Gå til hovedindhold

Høringssvar

FO klubberne

Høringssvar FO klubberne.
Jeg har læst flere af høringssvarene, der forholder sig til spareforslaget vedrørende FO klubberne. Jeg mener, at der er brug for et modsvar på flere af kommentarerne, da jeg oplever et manglende kendskab til klubberne under UngiAarhus.
Et af budskaberne og rygter, der er blevet delt flittigt, er, at der ikke vil være et tilbud til de unge. Der kan herefter opstå problemer med unge, der bare går rundt og keder sig. FU klubberne, som er en del af UngiAarhus, har en målgruppe fra 4.kl til 17år og 20 år for udsatte eller unge med særlige udfordringer. Dette betyder, at der stadig vil være et tilbud til de unge i områder som Beder og Malling, hvor der lige nu findes FO klubber også. Der findes et ungemiljø (unge fra 7.kl) i området allerede nu, som er organiseret under UngiAarhus. I andre områder, hvor der ikke findes FO klubber, er der velfungerende ungdomstilbud, som er en del af UngiAarhus. Dette arbejdet bliver beskrevet i den nye FU plan, som er vedtaget af et enigt byråd, hvor der står, at UngiAarhus skal arbejde med denne målgruppe.
Flere høringssvar peger på øget mistrivsel, hvis budget til FO klubberne fjernes. Den nye FU plan er blevet udformet på baggrund af en lang proces, hvor flere eksperter, forsker m.m. har bidraget til at beskrive netop de udfordringer, som børn og unge kæmper med i denne tid. Herunder den øget mistrivsel blandt især unge i Danmark. Medarbejderne i UngiAarhus bliver hermed klædt på til opgaven. Netop at arbejde med mistrivsel og have en øget opmærksomhed på forebyggelse og arbejde med trivsel blandt børn og unge. Disse indsatser kommer blandt andet ved dataindsamling gennem observationer og samarbejde med de lokale skoler, lærere og forældre. Medarbejderne i FU klubberne har mulighed for at deltage i hele processen, ved netværksmøder, forældrekontakt, samtaler med lærere og sikrer, der holdes fokus på ikke kun den fagliglæring i skolen. Der er fokus på det enkelte barns trivsel. Som eksempel på dette er der blevet lavet trivselsindsatser af klubmedarbejdere på årgange i og udenfor skoletiden, praktik i klubberne, forløb for børn og unge, der har det svært i skolen og meget mere. Vi har et godt samarbejde med skolerne.
I FU klubberne bliver der lavet en stor indsats for børn og unge med diagnoser og udsathed, hvor der udarbejdes handleplaner og en målrettet indsats for deres udvikling og deltagelse i hverdagen. En hverdag hvor de kan deltage på deres præmisser i blandt andet aktiviteter med de andre børn og unge.
Der bliver samtidig peget på i høringssvarene, hvor billigt FO klubberne er at drive, men der bliver ikke nævnt, at FO klubberne ikke har budget til bygninger, vedligeholdelse, drift m.m. I Beder og Malling har de adgang til FU klubbens lokaler 4 gange om ugen.
Der har været en del høringssvar om, der ikke skal spares på de unge. Samtidig peger lederne i FO klubberne på et forslag om at nedlægge FU klubberne i de områder, hvor der er FO klubberne. Det er hermed fint at spare på de unge, bare det ikke er deres klubber, der bliver nedlagt? Jeg har desværre også oplevet, at der bliver delt information, som er misvisende og er usagligt. Derfor har jeg brug for at skrive dette høringssvar som modsvar på diverse indlæg i lokalområdet og i høringssvarene.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Alan Copp

Indsendt

24/11/2022 19:38

Sagsnummer

HS8148098

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44