Gå til hovedindhold

Høringssvar

Opbakning til permanentgørelse af Puljen til Ung Kunst og Kultur (PUKK)

Bevillingsudvalget fra “Puljen til Ung Kunst og Kultur” (forkortes PUKK) støtter på det kraftigste forslaget om permanentgørelse af puljen!

Kunst og kultur er helt grundlæggende for et samfund, og unges engagering, deltagelse og kreering af dette er fundamentalt. PUKK opfylder et utroligt relevant formål om at støtte en bred vifte af frivilligt drevne kunstneriske og kulturelle aktiviteter, arrangementer og projekter, hvilket er essentielt i en tid med stigende mistrivsel hos unge.

PUKK’s bevillingsudvalg består af frivillige unge kunst- og kulturaktører, som bidrager med divers erfaring og viden til at bedømme hvilke projekter kan skabe værdi for deltagerne, aktørerne og Aarhus’ vækstlag.

PUKK’s unikke og lettilgængelige format kaldet PUKK Live Pitch tiltrækker gennemsnitligt 6-8 ansøgninger månedligt. Disse Live Pitches består af 3 minutters præsentationer af ansøgernes projekter for bevillingsudvalget samt de andre ansøgere til dette offentlige arrangement. Dette efterfølges af en votering bag lukkede døre af bevillingsudvalget, hvor ansøgerne i mellemtiden har mulighed for at skabe relationer og udveksle erfaringer og råd angående hinandens projekter. Uanset bevilling eller ej, modtager alle ansøgere mundtlig begrundelse og feedback samme aften.

Dette betyder, at PUKK Live Pitch danner rammer for nye erfaringer, og i høj grad giver ansøgerne mulighed for at præsentere deres projekter i lettere professionelle omgivelser. Puljens maksimale bevilling på 10.000 kroner sikrer, at forholdsvis få midler gøre en stor forskel for mindre projekter. Dette skyldes, at potentielt bæredygtige projekter med fokus på små budgetter, hvor pengene gør størst forskel. Hver en krone af PUKK’s bevillinger går til direkte kulturskabelse (som kommunen skriver i sparekataloget) til, for og af unge!

PUKK’s etablering i 2019 har fulgt stigende efterspørgsel på midlerne. De mange månedlige ansøgere understøtter, at puljen er efterspurgt og velkendt i ungekulturens miljøer i Aarhus. Puljen beviser altså sit værd med kontinuerlige interessenter og vedvarende relevans.

På sigt kan PUKK agere springbræt for unge potentielt kulturskabere. De jordnære, trygge og positivt udfordrende rammer af PUKK er tit ansøgernes første møde med fondssøgning. PUKK er helt essentielt for at kickstarte unge frivilliges udvikling og deres mulige etableringer af kulturelle foreninger/organisationer/virksomheder, fordi PUKK har mulighederne for at realisere selv de mindste drømme hos unge Aarhusianere. På den lange bane kan dette danne grobund for professionalisering af kulturelle tiltag, og derved bidrage til Aarhus’ lokale oplevelsesøkonomi.

Kort sagt: PUKK støtter selv de mindste ideer, der kan vokse sig store og betydningsfulde for de unge såvel som byen!


På vegne af PUKK’s bevillingsudvalg, Thamer Negash og Nina Frigg Christensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nina Frigg Christensen

Indsendt

24/11/2022 20:05

Sagsnummer

HS8449453

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H521

Kontakt

Alice Johnsen

Mail: aljo@aarhus.dk 

Telefonnummer: 30 91 35 44