Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Hasle Bibliotek

Det modtages med stor undren i lokalområdet, at Hasle Bibliotek er i risiko for at lukke i forbindelse med de kommende besparelser. I spareforslaget lægges der oven i købet vægt på den funktion, som bibliotek har - langt udover hvad der kan forventes af et almindeligt bibliotek. I et område der plages af dårligt omdømme, sociale og integrationsmæssige udfordringer, vanskeligheder med sprog og uddannelse mv. virker det ekstremt malplaceret at pege på netop et bibliotek - det er centrum for kulturtilbud, aktiviteter som netop afhjælper områdets udfordringer. Ikke mindst er biblioteket lige netop dét som trækker ressourcestærke borgere fra det øvrige Hasle ind i dette lokalområdet, som både kommunale midler og kræfter i øvrigt beskæftiger sig med. Når der i besparelsesforslaget peges på muligheden for at bruge andre biblioteker er der netop ikke fokus på, at dette bibliotek spiller en særlig rolle for området og dets beboere - det gælder også for Hasle Skole, daginstitutioner, fritidsklubben og ungdomsklubben lige ved siden af - som alle arbejder aktivt for at binde Hasle sammen trods store forskelle i indkomst, uddannelse mv. Når der peges på den relativt korte afstand på 3,5 km. til Åby Bibliotek, kunne man med rette vende argumentet om - borgere i Åbyhøj kunne med rette forventes i højere grad at transportere sig lidt længere for at komme på biblioteket. Borgerne i de sociale boligbyggerier omkring Hasle Bibliotek, som også benytter biblioteket til mange andre helt lokale tilbud, vil næppe i samme omfang kunne forventes at transportere sig til Åbyhøj for at låne bøger - og vil få frataget hele den lokale indsats som biblioteket i øvrigt danner ramme for.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pernille Kofoed

Indsendt

24/11/2022 17:51

Sagsnummer

HS8944561

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44