Gå til hovedindhold

Høringssvar

Undgå at kvæle de frivillige folkeoplysende foreninger! Fjern gebyret på lokaler & klublokaler fra planen!

Jeg er frivillig aktiv i en folkeoplysende kulturforening på 5. år. Jeg brænder for og elsker at skabe oplevelser for andre, og jeg er med på, at en del af det arbejde kræver dans med det kommunale bureaukrati for at kunne få udbytte af den fantastiske støtte, som Danmark giver til kulturlivet.
Dog synes jeg, at det er helt hul i hovedet, at kommunen nu vil spare ved at indføre gebyrer på lån af undervisnings- og mødelokaler til frivillige, folkeoplysende aktiviteter! De besparelser er samlet set omkring 1% af alle besparelserne i kataloget, men de gør det uproportionelt mere besværligt at være frivillig ude i kulturforeningerne! Ikke bare bliver det besværligt at skulle interagerer med et gebyrsystem (og jeg har set det fra idrætshallerne), det bliver også endnu mindre attraktivt at holde de små, uformelle, men UTROLIGT VIGTIGE aktiviteter, hvor vi i mit foreningsfællesskab kommer hinanden ved. De her gebyrer dræber projektværksteder, dialogmøder og evalueringsaftener med gratis adgang, for pludselig skal man også regne det her 21 kr./timen gebyr med ind. I sidste ende rammer gebyret medlemmerne i foreningerne; kontingent må hæves, for de 21 kr. løber op.
Gebyrsystemet kan jeg godt se virke i foreninger, der lang tid i forvejen (~1 år) har planlagt rimelig nøjagtigt hvor mange og hvilke aktiviteter, der skal udføres i foreningen, men i en kulturforening, som er et projektfælleskab (som min forening er), hvor der er plads til de vilde idéer og rummer de kreative ildsjæle, kan man ikke til generalforsamlingen bestemme, hvor mange og hvilke rollespil, der skal afvikles i det kommende år - for vores aktiviteter er så utroligt diverse! Ét arrangement skal måske bruge 1 klasselokale, mens et andet har brug for et klubhus, et tredje en park og et fjerde en gang på en skole. Vi kan i min forening løfte og rumme alle disse forskellige slags aktiviteter, og jeg ved, at jeg får gavn som menneske af at deltage til mine med-medlemmers aktiviteter. Men alt dette beror på vores frivillige kræfter, og de kan ikke nødvendigvis altid sige med et års varsel, hvad de har behov for at lokaler, sådan at foreningen kan indtænke det i økonomien (og selv det rammer altså folk - man må hæve kontingentet). Og derfor ender det her gebyr med at være en lyseslukker; en dæmper på ilden, en kæp i hjulet, og i nogle tilfælde vil det helt reelt stoppe en frivilligt fra at arrangere et event, der ellers kunne have givet glæde og indbydet til refleksion. Vi slås i forvejen med at løfte den bureaukratiske byrde - det her gør det værre.

Og som en sidste ting: Hvad i alverden skal de frivillige kulturforeninger bruge aktivitetstilskuddet til, hvis det alligevel skal betales tilbage i det årlige gebyr for klublokaler? For i en forening som min, så er det det, der kommer til at ske.

Hvis Aarhus Kommune vil værne om og gøre det nemmere at være frivillig i foreningslivet, så find den der 1% et andet sted!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ann Christensen

Indsendt

24/11/2022 19:03

Sagsnummer

HS2949057

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44