Gå til hovedindhold

Høringssvar

Indsigelse mod nedlæggelse af FO-klubben i Beder og Malling

I en tid hvor mange unge mistrives generelt og specielt efter et par vintre med nedlukninger, er fællesskaber hvor unge kan mødes meget vigtigt. Derfor er det helt uforståeligt, at man ønsker at nedlægge et klubtilbud, der netop tilbyder dette.

Igennem mere end 30 år har unge mennesker helt uforpligtende kunne mødes i FO-klub i både Beder og Malling til alle former for samvær og derved styrke det fællesskab, som er en af de stærkeste beskyttende faktorer mod ensomhed, dårlig trivsel og kriminalitet.

Meget vigtige forebyggende tiltag og indsatser, som ikke mindst i 2022 og frem er vigtige faktorerne for at skabe en rigt, trygt og spændende ungdomslivet.

Der argumenteres for at den eksisterende FU-klub i Malling kan overtage dette vigtige arbejde og det samme gælder for Beder hvor der findes en FU-klub på Svendgården. Men de er idag indrettet mod en helt anden indsats og til en helt anden målgruppe. Desuden har de en begrænset åbningstid.

I Dag er ikke mindre end 112 indmeldt i FO-klubben i Malling og 96 i Beder. Medlemmerne går fortrinsvis i 8 og 9 klasse og de har åbent 4 aftener om ugen. Der er 3 voksne de fleste aftener i begge klubber og det giver de unge mulighed for at få voksenkontakt, som er professionel og som tilbyder mulighed for at læsse af ifht. problemstillinger, som kan være vanskelige, at dele med familien eller andre voksne omkring den unge.

Man kan ikke sammenligne de 2 tilbud, da man i FU klubberne kun har åbent en gang om ugen for de berørte årgange og det er jo netop aftenerne, som kan være en udfordring for gruppen af unge, som ikke har en tilknytning til foreningslivet. Samtidigt kan man sige at har smurt smørret meget tyndt ud da man skal dække over et meget stort spænd af årgange fra 6 til 10 klasse..

FU OG FO KLUBBERNES MÅLGRUPPER OG INDSATSER ER IKKE DE SAMME..

Indsatsen i FU-klubberne er rettet mod det mere organiserede fællesskab og altså mod en anden målgruppe blandt de unge og gruppen af unge der netop ikke søger det meget tilrettelagte og organiserede er netop den gruppe som er mest udsat for ensomhed, dårlig trivsel og kriminalitet og det vil med andre ord udgøre en stor risiko for netop denne gruppe at fjerne det nuværende tilbud.

Endvidere har FU-klubberne ikke åbent i aftentimerne, hvor man netop har brug for at nå de mere sårbare grupper af de unge.

Der argumenteres for at man vil opskalere indsats i FU-klubberne, men selve indretningen af klubberne er rettet mod de mere organiserede unge og en anden aldersgruppe og vi tillader os endvidere at tvivle på, at der i en sparetid vil blive tilført tilstrækkelige midler til en indsats, som dækker flere åbningstimer, samtidigt med at man vil omlægge indsatsen rette mod de særligt sårbare. Det kræver bl.a. efteruddannelser og investeringer i ny indretning..

ER DER MIDLER TIL DET I FU-KLUBBERNES NYE BUDGET?

Tilslut vil vi endnu en gang appellere til, at man tænker sig om og som minimum sikre sig, at der også i fremtiden er midler nok til at nå de mere udsatte unge.. ellers bliver der ikke tale om en spareøvelse men øgede udgifter til unge i mistrivsel og problemer. Det kan hverken de unge eller samfundet være tjent med..
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup

Indsendt

24/11/2022 18:57

Sagsnummer

HS9040455

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44