om en meget lille besparelse, set i det samlede budgetperspektiv, men tabet af forestillinger så vel som tab af miljø og vækstlag er ganske betydeligt. Det kan ikke undgå at have negativ indflydelse på Aarhus som en kulturelt interessant by at leve i.

Ifølge sparekataloget skal en udsultning og efterfølgende nedlæggelse, af Teater Katapult give mulighed for at flytte Danseteateret Bora Bora til langt mindre lokaler på Godsbanen, for dermed at muliggøre en nedrivning af Brobjergskolens bygning C. Dette betyder også at den rytmiske spillested HeadQuarters nedlægges.

Dansescenen i Aarhus i en lang årrække været et af de områder hvor byen har stået internationalt stærkt. Bora Bora er i dag omdrejningspunktet for denne scene, som har en afgørende betydning for Aarhus, som en by, folk fra det store udland vil slå sig ned i. Den styrkeposition bringes nu i fare gennem den lokalemæssige udpining. Det bliver vanskeligere for teateret at producere, men det at der ikke længere er et dedikeret sted for teateret, kommer nødvendigvis også til at svække den bredere betydning teateret har. Og det er ikke kun dem der er særligt interesserede i dans der vil blive påvirket negativt af de forringede rammer for Bora Bora.

Det vækker samtidigt bekymring, at der i sparekataloget for børn og ungeområdet foreslås besparelser, MBU – 21 Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner. Disse besparelser rammer sporadisk og kommer til at have negativ indflydelse, fordi de kan tvinge ansatte helt væk fra kulturområdet og samlet set give mindre budget til flere institutioner. I forhold til byens mulighed for at tiltrække højt specialiseret arbejdskraft, fx til Universitetet, er hovedproblemet i disse besparelser at de svækker Aarhus som en by der er god at have børn i.

Samlet set vil de foreslåede besparelser på kulturområdet, gøre det vanskeligere for Aarhus Universitet at tiltrække og fastholde de forskere som institutionen og byen er så afhængige af. Dermed lægger byrådet an til en taberkurs, hvor byen risikerer at tabe i det store nationale og internationale kapløb.

Derfor vil jeg stærkt opfordre til at disse besparelser og den præmature nedrivning af Brobjergskolens bygning C, tages af bordet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Olav W. Bertelsen

Indsendt

24/11/2022 17:48

Sagsnummer

HS0572527

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44